23 عقرب 1397

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

داکترکمال سادات : جوانان دربخش های مختلف مصروف خدمت به مردم افغانستان میباشند

داکترکمال سادات : جوانان دربخش های مختلف مصروف خدمت به مردم افغانستان میباشند

کابل باختر22 عقرب داکتر کمال سادات معین امورجوانان وزارت اطلاعات و...

فاضل سانچارکی برهمکاری های فرهنگی و رسانه یی عربستان با افغانستان تاکید کرد

فاضل سانچارکی برهمکاری های فرهنگی و رسانه یی عربستان با افغانستان تاکید کرد

کابل باختر22 عقرب فاضل سانچارکی معین امورنشرات وزارت اطلاعات وفرهنگ امروز...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


سیاسی

کابل باختر 15 حمل

جلسه نوبتی کمیته اقتصادی شورای وزیران، بعد ازظهر امروز به ریاست محمد کریم خلیلی معاون رییس جمهور و رییس آن کمیته برگزار شد.

به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری به آژانس  باختر ، در این جلسه نخست در مورد پیشنهاد اداره عالی نظارت بر تطبیق استراتیژی مبارزه علیه فساد اداری مبنی بر افزایش امتیاز تِکسی ها ی شهری و اطرافی و تولید نمبرپلیت وسایط ترانسپورتی در داخل کشور بحث و بررسی صورت گرفت.

اعضای کمیته یک سلسله نظریات و پیشنهاداتشان را در مورد چگونگی ایجاد سهولت و مبارزه با فساد اداری در زمینه ارائه خدمات عمومی به مردم مانند جواز سیر، تذکره، پاسپورت و غیره عنوان نموده و فیصله شد که کمیته ای به ریاست وزیر اقتصاد و مرکب از نمایندگان وزارت امور داخله و  ادرات آیسا، اتاقهای تجارت و اداره عالی نظارت بر تطبیق استراتیژی مبارزه علیه فساد اداری پیشنهاد متذکره را مورد مطالعه مجدد قرار داده و طرح جامعی را در این ارتباط به کمیته ارائه نماید.

سپس در رابطه به طرح پیشنهادی مشاور ارشد امور اقتصادی ریاست جمهوری مبنی بر ایجاد اداره مستقل خط آهن افغانستان غور و بررسی مفصل و همه جانبه  صورت گرفت.

 اعضای کمیته اقتصادی با توجه به محاط به خشکه بودن افغانستان، ایجاد این اداره را در جهت رشد و شکوفایی اقتصادی کشور بویژه در زمینه توسعه زیر بناها وخدمات ترانسپورتی و تقویت جایگاه افغانستان به عنوان پل ارتباطی درسطح منطقه مثبت و مفید ارزیابی نمود. کمیته ایجاد اداره مستقل خط آهن افغانستان درچهارچوب یک بورد پالسی ساز مرکب از وزارتهای معادن، تجارت، ترانسپورت، هوانوردی و اتاقهای تجارت به ریاست وزیر فواید عامه مورد تایید قرار دادند

کابل 15 حمل باختر

شورای عالی ستره محکمه ا مروزتحت ریاست پوهاند عبد السلام عظیمی قاضی القضات وسرپرست ستره محکمه  تشکیل جلسه کرد.

به اساس معلوما ت ریاست نشرات ستره محکمه  به آژانس باختر، شورای عالی ستره محکمه  نخست درواکنش به کنفرانس مطبوعاتی رئیس اجرائیوی سازمان دیده بان حقوق بشر، اظهارات وی را در مورد قضایای فرار از منزل و دستگیری و مجازات عاملین آنها از سوی ارگانهای عدلی و قضایی کشور  خلاف واقعیت دانسته و آن را شدیدا"ً رد نمود زیرا رئیس اجرائیوی آن سازمان دوروز قبل ازارایه کنفرانس مطبوعاتی در نتیجه بحث وتباد ل نظر با قاضی القضات وسرپرست ستره محکمه به این توافق رسید که ملاحظات شدید در مورد اساس  گزارش وی وجود دارد و باید از جانب هیئتی متشکل از سازمان متذکره و قوه قضائیه افغانستان مجدد"ا مورد تدقیق قرارگیرد اما باآنهم برتوافقش اعتنا نکرده به نشر گزارش خویش پرداخت.

 ستره محکمه به این باور است که موصوف تمامی قضایای جرمی مربوط به محبوسین زن را بدون در نظرداشت وصف جرمی و بدون درک از اصطلاحات حقوقی و قانونی جمع آوری و به نام قضایای فراراز منزل و انمود واجراآت ارگانهای عدلی و قضایی در زمینه را علیه حقوق زنان توجیه نموده است که کاملا" خلاف حقایق بوده چنانچه کناره گیری وی از همکاری در تدقیق مجدد گزارش مبین این موضوع میباشد.

شورای عالی بعدآ یکعده از تنازعات صلاحیت دررسید گی قضایا میان محاکم را مورد رسیده گی قرارداده و در یک قضیه تنازع صلاحیت رسیده گی میان دیوان امنیت عامه ودیوان جزاء ریاست محکمه  استیناف ولایت دایکندی، دیوان جزاء محکمه  استیناف آن ولایت را باصلاحیت تشخیص نموده و هدایت داد تادر رسیده گی به دوسیه مورد  نظر اقدام نماید.

به همین ترتیب بعد از بررسی تخطی وظیفوی در صدور یک فیصله قضایی، به رئیس و عضو اسبق ریاست  محکمه ابتدائیه ولسوالی پغمان 3-3 روز کسر معاش تجویز گردید.

همینطور شورای عالی با ملاحظه گزارش ریاست تفتیش که درآن ملاحظاتی در مورد  اجرای قباله جات سالهای 1380 الی  -1389 محکمه ابتدائیه ولسوالی ده سبز برجسته گردیده، هدایت صادر نمودتا هیئتی ازریاست تفتیش قضایی ملاحظات مطروحه را دقیقا" مورد بررسی قرار داده و نتیجه را به جلسه شورای عالی گزارش دهد .

 به همینگونه شورای عالی غور برمسوده طرزالعمل تعقیب و تطبیق احکام محاکم در جمهوری  اسلامی افغانستان را به منظور تدقیق بیشتر به  جلسه بعدی موکول کرد.

شورای عالی ستره محکمه همچنان در راستای رسیده گی به استهداات واصله در برابر استهدای اداره لوی سارنوالی دایر برتفسیر ماده 37 قانون اساسی کشور  رهنمایی کرد که طبق ماده فوق قانون اساسی آزادی و محرمیت مراسلات ومخابرات اتباع مصوون است مگر مطابق به احکام قانون، بنآ استفاده از استراق سمع در حالات خاص با آنکه  در قانون اجراآت جزایی موءقت پیشبینی  نگردیده اما اگر در قوانین فرعی صراحتی در زمینه موجودباشد، مانعی ندارد.

همچنان دربرابر استهداایی مبنی برتقاعد یکتن از اعضای کادرعلمی اکادمی علوم افغانستان  برطبق قانون کارکنان خدمات ملکی تصریح شد که احکام قانون کار کنان خدمات ملکی منتشره  شماره 993 جریده رسمی در مورد  اعضای کادر علمی موسسات تحصیلات عالی و اکادمی علوم قابل تطبیق نبوده بلکه طرزمقرری، تقاعد و سایر امورذاتی آنها در قوانین خاص این مراجع تثبیت و تسجیل گردیده که محلی برای تطبیق قانون عام وجود ندارد.

برعلاوه درجلسه امروزی شورای عالی روی پنج تقاضای تجدید نظر خواهی و ده تقاضای تبدیلی محکمه در قضایای مدنی و جزایی که از جانب اصحاب دعاوی مطرح گردیده بو دو نیز در رابطه به یکعده از مسایل ذاتی قضات رسیده گی به عمل آمده و تصامیم لازم اتخاذ کرد.

کابل 15 حمل باختر

حامدکرزی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان "وینو رینارت " سفیر جدید غیر مقیم کشور استونیا را غرض تقدیم اعتماد نامه اش به حضور پذیرفت. 

به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری به آژانس باختر، در مراسم تقدیم اعتماد نامه که امروز در ارگ انجام شد، رئیس جمهور کشور ضمن اینکه برای سفیر جدید غیر مقیم استونیا آرزوی موفقیت کرد، از همکاری و مساعدت حکومت و مردم استونیا به افغانستان بخصوص در عرصه نظامی، اظهار قدردانی کرد.  

حامد کرزی در این دیدار از وینو رینارت خواست تا زمینه تحصیلات عالی جوانان افغان را در بخش های مختلف به هزینه مالی حکومت افغانستان در آن کشور مساعد نماید.

در مقابل سفیر غیر مقیم استونیا از آغاز ماموریتش در افغانستان اظهار خرسندی کرد و متعهد گردید تا در زمینه گسترش روابط میان استونیا و افغانستان، تلاش نماید.

وی گفت: استونیا قبلاً با پوهنتون کابل همکاری نموده است و من در جریان ماموریت خویش تلاش خواهم کرد که در عرصه تحصیلات عالی همکاری های کشورم را به افغانستان گسترش دهم.

گفتنی است که در مراسم تقدیم اعتماد نامه، معین سیاسی وزارت امور خارجه و رئیس تشریفات آن وزارت ، حضور داشتند.

جلسه نوبتی شوراي وزیران امروزتحت ریاست حامد کرزی رئیس جمهوري اسلامي افغانستان در ارگ ریاست جمهوری برگزار گردید.

به اساس معلومات ریاست عمومی اداره امور ودارالانشای شورای وزیران به آژانس باختر، در جلسه ابتدا، رئیس جمهوری از نتایج سفر اخیر خود که به دعوت رئیس جمهوری تاجکستان غرض اشتراک در جشن جهانی نوروز که در سال 1388 از جانب مجمع عمومی سازمان ملل متحد منحیث جشن جهانی پذیرفته شده و نشست همکاری های اقتصادی منطقه یی عازم شهر دو شنبه مرکز تاجکستان گردیده بودند، به جلسه معلومات ارایه و خاطر نشان نمود که علاوه از سران کشور های منطقه در پنجمین کنفرانس همکاری های اقتصادی کشور های منطقه نماینده گان چهل کشور جهان نیز اشتراک نموده بودند.

رئیس جمهوری اسلامی افغانستان افزودند که در تجلیل جشن جهانی نوروز سران کشور های منطقه پیشنهاد نمودند که جشن جهانی نوروز سال 1393 هجری شمسی مطابق 2014 میلادی در شهر کابل برگزار گردد.

شورای وزیران به منظور آماده گی هرچه با شکوه این جشن، وزرای مالیه، امور شهرسازی، شاروال کابل و ریاست عمومی اداره امور و دارالانشای شورای وزیران را موظف نمود تا پلان منظم تجلیل باشکوه جشن نوروز سال 1393 را با درنظرداشت محل برگزاری، برنامه های تفریحی، تدویر نمایشگاه ها، نمایشات عنعنه یی، احیای تعمیرات باستانی و عرضة سایر خدمات ترتیب و به جلسة بعدی شورای وزیران ارایه نمایند.

متعاقباً" بر طبق پیشنهاد معاون اول ریاست جمهوری، در رابطه به تراکم تردد وسایط در شاهراه قلعه مرادبیگ – جبل السراج و تعدد حادثات ترافیکی در این شاهراه، وزارت فواید عامه موظف گردید تا کار احداث سرک دوم قلعه           مرادبیگ – جبل السراج را هر چه عاجل آغاز نماید.

شورای وزیران با تأکید بر فقرة (2) مصوبة شماره (48) مورخ 15/12/1390 آن شورا، وزیر دفاع ملی را موظف نمود تا همکاری همه جانبه را با وزارت فواید عامه در رابطه به انتظام هر چه بیشتر عبور قطار های اکمالاتی ناتو از طریق شاهراه سالنگ مبدول داشته و پروگرام منظم عبور و مرور این قطار ها را در تفاهم با ناتو ترتیب و وزارت امور داخله آنرا به معرض اجرأ قرار دهد، به منظور ایجاد تسهیلات بیشتر، وزارت فواید عامه توقفگاه های معین را در دو طرفة شاهراه سالنگ برای قطار های اکمالاتی ناتو احداث و برای رفع بنیادی این مشکل، وزارت دفاع ملی احیأ و بازسازی شاهراه شیبر را با جانب ناتو از مساعدت مالی آنها نهایی و وزارت فواید عامه در احیای این شاهراه اقدام نماید.

بعداً" شورای وزیران وزارت دفاع ملی را موظف نمود تا بخاطر فعال نمودن سرویس جراحی قلب شفاخانه سردار محمد داود خان، لوازم، تجهیزات و سامان آلان طبی مورد نیاز را به ارزش یک اعشاریه پنج ملیون دالر از داخل بودجه آن وزارت هر چه عاجل خریداری و از نتیجه به ریاست جمهوری اسلامی افغانستان گزارش دهند. 

طبق اجندا، وزیر تحصیلات عالی در رابطه به شکایات مشمولین امتحانات کانکور در مرکز و ولایات کشور به جلسه معلومات مفصل ارایه و خاطر نشان نمودند که پروسة امتحانات کانکور کاملاً در فضای شفاف توسط کمیتة موظف به اشتراک هیئات ارگانهای ذیربط طی مراحل گردیده که از جملة یکصد و چهل و پنج هزار و هفتصد و هشتاد و پنج تن اشتراک کننده در امتحان کانکور، به تعداد سی و نه هزار و هشتصدو پنجاه تن کامیاب که با جذب اشتراک کننده گان بدون نتیجة امتحانات کانکور که دارای نمراب بلند هستند، سطح جذب محصلین در پوهنتون های مرکز و ولایات مطابق ظرفیت و تجهیزات موجود، به چهل هزار تن میرسد چنانچه فارغ التحصیلان لیسه های عالی حبیبیه، امانی، الفتح، عبدالرحیم شهید، غلام حیدرخان و لیسه عالی آریانا نسبت جذب فیصدی بیشتر شاگردان این لیسه ها در موسسات تحصیلات عالی در صدر لیسه های مرکز قرار دارند. 

وی در رابطه به مشکلات امتحانات کانکور که تعدادی از اشتراک کننده گان با اخذ نمرات بلند بدون نتیجه مانده اند گفتند که این مشکلات ناشی از انتخاب نا درست اشتراک کننده گان در پوهنځی هایی که دارای معیار نمرات بلند است بروز نموده، زیرا نمرات آنها با نمرات معیاری مطابقت نکرده و بدون نتیجه مانده اند، چنانچه در این پروسه بالاتر از سه صد نمره چهار نفر و بالاتر از 290 نمره (184) نفر، بالاتر از (285) نمره (446) نفر و بالاتر از (280) نمره (825) نفر، بالاتر از 270 نمره (2036) نفر، بالاتر از 260 نمره (30703) نفر و بالاتر از 250 نمره (5742) نفر بدون نتیجه مانده اند.

وزیر تحصیلات عالی در رابطه به جذب آنعده اشتراک کننده کانکور که با اخذ نمرات بلند بدون نتیجه مانده اند، گفتند که مطابق ظرفیت موجود پوهنتون ها، داوطلبان که در امتحان کانکور 290 نمره و یا بالاتر از آن را اخذ نموده اند در پوهنځی های موسسات تحصیلات عالی ولایات مربوط و یا همجوار آن طبق معیار های وضع شده که نمرات شان مطابقت میکند، معرفی میگردند و نمرات پائین تر از 290 به موسسات تحصیلات نیمه عالی وزارت معارف که ظرفیت جذب بیشتر از شصت هزار نفر را دارد، معرفی میگردد.

به همین ترتیب وزیر تحصیلات عالی در رابطه به جذب دختران بدون نتیجه گفتند که با افزودی 15 نمره برای داوطلبان بدون نتیجه ولایات بادغیس، بامیان، پکتیا، پنجشیر، خوست، دایکندی، زابل، سرپل، غور، فراه، نیمروز، کندهار، هلمند، کنر، لغمان، ننگرهار، لوگر، میدان وردک و نورستان که اشتراک کننده گان کانکور دختر آن ها کمتر از یکصد تن به پوهنتون ها و موسسات تحصیلات عالی راه یافته اند، داوطلبان بدون نتیجة دختران این ولایات، نیز طبق معیار نمرات در پوهنځی های ولایات مربوط و یا همجوار آن جذب میگردند.

همچنان وزیر تحصیلات عالی تصریح نمودند که تبدیلی دختران ولایات ناامن به ولایات مربوطه صورت میگیرد و در رابطه به تبدیلی سایر محصلان جدید الشمول لایحة تبدیلی های وزارت تحصیلات عالی صراحت کامل دارد، ایشان علاوه نمودند در صورتیکه اشتراک کننده گان امتحان کانکور به نمرات اخذ شدة شان قناعت نداشته باشند، قبل از تاریخ 15 ثور سال روان که پروسة بررسی امتحانات کانکور برای سال 1391 ختم میگردد، الی تاریخ 17 حمل سال روان فورم های کمیسیون سمع شکایات را اخذ و بعد از درج شکایات شان غرض ارزیابی به کمیسیون متذکره بسپارند.

متعاقباً معین محصلان وزارت تحصیلات عالی از شکایات غیر موجه اشتراک کننده گان کانکور که ناشی از انتخاب نادرست پوهنځی های مورد نظر آنها میباشد نیز به جلسه معلومات ارایه نمود.

شورای وزیران ضمن تائید گزارش وزیر تحصیلات عالی و پروسه شفاف امتحانات کانکور بادرنظرداشت رشد روز افزون فارغ التحصیلان صنوف دوازدهم و ظرفیت های موجود موسسات تحصیلات عالی، نیمه عالی و مکاتب، وزارت های تحصیلات عالی و معارف را موظف نمود تا طرح جامع ریفورم معارف و تحصیلات عالی را در سیستم تعلیم وتربیة کشور توأم با طرزالعمل اخذ امتحانات کانکور ترتیب و به جلسات بعدی شورای وزیران ارایه نمایند.

به همین ترتیب وزارت امور داخله موظف گردید تا به همکاری وزارت تحصیلات عالی در استرداد زمین های غصب شدة پوهنتون های موسسات تحصیلات عالی باالاخص پوهنتون ننگرهار اقدام جدی نماید.

 

 

 

 

 

همچنان شورای وزیران پیشنهاد وزیر تحصیلات عالی را در رابطه به تعلیق طی مراحل اعطای جواز برای موسسات تحصیلات عالی خصوصی جدید الی بررسی نهایی موسسات تحصیلات عالی راجستر شده مورد تصویب قرار داد.

در بخش دیگر اجندا وزیر عدلیه در رابطه به طرح قانون جدید استملاک به جلسه معلومات مفصل ارایه نمود.

شورای وزیران وزارت عدلیه را موظف نمود تا طرح قانون جدید استملاک را به اشتراک وزرای امور شهرسازی، زراعت و آبیاری، معادن، فواید عامه، اقتصاد، معارف، انرژی و آب و کابل شاروال مجدداً به کمیتة قوانین مطرح و طرح نهایی و توافق شده را بعد از تائید کمیتة قوانین به شورای وزیران ارایه نماید.

در ادامة جلسه وزیر مبارزه علیه مواد مخدر طرح پروگرام زون غذائی را در ولایات کندهار، فراه، ارزگان و هلمند به جلسه مطرح و خاطر نشان نمودند که این طرح در چهار بخش جهت کاهش کشت خشخاش در این ولایات ترتیب که شامل راه اندازی کمپاین وسیع آگاهی عامه، کمک های معیشت بدیل جهت تقویة دهاقین برای کاهش کشت خشخاش، ایجاد پروژه های مختلف جهت دستیابی به مواد غذائی، تقویه تنفیذ قانون به شمول محو کشت خشخاش، راه اندازی پروگرام وسیع کاهش تقاضأ به مواد مخدر میباشد که در تفاهم با والیان و ولسوالان ولایات متذکره مطابق شرایط موجود آن ها ترتیب گردیده است.

شورای وزیران بعد از بحث همه جانبه طرح برنامه زون غذائی را در ولایات متذکره مورد تائید قرار داده، وزارت مبارزه علیه مواد مخدر را موظف به تطبیق آن نمود.

در اخیر جلسه قیمت گذاری موازی (31.53) جریب زمین اضافه جریبی ورثة مرحوم سردار عبدالولی واقع چهار آسیاب کابل و فروش آن برای ورثة مرحومی توسط وزیر زراعت و آبیاری به جلسه مطرح که مورد تائید قرار نگرفت.

شورای وزیران وزارت زراعت و آبیاری را موظف نمود تا زمین های اضافه جریبی ورثة مرحوم سردار عبدالولی را که خارج از محدودة قبالة شرعی آن میباشد، جهت احداث مکتب و  شهرک معلمین به وزارت معارف انتقال دهد.