02 اسد 1398

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

استاد سرور دانش: صلح درافغانستان یک ضرورت حیاتی است

استاد سرور دانش: صلح درافغانستان یک ضرورت حیاتی است

کابل باختر اول اسد لیوجین سونگ سفیر جمهوری خلق چین که...

پیوستن نوزده طالب مسلح به روند صلح درننگرهار

پیوستن نوزده طالب مسلح به روند صلح درننگرهار

شهرجلال آباد ۱ اسد باختر نوزده طالب مسلح درننگرهار از ادامه...

تهداب گذاری چندین پروژه مهم انکشافی درولایت دورافتاده نورستان

تهداب گذاری چندین پروژه مهم انکشافی درولایت دورافتاده نورستان

شهرپارون ۱ اسد باختر کار ساخت چندین پروژه انکشافی درولایت دورافتاده...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


سیاسی

كابل باختر 26 دلو
محمد کريم خليلي معاون رييس جمهور امروز با جمعي کثيري از مردم؛ علمأ، متنفذان، فرهنگيان و جوانان شهر کابل ديدار نموده و در ارتباط با اوضاع جاري و تحولات آينده کشور صحبت نمود.
به اساس معلومات دفتر مطبوعاتي رياست جمهوري به آژانس باختر:
در اين ديدار که شماري از اعضاي پارلمان و شوراهاي ولايتي و صدها تن از  اقشار مختلف مردم حضور داشتند، معاون رييس جمهور تأ کيد کرد که مردم کشور نبايد در مورد سال 2014، نگراني  داشته باشند؛ زيرا هم دولت و مردم افغانستان نمي¬خواهند کشور شان به گذشتة تاريک برگردند و هم جامعه جهاني، کشور ما را تنها نگذاشته و همکاري¬هاي مالي، تخنيکي و آموزشي خود را ادامه خواهند داد.
معاون دوم رييس جمهور برخي نگراني¬هايي را که از سوي شماري از منابع داخلي و بيروني در مورد تحولات سال 2014 مطرح مي¬شوند، يک جنگ رواني عليه مردم کشور خوانده و تأکيد کرد که افغانستان ديگر شاهد رنجها و مصيبتهاييِ مانند مصيبتهاي گذشته نخواهد بود. همچنين وي اظهار خرسندي نمود که هم¬اکنون نيروهاي امنيتي کشور رشد قابل ملاحظه نموده است.
معاون رييس جمهور مديريت تحولات آينده کشور و گذار موفقانه به سال 2014 و دهه تحول را از مکلفيتهاي مهم دولت عنوان نموده و به مردم حاضر در اين نشست، اطمينان داد که دولت، مسووليت خود را در اين راستا به خوبي انجام داده و تحولات را به وجه نيکو، مديريت خواهد کرد.     
معاون رييس جمهور در بخش ديگري از سخنانش گفت: فصل جديد يک فصل بي¬سابقه در تاريخ سياسي کشور به شمار مي¬رود و در حال حاضر کشور ما از جايگاه و حيثيت خوبي بين المللي برخوردار است و مردم ما به دستاوردهاي خوبي در جهت توسعة سياسي، اقتصادي، فرهنگي و آموزشي نايل شده است؛ اما اين دستاوردها نظر به حجم وسيعي از مشکلات و چالشها، کافي نيست و بايد کارهاي بيشتري انجام يابد.
معاون دوم رييس جمهور مشارکت فعال مردم را در راستاي حفظ دستاوردها و ارزشهاي فصل جديد و گذار موفقانه به دهه تحول، مهم عنوان نموده و از مردم کشور خواست که براي حفظ و تقويت وحدت، همدلي و برادري ميان شان، بيش از پيش تلاش نموده و در برابر تمام حوادث و رويدادها هوشيار و بيدار باشند.
در اين نشست شماري از اشتراک کنندگان نيز صحبت نموده و بر وحدت، يکپارچگي و همدلي ميان مردم کشور تأکيد ورزيدند.

کابل باختر/ 26/ دلو
برخی رسانه ها گزارش داده اند که ملاهای پاکستانی بدون اجازه دستگاه استخباراتی آنکشور کاری را انجام داده نمیتوانند.
این گزارشها درحالی نشر میشوند که هیئت شوراي علماي افغانستان   با علماي پاكستان  در آنكشور  پيرامون بر گزاري جلسه مشترك علماي دو كشور در كابل بحث و گفتگونمودند.
گزارشگر آژانس باختر مینویسد علی الرغم آنکه سران افغانستان و پاکستان درلندن توافق کردندکه روند مذاکرات برای اعاده صلح درافغانستان و منطقه ادامه یابد ، و رییس جمهور پاکستان صلح درافغانستان را صلح در پاکستان تعبیر کرد ، با آن هم دیده میشود که برخی حلقه هایی دردرون حکومت پاکستان میخواهند از مذاکرات صلح نیز بهره گیری سیاسی نمایند.
واین روند را در مسیری هدایت کنندکه میخواهند مستدلل به آن نباید ساده پنداشت و نباید تصور کرد که صلح و مذاکره دراین زودی ها حاصلی خواهد داشت .
زیرا زمانی که شماري ازعلمای پاکستان حضور طالبان را در هر بحث و مذاکره مطرح میکند ، به گونه ای میخواهد بازهم روند مذاکرات و حتی برگزاری کنفرانس علمای دو کشور را سبوتاژ کند.
زیرا در کنفرانسی که مطمح نظر است ، درآن علمای دو کشور و یا هم سایر کشورهای اسلامی در برابر حملات انتحاری و انفجاری که ازجانب طالبان و ایادی استخبارات منطقه انجام میشود ، متکی به ارشادات دین مقدس اسلام آنرا تحریم کنند.
  سکوت در برابر چنین جنایات ، سکوت و جفای بزرگ در برابر دین مقدس اسلام و خون ملت افغانستان است که از سوی طالبان ريختانده شده و میشود.
صلحی بدون قطع حملات انتحاری و انفجاری معنی یی ندارد به باور آگاهان، طالبان اکنون درجبهات جنگ شکست خورده اند و تنها حربه یی که دارند ذهن شویی جوانان و آماده سازی آنها به خودکشی میباشد و بس .
آنچه راکه همه می خواهند قطع شود امابرخي از علمای پاکستان از آن شانه خالی میکنند.

كابل باختر 26 دلو
حامد کرزی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان "جوزف دنفورد" قوماندان عمومی نیروهای ناتو در افغانستان را جهت ارائه توضیحات در بارهء بمباری روز چهار شبنه در ولسوالی شیگل، فراخواند.
دفتر سخنگوي ريئس جمهور به آژانس باختر خبر داد، جنرال دنفورد قبل از ظهر امروز در مورد حادثهء المناک بمباری شیگل که در اثر آن ده تن از هموطنان ملکی ما به شهادت رسیدند، توضیحات داد و گفت که در جریان بر خورد با افراد القاعده قوای زمینی مشترک خواهان کمک هوایی شد. وی علاوه کرد که جهت تحقیقات بیشتر یک جنرال خود را به ولایت کنر فرستاده است.
رئیس جمهوری اسلامی افغانستان با اشاره به تعهدی که قبلاً جنرال جان الن بحیث قوماندان عمومی نیروهای ناتو و قوای امریکایی سپرده بود و طی آن وعده داده بود که منبعد در مناطق مسکونی عملیات هوایی انجام نداده و بمباری نخواهد کرد، گفت که از تکرار این گونه حوادث باید جداً جلوگیری بعمل آید، زیرا وقوع تلفات ملکی غیر قابل پذیرفتن است.
جنرال امریکایی ضمن اظهار تاثر از حادثه روز چهارشنبه و تلفات ملکی ناشی از آن، وعده سپرد که بر اساس تعهد قبلی، ناتو بعد از این از عملیات و بمباری در مناطق مسکونی ابا خواهد ورزید.

كابل باختر 26 دلو
حامدکرزی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان اعتماد نامه آقای انتل درگوس سفیر جدید هنگری را طی مراسم تشریفاتی پذیرفت.
دفتر سخنگوي رئيس جمهور به آژانس باختر خبر داد، پس از مراسم تقدیم اعتماد نامه که قبل از ظهر امروز در ارگ انجام شد، رئیس جمهور کشور و سفیر جدید هنگری برای افغانستان، در رابطه به گسترش روابط میان افغانستان و هنگری بحث و تبادل نظر کردند.
حامد کرزی ضمن  اینکه از کمک و همکاری های کشور هنگری به افغانستان اظهار قدردانی کرد، برای سفیر جدید هنگری آرزوی موفقیت در جریان ماموریت اش در افغانستان نمود. 
در مقابل آقای انتل درگوس سفیر جدید هنگری در افغانستان گفت که کشورش حاضر است روابط اش را در ساحات اقتصادی و تعلیم و تربیه با افغانستان گسترش دهد. وی از اعطای ۱۰ بورس تحصیلی اضافی خبر داد که بر ۲۴ بورس وعده داده شدهء قبلی علاوه گردیده است تا با استفاده از آن محصلین افغانی در آن کشور به کسب دانش بپردازند.
در مراسم تقدیم اعتمادنامه  سفیر جدید هنگری در افغانستان، داکتر زلمی رسول وزیر امور خارجه و حمید صدیق رئیس تشریفات آن وزارت نیز حضور داشتند.