01 میزان 1397

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

اخبار کوتاه از دنیای فوتبال

اخبار کوتاه از دنیای فوتبال

کابل باختر/ 1/ میزان کارشناسان میگویند، اسنیسو بازی ریال مادرید به...

بارسلونا از خیرونا پذیرایی میکند

بارسلونا از خیرونا پذیرایی میکند

کابل باختر/ 1/ میزان درادامه بازی های فوتبال لیگ برتر هسپانیا...

ریال مادرید هسپانیو ل را شکست داد

ریال مادرید هسپانیو ل را شکست داد

کابل باختر/ 1/ میزان درهسپانیا شب گذشته پنج بازی فوتبال درراستای...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


سیاسی

سترجنرال عبد الرحیم وردک و زیردفاع ملی امروز با مصطفی محمد نجار وزیرداخله ایران در مقر وزارت دفاع ملی ملاقات کرد.

به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی وزارت دفاع ملی به آژانس اطلاعاتی باختر،اوضاع امنیتی منطقه و کشور در محراق صحبت های هردوجانب قرارداشت.

ابتدا وزیر دفاع ملی کشور ما پیرامون موفقیت های اردوی ملی در امر مبارزه علیه  تروریزم و القاعده صحبت نموده ازانکشافاتی که در پیشبرد عملیات محاربوی مستقل توسط اردوی ملی انجام میگردد توضیح داده گفت: اردوی ملی مطابق پرو گرام در انتقال مسوولیت امنیت به نیروهای امنیتی افغان ادامه میدهد.

هردو جانب تاکید داشتند که دوکشور افغانستان و ایران باتوجه به پیوندهای دینی، فرهنگی، زبانی، تاریخی و اجتماعی وهمچنین اصل اعتماد متقابل حسن همجواری منحیث دوملت مسلمان احترام کامل به استقلال  تمامیت ارضی و حاکیمت ملی یکدیگر خواهند داشت.

در گفتگوهای وزرای دفاع و داخله هردوکشوربرمبارزه مشترک علیه تروریزم، قاچاق مواد مخدر، قاچاق اسلحه، جنایات سازمان یافته، شرارت های مرزی افراد و گروه های داخلی و خارجی  که امنیت دوکشور  راتهدید نماید تاکید نمودند.

در مقابل وزیرداخله ایران گفت که آنکشور آماده گی دارد تادرعرصه های مختلفه و مشارکت در طرح های غیر نظامی کمک و همکاری بیشترنماید.

در آخیر وزیردفاع ملی افغانستان ضمن تشکر ازتشریف آوری وزیرداخله جمهوری اسلامی ایران به کشور افغانستان اظهار خورسندی و از همکاریهای بلاعوض آن کشور  برای بازسازی افغانستان باقدردانی یاد آوری نموده برتحکیم همکاری های دوجانبه تاکید کرد.

عبدالرؤف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه امروز با مهندس مصطفی محمد نجار و زیر امور داخلۀ جمهوری اسلامی ایران در مقر شورای ملی دیدار کرد. به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی ولسی جرگه به آژانس اطلاعاتی باختر، در این دیدار دو طرف پیرامون همکاری های متقابل میان جمهوری اسلامی افغانستان و ایران ، تقویت همکاری های منطقه ای ، راه های مشترک در مبارزه با مواد مخدر و همکاری با پارلمان افغانستان  بحث و تبادل نظر نمودند .

رئیس ولسی جرگه از همکاری های جمهوری اسلامی ایران در بخش های مختلف با افغانستان  به نیکویی یاد آوری نموده، نقش کشور های همسایه را در بازسازی و تاٌمین امنیت در افغانستان ارزنده خوانده و خواهان تحكيم مناسبات دوستانه ميان جمهوری اسلامی افغانستان و جمهوری اسلامی ايران و توسعه همكاری های همه جانبه ميان دو كشور گردید

به همین گونه در این دیدار طرفین پیرامون وضعیت مهاجرین و زندانیان افغان در جمهوری اسلامی ایران  نیز صحبت نموده، رئیس ولسی جرگه از وزیر داخلۀ ایران خواهان همکاری های آن کشور در رفع مشکلات مهاجرین و زندانیان افغان در ایران گردید .

بالمقابل مهندس مصطفی محمد نجار و زیر امور داخلۀ جمهوری اسلامی ایران در موارد یاد شده، صحبت نموده، بر همکاری های کشورش با افغانستان و مردم این کشور تاکید نمود.

سیمینار پیرامون قانون کار و سایر اسناد تقنینی مرتبط به کار امروز در وزارت کار و امور اجتماعی شهدا و معلولین دایر گردید.

به اساس معلومات ریاست نشرات آن وزارت به آژانس اطلاعاتی باختر، درین سیمینار هجده تن ازکارمندان ریاست های تفتیش کار- حقوق و قانون کار، بهبود شرایط کار و منابع بشری آن وزارت شرکت نموده بودند. هد ف این  سیمینار آگاهی دهی از قانون کار وسایر قوانین مرتبط به کار، مقرره امور ذاتی آنها، مقرره امتیاز های منطقوی اقلیمی، مقرره کارکنان روز مزد میباشد.

به گفته مسوولان نشرات وزارت کار واموراجتماعی، کار این سیمیارتااخیر ماه قوس ادامه خواهد یافت.

خیر محمد نیرو سرپرست معینیت امور  کار ورئیس قوای بشری و کاریابی هنگام افتتاح کار سیمینار پیرامون اهمیت تدویر همچو سیمینار ها صحبت کرد.

عنوانی حامدکرزی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان پیام امتنانیه از جانب اعلیحضرت خوان کارلوس پادشاه هسپانیا به شرح زیر به کابل مواصلت نموده است:

بدین وسیله از پیام تبریکی که  از جانب شما و مردم عزیز افغانستان به مناسبت تجلیل از روز ملی هسپانیا در یافت نمودم،  صادقانه اظهار سپاس مینمایم.

بهترین تمنیات خویش را برای موفقیت شخص شما و صلح  و رفاه برای مردم شما تقدیم داشته، موقع را مغتنم  شمرده به تجدید  احترامات فایقه میبردازم.