02 ثور 1398

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

شمار قربانیان حملات تروریستی سریلانکا به 290 نفر رسید

کلمبو – اسکای نیوز– 2 ثور – باختر تعداد تلفات ...

فی انس طلا 1276 دالر عرضه می شود

کابل 2 ثور باختر فی انس طلا در بازارهای بین...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


سیاسی

مزارشریف 22 عقرب باختر
معاون فرستاده ی ویژه ی ایالات متحده ی امریکا برای افغانستان وپاکستان به شهرمزارشریف سفرکرد.
وی دراین سفربا مقامات محلی افغان دیدارکرد ویک باردیگر برادامه ی همکاری های کشورش پس ازسال 2014 برای افغانستان تاکید نمود.
معاون فرستاده ی ویژه ی امریکا دردیداربا عطامحمد نوروالی بلخ درمورد موضوعات امنیتی ، روند انتقال مسوولیت های امنیتی وآموزش وتجهیز نظامیان افغان وکارهای بازسازی ونوسازی گفتگوکردند.
این مقام امریکایی دراین دیدارازبرگزاری یک انتخابات شفاف پشتیبانی اش را ابرازکرد.
به گزارش آژانس باختردرین دیداروالی بلخ خواهان تسریع روند آموزش نظامیان افغان شد وازامریکا ومتحدینش خواست تا برای خود کفایی امنیتی ودفاعی ، این سربازان را با جنگ افزاروتجهیزات پیشرفته ی نظامی تجهیزکنند.
اوهمچنان خواهان افزایش کمک های موثربرای ساخت زیرساخت های افغانستان شد.
دراین حال معاون فرستاده ی ویژه ی امریکا برای افغانستان وپاکستان
گفت که کشورش برای خودکفایی اقتصادی ونظامی افغانستان برتلاش هایش خواهد افزود.
سفراین دیپلومات امریکایی همزمان با سفرازپیش اعلام نه شده ی وزیردفاع آلمان به مزارشریف صورت می گیرد.
وزیردفاع آلمان نیزامروزدرسفربه مزارشریف ، با مقامات محلی درباره ی موضوعات امنیتی ، مبارزه علیه تروریزم ، روند انتقال مسوولیت های امنیتی وتجهیز وآموزش نظامیان افغان وبرنامه های بازسازی گفتگوکرد.

کابل/22/عقرب/باختر
تروریزم ماریست که از خود و بیگانه را نمی شناسد.
حامد کرزی رییس جمهوری اسلامی افغانستان در هند، تروریزم را ماری تربیه شده ای دانست که آسیب رسانی اش منحصر به دیگران نمی ماند و سر انجام صاحبش را نیز نیش می زند.
مبصر سیاسی آژانس باختر با درنگی به این گفته می نویسد.
حمایت از تروریزم و استفاده ابزاری از آن در معادلات سیاسی منطقه یی راهکاری است که برخی حلقه ها در پاکستان به خاطر  تحقق اهداف استراتیژیک دنبال آن شده اند و در هر گونه شرایط از آن حمایت کرده و می کنند. اما زعامت افغانستان از آغاز تاکنون پیوسته تاکید داشته است که تروریزم و حمایت از آن زیر هر نام و نشانی که صورت گیرد به منطقه و به خصوص افغانستان و پاکستان نمی باشد. اما این مقامات پاکستانی بودند با ترفند شانه از بار تروریزم خالی  می کردند و با حرکات مرموز، حتی ذهنیت جامعه بین المللی را نیز در مورد مغشوش می ساختند.
گذشت زمان ثابت کرد، تروریزم چون مار در منطقه خزیده و در حمایت برخی از حلقه ها باگذشت هر روز منسجم تر و فعال تر می گردیدند.
رییس جمهور کرزی در مصاحبه با یک رسانه ی هند، پاکستان را به دلیل حمایت از طالبان با اشاره به نا امنی و حملات تروریستی در آن کشور ملامت کرده گفته است، این نتیجه سیاست های آن کشور است، ماری که برای آسیب رسانی به همسایه تربیت شده است، بالاخره صاحبش را نیش می زند و آسیب رسانی اش منحصر به همسایه نمی ماند.
پیامد های حمایت از تروریزم در منطقه برای ملت پاکستان و مردم افغانستان گران تمام شد و می شود. مار پرورده شده ازآستین جهید، مردم پاکستان را بار ها گزید تا آنجا که حتی بالای دختری نوجوانی که برای زمینه سازی برای کودکانی بازمانده از مکتب تلاش میکرد دریغ نکرده و او را زخمی ساخت. این نتیجه كدام سیاست؟ مردم ما میگویند تروریزم به دانه ای سرطانی می ماند که هر روز ریشه می دواند و به ملت های دوکشور آسیب وارد می کند.
رییس جمهور کرزی با درک از واقعیت های موجود در افغانستان، پاکستان و منطقه بار بار با صراحت اعلام کرده است که ترحم و مدارا با تروریزم منطقه را به بحران می کشاند و مانع رشد اقتصادی و تجارتی در منطقه می گردد.
اکنون تروریزم به دغدغه پاکستان و مردم آن مبدل شده است.
رهبری پاکستان و ملت آن درک کنند که دست پرورده گان آنها منطقه را به چالش روبرو  کرده و هر روز از ملت های مظلوم دو کشور قربانی فراوان می گيرند باید بساط این مهمان نا خوانده شده از منطقه و افغانستان و پاکستان برداشته شود و این امر زمانی تحقق می یابد که به استفاده ابزاری از تروریزم در راستای سیاست های توسعه طلبانه پایان داده شود و صادقانه به خاطر نجات ملت هاي دو کشور و منطقه از شر تروریزم صادقانه مبارزه گردد.

کابل/22/عقرب/باختر
صلاح الدین ربانی، رییس شورای عالی صلح افغانستان امروز در رآس یک هیِئت بلند پایه کابل را به قصد اسلام آباد ترک گفت.
به گزارش خبرنگارآژانس باختر از میدان هوایی بین المللی کابل ، رییس شورای عالی صلح  وهیئت همراه درپاکستان با مقامات آن کشور در مورد ادامه مذاکره با طالبان، برقراری آشتی ملی وقطع راکت پرانی به ولایات شرقی درافغانستان به بحث و تبادل نظرخواهند پرداخت. 
سفر وی سه روز ادامه پیدا خواهد کرد.

مزارشریف 22 عقرب باختر
وزیردفاع آلمان دریک سفرازقبل اعلام نه شده به شهرمزارشریف سفرکرد.
توماس دمزیرپیش ازچاشت امروزبا یک هواپیمای ایربس به مزارشریف رفت تا با عساکرش ونیزمقامات محلی افغان دیدارکند.
این نخستین سفریک مقام آلمانی است که با هواپیمای عادی مسافربری به افغانستان صورت می گیرد.
وزیردفاع آلمان درین سفرودردیداربا مقامات محلی افغان ازادامه ی  کمک های کشورش برای افغانستان پس ازخروج نظامیان ناتو اطمینان داد.
اوهمچنان ازاحتمال تمدید مدت ماموریت سربازان آلمانی درافغانستان سخن گفت وتاکید کرد که کشورش برای رشد بنیادی وساخت زیرساخت های افغانستان همچنان به کمک هایش ادامه می دهد.
به گزارش آژانس باختر، توماس دمزيردراین سفرروند آموزش نظامیان افغان توسط نظامیان این کشور درشمال افغانستان را به بررسی گرفته ودردیداربا مقامات افغان گفت " آرزومندم تا ازنزدیک ببینم که روند آموزش نظامیان افغان چگونه است واین نیروها چگونه به تدریج وظایف تامین امنیت کشورشان را به دوش می گیرند."
اوپروازمستقیم آنهم با یک هواپیمای عادی به شهرمزارشریف را نشانه ای ازموجودیت مصوونیت وثبات درشمال افغانستان خواند.
درحال حاضرچهارهزاروهشت صد سربازآلمانی درکنارسایرنظامیان ناتو درافغانستان مستقراند.