23 عقرب 1397

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

مرکز خدمات مشتریان افتتاح شد.

مرکز خدمات مشتریان افتتاح شد.

کابل باختر 23 عقرب وزارت ترانسپورت ، مرکز خدمات مشتریان (عرضه...

سه پولیس درتخار شهید شدند

سه پولیس درتخار شهید شدند

کابل باختر/ 23/ عقرب سه پولیس محلی دیشب دردرگیری با طالبان...

اخبارکوتاه ازدنیای فوتبال

کابل باختر/ 23/ عقرب فدراسیون فوتبال ولز اعلام کرده است مصدومیت...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


سیاسی

کابل 12 حمل باختر

کشته شدن نه سرباز محلی پولیس در ولسوالی یحیی خیل ولایت پکتیکا آنهم توسط پولیس محلی،یکباردیگر از مسوولان امنیتی میخواهد، که بر در ورودی نیروهای امنیتی متوجه باشند.

جذب افراد مشکوک و بی هویت به خاطر افزایش رقم صفوف نیروهای امنیتی  مستلزم دقت و راهکار جدی میباشد که باید از جانب مسوولان امنیتی طرح و عملی گردد.

مبصر سیاسی آژانس باختر  مینویسد: حوادث و رویدادهای اخیر در صفوف نیروهای امنیتی کشور نشان میدهد که علی رغم تاکید ات مقامات دولتی مبنی برعدم نفوذ مخالفان به صفوف نیروهای امنیتی، طالبان و مغزهای متفکر جنگی که در عقب آنها قراردارند، در هربرهه و زمانی میتوانند مسیر جنگ را با تاکتیک ها و شیوه های تازه تغییر دهند و به گونه ای ضربات را برپیکر نهاد های امنیتی وارد سازند.

به باور آگاهان در شرایط جنگی هرکشوری رویداد های میمون و نامیمونی رخ میدهد اما تکرار آن میرساند، که تاهنوز به خاطر مهار سازی چنین حملات اقدام کار ساز  و سنجیده شده روی دست گرفته نشده است.

پس از آنکه عمال دهشت افگنان حمله تروریستی سازمان داده شده را دروزارت دفاع ملی انجام دادند، از جانبی سر وصداهای بلند شد که گویا برنامه های عملی میگردد، که دگر دشمن نتواند از شیوه های استفاده کنندکه در داخل قرارگاه ها، پوسته ها ونهاد های امنیتی نفوذ کنند ودست به جنایتی بزنند.  به هر حال حوادث تکرار شد، مشاوران نیروهای بین المللی در میدان هوایی کابل و وزارت داخله آماج قرارگرفتند و کشته شدند، این همه رویداد ها  میرساند که تاهنوز اقدامات جدی و عملی  در پیوند به جذب افراد مشکوک و گماشته شده  گان استخبارات منطقه روی دست گرفته نشده ، بل در وازه های ورو دی به نیروهای امنیتی همانگونه که بازبود، باز نگهداشته شده است.

کارشناسان را عقیده برآن است که استفاده از لباس پولیس و اردو در عملیاتهای دهشت گردی و انجام چنین حملات در قرارگاه ها و پوسته ها، سبب بی باوری مردم نسبت به نیروهای امنیتی در کشور  میگردد با آنکه مقامات ارشد و اهل امور میدانند که طالبان قادر به انجام چنین عملیاتهای پیچیده نمیباشند و حتماً" دستان مریی و نامریی درمنطقه وجود دارد میخواهند چنین جنایات را سازماندهی کنند

پس لازم است هر حادثه را چنان موشگافی و سرنخ  آن  راپیداکرد  که دگر دشمن نتواند چون مار، بار، بار از یک سوراخ عبور و تعدادی را نیش بزند.

صاحب نظران پیوسته مطرح میسازند که با گذشت هر روز مردم و حکومت وارد مراحل جدیدسیاسی و امنیتی درکشور میشوند، مرحله بعدی انتقال مسوولیتهای امنیتی در دستورکار قراردارد، تایک سال واندی نیروهای بین المللی از افغانستان بیرون میشوند.

در چنین  شرایط و اوضاع و تکرار چنین جنایات خط درشت میان پیوستن جوانان به صفوف نیروهای امنیتی میکشد و دشمن را نسبت نظام قوی تر جلوه میدهد. این مساله اساسی را باید مدنظر داشت و ازهمین اکنون بدون درنگ با برنامه وراهکار جدی، مجاری نفوذ دشمن را کورکرد و این فرصت دهشت افگنان وحامیان منطقه ای شان را گرفت

کابل 12 حمل باختر

در حالیکه مطبوعات غربی یک مقام پیشین محلی ولایت کاپیسا را متهم به فعالیت های  غیرقانونی  می نمایند، مقامات در ارگ ریاست جمهوری و ارگانهای محلی این گونه ادعاها را  بی اساس میدانند.

اخیراً"  روزنامه نیوریاک تایمز نگاشته است که گویا غلام غوث ابوبکر زمانیکه به عنوان والی کاپیسا کار میکرد متهم به برنامه یک حمله انتحاری  علیه دوعسکر امریکایی را طرح و در برخی  فعالیتهای دیگر غیر قانونی نیز دست دارد

 روزنامه اضافه داشت که دولت امریکا برحکومت حامدکرزی فشار آورده تا غلام غوث ابوبکر راکه خود در ولایت کاپیسا تولد شده و سابقه همکاری باحزب اسلامی گلبدین حکمتیار را دارد، مجازات نماید.

باآنکه  مقامات امریکا آقای ابوبکر را متهم میسازند که در فعالیتهای غیر قانونی دست دارد، عبد المالک صدیقی معین ارگانهای محلی به خبرنگار آژانس  باخترگفت، لوی سارنوالی کشور  پرونده این قضیه را بررسی کرده و نسبت عدم موجودیت دلایل و اسناد الزامی، غلام غوث ابوبکر برائت حاصل نموده و این  موضوع به آگاهی   ارگانهای محلی نیز رسانیده شده است.

از طرف دیگر ایمل فیضی سخنگوی رئیس جمهور گفته است  که هیچ مقام دولتی از بی قانون وقانون شکنی حمایت نکرده اند در رابطه به پرونده غلام غوث ابوبکر تحقیق صورت گرفته اسناد وشواهد بدست نه آمده که نشان دهد او در چنین قضایا دست داشته باشد

جنرال فرانک پانتر ، معاون قوماندانی تاسیسات و امور لوژستیکی وزارت دفاع امریکا به کمیته فرعی خدمات مسلح کانگرس آن کشور گفته است که اگر پاکستان راه های اکمالاتی خود را بر روی قوای بین المللی تحت رهبری امریکا درافغانستان باز نکند، امریکا بالای هندوستان و شبکه مواصلاتی آسیای مرکزی اتکاء خواهد کرد.

جنرال مذکور همچنان درمورد چگونگی و جزئیات اکمالات قوای ناتو از طریق هندوستان به کمیته کانگرس معلومات داده است .

جنرال فرانک پانتر گفت، اگر در مذاکرات با پاکستان درمورد بازگشایی راه های زمینی موفقیت حاصل نشود ، درآن صورت برهند و شبکه توزیع شمال افغانستان اتکاء خواهد شد.

 وی افزود، هردو پیشنهاد درمورد راه های متبادل برای اعزام و خروج نیروها گران ( قیمت ) تمام خواهد شد.

 تشنج در روابط ایالات متحده امریکا و پاکستان در سال 2011 بعداز آن آغاز شد که دو مهاجم مظنون پاکستانی توسط یک کارمند استخبارات امریکا درپاکستان کشته شدندو قوای خاص امریکا اسامه بن لادن ، رهبر شبکه القاعده را در پاکستان به قتل رساندند.

همچنان حمله یک هلیکوپتر امریکایی بریک پوسته نظامیان پاکستانی درمنطقه قبایلی مهمند ایجنسی که درآن بیست و چهار نفر کشته شدند ، این تشنج را افزایش داد.

 جنرال فرانک پانتر هنگام ارائه معلومات درباره راه های اکمالاتی از طریق هندوستان به کانگرس گفت، راه ترانزیتی از طریق هندوستان یک مساله خیلی حساس میباشد .

 پاکستان در ماه قوس سال گذشته راه های ترانزیتی را بر روی کاروانهای اکمالاتی قوای ناتو و امریکا درافغانستان مسدود ساخته است.

دست کم هفتاد مسوول وسربازپولیس درغرب افغانستان که متهم به فساد اداری وسوءاستفاده ازموقف شان بودند ، ازسوی وزیرامورداخله برکنارشدند.

گفته می شود که این مسوولان وسربازان پولیس ، درولایات هرات ، غور و بادغیس توظیف بودند.

بسم الله محمدی وزیرامورداخله می گوید که این افراد ، طبق بررسی های وی وشکایات موجود علیه شان ، به فساد آلوده بوده  ونیزازموقف شان سوء استفاده کرده بودند.

وزیر امور داخله در مورد اینکه افسران برکنار شده درکدام موقف قرار داشتند، چیزی نه گفت.

اوکه برای بررسی وضعیت امنیتی وچگونه گی فعالیت پولیس در غرب افغانستان به سرمی برد ، روزپنجشنبه درنشستی باخبرنگاران درولایت هرات به تمامی افسران وسربازان آلوده به فساد دردستگاه  پولیس هشدارداد که مجازات خواهند شد.

محمدی به مردم درولایات غور، بادغیس وهرات وعده داد که افراد شایسته وصادق را به جای برکنارشده ها ، به این ولایات توظیف خواهد کرد.

وزیرامورداخله ، آدم ربایی و موجودیت گروه های مسلح غیرمسوول راچالش عمده دربرابرامنیت وثبات درغرب افغانستان خواند اما گفت که وی به زودی با برنامه هایی که روی دست دارد ، برنامه ی جمع آوری سلاح را تشدید بخشیده ونیزتلاش خواهد کردتا گروه های آدم ربا را که به گفته ی اوریشه ی داخلی وبیرونی دارد، ازمیان بردارد.

 

 

این درحالیست که میزان آدم ربایی بویژه ربودن افراد سرشناس وپول دار درهرات افزایش یافته است.

بسم الله محمدی که درجریان بررسی اززندان ها درغرب نیزدیدارکرده می گوید که با کارهای روی دست گرفته شده ، وضعیت درزندان ها که به گفته ی وی درحال حاضراسف باراست ، به زودی بهترخواهد شد.