01 دلو 1397

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

سرپرست دفترنمایندگی ملکی ناتو در کابل پیرامون نشست بروکسل معلومات داد

کابل باختر 30 جدی ادریس زمان معین سیاسی وزارت امور خارجه...

معین امورجوانان با مسوول دفترکانترپارت درافغانستان ، دیدارکرد

معین امورجوانان با مسوول دفترکانترپارت درافغانستان ، دیدارکرد

کابل باختر30 جدی داکترکمال سادت معین امورجوانان وزارت اطلاعات وفرهنگ امروز...

معین سیاسی وزارت امور خارجه با سرپرست دفتر نمایندگی ملل در کابل دیدارکرد

معین سیاسی وزارت امور خارجه با سرپرست دفتر نمایندگی ملل در کابل دیدارکرد

کابل باختر30 جدی ادریس زمان معین سیاسی وزارت امور خارجه با...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


سیاسی

پيام تسليت و همدردي حامد كرزي رييس جمهوري اسلامي افغانستان!

 با تاسف فراوان آگاهي يافتم كه دكتور حسين علي را موزي يكي از استادان پوهنتون و خدمتگذاران معارف در اثر مريضي كه عايد حالش بود، داعي اجل را لبيك گفت.

انالله و انا اليه راجعون

روان شاد دكتور حسن راموزي در پوهنتونهاي كابل، هرات و البيروني به حيث استاد خدمت كرد  در  سالهاي اخير به حيث متخصص نصاب تعليمي در وزارت معارف كار مي كرد، مرگ او ضايعه است.

مراتب تسليت و همدردي خود را به خانواده و دوستان او و مردم ولايت غور ابراز داشته، از بارگاه ايزد متعال براي متوفي طلب  مغفرت و به بازمانده گانش صبر جميل استدعا ميدارم.

 با تاسف فراوان آگاهي يافتم كه دكتور عبدالولي ذكي يكي از استادان سابقه دار فارمسي پوهنتون كابل در ديار هجرت چشم از جهان فاني بسته است.

انالله و انا اليه راجعون

روان شاد دكتور عبدالولي ذكي استاد ورزيده و زماني هم رييس پوهنحي فارمسي پوهنتون كابل بود.عمرش را صرف تدريس و تحقيق كرد و در ديار هجرت نيز در جلب همكاري هاي انساني براي مردم افغانستان مي كوشيد. مرگ او ضايعه است.

مراتب تسليت و  همدردي خود را به خانواده و دوستان وي  ابراز داشته، از بارگاه ايزد متعال براي متوفي طلب مغفرت و به بازماند گانش صبر جميل استدعا ميدارم.

حامد کرزی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان با آقای اندریو میچل وزیر انکشاف بین المللی بریتانیا امروز در ارگ دیدار کرد.

به اساس معلومات دفتر مطبوعاتي رياست جمهوري به آژانس باختر ، در این دیدار ابتدا حامد کرزی از کشته شدن سه عسکر بریتانیایی در ولایت هلمند، اظهار تاسف کرد و مراتب همدردی و تسلیت خویش را به اندریو میچل و از طریق وی برای خانواده های قربانیان و حکومت بریتانیا ابرازنمود.

اندریو میچل وزیر انکشاف بین المللی بریتانیا نیز از کشته شدن سه عسكر کشورش ابراز تاسف کرده، خاطر نشان نمود که چنین حوادث بالای تعهدات بریتانیا در قبال افغانستان تاثیر منفی نخواهد گذاشت.

وی با اشاره به کنفرانس قریب الوقوع توکیو گفت: برای من وظیفه سپرده شده تا به نماینده گی از حکومت بریتانیا در کنفرانس توکیو که یکی از مهمترین کنفرانس ها پس از کنفرانس شیکاگو می باشد، اشتراک نمایم.

وزیر انکشاف بین المللی بریتانیا افزود که در کنفرانس توکیو یکبار دیگر برای افغانستان و جامعه جهانی فرصت آن فراهم می گردد تا گرد هم آیند و برای ده سال آینده افغانستان پس از سال 2014 که بنام دهه تحول یاد می گردد، اولویت ها را تشخیص و برای عملی کردن آن تعهدات جدید را اعلام نمایند.

اندریو میچل از جانب بریتانیا اطمینان داد که کشورش در چوکات همکاری های استراتیژیک به کمک و همکاری خویش به افغانستان ادامه می دهد و مردم افغانستان را تنها نمی گذارد.

در مقابل حامد کرزی از کمک و همکاری کشور بریتانیا در سالهای گذشته به افغانستان اظهار قدردانی کرد و همکاری جامعه جهانی و بریتانیا را در سالهای آینده برای افغانستان مهم خوانده، تاکید نمود که  جامعه جهانی در تحقق اولویت های با افغانستان همکاری نمایند که از جانب افغان ها تشخیص گردیده است.

رئیس جمهور کشور گفت که افغانستان در زمینه حکومت داری خوب و تامین امنیت مطمین در کشور، متعهد است که گام های سازنده یی را بر دارد و زمینه انتخابات برگزاري شفاف را فراهم سازد.

كابل/13/سرطان/باختر

اداره امنيت ملي كشور ديروز از گرفتاري يك شبكه تروريستي خبر داد كه براي انجام چند حمله زنجيره يي آماده شده بودند.

تحقيقات از افراد اين شبكه بار ديگر اين مسئله را هويدا ساخت كه سازمانهاي استخباراتي منطقه چون گذشته طراح حملات و توطيه تروريستي كشور ما اند و بارديگر خواستند تا افغانها را به خاك و خون بكشاند و خود به خواست هاي پليد شان راه يابند.

اين شبكه تروريستي افشا ساختند كه آنها باز هم اهداف و محلات را براي حملات شان انتخاب نموده بودند كه يا محلات ملكي بودند و يا هم اين محلات در مناطق مسكوني قرار دارند.

كشف چند توطيه تروريستي كه هماهنگ و زنجيري طراحي شده بود اين پيام را ميرساند كه نيروهاي امنيتي كشور توان آن را دارند كه با چالش هاي تروريستي صادر شده از خارج مقابله كنند.

 نيروهاي امنيتي در حالي به چنين موفقيت دست مي يابند كه فقط دوازده روز قبل گروپي از تروريستان با حمله بر يك مكان تفريحي در ساحه بند قرغه كابل شماري از افراد ملكي را كشتند و هر گاه برنامه ديگر تروريستان عملي ميشد ما بازهم شاهد كشتار شماري ديگري از هموطنان بيگناه خود به دست تررويستان حرفوي كه در آن طرف خط ديورند مصوون و آرام براي افغانها برنامه قتل و كشتار طرح ميكنند ، ميبوديم.

سجيه ‌ژورناليست آزاد ضمن آنكه دستاوردهاي اخير اداره امنيت ملي را ستايش ميكند به آژانس باختر گفت، منسوبان امنيتي ما با گرفتاري اين شبكه نه تنها توانستند از قتل و كشتار افراد بيگناه جلوگيري كنند بل روشن ساختند كه توان مقابله با هر توطيه را دارند كه در آن منافع افغانها متضرر ميشود.

 او به بعد ديگر قضيه اشاره ميكند و ميگويد كه گرفتاري اين شبكه اين حقيقت را بار ديگر متبارز ساخت كه افغانها در منطقه دشمنان مشخص خود را دارند او از نهادهاي دولتي كشور ميخواهد تا اسناد و شواهد به دست آمده از اين جنايتكاران را با اسناد قضاياي ديگر تروريستي يكجا نموده آن را به مراجع معتبر بين المللي منجمله سازمان ملل و محكمه هاگ بسپارند تا با اين جنايتكاران، حمايت كننده گان و تمويل كننده گان شان به مثابه جنايتكاران جنگي بر خورد شود.

جاويد كوهستاني كارشناس مسايل نظامي در رابطه به دستاوردهاي اخير اداره امنيت ملي به خبرنگار‌ آژانس باختر گفت، دستگاه امنيت ملي در طي چند سال اخير موفق به كشف و خنثي ساختن حملات هراس افگنانه شده است و چندين شبكه تروريستي را گرفتار نموده است ولي بعداز گرفتاري هيچگاه قضاياي آنها تعقيب عدلي و قضايي نشده ا ست و محكمه واقعي بالاي آنها صورت نگرفته است.

وي ميگويد كه دست آورد هاي اخير امنيت ملي نسبت به توقع مردم افغانستان بسيار كم مي باشد بايد آنها باندها و آموزشگاه هاي شان را از بين ببرند.

جنرال عتيق الله امرخيل، يكي ديگر از كارشناسان مسايل نظامي بدين باور است، بايد كساني كه از طرف اداره امنيت به اتهام جرايم ضد امنيت داخلي و جنايت ملي گرفتار مي شوند محكمه صحرايي شده و خود شخص رييس جمهور علني آنها را به اشد مجازات اعدام و حبس ابد محكوم بسازد.

ما از دست آوردهاي امنيت ملي كه به خاطر منافع ملي و امنيت داخلي است استقبال مي كنيم.

از گفته هاي بالا چنين برميايد كه نيروهاي امنيتي منجمله اداره امنيت ملي براي آسايش و آرامش مردم شان، حفظ هويت كشور و حفظ منافع ملي قهرمانانه كار مي نمايند مگر حاصل كار آنان بعداً كمرنگ ميگردد و علت آن تاخير درمحكمه و به كيفر رساندن اين جانيان است كه بايد اين پروسه تسريع يابد. ختم/عبدالخالق- بهزاد