29 عقرب 1397

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

Youtube Player

khantry design

اعلانات


سیاسی

درحالیکه دولت افغانستان نسبت به روند بازسازی و مبارزه با فساد اداری با انتقاد های تند داخلی و مجالس خارجی مواجه است، مواردی دیده میشودکه برخی از کشورهای خارجی در تعهدات شان نسبت به بازی این کشور چندان جدی نیستند.

مقامات افغانی بارها گفته اندکه برخی از کشورهای کمک کننده و موسسات بین المللی آنچه را در مجالس و کنفرانس های بزرگ بین المللی و عده کرده یا به آن عمل نکرده اند و یا اینکه تحقق این گونه پروژه ها را در انحصار خود قرا رداده اند، به گونه مثال پاکستان که از ایجاد دولت موقت تاکنون و از برگزاری کنفرانس توکیو تا الحال آنچه را نسبت به افغانستان تعهد نموده تحرک چندانی نداشته است.

 احداث خط دوم سرک جلال آباد تورخم، اعمار یک شفاخانه درکابل، اعمار ساختمان دانشگاه بلخ ، اعمار ساختمان شفاخانه لوگر ، اعمار مرکز تداوی گرده در افغانستان و احداث خط آهن از طریق تورخم - جلال آباد پروژه های عمده است که پاکستان اعمار آن را تعهد نموده این پروژه یا اصلاً" اعمارنگردیده و یا اینکه به گونه ناتمام گذاشته شده است.

 داکتر عمرزاخیلوال وزیر مالیه در نشست ریکا منعقده دوشنبه از مقامات پاکستانی خواست تا نسبت به پروژه های ناتمام آنکشور در افغانستان اقدام نمایند با آنکه مقامات پاکستانی منجمله آصف علی زرداری رییس جمهور پاکستان نسبت به عملی شدن این پروژه تعهدات شان را تجدید کردند، مگر وضعیت کنونی و رشد اقتصاد منطقوی براین امر تاکید دارد تا پروژه های عمرانی به خصوص احداث و اعمار شاهراه و جاده ها به تحرک جدی نیاز دارد.

ارقام رسمی نشان میدهد که تعهد شفاهی پاکستان درقبال بازسازی افغانستان آنچه درکنفرانس ها و مجالس بین المللی مطرح گردیده به 283 ملیون دالر میرسد در حالیکه تعهد کتبی آنکشور در این راستا فقط پنج ملیون دالر است .

مقامات در وزارت مالیه میگویند که باید چگونگی عدم اجرای پروژه های عمرانی از سوی پاکستان ازطریق منابع دیپلوماتیک تعقیب شود تا آنکشور کار پروژه های یاد شده را از سرگیرد درحالیکه وزارت مالیه تعقیب پروژه های نا تمام پاکستان را مربوط به منابع دیپلوماتیک میداند، مگر فرامرز تمنا معاون سخنگوی وزارت خارجه در پاسخ به سوال خبرنگار آژانس باختر پیرامون عدم تطبیق پروژه های کشور پاکستان اظهار بی خبری کرد.

پاکستان در حالی احداث پروژه های عمرانی خود در افغانستان منجمله ، احداث شاهراه تورخم را متوقف ساخته است که وسایط باربری پاکستان بیشتر از افغانها از این شاهراه و شاهراه های دیگر درافغانستان نه تنها به منفعت افغانها خواهد بود بلکه دولت پاکستان که سخت به راه ترانزیتی افغانستان به سمت آسیا میانه نیازمند است، بیشتر سود خواهد برد.

داکتر غلام محمد ایلاقی سابق معین وزارت تجارت و صنایع میگوید با آنکه مقامات پاکستانی بار ها گفته اند که این پروژه ها به گونه مطلوب عملی خواهد شد مگر سالها از این تعهد پاکستان می گذرد مگر عملی شدن آن هنوز هم در پرده از ابهام قراردارد.

 ایلاقی اضافه کرد، حلقاتی در داخل پاکستان وجود دارند که نمیخواهند این پروژه ها درافغانستان عملی گردد زیرا آنها از تامین صلح و ثبات در افغانستان هراس دارند و یک افغانستان بی ثبات را به نفع پاکستان میداننددر حالیکه عقل سلیم سیاسی اکنون به هم زیستی و هم گرایی حکم میکند. ایلاقی اضافه داشت با درنظر داشت وضعیت و تقاضا که درپاکستان وجود دارد تحقق این پروژه برای پاکستان چندان بار اقتصادی ندارد زیرا منفعت آن برای پاکستان به مراتب بیشتر از مصارف این پروژه ها است .

مسعود استاد دانشگاه کابل به این باور است هرگاه پاکستان به تحقق این پروژه ها گام بردارد این پروژه ها نقش آنکشور را در مداخلات اقتصادی که درافغانستان می نماید کاهش میدهد در حالیکه پاکستان بیش از آنکه به فکر احداث شاهراه و یا شفاخانه در افغانستان باشد به فکر حفظ منافع اقتصادی خود است استاد مسعود نسبت به تعهدات پاکستان در قبال افغانستان چندان خوشبین نیست و میگوید پاکستان قبلاً نیز تعهداتی در قبال افغانستان داشته مگر هیچگاه عملی نشده است.

 آنچه ما از گفته های بالا برداشت میکنیم این است که پاکستان در تعهد خود کوتاه آمده و مسوولین ما در کشاندن پاکستان در تحقق این برنامه، کاری نکرده اند. به باور آگاهان امور، دولت افغانستان که متهم است کمک های خارجی را به گونه مطلوب به مصرف برساند باید یک نشست بین الملی را برگزار کند و آن کشور های را که تنها تعهد کرده و عمل نه نموده اند درچنین یک کنفرانس معرفی و نقد نماید.

کابل باختر 13 حمل
حامد کرزی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان با جیم پاولو دی پاولا وزیر دفاع ایتالیا دیدار کرد.
به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری به آژانس باختر،در این دیدار ظهر امروز در ارگ انجام شد، هردو جانب در مورد همکاری ها میان دو کشور، پروسه انتقال مسئولیت های امنیتی از نیروهای ایتالوی به نیروهای افغان، پروسه صلح و کنفرانس شیکاگو بحث کردند.
همچنان در این دیدار رئیس جمهور کشور و وزیر دفاع ایتالیا در مورد کار پروژه میدان هوایی بین المللی هرات وسایر پروژه های که از سوی کشور ایتالیا تمویل می شوند، نیز صحبت  کردند.
حامد کرزی ایتالیا را دوست دیرینه مردم افغانستان دانست و از کمک و همکاری آن کشور به افغانستان اظهار قدردانی کرد.
 

کابل باختر 13 حمل
حامد کرزی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در دیداری با روسا و مسئولین مرکز و ولایات ریاست عمومی امنیت ملی گفت: منسوبین امنیت ملی کشور پاسداران حقیقی این خاک هستند. 
به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری به آژانس باختر،در این دیدار که بعد از ظهر امروز در ارگ انجام شد رئیس جمهور کشور ضمن آرزوی موفقیت به شاملین سیمینار روسا و مسئولین مرکز و ولایات ریاست عمومی امنیت ملی گفت:  آرزوی من این است که شما پاسداران استقلال و زنده گی مردم باشید زیرا این وظیفه دینی و انسانی همه  ماست.
رئیس جمهور با اشاره به تجاوز شوروی سابق و ظلم و شکنجه سازمان استخباراتی خاد بالای مردم افغانستان گفت که آرزوی ملت ما این است که نه تنها روز های دشوار قبلی تکرار نگردد بلکه شما پاسدار عموم ملت و خانه خانه مردم افغانستان باشید تا مردم دیگر از گرفتاری های ناحق و آزار و اذیت در هراس نباشند.
حامد کرزی گفت: به زنده گی مردم و حقوق بشری شان توجه داشته باشید زیرا مردم ما از طرف نیروهای خارجی و هم حکومت مشکلات زیادی را متقبل شده اند.

رئیس جمهور کشور به رئیس و معاونین ریاست امنیت ملی هدایت داد تا در استخدام جوانان در امنیت ملی کشور و تعلیم و آموزش آنها توجه جدی نمایند تا آنها بتوانند امور کشور را موفقانه به دوش گیرند.
سپس غلام حسین فخری معاون امنیت ملی به نماینده گی از دیگران در مورد نتایج سیمینار دو روزه روسا و مسئولین مرکز و ولایات ریاست عمومی امنیت ملی که به منظور بررسی ظرفیت و توانایی های سازمان اطلاعاتی کشور و همچنان کار های اطلاعاتی، مستند سازی و مقابله با تهدیدات مختلف دایر گردیده بود، معلومات داد.
وی افزود که در سیمینار دو روزه تلاش کردیم تا بر مطابق اوضاع و شرایط موجود مناسب ترین شیوه کار را تشخیص ، انگیزه وطن دوستی را تقویت و در مورد رعایت حقوق بشر و حریم خصوصی شهروندان و حقوق اساسی آنها صحبت نماییم.
فخری همچنان گفت ما در مورد اینکه چگونه حاکمیت ملی خود را در پروسه انتقال مسئولیت های امنیتی، پروسه مصالحه و ادغام مجدد حفظ و تقویت کنیم به بحث و گفتگو پرداختیم.
موصوف پیشنهاد کرد تا ریاست عمومی امنیت ملی در اوضاع حساس کنونی کشور به وزارت ارتقا یابد.
در اخیر جنرال عبدالصبور به نماینده گی از دیگران تعهد منسوبین امنیت ملی را برای حفاظت از آزادی، منافع ملی، تمامیت ارضی و حاکمیت ملی کشور در راه خدمت به مردم افغانستان تجدید کرد.

کابل باختر 13حمل
مارشال فهيم، معاون اول رياست جمهوري بعد از ظهر امروز در دفتر كارش با شماري از بزرگان و  متنفذين پامير ولايت بدخشان ديدار كرد.
به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری به آژانس باختر ،در اين ديدار معاون اول رياست جمهوري به بزرگان گفت كه مشكلات مردم پامير بدخشان به زعامت كشور پوشيده نيست و ميدانيم كه شما مستحق هر گونه كمك و رسيده گي به امور را داريد. معاون اول رياست جمهوري مشكلاتي را كه مردم پامير از ده ها سال بدينسو از رهگذر نداشتن امکانات در عرصه خدمات اجتماعی متحمل میگردند یاد اورشده  افزود كه جمهوري اسلامي افغانستن متعهد به ارايه خدمات به شما مي باشد. در جريان اين ديدار يك تن از بزرگان پامير از عدم توجه به پامير ها در جريان سالهاي گذشته ياد كرده خاطر نشان ساخت كه نبود راه هاي مواصلاتي، كلينيك و شفاخانه، مكتب و ديگر نهاد هاي دولتي سبب شده است كه مردم ما به هيچ گونه تسهيلات دسترسي نداشته باشند. موصوف ياد آور شدكه چون در پامير زراعتي وجود ندارد، زمستان سرد امسال و نبود راه هاي مواصلاتي مالداري آنها را شديداً آسيب رسانيده است و بيم‌آن مي رود كه مواشي آنها نابودشود. نامبرده از مرگ و مير زنان، نوزدان و كودكان در زمستان گذشته ياد كرده گفت كه عدم دسترسي به شفاخانه و ادويه، سبب مرگ و مير در ميان باشنده گان پامير شده است. وی از معاون اول رياست جمهوري خواست تا به مشكلات مردم پامير رسيده گي صورت بگيرد.معاون اول ریاست جمهوری به بزرگان وموسفیدان مناطق پامیر ولایت بدخشان وعده داد که به مشکلات آنها از طرزیق ارگانهای ذیربط پرداخته میشود.