01 میزان 1397

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

اخبار کوتاه از دنیای فوتبال

اخبار کوتاه از دنیای فوتبال

کابل باختر/ 1/ میزان کارشناسان میگویند، اسنیسو بازی ریال مادرید به...

بارسلونا از خیرونا پذیرایی میکند

بارسلونا از خیرونا پذیرایی میکند

کابل باختر/ 1/ میزان درادامه بازی های فوتبال لیگ برتر هسپانیا...

ریال مادرید هسپانیو ل را شکست داد

ریال مادرید هسپانیو ل را شکست داد

کابل باختر/ 1/ میزان درهسپانیا شب گذشته پنج بازی فوتبال درراستای...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


سیاسی

ازجانب حامدکرزی رئیس جمهوری  اسلامی افغانستان پیام  تبریکیه یی عنوانی کرستینا فیرنندوزدی کرچنر رئیس جمهوری ارجنتاین به مناسبت انتخاب مجدد اش به حیث رئیس جمهورآنکشوربه مرکز ارجنتاین ارسال گردیده است:

درپیام آمده  است که مسرت دارم به نماینده گی از مردم افغانستان صمیمانه ترین تبریکات خویش را به مناسبت انتخاب مجدد شما به حیث رئیس جمهوری ارجنتاین ابراز مینمایم، بدون تردید انتخاب مجدد شما بحیث رئیس جمهور آنکشوربیانگر اعتماد و حمایت مردم ارجنتاین ازبرنامه های شما میباشد.

یقین کامل دارم در دوره جدید کاری شما روابط دوستانه موجود که برپایه های احترام متقابل و علایق نیک میان افغانستان و ارجنتاین بنا گردیده ، بیشتر از پیش گسترش و تقویت می یابد.

همچنان ازحامدکرزی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان پیام تبریکیه  عنوانی ریلجکوکومسیک رییس جمهوری بوسنیا هرزگوینا به مناسبت روز ملی آنکشورها به  مرکز  بوسنیا و هرزگوینا ارسال  گردیده است.

در پیام گفته شده است

مسرت دارم به نماینده گی از مردم افغانستان  بهترین و صمیمانه ترین تبریکات خویش را به مناسبت روز ملی جمهوری بوسنیا هرزگوینا به شما و مردم دوست انکشور ابراز مینمایم.

مردم افغانستان ضمن ارج گزاری به روابط دوستانه موجودمیان افغانستان و جمهوری بوسنیا هرزگوینا خواهان گسترش و تقویت هرچه بیشترآن میباشند

باور کامل دارم   روابط نیک و همکاری های موجودمیان کشور های ما با گذشت زمان درعرصه های سیاسِی، اقتصادی و فرهنگی توسعه و استحکام بیشتر خواهدیافت.

دفتر سخنگوی ریاست جمهوری در تلاش تازه ای با هدف اطلاع رسانی- خبرها و اطلاعات مربوط به فعالیت های رئیس جمهوری افغانستان را در  شبکه های اجتماعی فیس بوک؛ تویتر و یوتیوب منتشر می کند.

 

شبکه های فیس بوک، تویتر و یوتیوب که بطور فزاینده ای از سوی کاربران انترنت در سراسر جهان مورد استفاده قرار می گیرد، اخیراً مورد توجه شمار زیادی از جوانان و کسانی که به انترنت در افغانستان دسترسی دارند، قرار گرفته است.به گزارش آژانس اطلاعاتی باختر،

فیس بوک بزرگترین ویب سایت اجتماعی است که دوستان، فامیل ها و شرکای تجاری را با هم مرتبط می سازد و هشتصد میلیون نفر در سراسر جهان عضویت آنرا دارند.

 همینگونه تویتر یک شبکه ارتباط دهنده اجتماعی است که بیش از سه صد میلیون عضو دارد و به آنها سهولت ارسال و مطالعه پیام ها را فراهم کرده است.

 یوتیوب نیز یک ویب سایت تصویری است که فرصت تماشا، شریک کردن و به معرض تماشا گداشتن فلم های تصویری را به کاربران خود فراهم کرده است.

خبر ها و اطلاعات تهیه شده از سوی دفتر سخنگوی رئیس جمهوری افغانستان در شبکه فیس بوک، تویتر و یوتیوب به این آدرس های ذیل قابل دسترس است:

http://www.facebook.com/pages/ARG-%D8%A7%D8%B1%DA%AF/204629649613285?ref=tn_tnmn

 

http://twitter.com/#!/ARG_AFG

 

http://www.youtube.com/user/ARG1880

 

 علاقمندان می توانند خبرها، اعلامیه های مطبوعاتی، سخنرانی های رئیس جمهوری افغانستان، عکس ها و فلم های ویدیویی را از آدرس های تذکار یافته بدست بیاورند و برعکس نظرات خود را با دفتر سخنگوی رئیس جمهوری شریک سازند

به اساس پیشنهاد اداره مستقل ارگانهای محلی و منظوری حامدکرزی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان سعیداحمدخاموش بحیث سرپرست ریاست عمومی انسجام شوراهای محلی اداره مستقل ارگانهای محلی تقرر حاصل نموده است.موصوف دارای تحصیلات عالی و تجارب کاری میباشد.

ازجانب حامدکرزی رئیس جمهوری  اسلامی افغانستان پیام  تبریکیه یی عنوانی ترایان باسیسکو رئیس جمهوری رومانیا به مناسبت روز ملی آنکشور ، به بخارست ارسال گردیده است:

درپیام گفته شده است که مسرت دارم به نماینده گی از مردم افغانستان بهترین و صمیمانه ترین تبریکات خود را به مناسبت روزملی کشور  دوست رومانیا به شما و مردم دوست کشور  رومانیا تقدیم مینمایم.

رومانیا از جمله دوستان بین المللی افغانستان به حساب می آید و اطمینان کامل دارم روابط دوستانه و همکاری های موجود میان افغانستان و رومانیا با گذشت زمان تحکیم و توسعه بیشتر خواهدیافت.

همچنان با همین مناسبت از جانب داکتر زلمی رسول وزیرامور خارجه کشور نیز پیام تبریکیه عنوانی تیودور بیکانسکی وزیرامور خارجه جمهوری رومانیا به آنکشور  ارسال گردیده است.

به اساس یک خبر دیگر:

از جانب حامدکرزی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان پیام تبریکیه عنوانی بامیر توپی رئیس جمهوری  البانیا به مناسبت روز ملی آنکشور به مرکز آلبانیا ارسال گردیده است.

در پیام آمده است.

مسرت دارم به نماینده گی از مردم افغانستان  بهترین و صمیمانه ترین تبریکات خویش را به مناسبت روز ملی جمهوری البانیا به شما و مردم دوست آنکشور ابراز مینمایم.

مردم افغانستان روابط دوستانه موجودمیان افغانستان والبانیا را به دیده قدر مینگرد. باور کامل دارم در پرتو حمایت شما، روابط میان این دوکشور تحکیم هرچه بیشتر خواهدیافت.