21 سرطان 1399

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

روند  توزیع مواد خوراکی به پنجصد خانواده در لوگر آغاز شد:

روند توزیع مواد خوراکی به پنجصد خانواده در لوگر آغاز شد:

پل علم / ۲۱ سرطان/باختر روند توزیع مواد خوراکی به پنجصد...

مردی چهارعضوخانواده اش را درفاریاب به قتل رساند

مردی چهارعضوخانواده اش را درفاریاب به قتل رساند

میمنه /21 سرطان/ باختر یک مرد درشهرمیمنۀ فاریاب زن،دوپسرویک دخترش...

Youtube Player

khantry design

اعلانات

سیاسی

هرات 9 قوس باختر
هیات کمیته روابط بین المللی مشرانوجرگه واردولایت هرات شد.
نمایندگان شورای ولایتی دردیدارباهئیت , خواهان تلاش های جدی مشرانو جرگه در زمینه  بهبود وضعیت امور روابط بین المللی و معضلات ناشی از آن شدند.
آنان در دیدار با رئیس و اعضای کمیسیون امور روابط بین الملل مشرانوجرگه کشور، صلح و ثبات در کشور را نیازمند حکومت داری خوب، ارائه خدمات عامه و تامین عدالت اجتماعی دانستند و بر جدیت مقامات مرکزی در تقویت روابط حسنه ی بین المللی تاکید کردند.
رئیس و اعضای کمیسیون روابط بین المللی مجلس سنا هدف سفر خویش به ولایت هرات را بررسی مشکلات تجار، مهاجرین، و زندانیان افغان در کشور های هم مرز با ولایت هرات عنوان نمودند و از برگزاری نشست های متعدد با نهاد های مدنی و اقشار مختلف در روز های آینده خبر دادند.
داکتر عبدالظاهر فیض زاده رئیس شورای ولایتی هرات، ضمن ابراز نگرانی از وضعیت مهاجرین و زندانیان افغان در کشور های خارج؛ تلاش های دیپلماتیک را در بهبود وضعیت آنان اثر گذار دانست و بر جدیت مقامات دولتی و مجلس سنا در رفع نگرانی های موجود تاکید کرد.

هرات 9 قوس باختر
ایالات متحده امریکاتلاش هایش را بعدازسال 2014بخاطرریشه کن کردن خشونت ها علیه زنان در افغانستان ادامه خواهد.
ویندی آر شیرمن، معاون  امور سیاسی وزیر امور خارجه امریکا که به هرات آمده می گوید که از زنان در هر کجای افغانستان حمایت می کند، تا خشونت های گسترده علیه آنان به پایان برسد.
ویندی شیرمن یکبار دیگر بر حمایت از زنان و مبارزه با خشونت های فزاینده علیه این قشر جامعه تاکید کرد.
خانم شیرمن گفت ۲۰۱۴ به معنی پایان حمایت های امریکا از افغانستان نیست و قرار است ایالات متحده امریکا حضور دراز مدتی در افغانستان داشته باشد.
به گزارش خبر نگار آژانس باختر خانم شیرمن که دریک کنفرانس خبری درمرکزتجارتی خدیجه الکبری درشهرهرات صحبت میکرد گفت که این حضور دراز مدت به دلیل حمایت در بخش های مختلف از افغانها و افغانستان برنامه ریزی شده و بخشی از این حمایت ها توسط امریکا در عرصه محو خشونت علیه زنان تداوم خواهد یافت.
وی گفت برای حمایت از کمپین شانزده روزه محو خشونت علیه زنان که در هرات برگزار شده به این ولایت سفر کرده و با تعدادی از زنان هرات نیز دیدار کرده است.
در همین حال محبوبه جمشیدی رییس امور زنان ولایت هرات  می گوید همکاری های ایالات متحده امریکا برای ظرفیت سازی زنان در افغانستان موفقیت آمیز بوده است.

کابل 9 قوس باختر
آلمان تاسال 2014 تنها یکهزار عسکرش را افغاستان خارج میکند.
به گزارش آژانس باختراین تصمیم در جلسه اخیر کابینه آلمان اتخاذ شده است. به این اساس این فیصله تنها یکهزار عسکر ازمیان چهارهزار و پنجصد عسکر آلمانی از افغانستان درجریان دوسال آینده از افغانستان خارج خواهند شد . این تصمیم درحالی اتخاذ شده، که ناتو در نظردارد تااخیر سال 2014میلادی ماموریت نظامی خود را در افغانستان متوقف سازد ، عساکر آلمانی نیز درچوکات ناتو ماموریت نظامی خود را در افغانستان ادامه میدهد.
این سازمان متعهد به خروج مرحله از افغانستان است.
تصمیم اخیر کابینه آلمان این امر را میرساندکه آنکشور در خروج از افغاستان عجله ندارد.
در حالیکه قبلآ کشورهای هالند، کانادا،  وفراسنه به اساس فشار حلقات سیاسی کشور های شان تصمیم به خروج زود هنگام از افغانستان گرفتند.
مقامات آلمانی  احتمال باقی ماندن شماری از عساکر شان را بعد از سال 2014  رد نکرده اند.

كابل باختر 9 قوس
قطعنامه مجمع عمومی ملل متحد در مورد "وضعیت در افغانستان"
مباحثات مجمع عمومی ملل متحد در مورد افغانستان
بروز سه شنبه، 7 قوس برابر به 27 نوامبر، مجمع عمومی ملل متحد مباحثهء سالانه  را در مورد قطعنامه خویش در خصوص "وضعیت در افغانستان" تدویر نمود.  قطعنامه با اتفارياق آراء و با تصریح مجدد تعهد سازمان بر صلح، ثبات، و رفاه افغانستان و با استقبال از مرحله انتقال مسوولیت های امنیتی که میان افغانستان و جامعهء بین المللی طرح گردیده است، تصویب گردید.
پیتر ویتیگ از آلمان  مسودهء قطعنامه را معرفی نموده گفت "این قطعنامه پیام مثبت دیگری را در مورد حمایت پایدار از افغانستان، دولت آنکشور و مردمش میفرستد." 

ظاهر طنین، نمایندهء دایمی افغانستان در سازمان ملل متحد، بیانیه خویشرا روی وضعیت فعلی افغانستان، با توجه به دستاورد ها از قبیل بهبود زیربنا ها، مراقبت صحی، معارف، ترویج حقوق زنان، رشد اقتصاد، و تقویت نیرو های امنیتی ملی افغانستان به منظور اینکه آنها به تعهد خویش بر حمایت از مردم افغانستان بعد از خروج نیرو های بین المللی حافظ صلح (ISAF ) در سال 2014 رسیده گی نمایند، تمزكز داشت وی همچنان روی انتخابات پیشرو در افغانستان، کنفرانس هایی که تا به حال با شرکای منطقوی و بین المللی تدویر گردیده است، و مشارکت نظامی با ایالات متحده بعد از سال  2014 تماس گرفت.
طنین در  ارتباط به پیشبینی ها در مورد "اتفاقات پیشرو با خروج نیرو های بین المللی" روشن ساخت که چنین نباید شود.  وی افزود "در حالیکه آینده افغانستان پر از اگر ها است، این مسوولیت ما است تا یکجا با  جامعهء بین المللی به این گونه تردید ها کاهش ببخشیم.  ما انتقال را به مثابه یک پرتگاه نمیبینیم که با یک گام اشتباه از آن میتوان افتاد."
در مجموع، در این نشست سخنرانی ها توسط افغانستان، آلمان، اتحادیه اروپا، ایالات متحده، انگلستان، چین، قرغزستان به نمایندگی سازمان همکاری شانگهای و 16 اشتراک کننده دیگر ایراد گردید.  همهء سخنرانی ها نکات عمدهء مسوده قطعنامه را در بر گرفت که نشان دهندهء تعهدات کنفرانس های بن، توکیو و قلب آسیا بود که همکاری میا ن افغانستان با شرکای منطقوی و بین المللی اشرا مجدداٌ تعریف نموده، نیرو بخشید.
قطعنامه مشترکاً توسط 84 هیئت تسوید گردیده و به اتفاق آراء تصویب شد.