27 سنبله 1398

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

سمینار توضیحی پیرامون تطبیق کُدجزا پایان یافت

سمینار توضیحی پیرامون تطبیق کُدجزا پایان یافت

کابل باختر 27 سنبله سمینار عالی توضیحی و شناسایی چالشهای ...

مشاور امنیت ملی از بین بردن لانه های دشمن در بدخشان را متعهد شد

مشاور امنیت ملی از بین بردن لانه های دشمن در بدخشان را متعهد شد

فیض آباد 27 سنبله باختر مشاور امنیت ملی رییس جمهوری کشور...

یازده طالب در بلخ کشته شدند

یازده طالب در بلخ کشته شدند

مزارشریف 27 سنبله باختر یازده طالب مسلح در بلخ دیشب در...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


سیاسی

کابل باختر 21 جدی

    فضل هادی مسلمیار رئیس مشرانو جرگه ، امروز در نشستی هیئت رهبری اکادمی علوم افغانستان وبرخی سناتوران  مدال مشرانو جرگه را به  سرمحقق عبدالباری راشد رئیس اکادمی علوم افغانستان   که عنوان دانشمندان سال 2011  را کسب نموده است ، اعطا نمود

به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی مشرانو جرگه به آژانس اطلاعاتی باختر، سرمحقق عبدالباری راشد به تازه گی ازسوی مرکز بین المللی بیوگرافی کامبریج انگلستان پس از بازبینی هزاران سوانح به حیث دانشمندان سال 2011 شناخته شده است .

دراین دیدار رئیس مشرانو جرگه،  دانشمندان اکادمی علوم افغانستان راافتخار بزرگ وسرمایه معنوی جامعه  خوانده گفت،  مشرانو جرگه  وکمیسیون های آن  به همکاری های علمی شما در پروسۀ  قانون گذاری ،برنامه های تحقیقی وپژوهشی که در پارلمان افغانستان صورت میگیرد؛ نیاز مبرم دارد که در مقابل رئیس اکادمی  علوم افغانستان  در این زمینه ها وعدۀ هرگونه همکاری سپرده  وابراز عقیده کرد که مشکل افغانستان آنقدر عمیق وبزرگ است که به کمک دانشمندان ونخبه گان سیاسی کشور برای نجات وطن از این بحرانها تحول عظیمی فکری ، علمی وفرهنگی به وجود آورده شود   .

 گفته می شود اکادمی علوم افغانستان دارای شعبات علوم طبیعی ، علوم بشری وعلوم اسلامی است که بیش از  سه صد کادر علمی ومسلکی در تشکیل آن فعالیت تحقیقی  داشته و  تاکنون سه جایزۀ سازمان ایکورا دریافت نموده است.

 هکذا رئیس مشرانوجرگه تقدیرنامه ونشان مشرانوجرگه رابه مولوی عبدالحکیم منیب معین مسلکی وزارت حج واقاف وروسای حج وزیارت ومجمع علمی آن وزارت اعطانمود.

در ملاقات، معین آن وزارت ضمن ارایه معلومات پیرامون تسهیلات وامکانات امسال  وزارت حج واقاف برای زایران حج بیت الله   شریف، وعده نمود که آن وزارت  برای حجاج درسال آینده سهولت های بیشترایجادخواهد کرد.

همچنان رئیس مشرانو جرگه ،نشان مشرانوجرگه رابرای هریک  نورالله منیررئیس ریاست دهم امنیت ملی وقاضی صفی الله مجددی رئیس عمومی محکمه ابتدائیه زون سوم شهرکابل که درراستای وظایف محوله شان ازخودشایستگی نشان داده  اند تفویض نمود.

دراین دیدارمسوولان مذکور پیرامون وضعیت امنیتی وکار کرد های قضایی درکشورمعلومات داده گفتندهمانطوریکه منسوبان امنیت ملی  وظایف خطیری را دوشادوش سایرارگان های امنیتی انجام داده انددرآینده نیز وعده می سپاریم که درتامین عدالت وامنیت درکشورازهیچ  گونه  مساعی دریغ نخواهیم ورزید.

همینگونه فضل هادی مسلمیار رئیس مشرانو جرگه و سناتور نظرمحمدفقیری ،تقدیرنامه مشرانوجرگه را به دکتورمحمدسعید منصوررئیس معارف ولایت بغلان تفویض نمودند.گفته شد که منصور در تطبیق برنامه های آموزشی وزارت معارف درولایت بغلان ،موفقیت های مزیدی را کمایی کرده است .

 طبق یک خبر دیگر: سناتورهدایت الله رهایی امروزبا  خانم هیران سانگ رئیس دفتریونما مقیم ولایت بامیان ملاقات نمود.

درملاقات سناتوررهایی خواهان توجه بیشتر موصوفه به بازسازی ولایت بامیان وتامین امنیت راهها ی مواصلاتی مسیر میدان وردک وغوربند گردید که به ولایت بامیان  منتهی می گردند که ازسوی موصوفه دراین زمینه  ها وعده همکاری سپرده شد.

یک خبردیگر حاکیست: یکتعداد اهالی ولایت سرپل اعم ازنماینده گان شورای ولایتی، موسفیدان وبزرگان امروزطی نشستی باداکترزلمی زابلی رئیس کمیسیون سمع شکایات، شکایاتی رامطرح بحث قرار دادندآنان مدعی اندکه یک زن  در آنولایت از سوی برادرزاده والی ولایت سرپل که داماد وی نیز می باشد موردتجاوزجنسی قرارگرفته بود ولی بامراجع مکرر نزدیکان موصوفه به مراجع حکومتی در طی یکنیم ماه هیچگونه اقدام قانونی در زمینه صورت نگرفته است بلکه حارنوال مربوط ومعاون صحت عامه آنولایت نیز مجبور به طرفداری از شخص مجرم گردیده اند.

 معترضان ادعاداشتندکه شخص والی متهم به فسادگسترده دربودجه معارف ،اهانت به اعضای شورای ولایتی آن ولایت بوده و ازتظاهرات مسالمت آمیز مردم علیه والی ونشراعتراضات اهالی علیه والی آنولایت نیز جلوگیری شده وتقررمامورین اکثرآ به اساس تعصبات قومی صورت می گیرد آنان  افزودند که  بعدازپانزده روزانتظار برای ملاقات بارئیس جمهورکشورازسوی اداره امور ریاست جمهوری ،جواب منفی دریافت نموده اندو خاطر نشان نمودند در صورتیکه به شکایات شان رسیده گی نشود عواقب ناگوارآن به دوش مسوولان حکومتی خواهدبود.

دراین نشست قرار شد که به هدایت هیئت اداری مشرانوجرگه، والی سرپل ،حارنوال ومعاون صحت عامه آنولایت به زودترین فرصت به کمیسیون سمع شکایات غرض ارایه پاسخ دررابطه به شکایات وارده حاضرگردند.

همچنان معترضان ولایت سرپل دردیداربافضل هادی مسلم یاررئیس مشرانوجرگه ومحمدعلم ایزدیارنایب اول باردیگرشکایات  شان رامطرح نموده و خواهان رسیده گی هرچه عاجل آن گردیدند. رئیس مشرانو جرگه ضمن استماع شکایات آنان وعده نمودکه به شکایات شان ازطریق کمیسیون مربوط وهیئت اداری مشرانوجرگه رسیده گی  صورت خواهد گرفت.

   

کابل باختر 21 جدی

سفیر کشور شاهی بریتانیا مقیم کابل، بعدازظهر امروز با محمد کریم خلیلی معاون رئیس جمهور ملاقات نمود.

دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری به آژانس اطلاعاتی باختر داد،در این ملاقات طرفین ضمن ابراز خرسندی از روابط حسنه دو کشور، در مورد مهمترین مسایل جاری افغانستان و منطقه بحث و تبادل نظر نمودند.

محمد کریم خلیلی معاون رئیس جمهور تقویت همکاریهای منطقه ای را در جهت ایجاد صلح و ثبات در افغانستان موثر خوانده و با توجه به راه مشترکی که جامعه جهانی و افغانستان در طی یک دهه گذشته طی نموده اند، اظهار داشت که شکست افغانستان در جهت تداوم ارزشهای جدید، شکست جامعه جهانی نیز می باشد.

معاون رئیس جمهور با اشاره به عزم ملت و دولت افغانستان برای برعهده گرفتن کامل مسئولیتهای امنیتی، بر کمکهای هرچه بیشتر جامعه جهانی در راستای تقویت و رشد ظرفیت نهادهای امنیتی کشور تاکید نمود. وی همچنین گسترش و تحکیم مناسبات و ارتباطات دو کشور در زمینه های مختلف را مهم عنوان نمود.

 در این دیدار ویلیام پتی سفیر کشور بریتانیا نیز متقابلا بر تقویت مناسبات نیک و حسنه دو کشور تاکید نموده و اظهار داشت که در کنار کمک هرچه بیشتر به رشد ظرفیت و توان نیروهای امنیتی افغانستان، مساعدتهای اقتصادی نیز در آوردن صلح و ثبات مهم بوده و از تداوم تعهد دولت متبوعش در این زمینه ها خبر داد.

سفیر کشور بریتانیا تصریح نمود که توانمندی نیروهای امنیتی افغانستان برای طالبان راهی جزء پیوستن به مذاکرات صلح باقی نگذاشته است و در پروسه صلح، حکومت افغانستان نقش رهبری کننده و جامعه جهانی تسهیل کننده آن می باشد.

کابل/21/جدی/باختر

داکتر زلمی رسول، وزیر امور خارجه افغانستان امروز با همتای جاپانی اش در کابل ملاقات کرد.

درین ملاقات زلمی رسول گفت، افغانستان و جاپان دو کشوری هستند که روابط نزدیک و همکاری های وسیع بین شان و ریشه های عمیق در دوستی تاریخی و برادری صمیمانه دو ملت دارد.

وزیر امورخارجه افغانستان ابراز امیدواری کرد که کنفرانس توکیو دست آوردهای کنفرانس بن را در عرصه کمک های  اقتصادی جهان با افغانستان تحقق بخشد.

قرار است کنفرانس توکیو در ماه جولای سال روان میلادی به میزبانی جاپان دایر گردد و در آن در مورد کمک های اقتصادی جامعه جهانی به بازسازی افغانستان درجریان دهه تحول(2015- 2025) تصامیم اتخاذ گردد.

وزیر امور خارجه جاپان گفت که امیدوار است کنفرانس توکیو" دستاوردهای عملی داشته باشد و تنها به نتایج گنگ و غیر واضح محدود نماند."

داکتر زلمی رسول گفت که " جاپان در واقع دومین کشور بزرگ کمک کننده در سطح جهان به افغانستان می باشد. مردم و دولت افغانستان از مساعدت های سخاوتمندانه مردم و دولت جاپان در طول سی سال گذشته و خاصتاً" دهه اخیر از صمیم قلب شکر گزار هستند."

مساعدت های جاپان در کنفرانس های توکیو، لندن و پاریس دو بلیون دالر بالغ گردیده و این مبلغ با  اعلام مساعدت جدید پنج ملیارد دالری آن کشور با افغانستان به هفت ملیارد دالر می رسد که تاکنون حدود سه اعشاریه پانزده ملیارد دالر آن در افغانستان به مصرف رسیده است.

 کابل باختر 21 جدی

     رئیس واعضای مشرانو جرگۀ شورای ملی  حملۀ سازمان یافتۀ تروریستی دیروزی در مخابرات شهر شرنۀ ولایت پکتیکا را شدیدآ محکوم ومقاومت جانبازانۀ پولیس پکتیکا را در سرکوب هراس افگنان تمجید  می نمایند.

 گزارش ها حاکیست که صبحگاۀ روز سه شنبه یک گروۀ چارنفری انتحاری  بر عمارت مخابرات این ولایت که یک ادارۀ ملکی است  هجوم بردند، سه تن آنان در جریان دفاع مسلحانۀ پولیس ملی جا به جا ازبین برده شدند اگرچه به شمول دو پولیس چند تن دیگر از هموطنان شهید ومجروح گردیدند.

  فضل هادی مسلم یار رئیس مشرانو جرگه ،خانمحمد خاگی وجمعه دین گیانوال سناتوران ولایت پکتیکا ضمن اتحاف دعا به روان شهدای این حادثۀ تروریستی از والی ، قوماندان امنیه ومنسوبان پولیس پکتیکا اظهار امتنان می نمایند که در موقع کم  ،جلو انکشاف توطیه  آدم کشان حرفوی را گرفتند واز تلفات وخسارت  بیشتر جلو گیری به عمل آوردند