10 حوت 1398

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

تلاش برای اشتغال زایی زنان فقیر درهلمند

لشکرگاه/ ۹حوت/ باختر برنامه یی برای اشتغال زایی به زنان فقیر...

اتخاذ اقدامات پیشگیرانه جلوگیری از بروز کرونا در قندهار

اتخاذ اقدامات پیشگیرانه جلوگیری از بروز کرونا در قندهار

قندهار/۹حوت/ باختر در قندهار اقدامات پیشگیرانه یی برای جلوگیری از بروز...

Youtube Player

khantry design

اعلانات

سیاسی

كابل باختر 22 سرطان

    فضل هادی مسلم یار رئیس مشرانوجرگه وهیئت همراه شان  دیروز درشهرمسکوبا (س. ی ناریشکین رئیس دومای فدراتیف روسیه)، (س. ن کاترین رئیس اتاقهای تجارت آنکشور)، (هیئت رهبری وزارت امورخارجه ) و(ضمیرکابلوف مسوول مسایل مربوط به آسیا ونماینده خاص رئیس جمهور روسیه درامورافغانستان وپاکستان) طورجداگانه  ملاقات نمود.

به اساس معلومات دفتر مطبوعاتي مشرانو جرگه به آژانس باختر،    دراین ملاقاتها جانبین پیرامون توسعه وتحکیم همکاریهای دیپلوماتیک سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، تحصیلی، وبازسازی ونوسازی پروژها ی نیمه کاره آنکشور درافغانستان  وبرخی موضوعات ذیعلاقه صحبت وتبادل نظرنمودند.

   فضل هادی مسلم یار رئیس مشرانوجرگه درحالیکه ازمهمان نوازی مقامات فدراتیف روسیه ابراز قدر دانی نمود گفت درسه دهه جنگهای تحمیلی درکشورما اکثر زیربناهای اساسی صدمه زیادی را متقبل گردیده است و باوجودیکه  درده سال اخیر جامعه جهانی وشماری ازکشورهای دیگر دربازسازی ونوسازی افغانستان سهم فعال داشته هنوزهم نیاز بیشتر به بازسازی، نوسازی وتأمین امنیت درکشور میباشد همچنان رئیس مشرانوجرگه درصحبتهای خویش درمورد عقد پیمانهای استراتیژیک وضرورت آن درشرایط کنونی روشنی انداخته گفت افغانستان درمطابقت با منافع ملی خویش درعقد چنین پیمان های استراتیژیک تصمیم گیری نموده وپیمانهای که تاحال ازسوی افغانستان به امضا رسیده است تهدید برای کشورهای دیگر  نمی باشد واضافه کرد افغانستان با ثبات به نفع منطقه وجهان بوده وباید کشورهای منطقه درتامین امنیت ومبارزه با تروریزم همکاری نمایند.

    دراین ملاقاتها رئیس  دومای روسیه، رئیس اتاقهای تجارت، نماینده گان هیئت رهبری وزارت امورخارجه ونماینده خاص رئیس جمهور آنکشور درامور افغانستان وپاکستان وعده سپردند که درتحکیم روابط بین الپارلمانی، باز سازی تأسیسات  شوروی سابق در افغانستان،  گرفتن سهم فعال متشبثين خصوصی روسیه در داوطلبی های پروژه های  مختلف، تربیه متشبثين افغان ، افزایش بورسهای تحصیلی،  آموزش نیروهای پولیس واردوی ملی، بازسازی بعضی از تاسیسات وپروژه های اجتماعی واقتصادی مانند بازسازی واحیای مجدد تصدی کام بینات خانه سازی درشهرکابل وتوسعه نمایندگی های آن به سایر ولایات، همکاری عملی با پوهنتون پولي تخنیک کابل وسایرتخنیکمها اقدام خواهند کرد ونیز کابلوف بنابرپیشنهادهیئت مشرانوجرگه وعده سپردتا درمسایل جلوگیری از تروریزم ،تولید وتورید مواد مخدرهمکاری خواهند کرد.

   همینگونه رئیس مشرانوجرگه طورجداگانه در اقامتگاه خویش درهوتل ریاست جمهوری شهرمسکو با شماری از نماینده گان نهاد ها ،انجمن افغانها ، محصلین افغان ملاقات نموده، مشکلات وضروریات آنانرا یاد داشت و  متعهد گردید که درحل آن با مسولین ذیربط اقدام خواهند کرد

کابل باختر22 سرطان

اطلاعیه ریاست عمومی اداره امور و دارالانشای شورای وزیران

بر اساس هدایت رئیس جمهوری اسلامی افغانستان، به منظور جذب کادر های جوان و تحصیل یافته به ادارات دولتی،  به آگاهی آن عده ازهموطنان که درجه تحصیلی ماستری و بالاتر از آن را به شکل حضوری در رشته های مختلف  از موسسات تحصیلات عالی خارج ازکشور را داشته باشند، رسانيده ميشود  تا با دو قطعه فوتو و کاپی اسناد تحصیلی، از روزشنبه 24 سرطان سالروان  بخاطر ثبت نام به ریاست عمومی اداره امور ودارالانشای شورای وزیران ،ناحیه دوم جوار اطفائیه مرکزی ، قصرمرمرین محل عرایض وپذیرش از ساعت 9 صبح الی 3 عصر به استثنای روزهای رخصتی مراجعه نمایند.

كابل 21سرطان باختر

 محمدعلم ایزدیارنایب اول مجلس سنا، امروزبانماینده گان شرکت های ساختمانی (اوبی دی  ترکی )و(بیست کی افغانی) دردفترکارش ملاقات نمود.

به اساس معلومات دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه به آژانس باختر،    درملاقات نماینده گان شرکت های یادشده دررابطه مشکلات کاری شان درپروژه اعمارتعمیرقوماندانی سرحدی ولایت بادغیس که درولسوالی آب کمری موقیعت دارد توضیحات داده گفتند قرارداد پروژه متذکره درسپتامبر2011به امضارسیده، قراربود این پروژه به کمک مالی ایالات متحده امریکا درمدت یکسال تکمیل وبه بهره برداری سپرده شود، امابنابردلایل امنیتی کارآن به تعویق افتاده است و تصریح نمودند اگر به این معضل رسیده گی صورت  نگیرد پروژه مذکورمسترد خواهد شد.

   نایب اول مجلس سنا مشکل امنیت را یک چالش جدی درکشورعنوان نموده وعده نمود که درتماس با وزارت امورداخله ،قوماندان عمومی پولیس سرحدی ومقامات محلی آن ولایت به این معضل رسیده گی خواهند نمود.

كابل 21 سرطان باختر

 فضل هادی مسلم یار رئیس مشرانوجرگه با هیئت همراه شان، دیروز با خانم والینتینا ماتویی ینکو رئیس سنای فدراتیف روسیه درمسکو ملاقات نمود.

به اساس معلومات دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه به آژانس باختر،     درملاقات دو طرف درمورد ضرورت استحکام مناسبات دوستانه، توسعه همکاریهای اقتصادی،سیاسی و فرهنگی وتحکیم روابط پارلمانی دوکشور،صحبت وتبادل نظرنمودند.

    دراین ملاقات هیئت افغانی پیرامون ازیاد بورسیه های تحصیلی جهت تربیه کادرهای علمی ومسلکی وبازسازی و نوسازی تاسیسات که درزمان حکومت شوروی سابق پایه گذاری گردیده،تاکید نموده که درمواردیادشده ازسوی رئیس سنای آنکشوروعده همکاری داده شد.

   درملاقات هیئت اداری ورؤسای کمیسیونهای مجلس سنای جمهوری فدارتیف روسیه وبرخی مسوولین سفارت افغانی مقیم آنکشور نیزحاضر بودند.

   هیئت بعداً درضیافت چاشت که ازسوی خانم والینتینا ماتویی ینکو به افتخارهیئت مشرانوجرگه ترتیب داده شده بود؛شرکت نمود.

 همچنان  فضل هادی مسلم یاربه معیت هیئت ازسناتوران ازسفارت افغانستان درمسکو دیدار نمود.

   هیئت مشرانوجرگه بعدازاستماع گزارش کاری مسوولین سفارت افغانی، درنشست که به اشتراک نماینده گان محصلین وتجار افغانی برگزارشده بود؛شرکت نمود.

    دراین نشست رئیس مشرانوجرگه روی مکلفیتهای جوانان کشور ورسالت تجار افغانی روشنی انداخته گفت که تمام فعالیتهای آنان باید بادرنظرداشت منافع علیای کشورعملی گردد و دراخیرعدۀ ازشاملین به نماینده گی دیگران طی صحبتی خواستها ومشکلات شان رامطرح نموده که ازسوی هیئت مشرانوجرگه یاداشت ومتعهدگردیدکه دررفع آن تلاش جدی خواهندکرد