27 سنبله 1398

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

سمینار توضیحی پیرامون تطبیق کُدجزا پایان یافت

سمینار توضیحی پیرامون تطبیق کُدجزا پایان یافت

کابل باختر 27 سنبله سمینار عالی توضیحی و شناسایی چالشهای ...

مشاور امنیت ملی از بین بردن لانه های دشمن در بدخشان را متعهد شد

مشاور امنیت ملی از بین بردن لانه های دشمن در بدخشان را متعهد شد

فیض آباد 27 سنبله باختر مشاور امنیت ملی رییس جمهوری کشور...

یازده طالب در بلخ کشته شدند

یازده طالب در بلخ کشته شدند

مزارشریف 27 سنبله باختر یازده طالب مسلح در بلخ دیشب در...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


سیاسی

کابل باختر 11 جدی

جلسۀ مشترک کاری رهبری دارالانشای مشرانو جرگه و وزارت دولت در امور پارلمانی روی تامین روابط بهتر   اجرائیوی بین ارگانهای دولتی امروز  در مقر شورای ملی برگزار شد .

   به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی مشرانو جرگه به آژانس اطلاعاتی باختر، در آغاز  محمد کاظم ملوان رئیس عمومی دارالانشای مشرانو جرگه  و داکترمحمد کریم باز معاون وزارت دولت در امور پارلمانی ضمن تائید عملکرد های همآهنگ  سال گذشتۀ   این وزارت با  مشرانو جرگۀ شورای ملی،  پیرامون تامین روابط  بهترکاری بین ار گانها ی ذیربط   با در نظر داشت تفکیک قوا ورعایت حد تعادل  صلاحیت ها ووظایف صحبت  نمودند .

    خواست ها ویاد داشت های وزارت دولت در امور پارلمانی که توسط عبدالرشید جانباز رئیس روابط حکومتی این وزارت به منظور بهبود  وتسریع امور اجرائیوی وتامین روابط  موثر ومتقابلآ مفید میان مشرانو جرگه و قوۀ اجرائیه  ارایه شد ؛ دال بر استفاده لازم از پاسپورت های  سیاسی  ، ارایۀ به موقع پیشنهادات برای سفر های خارجی ،  ارایۀ گزارش سفر های رسمی به مقامات ذیصلاح، رعایت زمان  قبول شده برای دعوت مقامات حکومتی به جلسات ، رعایت  قبول شدۀ تشریفات دیپلومالتیک   نماینده ها ودیپلومات ها ی خارجی  وبرخی مسایل دیگر ی بود  که در این نشست ارایه شد.

  محمد کاظم ملوان رئیس عمومی وتنی چند از هیت رهبری دارالانشاء در رابطه به مسایل مطروحه صحبت نموده تقاضا نمودند تا هماهنگی های بیشتر میان دارالانشاء مشرانوجرگه و وزارت  دولت در امور پارلمانی با رعایت موقف قوه مقننه در راستای فراهم آوری تسهیلات برای اعمال صلاحیت های شورای ملی مندرج در قانونی اساسی کشور به وجود آید.

  همچنان در  جلسه  مشکلات بودجوی ،  کاهش سفر های ضروری خارجی و کاهش فوق العاده کمک های  تمویل کننده گان خارجی به پارلمان، سطح پائین امتیازات کارکنان دارالانشاء شورای ملی که موجب فرار کادر ها گردیده مطرح بحث قرار گرفت و هردو جانب توافق نمودند تا با جستجوی راه حل های مناسب و بخاطر هماهنگی بیشتر نشست های پلان شده دیگری در سطح مسئولین و روسا در آینده برگزار گردد.


 

کابل باختر 11 جدی

مارشال محمدقسيم فهيم معاون اول ریاست جمهوری بعد از ظهر امروز در دیدار با شماري از تجار ملي و هيئت رهبري اتاق هاي تجارت کشور، بر توريد نيازمندي هاي اوليه مردم با در نظر داشت فرارسيدن فصل سرما در كشور تأكيد كرد.

به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری به آژانس اطلاعاتی باختر،در جریان این دیدار معاون اول ریاست جمهوری ضمن سخنانی یاد آورد شد، نظر به مشکلات اقتصادی مردم، چنانچه مواد اولیه مورد نیاز آنها به موقع و با قیمت های مناسب عرضه گردد، می تواند کار ساز باشد.

معاون اول رياست جمهوري از تلاشهاي تجار ملی كشور، در توريد امتعه تجاري و مواد اوليه مورد نياز مردم به نیکی یادکرده گفت كه اين وظيفه ملي و مردمي  شما است تا درتوريد اموال با كيفيت و مورد نياز مردم همانند گذشته مساعی لازم را به خرچ دهید  و دولت نيز مكلفيت دارد تا در راه حل مشكلات شما از مجاري مربوطه بپردازد.

در جريان اين ديدار تجار ملي كشور برخي از مشكلات شان را در عرصه های مربوطه به  معاون اول رياست جمهوري مطرح نموده و خواهان رسيده گي به ْآن ها شدند.

معاون اول رياست جمهوري به آنها وعده داد كه از طريق مراجع مربوط به حل مشكلات ‌آنان رسیده گی لازم صورت خواهد گرفت.


 

سترجنرال عبدالرحیم وردک وزیر دفاع ملی با وزیر دفاع فرانسه امروز ملاقات نمود.

 به اساس معلومات دفترمطبوعاتی وزارت دفاع ملی به آژانس اطلاعاتی باختر، اوضاع امنیتی کشور، منطقه ، همکاری های دوجانبه افغانستان و فرانسه و مرحله دوم انتقال مسوولیت امنیتی به نیروهای امنیتی افغانستان درمحراق صحبت های دوجانب قرارداشت.

وزیر دفاع ملی به ارتباط انکشاف اردوی ملی ، تعلیم و تربیه و آمادگی های اردوی ملی برای مرحله دوم انتقال مسوولیت امنیت صحبت نموده گفت ، اردوی ملی افغانستان علی الرغم تلاشهای مذبوحانه دشمنان افغانستان ، توانمندی تامین امنیت را داشته ، ازحمایت معنوی و فزیکی مردم برخوردار است و درتامین امنیت تلاش مینمایند.

 درمقابل وزیر دفاع فرانسه ، از انکشافاتی که در اردوی ملی به میان آمده اظهار خوشی کردو گفت ، موضوع تامین امنیت افغانستان اهداف درازمدت مارا تشکیل میدهد و فرانسه همکاری های دوامدار خویش را درعرصه های گوناگون به خاطر تامین امنیت و پیشرفت افغانستان بعداز سال 2014 ادامه خواهد داد.