26 میزان 1398

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

Youtube Player

khantry design

اعلانات


سیاسی

کابل 19 دلو باختر

برف باری های اخیر، در سراسر کشور، اگر از یکطرف آرزو های مردم افغانستان را مبنی برحلول سال پر فیض و برکت و سال فراوانی حاصلات زراعتی  برآورده ساخته است، از جانب دیگر ، این  برفباری ها، سردی بی سابقه  هوا را در روز های اخیر در قبال داشته و هموطنان بی بضاعت و خاصتاً" بی جاشده گان داخلی کشور را، که در شهر کابل بسر میبرند، با مشکلات جدی مواجه ساخته است.

به منظور رسیده گی عاجل به مشکلات و نیازمندیهای این  قشر آسیب پذیر( بیجاشده گان داخلی) به هیئتی متشکل از نماینده گان با صلاحیت، وزارت امور مهاجرین و عودت کننده گان، وزارت صحت عامه، جمعیت هلال احمر افغانی، ریاست عمومی اداره ی امور و دارالانشای شورای وزیران تحت ریاست اداره  ملی مبارزه باحوادث، وظیفه داده میشود تا در کوتاه ترین فرصت ممکن سروی خویش را تکمیل، ضرورت مندان را تشخیص و نیازمندیهای ارتزاقی ، محروقاتی، ادویه و البسه زمستانی شانرا تدارک و در اختیار آنان قرار دهد.

کابل 19 دلو باختر

از جانب حامدکرزی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان پیام تبریکیه یی عنوانی لی میونگ بک رئیس جمهوری کوریا به مناسبت دهمین سالگرد از سرگیری  روابط دیپلوماتیک میان افغانستان و کوریا به سیول ارسال گردیده است.

درپیام آمده است که مسرت دارم به نماینده گی از مردم افغانستان، مراتب تبریکات صمیمانه خویش را به مناسبت دهمین سالگرد تاسیس  مجدد روابط دیپلوماتیک میان جمهوری اسلامی افغانستان و جمهوری کوریا، به شما و مردم جمهوری کوریا ابراز می نمایم.

هرچند روابط دوستانه و داد و ستد میان افغانستان و کشور دوست کوریا به دوران باستان برمیگردد، ایجاد روابط  دیپلوماتیک میان دوکشور در سال 1973 نقطۀ عطف و تحکیم روابط و همکاری های دوستانه میان دوکشور به شمار می آید.

همچنان درپیام گفته شده است که مردم ما به روابط دوستانه خود به دیده قدر نگریسته و از مساعی آن کشور در راستای بازسازی افغانستان ابراز امتنان می نمایند و آرزو دارند که روابط میان این دوکشور هرچه بیشتر توسعه پیداکند.

کابل باختر 18 دلو

شورای عالی ستره محکمه امروز تحت ریاست پوهاند عبدالسلام عظیمی قاضی القضات وسرپرست ستره محکمه تشکیل جلسه داده و بر موضوعات شامل اجندا رسید ه گی بعمل اورد .

یک منبع خبری ستره محکمه به آژانس اطلاعاتی باختر خبر داد، شورای عالی نخست به منظور حصول اطمینان از چگونگی تطبیق فیصله های قطعی و نهایی محاکم در بخشهای جزایی و مدنی که دربرخی موارد عدم تطبیق انها ازجانب مراجع اجرائیوی ، اسباب  شکایات و سرگردانی اصحاب دعاوی را فراهم کرده است ، تصمیم اتخاذ کرد تا به هدف تعقیب وکنترول از تطبیق احکام نهایی محاکم دفتر معینی درچوکات ستره محکمه ایجاد گردیده  و درمورد ایجاددفاتر مشابه  در وزارت محترم عدلیه و اداره لو ی څارنوالی بارهبری اداره های یاد شده تفاهم بعمل اید تادر یک هماهنگی  کامل پروسه تطبیق بلاانحراف احکام قطعی و نهایی محاکم در مسیر قانونمند قرار گرفته و عملی گردد.

سپس با ابراز قدر دانی از احساس  نیک شاروالی کابل در ترمیم ، احیا وبازساری اماکن و قصر های تاریخی شهرکابل منجمله  قصردارالامان ،  قصر چهلستون و تپه تاج بیگ  با

استفاده ازکمک های داخلی کشور تصمیم گرفته شد تا به منظور تعمیم و ترویج این روحیه عالی عجالتاً یکروزه معاش اعضای  ستره محکمه  و سایر منسوبین قضایی و اداری بلااستثنی به حساب مربوط شاروالی کابل انتقال گردیده و امریت عمومی اداری قوه قضاییه این تصمیم را عملی نماید .

شورای عالی ستره محکمه همچنان راپور هیئت اعزامی ستره محکمه تحت ریاست قضاوتپوه محترم ضامن علی بهسودی عضو ستره محکمه راکه به منظور بررسی پاره ای از  مسایل به ولایت بلخ رفته بود استماع نموده و درزمینه به امریت عمومی اداری قوه قضائیه هدایت لازم صادرکرد.

درادامه کار شورا ، بر مبنای استهدائیه محکمه ابتدائیه تجارتی شهر کابل دررابطه به تجویز ان محکمه که بنابر تقاضای بانک بین المللی افغانستان درمورد مهر و لاک شرکت ( T.F.I) صورت گرفته و اکنون یکعده از تجار خواهان  تسلیمی اموال تجارتی شان ازین شرکت اند ،  تصریح گردید در صورتیکه مقروضیت شرکت از بانک به اساس اسناد شرعی  باشد دران صورت ادارات حقوق برطبق قانون طرز تحصیل حقوق در زمینه اقدام نمایند ولی هرگاه  ذمت بانک بر شرکت محض برادعا استوار باشد  محکمه در صورت غیابت مدعی علیه  با تعیین وکیل مسخر اجراات کرده  ویا اگر ممثلین شرکت غائب باشند  محکمه میتواند با نصب قیم  پس از بررسی همه جانبه موضوع ، در رفع مشکل تجویز قانونی اتخاد نماید.

همچنان ضمن بررسی یک قضیه تنازع صلاحیت میان دیوانهای امنیت عامه محکمه ابتدائیه شهری ولایت ننگرهار و کنر دررسید ه گی به یک دوسیه جرایم علیه امنیت داخلی ، دیوان امنیت عامه محکمه ابتدائیه شهری ولایت کنر ، محکمه حایز صلاحیت در رسید ه گی به موضوع دانسته شد .

همینطور درجلسه  تقاضای استرداد یکتن ازمحبوسین تبعه جمهوری تاجیکستان با رعایت موافقتنامه تبادله زندانیان  که میان جمهوری اسلامی افغانستان و جمهوری تا جیکستان امضا و نافذ گردیده است ، مورد تصویب قرارگرفت .

به همینگونه بادرنظرداشت نظر کمیسیون مربوط اعطای درجه کادر قضایی قضاوتمند برای پنج تن از قضات محاکم ولایت غور ، کنر ها ، هلمند و ریاست دارالانشای شورای عالی ستره محکمه در مطابقت به مقرره حقوق و امتیازات کادر قضایی تصویب گردید .

برعلاوه درجلسه امروزی ازجمله ده تقاضای تجدید نظرخواهی ، چهار تقاضا به منظور مطالعه بیشتر به کمیسیون های مربوط ارجاع گردیده و متباقی بنابر عدم ارائه دلایل جدید رد گردید همچنان ازجمله   21 تقاضای  تبدیلی محکمه درقضایای مدنی و جزایی درمورد تبدیلی 16 قضیه  بنابر درخواست اداره لوی څارنوالی و برخی از اصحاب دعاوی تصامیم لازم اتخاذ گردید .

کابل باختر 16 دلو

مسودۀ بودجه ملی سال مالی 1391  جمهوری اسلامی افغانستان، حاوی 224ملیارد افغانی امروز توسط وزیر مالیه  به  مشرانو جرگۀ شورای ملی افغانستان معرفی گردید.

به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی مشرانو جرگه به آژانس اطلاعاتی باختر، این جلسه که به ریاست محمد علم ایزدیار نایب اول  تدویر یافت ؛ داکتر محمد کریم باز معین  وزارت دولت در امور پارلمانی طی صحبت مختصری گفت که  مسودۀ بودجۀ سال 1391 در مطابقت به مادۀ ( 98) قانون اساسی  با  پیشنهاد ارگانهای بودجوی و در مطابقت به نیاز مندی ها وامکانات مالی دولت طرح  وبه  منظوری شورای وزیران رسیده است  که جزئیات آن امروز از طرف وزیر مالیۀ کشوربه  مشرانو جرگۀ شورای ملی معرفی میگردد که بعد از تدقیق ومطالعات در کمیسیونهای ذیربط مشرانو جرگه ، توام با برخی نظریات  مشورتی غرض طی مراحل بعدی به ولسی جرگۀ  شورای ملی  ارسال خواهد شد.

 متعاقبآ عمر زاخیلوال وزیر مالیه  بودجه ملی سال 1391 را بالغ به 5 / 224ملیارد افغانی که شامل بودجه عادی و انکشافی برای نه  ماه سال  یعنی از (اول حمل الی اخیر قوس 1391 ) میباشد را معرفی نموده گفت که بودجه ملی به مثابه پلان انکشاف اقتصادی ومطابق به خط مشی دولت در بخش های عادی و انکشافی بادر نظرداشت ضروریات اقتصادی کشور واقعبینانه طرح شده است .زاخیلوال علت افزایش در بودجه عادی را افزایش کمیت اردو، پولیس، معارف ،حقوق متقاعدین وتطبیق رتب معاشات  و برخی موارد دیگر دانسته افزود که مجموع بودجه عادی سال  آینده 134ملیارد افغانی  بوده و به تناسب

سال 1390 حدود چارده فیصد افزایش را نشان میدهد .در مسوده بودجه ملی سال 1391بودجه انکشافی بالغ بر(110.2)ملیارد افغانی تخمین شده که 40در صد افزایش را نظر به بودجه سال 1390نشان میدهد .که به قول وزیر مالیه از جملۀ 134 میلیارد افغانی بودجۀ عادی حدود  3/ 77 ملیارد افغانی آن از عوائید داخلی تمویل خواهد شد اگرچه وزیر مالیه در صحبت های خود از یک سلسله پیشرفت های اقتصادی در ساحات مختلف مالی ، اقتصادی واجتماعی  در کشور ، صحبت نمود  اما به  گفتۀ  عبدالوهاب عرفان رئیس کمیسیون اقتصادی ملی ، مالی وبودجۀ مشرانو جرگه ، برخی ادارات بودجوی ،  بودجۀ انکشافی سال 1390 خود را تا هشت ویا ده فیصد  وموفقترین ارگان بودجوی الی پنجاه فیصد بودجۀ خود را تطبیق نموده اند  که دلیل سطح پیشرفت هر کشوری تطبیق بودجۀ  انکشافی آن وبالا بودن سقف بودجۀ انکشافی آن را تشکیل می دهد .    مشرانوجرگه بادرنظرداشت ماده نودهشتم قانون اساسی کشور، مسوده بودجه را غرض مطالعه و ارزیابی و دریافت نظریات مشورتی سناتوران به کمیسیون اقتصادملی ،مالی و بودجه و سایر کمیسونها راجع نمود تا بالای آن تدقیق صورت گیرد و نظریات شان توام با مسوده مذکور جهت اتخاذ تصمیم بعدی به جلسه عمومی  مشرانو جرگه ارایه شود.