22 سرطان 1399

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

روند  توزیع مواد خوراکی به پنجصد خانواده در لوگر آغاز شد:

روند توزیع مواد خوراکی به پنجصد خانواده در لوگر آغاز شد:

پل علم / ۲۱ سرطان/باختر روند توزیع مواد خوراکی به پنجصد...

مردی چهارعضوخانواده اش را درفاریاب به قتل رساند

مردی چهارعضوخانواده اش را درفاریاب به قتل رساند

میمنه /21 سرطان/ باختر یک مرد درشهرمیمنۀ فاریاب زن،دوپسرویک دخترش...

Youtube Player

khantry design

اعلانات

سیاسی

 

كابل باختر 8 عقرب

حامد كرزي رييس جمهوري اسلامي افغانستان به تاسی از حکم فقره 16 ماده 64 قانون اساسی افغانستان، قانون هوانوردی را که طی فیصله شماره 51 مورخ 28/سنبله/1391 هئیت مختلط مجلسین شورای ملی به داخل ده فصل و هشتاد و نه ماده فیصله گردیده بود، توشیح نمود.

در فرمان آمده  است که قانون و فیصله هیئت مختلط مجلسین شورای ملی بعد از نشر در جریده رسمی نافذ گردد.

کابل/7/عقرب/باختر
یک گزارش جدید اداره تفتیش امریکا در امور بازسازی افغانستان حکایه از حیف و میل شدن ملیون ها دالر امریکایی پول مالیه دهندگان امریکا از سوی یک شرکت ساختمانی آن کشور دارد.
به گزارش آژانس باختر، در حالیکه دول غربی دولت افغانستان را ملوث با فساد اداری میدانند و غرض رفع این پدیده نامیمون مشروط را در برابراین دولت وضع کرده اند. گزارش تازه از اداره تفتیش امریکا حکایه از حیف و میل شدن ملیون ها دالر از سوی یک شرکت ساختمانی امریکایی دارد.
دراین گزارش گفته شده که شرکت داین کار انترنشنل امریکایی قرار داد اعمار یک قرار گاه نظامی برای عساکر اردوی ملی در کندز افغانستان را بدست آورد مگر این شرکت نه تنها در ساخت کمپ نظامی پامیر مطابق به معیار های قبول شده ناتوان جلوه کرد بل این پروژه را با چهارده  ماه تاخیر تسلیم نمود. دراین مدت یکهزار و ششصد عسکر افغان مجبور شدند تا در زیر خیمه ها زندگی نمایند.
گزارش اداره تفتیش امریکا واضح ساخته است شرکت داين کار انترنشنل کار احداث این قطعه نظامی را هفتاد و دو اعشاریه هشت ملیون دالر قرار داد نمود مگر ساختمان بالای یک قطعه زمین غیر معیاری احداث شد که در آن نورم های ساختمانی در نظر گرفته نشده، بل کار ساختمان آن نیز با چهارده ماه تاخیر روبرو بوده است.
در گزارش تذکر رفته که شرکت متذکره از سرجمع پول قرار داد پنجاه و یک ملیون دالر آن را بدست آورده است در حالیکه خود را مسوول و حسابده نمیداند.
در گزارش، کار این شرکت به آن ساختمان و قرار داد های دیگر وزارت دفاع امریکا تشبه شده که در جریان ده سال گذشته در عراق و افغانستان عقد گردید و به غیر از آن ضياع پول مالیه دهندگان امریکا بوده هیچ سودی نداشته است. دراین گونه قرار داد ها ملیارد ها دالرامریکایی از پول مالیه دهندگان امریکا به هدر رفته است در حالیکه قرار دادی ها منجمله شرکت داین کار انترنشنل توانسته اند زراندوزي نمایند چنانچه تنها عاید شرکت یادشده در ربع دوم سال 2012 میلادی به نه صدو شصت ملیون دالررسیده است.
اداره تفتیش امریکا در حالی از وجود فساد پولی در قرار دادی های نظامیان امریکایی سخن میگویند که دولت افغانستان در گذشته بار بار بر این نکته تاکید داشته که باید جامعه  جهانی کمک های شان را ازطریق نهادهای دولتی افغانی شکل دهند تا از هدر شدن پول هایکه به نام مردم افغانستان از خزانه دولت های غربی بیرونی کشیده میشود جلوگیری شده باشد. مقام های افغان میگویند که آنها از چگونگی مصرف آن مقدار کمک های خارجی میتوانند حساب بگیرند و حساب میدهند که از طریق دولت افغانستان به مصرف رسیده اند. در حالیکه ملیارد ها دالر کمک که به نام مردم افغانستان ضرب خورده دور از حساب و کتاب از سوی نهادهای خارجی به مصرف رسیده و بیشتر این مصارف در بخش های تجملی و حمایت های امنیتی خارجیان مصرف شده است.عبدالخالق

کابل 6 عقرب باختر
حامد کرزی رئیس جمهوري اسلامی افغانستان ازطریق تماس تیلفونی به خادم الحرمین الشریفین ملک عبدالله پادشاه عربستان سعودی عید سعید اضحی را تبریک گفت.
به اسا س معلومات دفتر سخگوی رئیس جمهور به آژانس باختر در این تماس تیلفونی که شام دیروز صورت گرفت، رئیس جمهور کشور به نماینده گی  از مردم افغانستان به پادشاه عربستان سعودی و مردم آنکشور عید سعید اضحی را تبریک گفت و برای تمام امت مسلمه عید باسعادت و توام باخوشبختی آرزو کرد.
همچنان حامدکرزی ، پادشاه عربستان سعودی را خدمتگار بزرگ مسلمانان جهان خوانده ازتلاشهای وی در راه یکپارچگی امت اسلامی سپاس و قدردانی نمود.
در مقابل ملک عبدالله پادشاه عربستان سعودی نیز به رئیس جمهور کشور و برای مردم افغانستان عید سعید اضحی را مبارک گفته وابراز امید کرد تا افغانها روزهای عید سعید اضحی را  درفضای خوشی و آرامی سپری کنند.
به همینگونه پادشاه عربستان سعودی به خاطرحمله  تروریستی دیروز درولایت فاریاب  که از اثر آن بیش از سی وشش تن شهید و بیش از سی و نو تن دیگر زخمی گریدند، تاثر عمیق خود را بیان کرد و آنرا با الفاظ شدید تقبیح نمود.
خادم الحرمین الشریفین اطمینان داکه کشورش با افغانستان درعرصه های مختلف  بخصوص در راه آوردن صلح، به هکاری های خود ادامه میدهد.

کابل 6 عقرب باختر
تنهاجنگ کارآمد در کار زار مبارزه علیه تروریزم نمی باشد. بل توجه به جلوگیری از فساد گسترده اداری، ورسیده گی به مشکلات مردم از طریق نهادهای دولتی میتواند درین  راستا کارآمد باشد.
حامدکرزی رییس جمهوری اسلام افغانستان با تحلیل از شرایط و اوضاع  در کشور باصدور فرمان شماره 45 برنارسایی ها در ادارات و ارگانهای دولتی انگشت گذاشته، مسایل را مطرح ساخت که باید در زمان بندی معین از طریق نهادها و ادارات مربوط  رسیده گی شوند.
هرگاه ادارات دولتی مطابق به خواست فرمان رییس صادقانه عمل کنند، به نحوه بسترسازی   نمايند و فاصله میان دولت ومردم را که مسلما" ناشی ازکم کاری مسوولان امروز دربرخی موارد شده ، آهسته ، آهسته  از میان بر میدارند.
به بارو اگاهان ، رئیس جمهور درفرمان شماره 45 تحلیل و تفسیری از وضعیت جاری درکشور ارایه کرده برنقاط ضعيف کار نه تنها انگشت گذاشته بل رهنمایی نیز نموده است تا نهادهای دولتی بخود آیند و درراستای رسیده گی به مشکلات مردم عمل کنند.
به هراندازه كه دشمن درمیان مردم نفوذ ميکند به همان اندازه که بی باوری ها درمیان مردم ترویج شوند به همان اندازه  دشمن استفاده میکند و به خاطر تحقق اهداف پلید سربازگیری میکند، هرگاه مسوولان دولتی بی ریا در برابر احکام رئیس جمهورعمل کنند، به فکر مردم، وطن و کشور شان باشند، به همان اندازه مردم با نظام نزدیک میشوند و دشمن تجريد میگردد.
به هرحال رسیده گی به مشکلات مردم را هرنهاد دولتی با ید سرخط عمل قراردهند و به اینگونه پل ازهم ریخته اعتماد میان مردم ودولت را مجددآ اعمار نمایند. درین صورت دشمن هرگز مجال و فرصت فریب  دادن مردم را نخواهند داشت.