18 حمل 1399

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

قیمت و میزان سب ‌‌سایدی تخم‌های اصلاح‌ شده تعیین شد

قیمت و میزان سب ‌‌سایدی تخم‌های اصلاح‌ شده تعیین شد

کابل /18 حمل /باختر جلسه بورد ملی تخم‌های اصلاح ‌شده ...

راننده یی ازچنگ دزدان مظنون دربغلان نجات یافت

راننده یی ازچنگ دزدان مظنون دربغلان نجات یافت

بغلان / 18 حمل /باختر پولیس راننده یی را ازچنگ مردان...

Youtube Player

khantry design

اعلانات

سیاسی

کابل باختر/ 1/ اسد

ازجانب داکتر زلمی رسول وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان پیام تبریکی عنوانی پروفیسور احمد داوود اوغلو وزیر امورخارجه جمهوری ترکیه ، بمناسبت ماه مبارک رمضان ارسال داشته است.

 درپیام گفته شده :

مسرت دارم بمناسبت فرارسیدن ماه مبارک رمضان ، تبریکات نیک خود را به شما ابراز نمایم .

 ازبارگاه خداوند متعال استدعا دارم تا با برکت این ماه ، روابط دوستانه و برادرانه میان دوکشور و همچنین صمیمیت و همدلی میان همه مسلمانان جهان ، استحکام مزید یابد.

كابل باختر اول اسد

کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی امروز تحت ریاست پوهاند گلرحمن قاضی برگزار گرديد.

به گزارش آژانس باختر،

در آغاز جلسه، روی تصامیم قبلی کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی و چگونگی اجراآت آن بحث مفصل صورت گرفته و سپس موضوعات زیر در رابطه به حاکمیت قانون اساسی مورد بحث و بررسی قرار گرفته و در زمینه تصامیم لازم و مبتنی بر احکام قانون اساسی اتخاذ شد:

در ادامه دیدار هیأت بلند پایه کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی از زندان مرکزی پلچرخی و گزارش رسمی رئیس زندان مذکور در جلسه مطرح شد که بنابر گزارش رسمی رئیس زندان در حال حاضر  حدود 96 تن که مدت قیدآنها  به اتمام رسیده، اما به دلیل نپرداختن جریمه نقدی، ابراه خط و ضمانت خود غیر قانونی در محبس پلچرخی به سر می برند. همچنین تعداد زندانیانی که حکم محکمه استیناف را دریافت کرده اند و منتظر حکم محکمه تمییز اند به 1519 تن می رسد. حدود 1079 تن که آزادی آنها سلب شده، صرف محکمه ابتدائیه شان را سپری کرده و دوسیه های آنان از جانب محاکم استیناف و تمییز مورد پیگیری قرار نگرفته است. همچنین 365 تن متهم در زندان پلچرخی محبوس اند که با گذشت بیش از یک سال، هیچ محکمه ای علیه آنان حکمی صادر نکرده است.

مجلس در نهایت تصمیم گرفت تا بر اساس اسناد ارائه شده و مشاهدات عینی موارد تخطی از قانون اساسی گزارشی مفصلی به ریاست جمهوري و موارد تخطی صنف بندی شده از قانون اساسی به نهادهای مربوطه عدلی و قضایی شامل ستره محکمه، لوی سارنوالی، امنیت ملی و وزارت امور داخله غرض پیگیری و احقاق حقوق افراد در بند ارائه شود. همچنین برای حل مشکلات زندانیان علاوه بر رئیس و اعضای شورای عالی محابس و توقیف خانه ها، نمایندگان با صلاحیت وزارت های حج و اوقاف و ترانسپورت و از آنجا مسئولیت زندانها به وزارت امور داخله انتقال یافته، به جای وزیر عدلیه، شخص وزیر امور داخله به کمیسیون دعوت شود.

سپس پیش نویس طرح چهارچوب کلی روندهای اجرایی انتخابات سال 1393 ارائه شده از طرف دیپارتمنت تشریح قانون اساسی و مشوره های حقوقی به جلسه مطرح و در نهایت تصمیم گرفته شد تا اعضای کمیسیون با مطالعه دقیق آن با رعایت احکام مواد 60، 61، 64، 138، 140، 141، 156 و 157 قانون اساسی نظریات خود را به جلسه بعدی ارائه کنند تا در روشنایی آن تصامیم مقتضی گرفته شود. همچنین در مجلس تأکید شد که یکی از شروط ادامه کمکهای جامعه جهانی به افغانستان نحوه برگزاری انتخابات شفاف است، بناءً کمیسیون مستقل انتخابات و سایر نهادهای مسئول باید در جهت برگزاری انتخابات سرتاسری، شفاف و عادلانه بر مبنای یک پلان دقیق عملی و همه جانبه حداکثر تلاش خود را به خرچ دهند.

همچنین وضعیت اتباع افغانستان که در خارج از کشور محبوس اند در جلسه مطرح و تصمیم گرفته شد تا مطابق بند سوم ماده 39 قانون اساسی، طی یک مکتوب رسمی توجه وزارت امور خارجه جهت رسیدگی به وضعیت آنان معطوف ساخته شود و به هدف بررسی و دریافت راه حل ها نماینده با صلاحیت وزارت متذکره به کمیسیون دعوت گردد.

كابل باختر اول اسد

 دومین اجلاس سال دوم دورشانزدهم تقنینی مشرانوجرگه ،امروزبه گشایش یافت.دفتر مطبوعاتي مشرانو جرگه به آژانس باختر خبر داد،

   درابتدا فضل هادي مسلم رئيس مشرانو جرگه  ضمن خوش آمدیدبه اعضای مجلس؛حلول ماه مبارک رمضان را به همه مسلمانان جهان به ویژه ملت دین پرور افغانستان تبریک گفته واز طرف های درگیرجنگ تقاضانمودکه به حرمت ماه مبارک رمضان آتش بس نموده؛ تصریح کرد که جنگ راه حل نبوده وبایدبه خاطرقطع جنگ وتامین صلح،پروسه مصالحه ومفاهمه تسریع گردد. همچنان رئیس جلسه قتل احمد خان سمنگانی عضوولسی جرگه وسایرشهدای حادثه انتحاری شهرایبک سمنگان را نیزمورد نکوهش قرارداده وبه ارواح شهدای این حادثه وبه روح محمدشریف عظیم رئیس همگرایان ولایت هرات،طورجداگانه اتحاف دعا صورت گرفت.

  دربخش دیگرجلسه قانون محصول حق العبور، تعدیل برخی مواد قانون محابس وتوقیف خانه ها وتعدیل مجدد فقره یک ماده شانزدهم قانون مراکزاصلاح وتربیت اطفال به جلسه معرفی گردیده وغرض مطالعه وتدقیق به کمیسیونهای مواصلات ومخابرات ،امورتقنینی عدلی وقضائی وسایرکمیسیون ها محول شد.

  همچنان حاجی محمد عثمان رحمانی که حسب حکم شماره 1716مورخ16جوزای سال جاری رئیس جمهور به حیث سناتور؛انتصاب گردیده،توسط معاون وزارت دولت درامورپارلمانی به جلسه معرفی شده وبعداًمراسم تحلیف شان  ازسوی رئیس جلسه بجاه آورده شد.

  سپس سناتورمحمدعثمان رحمانی طی صحبتی متعهد گردید که درهماهنگی باسایراعضای مجلس بادرنظرداشت قوانین واصول وظایف داخلی مشرانوجرگه مسوولیت های شان رااداخواهند کرد ونیزموصوف خواهان گرفتاری عاملان قتل سناتور شهیدمحمد ارسلان رحمانی گردید.

   متعاقباً حاجی رفیع الله گل افغان نایب دوم مشرانوجرگه گزارش سفرهیئت مشرانوجرگه را به جمهوری فدراتیف روسیه مختصراً بیان نموده،گفت که هیئت ازسناتوران به ریاست فضل هادی مسلم یار ضمن سفرکاری شان به آنکشوربا رئیس شورای مجلس فدرال ،رئیس دوما، رئیس اتاقهای تجارت وهیئت رهبری وزارت امورخارجه ،رئیس کمیته مبارزه باموادمخدرجمهوریت فدراتیف روسیه ،ضمیرکابلوف مسوول مسایل مربوط به آسیا ونماینده خاص رئیس جمهور روسیه درامورافغانستان وپاکستان، رهبری دومای دولتی وولایتی مسکو، جامعه روحانیون مسلمان روسیه،رئیس جمهور جمهوری خود مختار باشقرستان ، رئیس شورای دولتی پارلمان ومعاون مفتی اعظم  مسلمانان  آن جمهوریت،   نماینده های افغانان مقیم مسکو، محصلین، نماینده گان اهل هنود وسکهـ افغانستان مقیم درآنکشور، طورجداگانه ملاقات نموده که محورآن را  تحکیم وگسترش روابط سیاسی، فرهنگی، اقتصادی ، اجتماعی وپارلمانی، احیای وبازسازی مجددپروژه های که درزمان دولت شوروی سابق پایه گذاری گردیده ،حل منازعه ملکیت زمین سفارت افغانی،ایجادزمینه های بیشترتحصیلی به محصلین ،تامین روابط میان شورای ولایتی ولایت کابل وشورای ولایتی مسکو وبرخی مسایل دیگر تشکیل میداد.

   هکذا درجلسه باردیگر حملات راکتی نیروهای پاکستان بالای مناطق سرحدی کشورمورد نکوهش قرارگرفته،خاموشی دولت را سوال برانگیز خوانده،فیصله به عمل آمد که مشاور شورای امنیت ملی، وزرای دفاع ملی وامورداخله همراه بارئیس عمومی امنیت ملی درجلسه مورخ دهم ماه اسد سال جاری درمورد به پرسشهای سناتوران پاسخ وتوضیحات  ارایه نمایند.

كابل باختر 1 اسد

سیمینار گزارشدهی ازکار وفعالیت های قضایی و اداری  محاکم ابتدائیه و استیناف نظامی مرکز وولایات امروز برگزار شد.

در اين سيمينار امور قضايي سال گذشته بررسي گرديد و با استفاده از تجارب براي بهبود امور قضايي محاكم ياد شده  در سال روان تصميم اتخاذ ميگردد.

به گزارش آژانس باختر درآغاز سیمینار قضاوتپوه سترجنرال عبدالخالق حلیم  گزارش اساسی سیمینار را  با بر شماری نکات مثبت و نواقض و کمبودیها درعرصه های مختلف قضایی واداری ارائه کرد و اشتراک کننده گان سیمینار را بیشتر از پیش متوجه وظایف شان نمود .

رئیس محکمه استیناف نظامی درگزارش اساسی ازچگونگی پیشبرد محاکمه عادلانه درمطابقت به مطالبات سیمینار قضایی ماه میزان سال گذشته روشنی انداخته  ، روسا و قضات را  معطوف به اجرا و تطبیق تصامیم سیمینارکرد .رئیس محکمه استیناف همچنان  ضمن اشاره  به راپور اجمالی و اجراات کاری محاکم نظامی درمرکز وولایات گزارش داد که درمدت یاد شده 707 دوسیه در سطح دیوانهای استینافی تحت کار قرار داشته که درمورد 670 دوسیه ان تصامیم اتخاذ گردیده است همینطور درسطح محاکم ابتدائیه نظامی مرکز وولایات  2722 دوسیه تحت کار بوده که به اثر رسید ه گی قضایی 2684 دوسیه حل گردیده  و متباقی به سالجاری انتقال گردیده است .

رئیس محکمه استیناف اجراات قضایی محاکم استیناف و ابتدائیه را از لحاظ کمیت وحجم اجراات به طور مقایسوی مورد ارزیابی قرارداده و جزئیات لازم را به اشتراک کننده گان ارائه نمود و نیز درختم گزارش اساسی سیمینار ، به سوالات و پیشنهادات اشتراک کننده گان پرداخته شده  ودرنهایت سیمینار با نتیجه گیری توسط حلیم رئیس محکمه استیناف نظامی به کارش پایان داد .