01 میزان 1398

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

حفاظت محیط زیست وظیفه هرفرد جامعه است

کابل اول میزان باختر کنفرانس علمی تأثیرمحیط زیست بر سرمایه گذاری...

ساختمان یک مکتب در ایبک افتتاح شد

ایبک/ اول میزان/ باختر تعمیر مکتب متوسطه خواجه اسماعیل درشهر...

یک معلم سواد آموزی درغوربه شهادت رسید

فیروزکوه / اول میزان/ باختر افراد مسلح یک معلم سواد آموزی...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


سیاسی


بانکی مون سرمنشی سازمان ملل متحد پس از آنکه دیروز وارد بن شد همراه با وزیر خارجه آلمان به شهر داری آن کشور رفته پس از امضا به کتاب طلایی در برابر خبرنگاران قرارگرفته گفت که سازمان ملل متحد از تلاش های افغانستان بخاطرصلح حمایت میکند  ویکباردیگر برحمایت دوامدار آن سازمان از افغانستان تاکید کرد.
به گزارش خبرنگار آژانس اطلاعاتی باختر ازبن، وزیر خارجه المان دراین کنفرانس خبری گفت که وزیر خارجه پاکستان با وی تماس گرفته و گفته است که عدم اشتراک پاکستان در کنفرانس بن به معنی آن نمی باشد که انکشور ازاین کنفرانس حمایت نمی کند.
او یکبار دیگر با تاکید گفت که آلمان و جامعه جهانی افغانستان را بعداز سال 2014 تنها نمی گذارد
 

بانکی مون سرمنشی سازمان ملل متحد دیروز با فعالان جامعه مدنی افغانستان که بخاطر اشتراک در کنفرانس بن به جرمنی رفته اند ملاقات کرد.
سرمنشی سازمان ملل متحد بعد از این ملاقات در برابر خبرنگاران افغان قرار گرفته بر حمایت دوامدار آن سازمان از افغانستان تاکید کرد.
به گزارش خبرنگار آژانس اطلاعاتی باختر از بن ، درین کنفرانس خبری باکی مون از حکومت افغانستان خواست تا در راستای ازحاکمیت قانون، جلوگیری فساد اداری، انکشاف دموکراسی و جامعه مدنی تلاش بیشتر نماید.
سرمنشی سازمان ملل متحد تلاش های حکومت افغانستان را در راه ختم جنگ ستوده و گفت که سازمان ملل متحد از برنامه صلح افغانها حمایت می کند.
 


گیدو وستروله وزیر خارجه آلمان در ضیافتی که افتخار هیات اشتراک کننده در کنفرانس بین المللی بن ترتیت کرده بود گفت: صلح، امنیت و خوشبختی در افغانستان نه تنها به نفع آن کشور است بلکه به منفعت منطقه و جهان نیز می باشد.
در این ضیافت که شام یروز در قصر پترسبورگ محل اقامت رئیس جمهور انجام شد، در آن بر علاوه رئیس جمهور کشور، بانکی مون سرمنشی سازمان ملل و نمایندگان عالی رتبه کشور های جهان نیزحضور داشتند، وزیر خارجه آلمان گفت: فردا ما تهداب روابط جدید میان افغانستان و جامعه جهانی را می گذاریم. افغانستان به حمایت جامعه بین المللی پس از سال 2014 میلادی نیاز دارد. ما نباید اشتباه تاریخ را تکرار کنیم از همین لحاظ من پیام روشنی به مردم افغانستان دارم که ما به حمایت از شما ادامه می دهیم.
آقای گیدو وستروله افزود: صلح، امنیت و خوشبختی در افغانستان نه تنها به نفع آن کشور است بلکه به منفعت منطقه و جهان می باشد.وی گفت:  انتقال مسئولیت های امنیتی به نیروهای افغان در سال 2014 به معنای پایان حضور جامعه جهانی در افغانستان نیست. ما افغانستان را پس از 2014 فراموش نمی کنیم و بیشترینه در بازسازی و انکشاف این کشور توجه خواهیم کرد و به همکاری های دراز مدت در عرصه های سیاسی، اقتصادی و امنیتی ادامه خواهیم داد.
سپس رئیس جمهور کشور طی سخنانی ضمن اینکه آلمان را دوست دیرینه مردم افغانستان دانسته گفت: فردا آلمان یکبار دیگر کنفرانس مهمی را در مورد افغانستان میزبانی می کند من  از نمایندگان در حدود صد کشور جهان و سازمانهای بین المللی می خواهیم که تعهدات خویش را برای کمک و همکاری به افغانستان بخصوص در بین سالهای 2014 تا 2024 اعلام نمایند.
رئیس جمهور گفت: ما در آرودن اصلاحات در نهادهای دولتی افغانستان متعهد خواهیم بود و در پیشبرد پروسه صلح که توسط خود افغانها رهبری گردد، تلاش خواهیم کرد.
متعاقباً بانکی مون سر منشی سازمان ملل متحد صحبت کرده گفت: ملل متحد به همکاری و کمک خود به افغانستان در جریان انتقال مسئولیت ها و پس از سال 2014 میلادی ادامه می دهد. من از همکاران منطقوی و جامعه جهانی می خواهم که به حمایت های شان از افغانستان ادامه داده و یکجا برای تامین صلح، توسعه اقتصادی و خوشبختی مردم افغانستان تلاش نمایند.
 


با نکی مون سرمنشی سازمان ملل در دیداری با حامد کرزی رئیس جمهوری اسلامی حمایت سازمان ملل متحد را از افغانستان پس از سال 2014 میلادی اعلام کرد.
در این دیدارکه عصر دیروز در اقامتگاه رئیس جمهور در شهر بن آلمان انجام شد، بانکی مون گفت که ملل متحد به حمایت اش از افغانستان پس از سال 2014 میلادی ادامه داده و افغانستان را تنها نخواهد گذاشت.
سرمنشی سازمان ملل متحد از برگزاری  لویه جرگه عنعنوی استقبال کرد و آنرا موفقیت بزرگ مردم افغانستان دانست.
همچنان موصوف نماینده جدید ملل متحد برای افغانستان را که وی را همرایی می کرد، به رئیس جمهوری اسلامی افغانستان معرفی نمود.
بانکی مون در این دیدار گفت که ملل متحد از پروسه صلح که تحت رهبری حکومت افغانستان باشد، پشتیبانی می کند.
در مقابل رئیس جمهور کشور از کمک و همکاری سازمان ملل متحد که در عرصه های مختلف به افغانستان انجام داده است، اظهار قدردانی کرد.