24 عقرب 1398

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

از روز جهانی مبارزه با بیماری شکر تجلیل به عمل آمد

کابل/ 23 عقرب /باختر وزارت صحت‌عامه ،از روز جهانی مبارزه با...

میرانوکلی ولسوالی اچین ازوجود افراد داعش پاکسازی شد

شهرجلال آباد/ ۲۳ عقرب/ باختر ساحه ستراتیژیک میرانو کلی در ننگرهار...

یک صدوبیست ودوملیون افغانی عاید بیست ودو روزه گمرک تورخم

شهرجلال آباد/ ۲۳ عقرب/ باختر گمرک تورخم درننگرهار درشرق کشور دربیست...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


سیاسی

لویه جرگه عنعنوی که به اشتراک بیش از دو هزار تن بتاریخ 25 عقرب 1390 دایر شد و با صدور قطعنامه هفتاد و شش فقره یی بتاریخ 28 عقرب 1390 موفقانه پایان یافت، یکی از دستاوردهای بزرگ ملت مجاهد و مسلمان افغانستان محسوب می گردد.

مشوره های این جرگه که بعداز تحلیل و ارزیابی دقیق اعضای آن در مطابقت با شرایط عینی کشور در برهه سرنوشت ساز تاریخ افغانستان صادر گردید،در جلسه مورخ 30 عقرب 1390 شورای وزیران جمهوری اسلامی افغانستان ضمن قدردانی از زحمات دست اندرکاران تدویر جرگه و نهادهای امنیتی کشور تایید شد.

بتاسی از فیصله شورای وزیران به وزارت ها و ادارات دولتی هدایت داده میشود تا مشوره های لویه جرگه عنعنوی را در راستای کاری شان در نظر گرفته و به مراتب آتی توجه جدی مبذول دارند:

  1. مشاوریت امنیت ملی، وزارت های امور خارجه، دفاع ملی، امور داخله، مالیه، اقتصاد، ریاست عمومی امنیت ملی و اداره مستقل ارگانهای محلی در زمان مباحثات و مذاکرات خود در مورد همکاری های استراتیژیک با کشورهای خارجی، مشوره های جرگه را جداً" رعایت نمایند؛
  2. به منظور دریافت صحت و سقم افواهات قبلاً" شایع شده مبنی بر دفن زباله های اتمی درداخل خاک کشور و با در نظرداشت مشوره های لویه جرگه عنعنوی، هیئت مندرج حکم شماره(2470) مورخ 20/4/1387 تحت نظر وزارت دفاع ملی به همکاری جامعه بین المللی و نهادهای ذیربط از جمله آژانس بین المللی انرژی اتمی  چگونگی دفن احتمال زباله های اتمی و انتشار تشعشات رادیو اکتیف را در محلات تحت اشتباه به صورت دقیق و با استفاده از امکانات علمی، تخنیکی و مشاهدات اهالی منطقه بصورت همه جانبه بررسی و نتیجه را توأم با نظر مشخص طی مدت شش ماه به ریاست جمهوری اسلامی افغانستان ارایه نماید.
  3. در ساختار تشکیلاتی شورای عالی صلح، به اسرع وقت و مبتنی بر مشوره های لویه جرگه عنعنوی، تجدید نظر صورت گیرد، ریاست عمومی اداره امور و دارالانشای شورای وزیران موظف است تا تسهیلات و هماهنگی لازم را برای تسریع این روند مساعد سازد؛
  4. شورای عالی صلح، مشوره های جرگه را در موقع پیشبرد مذاکرات صلح و تطبیق پالیسی صلح در صدر کار خود قرا ردهد؛
  5. وزارت ها و ادارات دولتی مشوره های جرگه را در مورد حکومتداری خوب و تامین شفافیت در ادارات دولتی جداً" رعایت نمایند؛
  6. کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی مشوره های جرگه را در مورد اصلاح اداره عامه جداً" در نظر گیرد؛

ریاست عمومی اداره امور و دارالانشای شورای وزیران در تکثیر و نشر وسیع قطعنامه لویه جرگه عنعنوی اقدام نماید.

حامد کرزی در کنفرانس بن جامعه جهانی برای ده سال پس از سال 2014 میلادی همکاری های خویش را به افغانستان اعلام می کنند.

به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری به آژانس اطلاعاتی باختر،حامد کرزی رئیس جمهور اسلامی افغانستان در دیداری با مجمع اصلاح طلبان ولسی جرگه در مورد برگزاری کنفرانس بین المللی بن گفت: بزرگترین هدف برای تدویر کنفرانس بن این است که جامعه جهانی حمایت از افغانستان را همچنان در اولویت کاری خویش دارند و برای ده سال پس از سال 2014 میلادی همکاری های خویش را به افغانستان اعلام می کنند.

دراین دیدار که بعد از ظهر امروز در ارگ ریاست جمهوری انجام شد، رئیس جمهور با توجه به اهمیت کنفرانس بن گفت، در این کنفرانس نمایندگان 90 کشور جهان اشتراک می نمایند و یکبار دیگر با اعلام حمایت قوی از افغانستان تعهدات تازه ای به مردم افغانستان می سپارند.

حامد کرزی گفت: من در کنفرانس بن در رابطه به دستآورد های مشترک افغانستان و جامعه جهانی، نا امنی، عدم توجه در بازسازی زیر بنا های اقتصادی، پروسه صلح، همکاری استراتیژیک با جهان و همچنان چالش های را که ساختار های موازی به وجوده آورده است، سخنرانی خواهم کرد

حامدکرزی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان بعد از ظهر امروز طی یک تماس تلیفونی با سید یوسف رضا گیلانی صدراعظم پاکستان صحبت کرد.

 به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری به آژانس اطلاعاتی باختر:

رئیس جمهور کشور دراین تماس تیلفونی از همکاری حکومت پاکستان با هیات افغانستان که جهت بررسی قضیه ترور پروفیسور برهان الدین ربانی رئیس شورای عالی صلح به آن کشور اعزام گردیده بود، ابراز تشکری کرد.

همچنان رئیس جمهور کشور در این تماس تیلفونی از کشته شدن عساکر پاکستانی در اثر حملات هوایی ناتو، مراتب تسلیت و همدردی خویش را به صدراعظم، حکومت و مردم آن کشور ابراز کرد و گفت که وقوع چنین حادثات نتیجه نا امنی های جاری در منطقه می باشدکه هر دو کشور برای مقابله با این حادثات ناگوار باید به طور مشترک و جدی مبارزه نمایند تا از تکرار آن جلوگیری گردد.

حامد کرزی از صدراعظم پاکستان خواست که وزیر خارجه آن کشور در کنفرانس بن اشتراک نماید زیرا حضور پاکستان در کنفرانس بن به نفع هر دو کشور می باشد.

یوسف رضا گیلانی از تماس تیلفونی حامد کرزی اظهار امتتان کرده گفت: پاکستان پیوسته تلاش دارد که مشکلات موجود میان دو کشور به صورت مناسب حل گردد.

وی گفت همکاری میان دو کشور در جهت فایق آمدن به مشکلات موجود امنیتی در منطقه مهم است.

سید یوسف رضا گیلانی در این صحبت تیلفونی از در مورد عدم حضور نماینده حکومت آن کشور در کنفرانس بن اظهار نظر نکرد.

شورای عالی ستره محکمه امروز تحت ریاست پوهاند عبد السلام عظیمی قاضی القضات و سرپرست ستره محکمه تشکیل  جلسه داد.

به اساس معلومات ریاست نشرات ستره محکمه به آژانس اطلاعاتی باختر، نخست به منظور جلوگیری از ضیاع وقت شورای عالی و سرگردانی طرف قضیه در مسایل تجدید نظر قضایای جزایی، مدنی، احوال شخصیه و تجارتی تصمیم اتخاذ گردید تا به منظوری بررسی عرایض تجدید کمیسیونی مرکب از اشخاس خبیرتوظیف گردد کمیسیون وظیفه دارد تا صرف آن عده عرایضی رابه شورای عالی راجع سازد که واجد شرایط قانونی تجدید نظربوده باشد.

متعاقباً  شورای عالی تصمیم اتخاذ نمودتا درهرسه  ماه یک مرتبه روی پلان مرتبه روسای استیناف ولایات جهت بازرسی به محضر شورایعالی حاضرگردیده و گزارش اجراآت قضایی و اداری شانرا از تمام ساحات کاری محاکم تحت اثر شان ارایه  نماید. وبه آمریت عمومی اداری قوه قضائیه هدایت داده شد تامفردات چگونگی ارایه  گزارش کاری ریاست های استیناف ولایات را ترتیب و بیکی از جلسات شورایعالی پیشکش تا بعد از تصویب شورای عا لی روسای استیناف مطابق آن پیرامون اجراآت شان در محضر شورای عالی توضیحات دهند.

همچنان با توجه به گرارشهای  ریاست تفتیش قضایی ونظریه ریاست تدقیق ومطالعات به ارتباط تخلف وظیفوی برای یک تن عضو سابق دیوان امنیت عامه محکمه استیناف ولایت کاپیسا در مطابقت با مقرره رسیده گی به تخلفات قضائی توصیه تجویز گردید. و نیز برای سه تن قضات دیوان امنیت عامه محکمه اسیتناف ولایت هرات در قبال تخطی های شان در یک قضیه سه روز کسر معاش داده شد.

سپس طبق اجندا یکعده از استهداآت واصله از ارگانهای قضایی و غیر قضایی مورد  رسیده  گی  قرار گرفته و ذیلاً رهنمایی بعمل آمد.

علاوتآ در مورد  پیشنهاد حارنوالی ابتدائی جرایم ناشی از فساد اداری از اثر احکام معاون دوم ریاست جمهوری و رئیس کمیته ملی مبارزه با حوادث مبنی برانصراف از تعقیب عدلی نه نفر مامور ین متهم وزارت احیا و انکشاف دهات در قضیه انتقال بدون طی مراحل قانونی مقدار هفتادو شش هزار و سه صدو سی و هفت متریک تن گندم به ولایت دایکندی که درحالت اضطرار قبل از طی مراحل صورت گرفته رهنمایی گردید که رسیده گی موضوع از صلاحیت حارنوالی بوده دوسیه به حارنوالی ارجاع گردد.

در رابطه به استهدائیه ریاست محکمه استیناف ولایت جوز جان راجع به حقوق تقاعد شهداء و معلولین ومامورین عادی تصریح گردید. چون در مورد مشخص حقوق تقاعد مقرره حقوق تقاعد کارکنان خدمات ملکی صراحت دارد مرجع استهدا کننده مطابق آن اجراآت نموده حل مطلب نماید.

به همین ترتیب در مورد استهدائیه ریاست محکمه استیناف جوزجان راجع به عدم قید املاکی اکثریت حویلی های مسکونی ولسوالی ها در دفاتر املاکی بریاست تدقیق و مطالعات وظیفه داده شد تا بعد ازمطالعات دقیق با درنظرداشت قوانین و مقررات وعرف محل در زمینه طرح مشخص و دقیق تهیه و جهت غور به یکی ازجلسات شورای عالی پیشنهاد نماید.

برعلاوه رسیده گی بررد 4 تقاضای تجدید نظرخواهی و تائیدی 13 درخواست تبدیلی محکمه که از جانب اصحاب دعاوی و اداره لوی حارنوالی در قضایای مدنی و جزائی مطرح گردیده بود نیز جز اجندا بودکه درهرمورد  تصامیم لازم  و مقتضی اتخاذ گردید.

طبق یک خبر دیگر:

یکی از مامورین مالی ریاست  استیناف ولایت خوست به اتهام اختلاس بعضی از تخصیصات سالهای گذشته و کمک های بعضی از موسسات توسط موظفان ریاست  کنترول و مراقبت قضایی دستگیر و موضوع تحت پیگرد قانونی قراردارد.