02 عقرب 1396

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

رئیس جمهور غنی با وزیر خارجۀ ایالات متحدۀ امریکا دیدار کرد

رئیس جمهور غنی با وزیر خارجۀ ایالات متحدۀ امریکا دیدار کرد

کابل باختر اول عقرب محمداشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان امروز...

نشستی برای حمایت از قربانیان جنگ در پلخمری برگزار شد

پلخمری اول عقرب باختر نخستین نشست فوکس گروپ تحقیق وحمایت از...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


سیاسی

کابل باختر 27 میزان
محمداشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان دیروز با هیئت بررسی کننده رویداد تروریستی پکتیا به ریاست داکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه در ارگ دیدار کرد.
به اساس معلومات دفترمطبوعاتی ریاست جمهوری به آژانس باختر، دراین دیدار که شمیم کتوازی والی پکتیا نیز حضور داشت ابتدا، هیئت بررسی کننده رویداد ترورسیتی  پکتیا، گزارش یافته هایش را در رابطه به حملۀ تروریستی بالای قومندانی امنیه آن ولایت به رئیس جمهور ارائه نمود.
هیئت متذکره گفت که از اثر حملۀ تروریستی بالای قومندانی امنیه و مرکز تعلیمی پولیس پکتیا، ساختمان های زیادی آسیب دیده اند که نیاز به بازسازی عاجل دارند.
شمیم کتوازی والی پکتیا از توجه رئیس جمهور کشور نسبت به مجروحین و شهدا قدردانی نمود و گفت: مردم ولایت پکتیا همواره از حکومت حمایت نموده اند و در حادثۀ اخیر این ولایت، مردم با اهدای خون شان جان اکثر مجروحین را نجات دادند.
کتوازی از رئیس جمهور کشور خواست که ساختمان های قومندانی امنیه و مرکز تعلیمی پولیس پکتیا نظر به آسیب های جدی، باید به گونۀ عاجل بازسازی شود. وی اضافه نمود که نیاز است تا حکومت امکانات کمک رسانی را به خانواده های شهدا و مجروحین رویداد تروریستی اخیر فراهم سازد.
والی پکتیا گفت: ولایت متذکره به هر بخش نیاز به توجه دارد و از رئیس جمهور کشور خواست که به منظور تأمین امنیت بهتر، توسعه و انکشاف این ولایت تمرکز بیشتر صورت گیرد.
رئیس جمهور غنی یکبار دیگر مراتب تسلیت و همدردی خویش را به خاطر حادثۀ تروریستی روز گذشته به والی و مردم پکتیا ابراز داشته و به مسوولین وزارت های دفاع ملی، امور داخله، شهرسازی و مالیه و همچنان ادارۀ مستقل ارگان های محلی هدایت داد تا در زمینۀ بازسازی ساختمان های آسیب دیده، اقدامات عاجل کنند.
رئیس جمهور کشور به رهبری نیروهای امنیتی و دفاعی کشور هدایت داد تا در قسمت تأمین امنیت شهر گردیز از هیچ نوع تلاش دریغ نورزند.
وی به مردم و والی پکتیا اطمینان داد که حکومت بسته های جدید انکشافی را به این ولایت منظور خواهد کرد.# احمد ضیا احمدی

کابل باختر 27 میزان
محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان دیروز در دیدار با سرپرست و برخی مسوولین وزارت مخابرات و تکنالوژی، بر تسریع روند ارائه خدمات مخابراتی به شهروندان تأکید ورزید.
به اساس معلومات دفترمطبوعاتی ریاست جمهوری به آژانس باختر، در نشستی که به همین منظور در ارگ انجام شد، پیرامون عرضۀ بهتر خدمات مخابراتی به ویژه از طریق ستلایت، تسریع روند خدمات انترنتی و چگونگی قراردادهای مخابراتی، بحث گردید. مسوولین وزارت مخابرات گفتند که این وزارت، قرارداد خدمات مخابراتی ستلایت را در سال 2014 با کمپنی فرانسوی انجام داده بود که اکنون میعاد آن ختم شده است.
آنها افزودند که کار روی عقد قرارداد خدمات ستلایت با آسیای جنوبی جریان دارد و تا یک هفتۀ دیگر این روند نهایی خواهد شد و پس از شروع ارائه خدمات، شهروندان از طریق ستلایت به خدمات خوب تر مخابراتی  دسترسی پیدا خواهند کرد.
رئیس جمهور کشور گفت که مردم از ارائه خدمات مخابراتی راضی نیستند و وزارت مخابرات و تکنالوژی باید روی ظرفیت سازی داخلی کار کند و از تمام شبکه های مخابراتی و نیز وضعیت خدمات رسانی ارزیابی و تحلیل واضح وجود داشته باشد.
محمداشرف غنی رئیس جمهور در مورد روند های تدارکاتی قراردادها گفت که همه جزئیات و معلومات دراین خصوص در جلسات شورای عالی اقتصادی مورد بحث قرار گیرد و از این مسیر تعقیب شود.
رئیس جمهور کشور همچنان تصریح داشت که روی ارائه خدمات مخابراتی تمرکز بیشتر شود و راه های بدیل برای انکشاف این بخش جستجو گردد. وی علاوه کرد که بخاطر جذب نیروی بشری و بهبود سیستم در انستیتوت مخابراتی، طرح واضح آماده شود تا کیفیت آموزش آن بر معیار روز برابر و پاسخگو باشد.
محمد اشرف غنی رئیس جمهورکشور به منظور جدیت کار روی سیستم های مخابراتی و ارائه خدمات مخابراتی به شهروندان، به مسوولین وزارت مخابرات هدایات لازم داد و تأکید ورزید که باید سیستم های موجود مخابراتی تقویت شود.# احمد ضیا احمدی

کابل باختر 26 میزان
جلسه کمیتۀ رؤسای مشرانوجرگه امروز به ریاست محمد علم ایزدیارنایب اول مجلس،برگزار و روی اوضاع جاری کشور به بحث پرداخت.
به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی مشرانو جرگه به آژانس باختر، درنشست عمومی روز یکشنبه 30میزان علاوه ازبحث آزاد، گزارش سفرهیئت های پارلمانی مجلس ازکشورهای رومانیا، اندورا وسویس استماع گردد ونیزدرنشست عمومی روزسه شنبه دوم عقرب وزیرامورخارجه ویا معین سیاسی آن وزارت پیرامن نتایج نشست چهارجانبه صلح درعمان، برخورد نامناسب یکتعداد دیپلوماتان با هموطنان درخارج ازکشورومسایل دیگر توضیحات ارایه نمایند.
اما درآغازنشست رئیس جلسه، سناتورولایت پکتیا وسایراعضای کمیتۀ رؤسا پیرامون حوادث خونین دیروزدرکشوربه ویژه قوماندانی امنیه ولایت پکتیا وولسوالی اندرولایت غزنی که تلفات زیادی بجاگذاشت نظریاتی ارایه نموده به روح شهدا به شمول مل پاسوال توریالی عبدیانی فرمانده امنیه ولایت پکتیا اتحاف دعا نموده، به مجروحان شفای عاجل استدعا نمودند.
اعضای کمیته رؤسا درحالیکه پیرامون ابعاد مختلف رویدادهای مذکورسخن می‌گفتند ازضعف ارگان‌های امنیتی وکشفی درمهاراینگونه حملات به شدت انتقاد نموده گفتند دشمنان قسم خورده افغانستان ازهیچ حیله ونیرنگی بخاطرکشتارمردم دست بردارنیستند ولی مسوولان امورقسمیکه لازم است نتوانسته اند تاکتیک های دشمنان را خنثی سازند، ایجاب می نماید که تدابیرلازم بخاطرسرکوب دشمنان وتأمین امنیت شهروندان اتخاذ گردد، همچنان به همین منظورفیصله شد که هیئتی ازمجلس سنا عازم ولایت پکتیا گردیده، علاوه ازهمدردی با خانواده های شهدا وعیادت ازمجروحان، رویداد را ازنزدیک بررسی وگزارش خویش را به جلسه عمومی ارایه بدارد.
  همچنان درجلسه کمیته روسا، شکایت باشنده گان شهرک ذاکرین واقع سرکوتل خیرخانه شهرکابل ازوزارت دفاع ملی مبنی برتخریب منازل رهایشی وزمین‌های شان ازسوی آنوزارت مورد بحث قرارگرفت.
  درجلسه تذکررفت که وزارت دفاع می‌خواهد بخاطرمصونیت دیپوهای آن وزارت بالای ملکیت های مردم دیواراعمارنماید، درصورتیکه این مساله به تفاهم حل نگردد ممکن تشنج شدیدی به بارآید.
    جلسه دراین زمینه فیصله نمود که به روزدوشنبه کمیسیونهای اموردفاعی وامورتقنینی مشرانوجرگه مشترکاً این قضیه را با مسوولان وزارت دفاع ملی مطرح وراه حل آنرا جستجو نماید والی حل موضوع
به نماینده وزارت دولت درامورپارلمانی که درنشست حضورداشت تفهیم شد تا هرچه عاجل با وزارت دفاع ملی ازمجاری رسمی تماس گرفته وازتخریب زمین ها ومنازل رهایشی مردم این شهرک جلوگیری به عمل آید.
     دراخیرجلسه ازعدم حضوربرخی مسوولان به کمیسیون اموردفاعی وامنیت داخلی به خصوص لوی درستیزوزارت دفاع ملی انتقاد گردید وتاکید شد که موصوف باید به خانه ملت احترام گذاشته وغرض پاسخگویی به جلسات حاضرشود.ختم/ عبدالخالق

کابل باختر 26 میزان
معین وزارت امور خارجه در ملاقات با محقق ارشد دیده بان حقوق بشر روی وضعیت زنان در افغانستان به بحث پرداخت.
به اساس معلومات دفتر سخنگوی وزارت امور خارجه به آژانس باختر، در این ملاقات عادله راز معین همکاریهای اقتصادی وزارت امور خارجه با محقق ارشد دیده بان حقوق بشر در رابطه با تعلیم و تربیۀ دختران بحث نمودند.
خانم بار، گزارشی که از سوی دیده بان حقوق بشر تحت عنوانِ " دسترسی دختران به تعلیم وتربیه در افغانستان" به رشتۀ تحریر درآمده بود را به معین وزارت امورخارجه افغانستان ارائه کرد.
یافته های گزارش یادشده را با خانم عادله راز مورد بررسی قرار داده  و پیرامونِ چگونگی بلند بردن سطح دسترسی دختران و بانوان به تحصیل و آموزش و بهبود بخشیدن به شرائط مکاتب در کشور، بحث و گفتگو کرد.
طبق یک خبر دیگر: خانم عادله راز معین همکاری های اقتصادی وزارت امور امروز با دیوید دی آرنولد رئیس بینیاد آسیا ملاقات نموده خواستار
همکاری های بیشتر آسیا فوندیشن در عرصه تعلیم و تربیه زنان افغان، تهیه بورسیه ها برای زنان، اشتغال و نقش و کار مشترک برای تقویت و انکشاف اقتصادی، تجارتی و تعلیمی شد. ختم/ عبدالخالق

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL