05 ثور 1397

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

پیام تسلیت و همدردی محمداشرف غنی رئیس‌جمهوری اسلامی افغانستان

پیام تسلیت و همدردی محمداشرف غنی رئیس‌جمهوری اسلامی افغانستان

کابل 4ثور باختر با تأثر عمیق اطلاع حاصل کردم که...

فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان

فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان

عبدالغفور لیوال به حیث مشاور ارشد رئیس جمهوری مقرر...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


سیاسی

کابل 2 ثورباختر
نشست ملی رسانه ها زیر نام حقوق صنفی ، امنیت و حرفه یی بودن امروز در مرکز رسانه های دولت برگزارشد.
به گزارش آژانس باختر ، داکترعبدالله عبدالله رییس اجراییه حکومت وحدت ملی، نشست ملی رسانه ها را یک ابتکار اهل رسانه های کشور خوانده گفت خوشحالم که در سال جاری تغییرات مثبت در کار کمیته مشترک رسانه ها ، بررسی دوسیه های خشونت علیه خبرنگاران ، تعدیل قوانین و مقررات رسانه یی رونما گردیده است.
داکترعبدالله بعد از استماع ارقام خشونت گفت: سال گذشته بیشترین تلفات کارمندان رسانه ها را شاهد بودیم و به روی پاک شهدا درود می فرستیم.
داکترعبدالله این تلفات را ناشی از اعمال تروریستی و گروه های تروریستی خواند و گفت با وجود مشکلات و تلفات خبرنگاران سنگرهای شان را رها نکرده اند بکار شان ادامه می دهند.
داکترعبدالله عبدالله مشکلات فرا راه خبرنگاران را زیاد دانسته از فدراسیون و سایر نهاد های رسانه یی خواست با کار و مساعی مشترک در راستای بهبود وضعیت رسانه ها تلاش نمایند.
فاضل سانچارکی معین امور نشرات وزارت اطلاعات وفرهنگ در رابطه به برنامه های وزارت اطلاعات وفرهنگ برای رسانه ها و خبرنگارن صحبت نموده گفت: از حکومت وحدت ملی و شخص داکتر عبدالله عبدالله که حامی و پشتیبان رسانه ها اند ، ابراز امتنان می کنیم.
سانچارکی علاوه کرد بعد از هفده و هژده سال کار رسانه یی قوانین و مقررات رسانه یی مورد بررسی قرارگرفته و تعدیلات ضروری مطابق عصر وزمان در قانون رسانه های همگانی ، قانون دسترسی به اطلاعات ، طرز العمل تاسیس رسانه ها و سایر مقررات آورده شده است.
معین امور نشرات افزود نهاد ها و فعالان رسانه یی همواره کارکرد ها وجایگاه شان را نقادانه مورد بررسی قراربدهند وبه دیده انتقادی فعالیت های شان را ارزیابی کنند تا گام های بهتر و مفید تر را در راستای مسلکی شدن بردارند.
سانچارکی دررابطه به ظرفیت سازی در رسانه ها گفت رسانه ها باید از درون ظرفیت سازی شوند ، ازطریق برنامه های گونه گون.
وی افزود نهاد های صنفی و مسئولان عرصه های رسانه یی مسوولیت خطیر دارند تا در راستای ارتقای ظرفیت ژورنالیستان ، کارنمایند.
وی در مورد کار برای رسانه ها گفت تمام اقداماتی که به منظور حل مشکلات رسانه ها و حل رسانه ها صورت گرفته ، شخصی و فردی نبوده بلکه در مشوره و تبادل نظر با نهاد های صنفی صورت گرفته است.
وی تعدیل در قانون رسانه های همگانی ، مقرره طرز تاسیس رسانه ها ، کاهش پنجاه درصدی حق الامتیاز رسانه ها ، مقرره دیجیتل سازی رسانه ها ، ساده سازی روند ثبت وراجستر رسانه ها که از هفتاد و پنج گام به پنج گام کاهش یافته و ثبت و راجستر آنلاین یاد نموده گفت به منظور سهولت برای خبرنگاران و کسب اطلاعات به موقع وزارت اطلاعات وفرهنگ شصت واحد دسترسی به اطلاعات را با همکاری جامعه باز در نظردارد با یک میکانیزم خوب و معیاری ، با تجهیزات ضروری آماده سازد تا معلوماتی را که در اختیار دارند به دسترس مطالبه کننده گان اطلاعات قراربدهند.
درنشست ملی رسانه ها مسوولان نهاد های نی ، اتحادیه ژورنالیستان وفدراسیون ژورنالیستان دررابطه به کار مشترک ، موارد خشونت علیه ژورنالیستان ، بررسی دوسیه های خشونت و ارقام خشونت وتلفات خبرنگاران در سال 1396 صحبت نمودند.
این نهاد ها ازکارکرد کمیته مشترک در رابطه به رسیده گی به قضایای خشونت علیه خبرنگاران ابراز سپاس نموده گفتند برای اولین بار حکومت به همیاری نهاد های رسانه یی به چهل وهشت قضیه از جمله یک صدو شصت و چهار قضیه رسیده گی کرده است که کار سیزده مورد آن کاملا بررسی شده ، بیست و نه مورد با مصالحه طرفین حل گردیده ، نه مورد دیگر زیر کار قراردارد و به یک صدو شانزده مورد دیگر تا هنوز رسیده گی نشده است.
مجیب خلوتگر عضو کمیته بررسی دوسیه های خشونت و مسوول نهاد حمایت از خبرنگاران آزاد ارقام خشونت علیه خبرنگاران را در سال 1396 یک صدو شصت وچهار مورد ، از جمله بیست و نه مورد قتل ، چهل مورد جراحت ، شانزده مورد بازداشت گزارش داده اضافه کرد که مسوولیت بیشترین خشونت ها را شبکه حقانی ، طالبان ود اعش عهده دار می باشد.
قدیر شاهین مسوول اتحادیه خبرنگاران زون غرب به نماینده گی از خبرنگاران آن زون صحبت نموده ، وضعیت خبرنگاران را در این زون از لحاظ اقتصادی وامنیتی بد تر از سال گذشته خوانده گفت در اکثر رسانه ها کارمندان رسانه یی از مدت هفت ماه به این سو معاش ماهانه شان را دریافت نکرده اند. ختم/ماری

کابل باختر 2 ثور
صلاح الدين ربانى وزير امور خارجه کشور، امروز به منظور شركت در نشست عالى مجمع عمومى سازمان ملل براى ايجاد صلح و حفظ صلح، روانه نيويارك شد. 
به گزارش آژانس باختر، قرار است وزير امور خارجه كشور؛ در نشست عالى مجمع عمومى سازمان ملل سخنرانى كند، و در حاشيه ى اين نشست، با انتونيو گوترش سرمنشی ملل متحد و شمارى از سرانِ كشور هاى بيرونى ديدار كند. ختم/ روشان

شهرهرات 2 ثورباختر
یک گروه هفت نفری مسلح مخالف دولت درولایت هرات به روند صلح پیوستند.
این افراد که در ولسوالی های پشتون زرغون و کرخ فعالیت های ضد حکومتی داشتند، به اساس کار اوپراتیفی پولیس قوماندانی امنیه ولسوالی پشتون زرغون امروز سلاح های شان را زمین گذاشته و به پروسه صلح پیوستند.
محی الدین نوری معاون و سرپرست ولایت هرات ،  صلح و همدیگر پذیری را یگانه راه برون رفت از مشکلات عدیده کنونی کشور دانسته ابراز امیدواری کرد که سایر افرادی که در مخالفت دولت به سر میبرند، از فرصت بوجود آمده استفاده نموده و به زندگی عادی برگردند.
جنرال محمدایوب انصاری قوماندان امنیه ولایت هرات نیز پیوستن این گروه را یک گام مثبت و مهم در راستای بهبود امنیت ولسوالی پشتون زرغون و کرخ دانسته گفت: پیوستن این افراد میتواند تا اندازه قابل توجهی امنیت را در این ولسوالی ها بهبود دهد.
غلام سرور رئیس شورای صلح نیز وعده سپرد که این شورا برای افراد پیوست شده زمینه کار را در حد توان مساعد خواهد ساخت.
این گروه بتعداد هفت میل سلاح های مختلف النوع و هشت قبضه بم دستی را نیز به قوماندانی امنیه ولایت هرات سپردند.ختم/ابوی

کابل باختر 2ثور
تروریستان جنایتکار امروز در دو رویداد تروریستی یکی در مرکز توزیع تذکره در قلعۀ ناظر حوزۀ ششم شهر کابل و دیگری در ولایت بغلان، شماری از هموطنان ما را به شمول اطفال و زنان، شهید و زخمی کردند.
به گزارش آژانس باختر دراعلامیه مطبوعاتی که به همین مناسبت از سوی دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری به نشر رسیده گفته شده، رئیس جمهور غنی ضمن محکوم نمودن این رویدادهای تروریستی، گفت که تروریستان وحشی‌صفت که به شمول ارزش‌های اسلامی، به هیچ ارزش ملی و دموکراتیک باور ندارند، باید بدانند که با انجام چنین عملکردهای جنایت‌کارانه، هیچگاهی نمی‌توانند عزم و ارادۀ مردم ما را به‌خاطر اشتراک گسترده در روندهای دموکراتیک، تضعیف نمایند. 
رئیس‌ جمهوری اسلامی افغانستان مراتب تسلیت و همدردی عمیق خویش را به خانواده‌های شهدای رویدادهای تروریستی متذکره ابراز داشته، به شهدا بهشت برین و به مجروحین صحتمندی کامل از درگاه ایزد متعال استدعا می کند. عبدالخالق

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL