07 سرطان 1396

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

Youtube Player

khantry design

اعلانات


سیاسی

کابل باختر 1 سرطان
دکتورعبدالله عبدالله رئیس اجرائیه‌ ، دیروز با نمایند‌گان بنیاد انتخابات آزاد وعادلانه‌ی افغانستان (فیفا) در قصر سپیدار دیدار نمود.
به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی ریاست اجرائیه به آژانس باختر، در این نشست پیرامون روند کاری کمیسیون‌های مستقل انتخابات و شکایات انتخاباتی، اصلاحات و برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی بحث و تبادل نظر صورت گرفت.
در نخست نماینده‌گان فیفا، رئیس اجرائیه را به عنوان حامی اصلی اصلاحات در حکومت وحدت ملی نامبرده، از ایشان خواستند که در امر برگزاری انتخابات شفاف و عادلانه توجه لازم نماید.
در ادامه‌ی نشست، اشتراک کننده‌گان دیدگاهای خویش را نسبت به روند کاری کمیسیون‌های مستقل انتخابات و شکایات انتخاباتی با رئیس اجرائیه‌ی کشور، شریک نموده افزودند: کمیسیون مستقل انتخابات در فقدان برنامه‌ی کاری مدون بسر می‌برد.
آنان همچنان علاوه نمودند که نشست‌ها و تصمیم گیری‌هایی که در کمیسیون‌های انتخاباتی اتخاذ می‌گردد با مردم شریک ساخته نمی‌شوند، و این امر سبب بی‌اعتمادی مردم نسبت به این کمیسیون‌ها می‌گردد.
آنان در بخش دیگر از صحبت‌های شان تأکید ورزیدند که کمیسیون های انتخاباتی باید پیرامون انتخابات شوراهای ولسوالی‌ها، پارلمانی و ریاست جمهوری، برنامه‌های مشخص و مدون آماده نمایند.
سپس دکتورعبدالله عبدالله ضمن قدردانی از تلاش‌های نهادهای انتخاباتی که به منظور تنویر افکار عامه فعالیت می‌کنند، علاوه نمود: درسطح کمیشنران کمیسیون‌های مستقل انتخابات و شکایات انتخاباتی اصلاحات عملی گردید و در راستای مسائل تخنیکی نیز پیشرفت‌های صورت گرفته است تا شفافیت در روند برگزاری انتخابات پیشرو تضمین گردد.
در اخیر رئیس اجرائیه تأکید نمود، برگزاری انتخابات یک امر حتمی و ضروری است، اراده‌ی لازم وجود دارد و همچنان همکاران بین‌المللی ما حکومت وحدت ملی را برای تدویر انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی‌ها همکاری می‌کند.
جاوید روشان

کابل باختر 1 سرطان
عادله راز معین اقتصادی وزارت امورخارجه ،  با فریدریش کیتچیلت معین  انکشاف و همکاری های اقتصادی وزارت امور خارجه جرمنی ملاقات نمود.
به اساس معلومات دفتر سخنگوی وزارت امور خارجه به آژانس باختر، در این ملاقات، هر دوجانب روی  تحولات موجود  و  امکانات ارتقای میزان همکاری در افغانستان  بحث کردند.
همچنان طرفین بر اهمیت  روابط تاریخی میان دو کشور تاکید کردند که این روابط بایست مبتنی بر باور دوجانبه و احترام متقابل باشد. آنها همچنان، بر گسترش بیشتر این روابط در عرصه های اقتصادی، امنیتی و سیاسی تأکید کردند.
کیچیلت تاکید نمود که حمله اخیر برسفارت جرمنی در کابل تصمیم قاطع آنها در زمینه حمایت دوامدار جرمنی از افغانستان  را تضعیف نخواهد کرد و سفارت جرمنی نسبت به گذشته امور خود را بیشتر تسریع و پر توانتر خواهد کرد.
خانم راز از حمایت قاطع جرمنی از افغانستان صمیمانه اظهار امتنان کرده، خواستار حمایت بیشتر آن کشور از پروسه های قلب آسیا و ریکا گریده، همچنان روی ابتکارات در راستای توانمندسازی اقتصادی زنان و زمینه های مختلف همکاری میان دو کشور صحتب کرد.
جاوید روشان

کابل باختر 1 سرطان
با حضورداشت محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان، کمیشنران جدید کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی معرفی گردیدند.
به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری به آژانس باختر، در مراسمی که بدین مناسبت دیروز در مقر کمیسیون مذکور برگزار گردیده بود، ابتدا آرزو انتظام و اسدالله حکمت دو تن از افرادیکه امتحان رقابتی بست های خالی اداره تذکره های برقی را موفقانه سپری نموده اند، در مورد پروسه امتحان متذکره معلومات داده گفتند که در این پروسه در حدود ۲۵ هزار تن ثبت نام کرده بودند که ۱۴ هزار تن آنها شامل امتحان گردیدند و ۴۹۲ تن آنها موفق شدند.
اسدالله حکمت گفت که در جریان امتحان در ذهن ما در رابطه به شفافیت این پروسه سوالات زیادی خطور می کرد، اما خوشبختانه بعداً دریافتیم که پروسه مذکور کاملاً شفاف بوده و در جریان امتحان به هیچگونه مشکلی برنخوردیم.
بعداً محمد هارون چخانسوری معاون ریاست عمومی اداره امور در امور انسجام دولت، حکم رئیس جمهور را در مورد امتحان جمعی و پروسه استخدام در بست های خدمات ملکی وزارت ها و ادارات دولتی قرائت نمود که بر اساس آن پنج هزار بست به پروسه رقابت شفاف از طرف کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی مدیریت خواهد شد.
سپس احمد نادر نادری رئیس کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی صحبت کرد و حضور رئیس جمهور و حاضرین مراسم را به فصل تازه اصلاحات، خوش آمدید گفت.
وی افزود: جوانانی که اینجا حضور دارند، بخصوص آنانیکه مرحله دیگری از پروسه شغلی خود را به عنوان کارمندان خدمات ملکی افغانستان آغاز کردند به هدف بزرگتر برای برنامه ملی توزیع الکترونیکی، هر کدام شان سفیران اصلاحات هستند و توصیه من برای شان این است که پیام آوران تغیر باشند. 
نادری با اشاره بر اینکه آنان بدون نفوذ سیاسی به قوت بازوی خود موفق شده اند، گفت که این ها از نقاط مختلف افغانستان آمده اند و اکثریت شانرا جوانان وطن دوست تشکیل می دهد که به وحدت ملی و اینکه برای تمام مردم خدمات یکسان را بدون تبعیض ارائه می کنند، متعهد می باشند.
وی از جوانان مذکور خواست تا در تغییر فرهنگ اداره افغانستان نقش موثر و اساسی خود را ایفا بکنند و پشت وکیل و مقام صاحب نفوذ نروند و تنها به انرژی، توانایی و مهارت خود بیافزایند و از آن طریق اداره سالمی را که بتواند خدمات را به مردم ارائه بکند، به وجود آورند.
احمد نادر نادری گفت که این نیاز ضروری است تا ما از فرهنگ مبتنی به ارتباطات، واسطه و خود پذیری گذار کنیم و تنها به اساس استعداد، لیاقت و شایستگی فضای ادارات باز باشد تا جوانان به قوت خود بتوانند در ادارات جذب شوند.
وی گفت: هر کلمه را که شما تایپ می کنید و هر خطی را که می کشید، باید آنرا با درک این مسئولیت انجام دهید که توزیع تذکره الکترونیکی یک پروسه ملی بوده و امنیت، ثبات و انکشاف اقتصادی و وحدت ملی افغانستان به آن وابسته می باشد.
رئیس کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی گفت که کار موثر، بی طرفانه، خارج از تبعیض و با دید ملی شما می تواند ثبات دایمی این کشور را رقم زند.
نادری با تاکید بر اینکه ما مستخدمین و گماشته گان مردم هستیم، در مورد فعالیت های کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی از جمله ارزیابی کمیسیون در کابل و ولایات که نتیجه آن پلان پنج ساله کمیسیون را تشکیل خواهد داد،  معلومات داد.
نادر نادری از رئیس جمهور بخاطر تعین کمیشنران جدید کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی، تشکری کرد و گفت که ماموریت قانونی کمیشنران اسبق خاتمه پیدا کرده است.
موصوف گفت که روند استخدام در ادارات واقعاً دچار یک مشکل جدی است و نیاز به اصلاحات ساختاری و گسترده دارد و ما امیدوار هستیم که آنرا اصلاح و حل کنیم.
نادری اضافه کرد پیام من به همکارانم همیشه این بوده است که ثبات و آرامش افغانستان تنها از طریق فداکاری و جانفشانی سربازان، جنرالان و منسوبین قوای مسلح افغانستان تامین نمی شود، ما امروز بار مسئولیت را به شانه های آنها انداخته ایم؛ خون و قربانی های آنان به هدر خواهد رفت اگر دستگاه خدمات ملکی افغانستان خدمات را به شکل موثر، بی طرفانه و منصفانه به مردم افغانستان ارائه نکند. 
بعداً نجيب الله امين، داكتر روح الله امين، تبسم ولايت نيرو، ميوند رهياب، سيد حشمت الله هاشمی، پوهنمل احمد راتب مظفری، بريالی هلمندی و مقدسه يورش بحیث کمیشنران کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی و ضيا احمد عبدالرحيم زی منحیث سرپرست دارالانشای کمیسیون متذکره معرفی گردیدند و بعداً رئیس جمهور غنی قراردادهای چهارتن از کارمندان پروسه تذکره های برقی را اعطا کرد.
متعاقباً رئیس جمهور غنی صحبت کرده، گفت که از ۴۹۲ جوان که بر اساس یک پروسه شفاف نه تنها در اداره افغانستان سهیم شدند، بلکه تصمیم گرفته اند که این اداره را شفاف، جوابگو و مسئول می سازند، تشکری می کنم.
رئیس جمهور ضمن تبریکی به خانواده های آنان، گفت که امروز این تبریکی من به نسل جوان افغانستان نیز است، زیرا فاجعه این مملکت این بوده که استعدادی را که در نسل جوان در مملکت وجود داشته تا حال نتوانسته ایم در دولت بیاوریم و امروز ظرفیت ملی به دولت می آید و به شفافیت می آید.
رئیس جمهور غنی از تلاش های احمد نادر نادری و مسئولین اداراتی که در پروسه کانکور سهم بسزا گرفتند، تشکری کرد و افزود که وحدت ملی ما نتیجه هزاران سال قربانی است، اما وحدت ملی ما به اساس انتخاب فرد صورت خواهد گرفت نه بر اساس واسطه و وسیله. وی افزود: ضامن وحدت ملی ما این است که جوان افغانستان مجبور نشود دروازه های تیکه داران را دق الباب کند؛ در پروسه شفاف همه تان بروز می کنید و هیچ افغان از افغان دیگری کمتر و برتر نیست.
رئیس جمهور تاکید کرد: برای اینکه هر افغان مظهر وحدت ملی و تعهد باشد، ضرورت است که نهادهای ما قوی و پاسخگو باشند.
محمد اشرف غنی تصریح کرد: من يگانه رئيس جمهوری هستيم كه خواهان كاهش صلاحيت های خويش می باشم؛ اما من صلاحيت های خود را به افراد نمی دهم، بلکه به نهاد هاي قوی واگذار می نمائیم.
رئیس جمهور افزود که اساس سرمایه سیاسی باور است و زمانیکه باور به وجود آید، تنها به خداوند، قانون اساسی و وجدان تان پاسخگو خواهید بود. وی گفت: در ادارۀ که برای ما به میراث رسیده است، باید تغییر اساسی رونما گردد.
رئیس جمهور کشور گفت که ما باید یک دولت قوی به میراث بگذاریم تا هیچ دشمن افغانستان فکر نکند که در آن تفرقه، تبعیض و ضعف اراده آورده می تواند. وی افزود که قوت اداره شخصی نیست، بلکه نظام ما جمهوری و دموکراسی است.
رئیس جمهور گفت که فرهنگ باداری را شما با اقدامات شفاف تان از بین ببرید. وی خاطرنشان کرد که باید بالای کمیسیون اعتماد واضح و مطلق به وجود آید، زیرا این کمیسیون جای توطئه، دسیسه و فکر ناقص نیست، بلکه آینده نگر بوده و زمینه یک افغانستان باثبات و مرفه را فراهم می کند.
محمد اشرف غنی با تاکید بر اینکه ما از روند قدرت به اقتدار گام برمی داریم، از کارمندان تذکره الکترونیکی خواست که این کشور به تعهد همه جانبه تان ضرورت دارد، زیرا یک پروسه عمده ملی را رهبری می کنید.
وی افزود: بعد از این یک هویت دارید آن افغان، مسلمان و مساوی به همدیگر و فرهنگ جدید ما باید فرهنگ خدمت باشد و قانون اساسی را در عمل تطبیق نمایید.
رئیس جمهور تاکید کرد که باید در زمینه پرداخت اکرامیه قربانیان نیروهای امنیتی و دفاعی کشور توجه صورت گیرد و خاطرنشان نمود که ستره محکمه و لوی څارنوالی قبول کردند که بست های اداری شانرا از طریق کمیسیون مستقل اصلاحات اداری به رقابت می گذارند.
رئیس جمهور غنی ضمن ابراز تسلیت بخاطر رویدادهای اخیر کشور و آرزوی بهشت برین برای شهدا، گفت که ما حافظ و پاسبان تاریخ چندهزار ساله خود هستیم، زیرا این خاک نتیجه فداکاری قهرمانان ماست و زمانیکه حیثیت و وقار آنرا حراست کنیم، هیچ کسی آنرا کم شمرده نمی تواند.
جاوید روشان 

کابل باختر 31 جوزا
دوکتور نصیر احمد اندیشه معین اداره و منابع وزارت امور خارجه امروز، با گوحکان کسر معاون و سرپرست اداره کمک های بشردوستانه ترکیه (تیکا) در کابل، ملاقات کرد.
به اساس معلومات دفتر سخنگوی وزارت خارجه به آژانس باختر، در ابتداء، دوکتور اندیشه معین اداره و منابع وزارت امور خارجه از فعالیت ها و اجراآت اداره کمک های بشر دوستانه ترکیه (تیکا) در شانزده سال گذشته در افغانستان به نیکی یادآوری نموده، روی تعهدات و تطبیق آنعده پروژه های عرصه تکنالوژی معلوماتی و برنامه ها و تجهیزات تنظیم و ترتیب آرشیف این وزارت که جانب ترکیه قبلاً تعهد انجام آن را کرده است، صحبت نمود.
بعداً، آقای گوحکان کسر در مورد فعالیت ها و اجراآت اداره تیکا، چگونگی طی مراحل و آغاز پروژه های فوق الذکر و سفر قریب الوقوع معاون اداره کمک های بشردوستانه ترکیه به کابل، به معین وزارت امور خارجه معلومات ارائه نموده، تعهد کرد تا موضوعات پروژه های یادشده در ملاقاتی که با اشتراک مقامات اداره تیکا و جانب افغانی در کابل تنظیم می شود، مطرح و مشترکاً روی آن کار نمایند. ذبیح علم

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL