30 سنبله 1397

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

روسیه : ۲۵۰۰ عضو داعش وارد افغانستان شده است

روسیه : ۲۵۰۰ عضو داعش وارد افغانستان شده است

کابل باختر ۳۰ سنبله یک مقام ارشد روسیه ادعا کرده...

رئیس جمهور محمد اشرف غنی : استاد ربانی  مرد جهاد و متعهد به منافع ملی بود

رئیس جمهور محمد اشرف غنی : استاد ربانی مرد جهاد و متعهد به منافع ملی بود

استاد سیاف : جنگ علیه دولت اسلامی به رهبری استادربانی...

تبصره

تبصره

کابل باختر/ 30/ سنبله با وجودنگرانی ها ، روزعاشورا درکشور...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


سیاسی

کابل باختر 21 سنبله
جلسه شورای عالی حاکمیت قانون امروز به ریاست استاد سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری در قصر چهار چنار برگزار شد.
به اساس معلومات دفترمطبوعاتی ریاست جمهوری به آژانس باختر،در این جلسه، دومین گزارش ارزیابی خودی افغانستان در مطابقت به کنوانسیون مبارزه با فساد اداری سازمان ملل متحد، قضایای پول شویی و جرایم مالی مربوطه به سال گذشته، گزارش شش ماهه سکرتریت ویژه از تطبیق استراتیژی ملی مبارزه با فساد اداری و گزارش ریاست املاک وزارت مالیه از جمع آوری عواید املاکی مورد بررسی قرار گرفت.
دومین گزارش ارزیابی خودی افغانستان در مطابقت با کنوانسیون مبارزه با فساد اداری سازمان ملل متحد، از سوی سکرتریت ویژه نظارت بر تطبیق استراتیژی ملی مبارزه با فساد به جلسه ارائه شد. حکومت افغانستان در سال گذشته میلادی در ارتباط به تعهدات ملی و بین المللی اش برای مبارزه با فساد، استراتیژی ملی مبارزه با فساد را در همکاری نهادهای ملی و بین المللی تدوین کرد.
این استراتیژی در پنج محور رهبری سیاسی، بخش امنیتی، خدمات ملکی مبتنی بر شایسته سالاری، امورعدلی و قضایی و مدیریت سالم مالی و بودجوی تنظیم شده است.
در این جلسه گزارش داده شد که براساس ارزیابی‌های انجام شده در ۲۹ سند تقنینی، حدود هشتاد شش درصد از مفاد کنوانسیون مبارزه با فساد اداری سازمان ملل متحد در اسناد تقنینی افغانستان باز تاب یافته، نه درصد در حال طی مراحل است و پنج درصد دیگر این کنوانسیون و دیگر میثاق های بین المللی مرتبط به فساد اداری، تاکنون در اسناد تقنینی افغانستان باز تاب نیافته است.
اعضای شورای عالی حاکمیت قانون از کارکرد سکرتریت ویژه نظارت بر تطبیق استراتیژی ملی مبارزه با فساد قدر دانی کردند و دیدگاه های خویش را در زمینه‌های مختلف ابراز داشتند.
معاون رئیس جمهو نیز ضمن آنکه از کارکرد سکرتریت نظارت بر تطبیق استرا تیژی ملی مبارزه با فساد در تهیه گزارش ارزیابی قدر دانی کرد، گفت که اکثریت قوانینی که کنوانسیون مبارزه با فساد اداری سازمان ملل متحد در آن انعکاس یافته طی دوسال گذشته تدوین شده است.
شورای عالی حاکمیت قانون فیصله کرد که در ارتباط به نه درصد از بخش‌های انعکاس نیافته این کنوانسیون در اسناد تقنینی افغانستان باید به ادارات مربوطه توضیح داده شود و آن ادارات نیز باید به مکلفیت‌های دراین زمینه توجه کنند.
شورا همچنین فیصله کرد که قانون مبازره با فساد اداری که هفته گذشته از سوی کمیته قوانین و کابینه تأیید شد، اداره مستقل را برای مبارزبا فساد پیشبینی کرده است که از آن قانون نیز در ارزیابی گزارش داده شود.
دراین جلسه گزارش شش ماه سکرتریت ویژه از تطبیق استرا تیژی ملی مبارزه با فساد اداری نیز بررسی شد.
دراستراتیژی ملی مبارزه با فساد اداری ۶۶ هدف در زمینه‌های مختلف تعیین شده است و براساس گزارش شش ماه اول سال جاری مالی، از مجموع اهداف تعیین شده است.
مسؤول سکرتریت ویژه گزارش داد که بزرگترین دستاورد در تطبیق این استراتیژی در شش ماه اول سال جاری مالی، تکمیل شدن ۲۵ بنچمارک و تطبیق ۲۶ هدف تعیین شده در محورهای مختلف استراتیژی است.
سکرتریت ویژه گزارش داد که هر دو اتاق شورای ملی اما در زمینه پلان عمل به منظور تطبیق استراتیژی و موارد دیگر چون ثبت دارایی‌ها همکاری لازم را نداشته است.
استاد دانش معاون رئیس جمهور و سایر اعضای جلسه شورای عالی حاکمیت قانون، نسبت به پیشرفت و تطبیق اهداف تعیین شده در استراتیژی ملی مبارزه با فساد اداری ابراز خرسندی کرده و دیدگاه های خویش را در زمینه های مختلف بیان کردند.
در این جلسه شورا فیصله شد متن گزارش به هریک از ۵۴ اداره مرتبط به استراتیژی ملی مبارزه فرستاده و در موارد مربوطه از این ادارات خواسته شود که مکلفیت های خویش را انجام دهند.
جلسه فیصله کرد که علاوه بر نشر فیصدی‌های استخراج شده از تطبیق اهداف تعیین شده در استراتیژی، سکریت ویژه در هماهنگی با نهاد‌های مربوطه به محور‌های تعریف شده، این دستاورد را از طریق رسانه‌ها اطلاع رسانی کنند.
اعضای شورای عالی حاکمیت قانون از عدم همکاری شورای ملی در زمینه تهیه پلان عمل و موارد دیگر مرتبطه به استراتیژی ملی مبارزه با فساد اداری از جلمه ثبت دارایی اعضای شورا، ابراز نگرانی کرده و فیصله شد که این مورد رسما به هیأت رهبری هردو اتاق شورای ملی اعلام گردد.
در جلسۀ امروز شورای عالی حاکمیت قانون، قضایای مرتبط به پول‌شویی و جرایم مالی که در سال گذشته به لوی حارنوالی فرستاده شده است نیز، مورد بحث قرار گرفت.
رئیس د افغانستان که راجع به این بخش اجندای جلسه توضیح داده گفت که مرکز تحلیل معاملات و راپو‌رهای مالی، براساس قانون، معاملات مشکوک را مالی جمع آوری و برای اجراآت بعدی به مراجع تنفیذ قانون و اداره لوی حارنوالی می فرستد.
به گفتۀ وی، عدم رسیدگی به این موارد می تواند در زمینه تطبیق سفارش‌های گروه اقدامات مالی بین المللی و سایر زمینه‌ها مشکلات متعددی را در پی داشته باشد.
رئیس د افغانستان بانک گفت که مرکز تحلیل معاملات در سال ۲۰۱۶ میلادی ۷۴ قضیه پول‌شویی و جرایم مالی را به مراجع چون لوی سارنوالی، وزارت امور داخله و ریاست عموی امنیت ملی فرستاده است که از مجموع این قضایا فقط به ۱۱ مورد رسیدگی شده ۶۳ مورد همچنان بدون پاسخ و رسیدگی باقی مانده است.
وی در مورد قاچاق اسعار به خارج ازکشور نیز گزارش داده گفت که ادامۀ این روند می تواند با پیامد های منفی به همراه باشد.
جلسه شورای عالی حاکمیت قانون ضمن بررسی این گزارش د افغانستان بانک، در خصوص رسیدگی به قضایای پول‌شویی و جرایم مالی در سال ۱۳۹۶ فیصله کرد که وزارت امور داخله، ریاست عمومی امنیت ملی و اداره لوی سارنوالی در جلسه بعدی شورا گزارش مفصلی از اجراآت خود در مورد قضایای پول‌شویی و جرایم مالی در سال گذشته ارائه کند.
در مورد جلوگیری از قاچاق اسعار به خارج از کشور نیز فیصله شده که بانک مرکزی در هماهنگی با دیگر ادارات مرتبط، طرحی را برای جلو گیری از قاچاق اسعار تهیه کرده و به شورای عالی حاکمیت قانون ارائه کند.
در بخش اخیر جلسه امروز شورا، گزارش ریاست املاک وزارت مالیه در مورد جمع آوری عواید املاکی بررسی شد. براساس گزارش وزارت مالیه، به تعداد ۲۷۸۰ قرار داد املاک ادارات دولتی به ریاست املاک وزارت مالیه منتقل شده است که مجموع عواید جمع آوری شده از این املاک، بالغ ۳٫۶۰ میلیارد افغانی از سال ۱۳۸۹ تا ماه اسد سال مالی ۱۳۹۷ جمع آوری شده است.
براساس این گزارش عواید ناشی از املاک دولتی ۶۴ در سال ۱۳۸۹ به ۶۶۵ میلیون افغانی در سال جاری مالی افزایش یافته است.
شورای عالی حاکمیت قانون از کارکرد ریاست املاک در این زمینه تمجید کرد.
در این جلسۀ شورا فیصله شد که روند انتقال جای دادهای کوپراتیف ها به ریاست املاک تسریع گردیده سیستم روند جمع آوری عواید ناشی از املاک همچنان تقویت گردد.
شورا فیصله کرد که اداراتی که در زمینه انتقال املاک همکاری نداشته اند از آدرس شورا به آن ادارات هدایت لازم داده شود.
دراین جلسه فیصله شد که موارد نهایی شده انتقال املاک از طریق مراجع مربوط، به شورای عالی اقتصادی ارائه گردد تا این املاک به مشارکت عامه و خصوصی سپرده شود. نالان

کابل باختر 21 سنبله
داکتر عبدالله عبدالله رییس اجراییه صبح امروز در افتتاح دومین همایش «گذار به سوی رفاه: نمایشگاه بین‌المللی تجارت و سرمایه‌گذاری میان هند و افغانستان» اشتراک نمود.
به اساس معلومات دفترمطبوعاتی ریاست اجراییه به آژانس باختر، این همایش که به همکاری اداره کمک‌های توسعه‌ی بین‌المللی ایالات متحده امریکا،‌ اتاق تجارت هند و دیگر نهادهای همکار و تجار افغانستان و هند برگزار گردیده به مدت چهار روز ادامه میابد.
رییس اجراییه در صحبت‌های خود در این نشست از میزبانی هند و سهم نهادهای مختلف به شمول اداره کمک‌های توسعه بین‌المللی ایالات متحده امریکا و سفارت این کشور در کابل و هند تشکر کرد و علاوه کرد که تعداد اشتراک کنندگان در همایش امسال دوبرابر سال قبل افزایش یافته و ابراز امیدواری نمود که مبادلات تجارتی در این نشست افزایش یابد.
رییس اجراییه از حضور شرکت‌ها و نهادهای مختلف در این همایش و حمایت آنان از تجارت و سرمایه‌گذاری در افغانستان قدردانی کرد و این را نشان اراده و علاقمندی آنان برای تغییر در افغانستان و منطقه دانست.
رییس اجراییه تجارت و سرمایه‌گذاری را در افغانستان از اولویت‌های حکومت وحدت ملی عنوان کرد و یاد آور شد که حکومت برای سهولت تجارت و دسترسی به خدمات مالی دست به اصلاحات گسترده زده و به صورت فعال به خواست‌ها و تقاضاهای تجار و بخش خصوصی از طریق شورای عالی اقتصادی، کمیته اقتصادی شورای وزیران و کمیته اجرایی بخش خصوصی رسیدگی می‌کند.
رییس اجراییه همچنان علاوه کرد که افغانستان با تعداد زیادی از کشورها از طریق زمین و هوا وصل است و کالاها و تولیدات خود را به این کشورها صادر می‌کند. رییس اجراییه همچنان تاکید نمود که افغانستان به همکاری‌ها و مبادلات خود در سطح منطقه و فراتر از منطقه ادامه می‌دهد و علاقمند توسعه و گسترش این روابط است.
رییس اجراییه از اهمیت منطقه‌ای و اتصال افغانستان برای تجارت و وصل ساختن آسیای مرکزی با جنوب آسیا گفت و از اشتراک کنندگان و کشورهای منطقه خواست افغانستان را در این راستا همکاری نمایند. رییس اجراییه همچنان علاوه کرد که افغانستان می‌تواند به عنوان پل ارتباط برای ترانسپورت، ترانزیت و انتقال انرژی عمل نماید.
رییس اجراییه از تاجران و نهادها و سازمان‌ها خواست تا به افغانستان بیایند و تجارت و سرمایه‌گذاری نمایند و وعده سپرد که حکومت از آنان به صورت همه جانبه حمایت می‌کند.
شارژدافیر سفارت امریکا در هند از سخنرانان دیگر این نشست بود. خانم کارلسن مهمانان را خوش آمدید گفت و از دستاوردهای این همایش در سال قبل خبرداد و ابراز امیدواری نمود که امسال مبادلات و معاملات بیشتری میان تجار و بخش خصوصی صورت گیرد و تجار کشورهای مختلف را تشویق نمود تا از این فرصت استفاده نمایند.
وزیر تجارت و صنایع ایالت مهارشترای هند نیز در این نشست صحبت کرد. وی روابط تجارتی میان دو کشور را تاریخی خواند و بر ادامه مبادلات تجارتی برای توسعه و استقرار منطقه تأکید کرد. وی گفت که اقتصاد هند در حال رشد و توسعه است و هند نیازمند تمام کالا و مواد است. به این دلیل وی افزود که تجارکشورهای مختلف به هند توجه دارند و این فرصت مناسبی برای افغانستان است تا فرآوردهای خود را در بازارهای هند عرضه نماید. وی در ادامه صحبت‌های خود خواهان گسترش و توسعه روابط تجارتی افغانستان با ایالت مهارشترا گردید و از نقش و حضور امریکا در این همایش تقدیر کرد.
آقای جان بس سفیر ایالات متحده امریکا در افغانستان سخنران دیگر این نشست بو. وی به نمایندگی از وزیر امورخارجه امریکا، به نمایندگی از اداره کمک‌های توسعه‌بین‌المللی امریکا و حکومت این کشور اشتراک کنندگان را به این همایش خوش آمدید و خیر مقدم گفت. وی در صحبت‌های خود گفت که این نشست بیانگر این است که افغانستان برای تجارت آماده و باز است و رفاه و توسعه در افغانستان از طریق تجارت به دست میاید و این حرکت باعث صلح و ثبات منطقه‌ای می‌گردد. وی در صحبت‌های خود تاکید نمود که کشورش به صلح و ثبات و رفاه در افغانستان متعهد است و به رغم دشواری‌ها و چالش‌های امنیتی زندگی در افغانستان ادامه دارد و زنان و مردان این کشور تجارت می‌کنند.
در پایان نشست افتتاحیه قراردادها و تفاهم‌نامه‌های نیز میان حکومت افغانستان و شرکت‌های مختلف در حوزه معادن و انرژی به امضا رسید.
در این همایش چهار روزه بیش از ۲۱۰۰ تاجر ثبت نام‌کرده‌اند و تجار افغانستان تولیدات خود را در نمایشگاهی که به این مناسبت ترتیب گردیده است به نمایش می‌گذارند. در نخستین همایش گذار به سوی توسعه که سال قبل در دهلی برگزار گردیده بود تجار افغانستان با تجار هند و سایرکشورها مبادلات تجارتی و تفاهم‌نامه‌های بالغ بر بیش‌تر از ۲۴۰ ملیون دالر را به امضا رسانیدند.

کابل باختر 21 سنبله
صلاح الدین ربانی وزیر امور خارجه ، با دکتور سید عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه ایران، ملاقات نمود.
به اساس معلومات دفترسخنگوی وزارت امورخارجه به آژانس باختر، دراین ملاقات عراقچی، پیشرفت ها در مذاکرات کمیته های پنج گانه میان افغانستان و ایران را برجسته خوانده، بر پشتیبانی جمهوری اسلامی ایران از روند صلح به رهبری و مالکیت افغانستان تأکید کرد.
عراقچی صلح، ثبات و امنیت در افغانستان را آرامش در ایران دانست.
وزیر خارجه نیز از میزبانی مهاجرین و پشتیبانی ایران از روند صلح در افغانستان، قدردانی نمود.
دو طرف روی روابط دو جانبه، همکاری های منطقه یی، همکاری های اقتصادی و بندر چابهار گپ زدند. نالان

کابل باختر/ 21/ سنبله
محمداشرف غنی رئیس‌جمهوری اسلامی افغانستان، به سلسلۀ صحبت‌ها با مسوولین ملکی و نظامی ولایت های ، امروز در مرکز ملی توحید از طریق ویدیو کنفرانس، با مسئولین ملکی و نظامی ولایات ننگرهار، لوگر، زابل، بادغیس، غور و هرات صحبت کرد.
به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری به آژانس باختر، ابتدا، رئیس جمهور کشور مراتب تسلیت و همدردی خویش را به‌خاطر رويداد تروریستی اخیر در ننگرهار ابراز داشت. سپس، مسئولین ملکی و نظامی ولایات متذکره،در خصوص وضعیت عمومی امنیتی ولایت های یادشده به رئیس‌جمهور گزارش دادند.
رئیس‌جمهور  پس از استماع گزارش آنان، از دستاوردهای آن‌ها در سطح واحدهای دومی و سومی قدردانی کرد و درعین حال، بر بهبود وضعیت زندگی مردم و تأمین امنیت شهروندان تأکید ورزید.
محمداشرف غنی از این مسئولین خواست تا دیدگاه‌ها و پیشنهاد های شان را به منظور بهبود وضعیت امنیت و نیز اوضاع ولایت های از لحاظ اقتصادی و رفاهی، ترتیب و ارائه نمایند.
رئیس‌جمهور و سرقوماندان اعلی قوای مسلح، از تلاش‌های قوای مسلح در امر تأمین امنیت و سرکوب دشمنان در سراسر کشور ستایش کردو گفت که به پیشنهادهای، کمبودی‌ها و چالش‌های که مانع امنیت، ثبات و رفاه باشد، رسیدگی می‌شود. نالان

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL