07 اسد 1394

RSS Facebook

اعلانات

Shakeeb Rahmati Weblog

خبر های جدید

احمد ضیاء مسعود: حمایت اقوام از یکدیگر عامل نابودی تروریزم خواهد شد

احمد ضیاء مسعود: حمایت اقوام از یکدیگر عامل نابودی تروریزم خواهد شد

کابل باختر 7 اسد شماری از بزرگان شورای سرتاسری قوم الکوزی...

مردم پکتیا خواستارارایه خدمات و توسعه متوازن در کشور اند

مردم پکتیا خواستارارایه خدمات و توسعه متوازن در کشور اند

کابل باختر 7 اسد شماری از بزرگان موسفیدان و نمایندگان پکتیا...

دورجدید مذاکرات میان دولت و طالبان //  امید ها و نگرانی ها !

دورجدید مذاکرات میان دولت و طالبان // امید ها و نگرانی ها !

کابل باختر/ 7/ اسد قراراست تا دو روز دیگر نمایندگان دولت...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


سیاسی

کابل باختر 26 سرطان
هموطنان عزیز!
حلول عید سعید فطر را به یکا یک شما خواهران، برادران، جوانان، به ويژه نیروهای قهرمان امنیتی وخانواده های شهداء، معلولان، مجروحان و همه‌ی هموطنان گرامی از صمیم قلب تبریک می‌گویم. از بارگاه خداوند پاک (ج) ضمن قبولی طاعات وعبادات شما در این ماه رحمت و برکت، آرزو دارم الطاف و عنایات الهی همواره شامل حال ملت مسلمان و کشور عریزما افغانستان باشد.
هموطنان عزیز!
در ماه مبارک رمضان که ماه پر فضیلت و از جمله ماه‌های پر برکت به شمار می رود، دشمنان ملت افغانستان و مدعیان دروغین شریعت دست به جنایات بیشتر زدند و با ارتکاب اعمال جنایتکارانه شماری از فرزندان روزه دار افغانستان را به شهادت رسانیده و خانواده‌های زیادی را به ماتم نشاندند. در حالی‌که فرزندان شجاع افغانستان در هرلحظه و درتمام اوقات شبانه روزی در برابر حملات و فتنه‌های کور دشمن با چشم باز و دل بیدار و عزم قاطع ایستادگی کردند و نقشه‌های شوم دشمن را برای تصرف و اشغال برخی مناطق نقش بر آب نمودند.
سال جاری برای دولت و ملت افغانستان یک‌سال سخت و پر آزمون بود که هم دشمنان خارجی و هم شبکه‌ها و حلقات مافیای داخلی تمام زور و توان خود را برای ناکامی حکومت وحدت ملی و سرخوردگی و نا امیدی ملت به کار گرفتند و موجی از تبلیغات و پروپاگندهای زهرآگین را به راه انداختند تا به زعم خود بتوانند میان دولت وملت فاصله ایجاد کنند و وروند استقرار امن و ثبات و آرامش را در کشور با چالش مواجه سازند. اما به لطف الهی٬ تلاش رهبری حکومت و پایداری دلیرانه‌ی نیروهای امنیتی٬ افغانستان در حال گذر از آزمون های سخت، پشت سرگذاشتن مشکلات و نیل به روزهای بهتر است.
هموطنان عزیز!
ما درحالی‌که از قدرت و توان نیروهای امنیتی و عزم قاطع ملت در برابر دشمنان افغانستان مطمئن هستیم٬ راه صلح و گفت‌وگو با مخالفان مسلح را باز گذاشته‌ایم و هرنوع مصالحه و سازش در چارچوب ارزش‌های ماندگار قانون اساسی و دست آوردهای نوین ملت افغانستان را به خیر و صلاح کشور و ملت می‌دانیم و از مخالفان مسلح می‌خواهیم باریختن خون ملت افغانستان بیش از این دل دشمنان این ملت را شاد و بارگناهان خود را سنگین تر نسازند.
حکومت وحدت ملی بادرک مشکلات و نابسامانی‌های کنونی که ناشی از شرایط و اوضاع خاص کشور است در حال عبور از این مشکلات و کاستن از فشارهای زندگی بر روی مردم و برداشتن گام‌های عملی برای بهترساختن شرایط زندگی، کار، اشتغال و افزایش امیدواری های مردم نسبت به بهبود اوضاع سیاسی، امنیتی و اقتصادی کشور و چشم انداز روشن آینده است و یقین دارد که تطبیق و اجرایی شدن این برنامه‌ها و برداشتن گام های عملی در این راه بدون حمایت و همیاری مردم عزیز کشور ممکن نمی‌گردد.
یک بار دیگر، فرا رسیدن عید سعید فطر و پایان خوش رمضان مکرم را به همه‌ی شما هموطنان عزیز تبریک می‌گویم و روزهای عید را برای‌تان سرشار از شادی، کامیابی و موفقیت آرزو دارم .

کابل باختر 26 سرطان
به تاسی از حکم مندرج فقرۀ (18) مادۀ شصت وچهارم قانون اساسی افغانستان، به مناسبت  حلول عید سعید فطر، تخفیف وعفو مجازات حجز و حبس محکومین اعم از (ملکی ونظامی)  را که به حکم قطعی و نهائی محاکم، محکوم گردیده اند، حسب ذیل منظور می نمایم:
تخفیف وعفو مجازات محجوزین
مادۀ اول:
(1) محجوزینی که به مجازات الی دو سال حجز محکوم گردیده اند، بدون در نظر داشت مدت سپری شده، مدت مجازات باقیماندۀ آنها عفو و از حجز رها گردند.
(2) محجوزینی که به مجازات بیش از دو سال الی پنج سال حجز محکوم گردیده اند، در صورتیکه ثلث ( 1بر3) مدت مجازات خود را در حجز سپری نموده باشند، مدت باقیماندۀ مجازات آنها عفو و از حجز رها گردند.
(3) محجوزینی که به مجازات بیش از پنج سال حجز محکوم گردیده اند، در صورتیکه نصف مدت مجازات خود را  در حجز سپری نموده باشند، مدت باقیماندۀ مجازات آنها عفو و از حجز رها گردند.
(4) محجوزین مندرج فقره (1) این ماده که از مزایای عفو مندرج این فرمان مستفید نمی گردند، نصف مدت حجز آنها تخفیف گردد.
(5) محجوزینی که شامل کتگوری های مندرج فقره های (2 و 3) این ماده نمی گردند، در مدت حجز آنها یک ونیم سال تخفیف به عمل آید.
کبر سن
مادۀ دوم:
محبوسین اناث که حداقل سن (49) و ذکوری که سن (59) را تکمیل و به مدت الی پنج سال حبس محکوم گردیده‌اند، مدت باقی مانده مجازات آنها عفو و از حبس رها گردند.
تخفیف وعفو مجازات محبوسین
مادۀ سوم:
(1) محبوسین اناث که به مدت الی دو سال و محبوسین ذکورکه به مدت الی یکسال حبس محکوم گردیده اند، بدون درنظر داشت مدت سپری شده، مدت باقیماندۀ مجازات آنها عفو و از حبس رها گردند.
(2) محبوسین اناث که به مدت بیش از دو سال الی پنج سال و محبوسین ذکورکه به مدت بیش از یک سال الی پنج سال حبس محکوم گردیده اند، درصورتیکه ربع (1 بر4) حصه حبس خود را در محبس سپری نموده باشند، مدت باقیماندۀ مجازات آنها عفو و از حبس رها گردند.
(3) محبوسینی که به مدت بیش از پنج سال الی مدت ده سال حبس محکوم گردیده اند، درصورتیکه ثلث (1 بر3) مجازات حبس خود را در محبس سپری نموده باشند، مدت باقیماندۀ مجازات آنها عفو و از حبس رها گردند.
(4) محبوسینی که شامل کتگوری های مندرج فقره های (1، 2 و 3) این ماده نمی گردند، در مدت مجازات حبس آنها حسب ذیل تخفیف بعمل آید:
1- در مجازات محبوسین مندرج فقره های (1و2) این ماده، سه بر چهار حصه مدت حبس آنها.
2- در مجازات محبوسین مندرج فقرۀ (3) این مادۀ صرف یک سال.
3- در مجازات محبوسین بیش از ده سال الی پانزده سال صرف  هشت ماه.
4- در مجازات محبوسین بیش از پانزده سال صرف شش ماه.
عفو مجازات حبس قطعه
مادۀ چهارم:
آن عده افسران، بریدملان (ساتنمنان) وسربازان اردوی ملی، پولیس ملی، منسوبین ریاست عمومی امنیت ملی و سایر وزارت ها و ادارات دارای تشکیلات نظامی که به مجازات حبس تنفیذی الی یکسال در قطعات مربوط محکوم گردیده اند، درصورتیکه نصف مدت مجازات حبس خویش را در قطعه سپری نموده باشند، مدت باقیماندۀ مجازات آنها عفو و از حبس رها گردند.
حالات محدویت و ممنوعیت تخفیف و عفو
مادۀ پنجم:
(1) محجوزین و محبوسین ذیل از مزایای عفو این فرمان مستفید شده نمی توانند:
1- محکومین جرایم مندرج فقرۀ (2) مادۀ (350) قانون اجراآت جزائی منتشرۀ جریدۀ رسمی شماره (1132) سال 1393.
2- محکومین جرایم راهزنی ( قطاع الطریقی).
3- محکومین جرایم سرقت مسلحانه مندرج مواد (455، 456 و 457) قانون جزاء.
4- محکومینی که علاوه بر حبس و حجز  به رد مال یا جبران خساره به متضرر، محکوم گردیده اند، مگر اینکه وجه محکوم بها را پرداخته باشند.
(2) محجوزین و محبوسین ذیل از مزایای تخفیف این فرمان مستفید شده نمی توانند:
1-  محکومین به مجازات حجز یا حبس بیش ازپنج سال الی مدت ده سال که دوثلث یا بیشتر از مجازات آنها ومحکومین به حبس بیش از ده سال که نصف یا بیشتر از مجازات آنها به اثر فرامین تخفیف وعفو قبلی، تخفیف گردیده باشد.
2-  محکومین به جزای اعدام که مجازات آنها به حبس تبدیل گردیده است.
3- محکومینی که در سال جاری در میعاد حجز و یا حبس محکوم بهای آنها تخفیف به عمل آمده باشد.
4- محکومین جرایم قتل عمد و فساد اداری، مگر اینکه در جرم قتل ورثۀ مقتول ابراء نموده و در جرایم فساد اداری مال یا منفعت بدست آمده، طبق قانون اعاده گردیده باشد.
5- محجوزین و محبوسینی که علاوه به حبس به رد مال یا جبران خساره نیز محکوم گردیده اند،  از مزایای تخفیف مندرج مادۀ اول و فقره (4) ماده سوم این فرمان طور ذیل مستفید می گردند:
- در صورت پرداخت وجه محکوم بها به متضرر، از تمام تخفیف.
- در صورت عدم پرداخت وجه محکوم بها به متضرر، از نصف تخفیف.
(3) محجوزین و محبوسین ذیل از مزایای عفو و تخفیف مندرج این فرمان مستفید شده نمی توانند:
1-  محکومین جر ایم مندرج مواد (17، 20، 21 و22) قانون منع خشونت علیه زن.
2-  محکومین جرایم اختطاف.
3-  محکومین جرایم مندرج قانون جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی به استثنای محکومین جرایم مندرج مادۀ نزدهم آن، درصورتیکه میعاد مجازات بیشتر از دوسال و موضوع جرم بیشتر از بیست هزار افغانی یا معادل آن به اسعار خارجی نباشد و محکومین جرایم مندرج مادۀ بیست و پنجم قانون مذکور.
4- محکومین جرایم مندرج قانون مبارزه علیه جرایم تروریستی.
5- محکومین جرایم مندرج مواد (15، 16، 17، 18، 19، 24، 34، 35 و38) قانون جزای عسکری منتشرۀ جریدۀ رسمی شماره (944) سال1387 و مواد(15، 17، 18، 19، 20، 37، 38 و41) قانون جرایم عسکری منتشرۀ جریدۀ رسمی شماره (604) سال1365.
قطعیت حکم
مادۀ ششم:
قطعیت حکم به اساس جزء (10) مادۀ چهارم قانون تشکیل و صلاحیت قوه قضائیه از تاریخ صدور حکم محکمه اعتبار دارد.
اقامۀ دعوای حق العبدی
مادۀ هفتم:
تطبیق احکام این فرمان، مانع اقامۀ دعوای حق العبدی اشخاص نمی گردد.
تسلیمی محجوزین و محبوسین اناث
مادۀ هشتم:
(1) ادارات محابس و مراکز اصلاح و تربیت اطفال مکلف اند، محجوزین (ذکور و اناث) و محبوسین اناثی را که مطابق احکام این فرمان از حجز یا حبس رها می گردند، حسب احوال به والدین یا ممثل قانونی یا محارم شرعی آنها تسلیم نمایند.
(2) وزارت کار و امور اجتماعی، شهدا و معلولین مکلف است برای آنعده محجوزینی که والدین، ممثل قانونی یا محارم شرعی نداشته باشند، محل مناسب رهایش را در مرکز و ولایات تدارک نماید.
(3) وزارت امور زنان مکلف است برای آن عده محبوسین اناثی که طبق احکام این فرمان از حبس رها می گردند، به رضایت آنها الی پیدا شدن محرم شرعی شان، محل مناسب رهایش را در مرکز و ولایات تدارک نماید.
مرجع تطبیق کننده
مادۀ نهم:
به منظور تعمیل احکام این فرمان، کمیسیونی به ترکیب ذیل در هر ولایت تشکیل گردد:
1- څارنوال سلب آزادی بحیث رئیس.
2- نمایندۀ ریاست عمومی امنیت ملی بحیث عضو.
3- آمر محبس در بخش محبوسین بحیث عضو.
4- آمر مرکز اصلاح و تربیت اطفال در بخش محجوزین بحیث عضو.
5- نمایندۀ وزارت دفاع ملی در بخش محبوسین اردوی ملی بحیث عضو.
6- نمایندۀ وزارت امور زنان در بخش محجوزین و محبوسین اناث به حیث عضو.
7- نمایندۀ کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بحیث عضو.
ارائه گزارش
مادۀ دهم:
(1) کمیسیون مندرج ماده نهم این فرمان مکلف است، گزارش کاری خویش را شامل تعداد مجموع مستفید شوندگان به تفکیک جنسیت، کتگوری محکومین (محجوزین ومحبوسین) و تاریخ تکمیل اجراآت به وزارت امور داخله و ریاست عمومی ادارۀ امور ریاست جمهوری ارائه نماید.
(2) ریاست نظارت برتطبیق احکام قطعی و نهائی ستره محکمه از تعمیل درست، دقیق و یکسان احکام این فرمان نظارت جدی بعمل آورد.
انفاذ
مادۀ یازدهم:
این فرمان از تاریخ27 سرطان سال 1394 نافذ واحکام مندرج آن بالای محجوزین و محبوسینی که تا فرا رسیدن تاریخ مذکور حکم قطعی و نهائی محاکم علیه آنها صادر میگردد، تطبیق شود.

کابل باختر/ 26/ سرطان
محمد اشرف غنی رییس جمهوری اسلامی افغانستان امروز نماز عید سعید فطر را به امامت امام مسجد ارگ اداکرد.
به گزارش خبرنگاران آژانس باختر ، رییس جمهور قبل از ادای نماز مراتب احترام قطعه تشریفات ریاست جمهوری را پذیرفته درجمع نماز گزاران پیوست.
درمراسم ادای نماز عید قانون پوه سروردانش معاون ریاست جمهوری ، حامدکرزی رییس جمهور پیشین، محمد محقق معاون ریاست اجرائیه ، برخی از اعضای کابینه اعضای مجلسین شورای ملی ، اعضای ستره محکمه، جنرالان وافسران ارشد قوای مسلح ، سفرا ونمایندگان کشور های اسلامی مقیم کابل وجمع کثیری شهروندان کابل اشتراک داشتند.
رییس جمهور پس از ادای نماز عید درجمع خبرنگاران گفت ، پیام ما پیام صلح، ختم جنگ و خونریزی درکشور میباشد . مردم افغانستان به یک صدا صلح و ثبات و امنیت می خواهند زیرا از جنگ و خونریزی خسته شده اند.
دراخیر به شماری از کارمندان خدماتی شاروالی کابل و اطفال تحفه داد . تفصیل خبر بعداً داده میشود.

کابل باختر/ 26/ سرطان
پیام های تبریکیه
عنوانی محمد اشرف غنی رییس جمهوری اسلامی افغانستان ، معاونان ، رییس اجرائیه ، روسای مجلسین شورای ملی ، اعضای کابینه وکافه ملت افغانستان امروز نیز پیام های تبریکیه به مناسبت حلول عید سعید فطر به آژانس باختر مواصلت کرده است.
درپیام ها با خلوص نیت عید سعید فطر به رهبری کشورتبریک و تهنیت گفته شده ، رفاه ، ترقی ، تعالی مردم افغانستان استدعا گردیده است.
همچنان  درپیام بیان گردیده است که وضعیت ملتهب سیاسی منطقه و افغانستان بارمسوولیت رهبران و ملت افغانستان را دوچندان ساخته ، نجات و غلبه برهمه دشواری ها دروحدت و یکپارچگی ملت افغانستان گره خورده است .
مردم افغانستان نسبت به هرزمان دیگر به وحدت و یکپارچگی نیاز دارند و این وحدت ویکپارچگی است که میتواند توطیه های دشمنان مردم را به خاک یکسان سازد.
دشمنان مردم افغانستان پیوسته جال می بافند تا مردم این سرزمین را به نام های مختلف مصروف دارند و خود بهره بگیرند . آنانیکه از قانون فرار می کنند ، فساد راگسترش میدهند به قاچاق و تولید موادمخدر می پردازند ، دراصل دشمنان این ملت اند.
درپیام ها همچنان ابراز آماده گی شده است که به خاطر صلح ، تامین عدالت ، جلوگیری از فساد و ده ها ناهنجاری های دیگر اجتماعی آمادگی کامل وجود دارد.
این پیام ها از سوی برخی رهبری وزارت خانه ها ، والیان ، روسای مستقل ادارات دولتی ، نهاد های اجتماعی و فرهنگی ، شورای های قومی و مردمی ، مکاتب وموسسات تحصیلات عالی کشور ارسال شده است.

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL