11 جوزا 1395

RSS Facebook

اعلاناتخبر های جدید

Youtube Player

khantry design

اعلانات


سیاسی

کابل 3 جوزا باختر
اکلیل حکیمی، وزیر مالیه امروز با انور سادات، والی ولایت فاریاب در دیدار نمود.
به گزارش آژانس باختر، در این دیدار، هر دو جاب پیرامون پروژه های انکشافی، سرک حلقوی، بند المار و ایجاد شفاخانه صد بستری در این ولایت بحث و گفتگو نمودند.
والی  ولایت فاریاب در مورد وضعیت فعلی این ولایت، پروژه های انکشافی، سرک ها، صحت معلومات داد و تقاصا نمود تا توجه هر چی بیشتر به این ولایت معطوف گردد.
وزیر مالیه بعد ازشنیدن سخنان والی فاریاب اطمینان داد تا به همه مشکلات این ولایت بادرنظرداشت قانون رسیده گی خواهد شد.
قابل تذکر است وزیر مالیه با والیان ولایت های کشور دیدار مینماید تا مشکلات و پیشنهادات شان را از نزدیک شنیدن و با درنظرداشت امکانات و قانون به آن راه حل جستجو گردد.

کابل 3 جوزا باختر
بر اساس هدایات قبلی نمایده فوق العاده رییس جمهور، اداره مستقل اراضی در رابطه به مشکلات کول حشمت خان در  یک پیشکش مفصل تمام مشکلات و غصب زمین های دولتی ساحه کول حشمت خان را از سوی زورمندان، شناسایی کرده و به حضور نماینده فوق العاده رییس جمهور ارائه کردند.
درنشست که به این منظور برگزار شده بود، در رابطه به زمین های غصب شده دولت از سوی زورمندان و مشکلات محیطی مردم دراین ساحه بحث همه جانبه صورت گرفته و برای حل این مشکلات تصامیم لازم اتخاذ گردید.
نماینده فوق العاده رییس جمهور، در امور اصلاحات و حکومتداری خوب به مسئولین ذیربط هدایت داد، تا تمام کارهای شان را به سرعت پیش ببرند و در رابطه به جلوگیری ازغصب ساحه کول حشمت خان و حفاظت آن اقدامات لازم را روی دست گیرند. نماینده فوق العاده رییس جمهور به مسولین هدایت داد تا طی یک ماه از اجرأات خویش، به وی گزارش ارایه نمایند.

کابل 3 جوزا باختر
استفن هوبر، معاون و سرپرست نمایندگی اتحادیه اروپا در افغانستان، امروز با قانونپوه  سرور دانش معاون رییس جمهور دیدار کرد.
به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری به آژانس باخترداد، در این دیدار، موضوعاتی چون همکاری جامعه جهانی با دولت و مردم افغانستان، آمادگی برای برگزاری نشست بروکسل، اصلاحات انتخاباتی و قضیه پروژه برق 500 کیلوولت، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
معاون ریاست جمهوری اعتراض مردم نسبت به تغییر مسیر لین برق 500 کیلو ولت از بامیان به سالنگ را یک حرکت بجا و حق طلبانه خوانده، گفت: انکشاف متوازن یک اصل است و در طول تاریخ نسبت به باشندگان مناطق مختلف کشور در باب دسترسی به خدمات، برخورد نابرابر صورت گرفته است.
وی گفت: حکومت ها مکلف اند که برای ارائه خدمات به شهروندان و تأمین حقوق آنان یکسان برخورد کنند. "قانونپوه دانش به ارائه پاسخ شفاف و قناعت بخش ازسوی حکومت به معترضان تأکید کرده گفت: این  امیدواری وجود دارد که در ختم کار کمیسیون مؤظف پیرامون این قضیه، راه حل منطقی سنجیده شده و قناعت مردم حاصل گردد."
معاون رییس جمهور با اشاره به ابعاد گسترده اعتراض مردم گفت: مردم هزاره ثابت کرده اند که در طول بیشتر از 15 سال گذشته همواره از حکومت حمایت کرده و هیچگاه در پی تقابل و رویارویی با حکومت و تضعیف آن نبوده اند.
معاون رییس جمهور در مورد اصلاحات انتخاباتی نیز گفت که حکومت وحدت ملی برای تطبیق اصلاحات انتخاباتی و برگزاری انتخابات، منتظر تصویب فرمان تقنینی مربوطه از سوی ولسی جرگه است.
وی به تسریع روند تأیید فرمان تقنینی تشکیل و صلاحیت کمیسیون های انتخاباتی از سوی ولسی جرگه تأکید کرده و وحدت نظر همکاران بین المللی افغانستان برای کمک به برگزاری انتخابات را نیز یک امر مثبت و امیدوارکننده خواند.
معاون رییس جمهور درمورد اهمیت اجلاس بروکسل برای دولت افغانستان نیز گفت که آمادگی ها برای شرکت در نشست بروکسل و عملی شدن تعهدات دولت افغانستان در مواردی، با پیشرفت های خوبی همراه بوده  و در بقیه موارد نیز تلاش های سازنده جریان دارد، البته برخی موضوعات مانند اصلاحات انتخاباتی، حکومتداری خوب و مبارزه با فساد مستلزم پیگیری دوامدار می باشد.
در این دیدار، استفن هوبر، سرپرست نمایندگی اتحادیه اروپا در افغانستان از آمادگی ها برای برگزاری کنفرانس بروکسل و عزم جامعه جهانی برای ادامه کمک و همکاری با دولت و ملت افغانستان خبر داد.
وی نگرانی کشورهای اروپایی را در مورد عدم تطبیق اصلاحات انتخاباتی و احتمال به تعویق افتادن زمان برگزاری انتخابات ابراز داشته افزود: اگر حکومت افغانستان ظرفیت و توانایی خود را در انجام تعهدات و حل مشکلات داخلی تثبیت کند، به شرکت کنندگان نشست بروکسل نیز ثابت خواهد شد که زمینه سرمایه گذاری در افغانستان بیش از گذشته فراهم می باشد.
وی همچنین گفت که در روز های اخیر موضوع کمک به افغانستان در دستور کار جامعه اروپایی قرار داشته و این یک پیام واضح برای ادامه همکاری های اتحادیه اروپا با دولت و ملت افغانستان است.

کابل باختر 3 جوزا
اکلیل حکیمی، وزیر مالیه امروز در مورد آماده گی های دولت افغانستان برای کنفرانس های وارسا و بروکسل و نتایج سفر های اخیر ش را به مجلس عمومی ولسی جرگه معلومات داد .
به اساس معلومات دفترمطبوعاتی وزارت مالیه به آژانس باختر، وزیر مالیه در مجلس عمومى ولسى جرگه به وکلای ملت در مورد آماد گی های حکومت برای کنفرانس های وارسا و بروکسل و دستآوردها و نتايج سفر هاى اخیرش در نشست های سالانه بانک جهانی و صندوق بین المللی پول بانک انکشاف آسیایی، بانک انکشاف اسلامی و نشست اتحادیه اروپا درکشور های امریکا، جرمنی، بروکسل و اندونیزیا معلومات مفصل و همه جانبه ارائه نمود.
وزیر مالیه گفت: با مسئولان بانکهای متذکره در مورد تمویل پروژه های انکشافی و کمک های دراز مدت به افغانستان صحبت های مفید صورت گرفت.
وی افزود: بانک انکشافی آسیایی ۸۷۸ میلیون دالر را تا سال ۲۰۲۰ منظور نمود و با اتحادیه اروپا، قرارداد ۱۲۵ میلیون یورو به امضا رسید.
همچنان صندوق بین المللی پول برنامه های اقتصادی افغانستان را موفقانه ارزیابی نمود و بانک انکشاف اسلامی در مورد تطبیق پروژه های انکشافی در افغانستان تعهداش را تجدید کرد.
وزیر مالیه گفت: برعلاوه اشتراک در نشست های یادشده با مقامات کشور های مختلف در مورد مسایل مهم اقتصادی و مالی بحث و گفتگو صورت گرفت و در زمینه تمویل پروژه های انکشافی و کمک های طویل تعهدات شانرا تجدید نمودند
قابل یادآوریست که اشتراک در مجلس عمومی ولسی جرگه براساس تقاضای وزیر مالیه صورت گرفت تا در مورد دستآوردها و نتایج سفر های اخیر ش به وکلای ملت معلومات مفصل ارائه نماید. 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL