10 سرطان 1395

RSS Facebook

اعلاناتخبر های جدید

تحت ریاست رئیس جمهور غنی، جلسه شورای عالی اقتصاد دایر گردید

تحت ریاست رئیس جمهور غنی، جلسه شورای عالی اقتصاد دایر گردید

کابل باختر 10 سرطان جلسه نوبتی شورای عالی اقتصاد تحت ریاست...

جلسه شورای امنیت ملی تحت ریاست رئیس جمهور غنی دایر شد

جلسه شورای امنیت ملی تحت ریاست رئیس جمهور غنی دایر شد

کابل باختر 10 سرطان جلسه شورای امنیت ملی تحت ریاست محمد...

رئیس جمهور غنی: حمله امروزی در کابل جنایت علیه بشریت است

رئیس جمهور غنی: حمله امروزی در کابل جنایت علیه بشریت است

کابل باختر 10 سرطان محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


سیاسی

کابل باختر 2سرطان
حکمت خلیل کرزی معین سیاسی وزارت امور خارجه، صبح امروز با پرکاش کومار سویدی معین وزارت امور خارجه نیپال، دیدار کرد.
به اساس معلومات دفترسخنگوی وزارت امورخارجه به آژانس باختر، در آغاز این دیدارمعین سیاسی وزارت امور خارجه، با اظهار تأسف از وقوع حادثه انتحاری وکشته شدن شانزده نیپالی همدردی دولت ومردم افغانستان را به دولت مردم نیپال و خانواده های قربانیان اظهار داشت  وگفت: دولت و مردم افغانستان خود را در غم و اندوه دولت و مردم نیپال و خانواده های قربانیان شریک می داند و وزارت امور خارجه در راستای انتقال اجساد، رسیدگی به مجروحین و موضوعات مرتبط به این حادثه، از هیچ نوع همکاری دریغ نخواهد کرد.
سپس، معین وزارت امور خارجه نیپال با یاد آوری از همکاری نهاد های مختلف حکومت افغانستان در پیوند به انتقال اجساد کشته شده گان و رسیدگی به مجروحان این حادثه، از همدردی و غم شریکی حکومت و مردم  افغانستان برای دولت و مردم نیپال ابراز سپاس و امتنان نمود.

چاریکار باختر 2 سرطان
شماری از باشند گان ولایت پروان میگویند، در پست های ادارات دولتی این ولایت افراد وابسته به زورمندان محلی و مقام های دولتی گماشته میشوند واین امر سبب ایجاد فاصله میان دولت ومردم شده است .
گفته شده که  گماشتن افراد درپست های دولتی دراین ولایت بدون رقابت آزاد و با استفاده از روابط شخصی وواسطه انجام میشود.
از همین رو باشند گان پروان  میگویند، اگر جلو چنین ستم گری بالای افراد بی واسطه گرفته نشود هیچ گاهی این و لایت توسعه وپیشرفت نخواهد کرد .
درعین حال مسوولان در اصلاحات اداری پروان میگویند که نبود بست ها ، کم بود ظرفیت درادارات عامه این ولایت وهمچنان دست داشتن افراد زورمند وافراد پول دار واسطه دار درگماشتن افراد در ادارت دولتی یک مشکل بزرگ وفرارجوانان تحصیل کرده است .
سیدصالح صالح رئیس اصلاحات اداری پروان دراین مورد به آژانس باختر گفت، بزرگان ولایت  پروان باید از گماشتن افراد کم سواد وبی ظرفیت درپست های کلیدی خود داری کنند.
بااین حال آگاهان امور میگویند زمانی که مسوولان حکومت وحدت ملی افراد را به اساس لیاقت وشایستگی وفراد تحصیل کرده را درپست های دولتی جذب نکند بحرانی که درکشور وجود دارد ادامه  پیدا خواهد کرد .

کابل باختر/ اول/ سرطان
جهان باید افغانستان را فراموش نکند.
این مطلب را فلیپیو گراندی کمیشنر عالی سازمان ملل در امور پناهندگان دیروز حین باز دید از یک کمپ بیجاشد گان درکابل درحالی که سید حسین عالمی بلخی وزیر امور مهاجرین وعودت کنندگان نیز با اوهمراه بود بیان داشت.
به اساس معلومات ریاست نشرات وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان به آژانس باختر ، کمیشنر سازمان ملل متحد، وزیر امورمهاجرین و عودت کنندگان ازیک کمپ بیجا شده گان درساحه پلچرخی کابل که بیش از ششصد خانواده بیجاشده از ولایت شرقی کشور درآن زندگی میکنند دیدن نمودند.
نبود برق ، آب و سایر خدمات اولیه زندگی دراین کمپ ازجمله مشکلات عمده این بیجا شده گان بر شمرده شد. این بیجا شده ها دلیل بیجاشدن شان را ازولسوالی های نا امن ننگرهار ، اذیت و آزار شان توسط گروه داعش درمناطق شان عنوان کردند.
گراندی با مشاهده وضعیت رقتبار این خانواده ها ، گفت که جهان باید افغانستان را فراموش نکند و باید درامر تامین صلح و آرامی در این کشور، جهانیان نقش شان را ایفا کنند تا باشد درافغانستان صلح برقرار شود و مردم آن درمناطق اصلی شان برگردند و به کار و روزگارشان بپردازند.
همچنان سیدحسین عالمی بلخی وزیر امور مهاجرین از حضور کمیشنرعالی سازمان ملل متحد درامور پناهندگان درافغانستان و بخصوص درکمپ بیجاشده ها قدردانی کرد وگفت که درحال حاضر حدود یک و نیم میلیون خانواده ازسراسر کشور ازمناطق اصلی شان بنابر عوامل جنگ و ناامنی بیجاه شده اند وتنها 20 هزار خانواده این رقم ازولایت شرقی ننگرهار بیجا شده اند.
دراین بازدید کمیشنر عالی سازمان ملل در امور پناهند گان گفت که درجهان شصت وپنج میلیون پناهنده وجود دارد اما او در روز جهانی پناهنده به افغانستان آمده است تاجهانیان بدانند که کمیشنری عالی سازمان ملل درامور پناهندگان توجه زیادی به وضعیت بیجاشدگان و مهاجران افغان دارد.
وی تعهدش را برادامه کمک ها به بیجا شدگان داخلی کشور ونیز پناهندگان افغان تکرار کرد.

کابل باختر اول سرطان
محمد حنیف اتمر مشاور امنیت ملی امروز با فیلپو گراندی، کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امورپناهندگان دیدار کرد.
به اساس معلومات دفتر شورای امنیت ملی به آژانس باختر، درین دیدارپیرامون مشکلات و چالشهای مهاجرین افغان بحث و تبادل نظر صورت گرفت. کمیشنر عالی سازمان ملل در امور مهاجرین ضمن تقدیر از ابتکارات حکومت وحدت ملی جهت رفع عوامل داخلی مهاجرت در افغانستان از اقدامات اخیر حکومت پاکستان در رابطه به عدم تمدید کارت های موقت مهاجرت افغانها در آنکشور ابراز نگرانی نموده و نظریات ومعلومات خودرا پیرامون برخی از گزارش ها، مبنی بر اشتراک مهاجرین افغان در جنگ های سوریه با مشاور امنیت ملی افغانستان شریک نمودند. کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجرین گفت که سازمان ملل متحد در نظر دارد که جهت حل دایمی مشکلات مهاجرین افغان نشست چهارجانبه افغانستان، ایران، اتحادیه اروپا و پاکستان را دایر و میزبانی کنند. درین نشت راه حل های دایمی چالش های مهاجرین افغان به بحث گرفته خواهد شد.
محمد حنیف اتمر مشاور امنیت ملی از تلاش های متداوم کمیشنری عالی سازمان ملل در امور مهاجرین برای حل مشکلات مهاجرین افغان قدردانی نمود و کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجرین را همکار دایمی و استراتیژیک مردم و دولت افغانستان عنوان کرد.
مشارو امنیت ملی در مورد فشار های اخیر بر مهاجرین افغان مقیم پاکستان و همچنان گزارش های برخی منابع در رابطه به اشتراک افغانها در جنگهای سوریه گفتند که مسایل یاد شده باید از طریق راه های دیپلوماتیک حل گردد و دولت افغانستان با کشورهای همسایه درین رابطه از نزدیک کار میکنند. مشاور امنیت ملی به هییت سازمان ملل متحد در امور مهاجرت پیشنهاد نمود که جهت هماهنگی دوامدار در مورد حل مشکلات مهاجرین افغان، کمیته مشترک دولت افغانستان و کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان تشکیل شود. کمیته یاد شده وظیفه خواهد داشت که از وضیعت زندگی مهاجرین افغان به دولت و کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امورپناهندگان گزارش های دوامدار را ارایه نمایند.

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL