14 میزان 1394

RSS Facebook

اعلانات

Shakeeb Rahmati Weblog

خبر های جدید

قانونپوه سید یوسف رئیس ستره محکمه: دولت درمبارزه با فساداداری مصمم است

قانونپوه سید یوسف رئیس ستره محکمه: دولت درمبارزه با فساداداری مصمم است

کابل باختر 14 میزان قانونپوه سید یوسف حلیم رئیس ستره محکمه...

آجندای جلسات عمومی ولسی جرگه تعیین شد

آجندای جلسات عمومی ولسی جرگه تعیین شد

کابل باختر14 میزان جلسه کمیته روسآی ولسی جرگه به ریاست عبدالروف...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


سیاسی

کابل باختر7 میزان
جلسه فوق العاده کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان، تحت ریاست محمد اشرف غنی رئیس جمهوري اسلامي افغانستان دیروز در ارگ ریاست جمهوری دایر گردید.
به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری به آژانس باختر، ابتدا، کابینه جمهوری اسلامی افغانستان حملۀ انتحاری اخیر را که باعث به شهادت رسیدن و مجروح شدن یکتعداد از هموطنان عزیز در ولایت پکتیکا گردید، به شدت تقبیح نموده، برای شهدای این حادثه بهشت برین و برای مجروحان شفای عاجل را از بارگاه ایزد متعال استدعا نمود.
متعاقباً، رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در ارتباط به زمین های دولتی در کشور و بخصوص در شهر کابل به جلسه معلومات داده هدایت داد که هیچ ارگان دولتی حق فروش زمین های متذکره را بدون توافق و نظر کمیسیون موظف نداشته و کمیسیون مشتمل از نماینده گان با صلاحیت وزارت های مالیه، امور شهر سازی، ادارۀ مستقل اراضی افغانستان و ریاست عمومی ادارۀ امور ریاست جمهوری موظف است تا به منظور تأمین شفافیت کامل، زمین های دولتی را در شهر کابل و سایر ولایات تثبیت نمایند. همچنان با ابراز امتنان از وزارت امور شهر سازی مبنی بر اکمال روند سروی ساختمان های شهری هدایت داده می شود تا در قدم نخست ارگانهای ذیربط در حصۀ ثبت ساختمانهای متذکره اقدام تا بعداً در مورد تصامیم مقتضی اتخاذ گردد.
رئیس جمهوری در ارتباط به گزارش های رسیده از ولایات از تحقق برنامه های صد روز اول به جلسه معلومات داده، افزود؛ به منظور تطبیق برنامه های صد روز ایجاد ارتباط منظم بین مرکز و ولایات نهایت ضروری و حیاتی بوده و ایجاب مینماید تا این روند به شکل عملی آن تحقق یابد، بناً تصمیم اتخاذ می گردد تا هر ششماه یک جلسه مشترک کابینه با والیان ولایات تدویر شود تا در آن مشکلات، پیشنهادها و راه های حل آن به بحث گرفته، تصامیم مقتضی اتخاذ گردد، همچنان وزارت ها و ادارات دولتی با موجودیت وسایل ارتباط جمعی بخصوص ویدیو کنفرانس ها میتوانند با ولایات کشور بصورت متداوم در تماس بوده رفع مشکل نمایند، از آنجائیکه در جهت تحکیم پایه های دولتی در سطح ولسوالی ها، موجودیت فزیکی ادارات دولتی ضروری پنداشته میشود، بدین منظور وزارت مالیه مکلف است تا در برنامه سال 1395 بودجه مورد نیاز ادارات دولتی در سطح ولسوالی را پیشبینی نماید.
رئیس جمهوری اسلامی افغانستان درادامه از تدویر جلسۀ خاص به منظور ارزیابی از تحقق برنامه های صد روز اول و بحث پیرامون برنامه های صد روز دوم کابینه در آینده نزدیک اطمینان داد و اضافه نمود، دربرنامه های صد روز دوم نقاط مهم چون تأمین ارتباط کابینه با ولایات، حکومتداری خوب، کاریابی، موضوعات اقتصادی و چگونگی مدیریت تصدی ها و شرکت های دولتی مطمع نظر خواهد بود.
رئیس جمهور به وزارت ها و ادارات ذیربط هدایت داد تا از دست آورد های صد روز اول با وصف موجودیت و پذیرش مشکلات، با شجاعت و شهامت دفاع نموده در مورد به هموطنان عزیز طبق برنامه منظم اطلاع رسانی نمایند.
به همین ترتیب رییس جمهور افزود، دیدگاه متفاوت مردم از دولت جمهوری اسلامی افغانستان ناشی از خلای معلوماتی بوده که بخش بزرگ این خلاء نبود معلومات کافی در مورد دستآورد های حکومت وحدت ملی میباشد. با گذشت یک سال از حکومت وحدت ملی مردم به تعبیرات مختلف رو آورده اند که همه آن ناشی از عدم اطلاع رسانی به موقع وزارت ها و ادارات دولتی از دستآورد هایشان میباشد، لذا اعضای کابینه مکلفیت دارند تا با پذیرش از نارسایی های موجود، از واقعیت های عینی و دستآورد های یک سال حکومت وحدت ملی از طریق رسانه های جمعی به منظور ایجاد فضای اعتماد به هموطنان عزیز آگاهی دهند.
متعاقباً، رئیس عمومی ادارۀ مستقل ارگانهای محل طرح سیستم و روند ارتباط موثر، متداوم و سازنده را میان مرکز و ولایات جهت رسیدگی به مشکلات محلی و میکانیزم و روند بررسی کارکردهای ادارات محلی و رسیدگی به مشکلات آنها را در کابینه و جدول زمان بندی شدۀ ارایه اولویت ها، چالش ها و پیشنهاد های ولایات به کابینه و شورای امنیت ملی که مورد تائید مقام عالی ریاست جمهوری نیز قرار گرفته به جلسه مطرح و افزود؛ طبق طرح متذکره در دورۀ نخست پیشنهاد های پنج ولایت به وزارت های سکتوری شریک گردیده و بعد از ارایه راه های حل، موضوع به جلسۀ کابینه در حضور داشت والیان ولایات مربوط غرض بحث و اتخاذ تصمیم پیشکش می گردد، ادارۀ مستقل ارگانهای محل موظف خواهد بود تا از فیصله های کابینه جمهوری اسلامی افغانستان در جهت رفع مشکلات ولایات نظارت نموده، گزارش آنرا ماهوار به جلسات کابینه ارایه نماید.
کابینه جمهوری اسلامی افغانستان طرح سیستم و روند ارتباط موثر، متداوم و سازنده میان مرکز و ولایات جهت رسیدگی به مشکلات محلی و میکانیزم و روند بررسی کارکرد های ادارات محلی و رسیدگی به مشکلات آنها را مورد تصویب قرار داده، به وزارت ها و ادارات ذیربط هدایات لازم صادر نمود.

کابل باختر 7 میزان
نشست مقامات ارشد پروسه استانبول/قلب آسیا، با سخنرانی افتتاحیۀ  صلاح الدین ربانی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان، به روز یکشنبه در حاشیه هفتادمین نشست مجمع عمومی ملل متحد در نیویارک برگزار شد.
در این نشست که به ریاست مشترک حکمت خلیل به ریاست مشترک حکمت خلیل کرزی معین سیاسی وزارت امور خارجه افغانستان و اعزاز احمد چوهدری معاون وزارت امور خارجه پاکستان و به اشتراک نماینده های کشورها و سازمان های عضو و حامی تدویر گردید، نخست، حکمت خلیل کرزی از نقش فعال و ارزنده کشورها و سازمان های مربوط در پروسه استانبول/قلب آسیا ابراز سپاس نمود و حضور شرکت کننده گان را در این نشست خیر مقدم گفت.
سپس، صلاح الدین ربانی وزیر امور خارجه صحبت کرد و اظهار داشت که "پروسه استانبول/قلب آسیا، در یک مدت کوتاه زمانی، دستآوردهای عالی داشته است.
این پروسه در مدت چهار سالتوانسته است جایگاه خوب و مؤثری در سطح منطقه و جهان احراز کند. موفقیتی را که پروسه استانبول/قلب آسیا به آن نایل گردیده است، نقش و سهم فعال و ارزنده کشورها و سازمان های عضو در این پروسه را نشان می دهد."
در این نشست بعداً اعزاز احمد چوهدری معاون وزارت امور خارجه پاکستان، در مورد اهمیت نشست های مقامات ارشد برای آمادگی به پنجمین نشست وزرای امور خارجه پروسه استانبول/قلب آسیا سخنرانی نمود.
در این نشست، اشتراک کنندگان در مورد اعلامیه پنجمین نشست وزرای امور خارجه پروسه استانبول/قلب آسیا که قرار است در ماه دسامبر سال روان میلادی به میزبانی و ریاست مشترک افغانستان و پاکستان در اسلام آباد تدویر یابد، بحث و تبادل نظر نمودند.
در پایان این نشست، اشتراک کنندگان روی یک برنامه مشخص کاری برای آمادگی به پنجمین نشست وزرای امور خارجه پروسه استانبول/قلب آسیا توافق کردند. همچنان، شرکت کننده گان این نشست در مورد پیوستن سایر کشورها و سازمان هایی که برای عضویت در پروسه استانبول/قلب آسیا ابراز علاقه نموده اند، بحث صورت گرفت.

کابل 6 میزان باختر
سفیر جمهوری خلق چین مقیم کابل امروز با حضور در قصر صدارت عظمی با خدا حافظی با قانونپوه سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری در باره موضوعات مورد علاقه با وی گفتگو کرد.
دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری به آژانس باختر خبر داد،معاون رییس جمهور در این دیدار ضمن اظهار قدردانی از نقش مثبت چین در افغانستان پس ازسقوط طالبان، اظهار داشت: کشور چین می تواند نقش مثبت موثری در مسایل سیاسی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان داشته باشد. وی افزود: همان گونه که در گذشته جمهوری خلق چین روابط نیک با افغانستان داشته است، در آینده نیز انتظار دولت و مردم افغانستان این است که نقش فعال تری در قضایای افغانستان به عهده گیرد.
قانونپوه دانش هم چنین گفت: با این که تروریزم و افراطی گری دشمن مشترک همه کشورهای جهان است، اما امروز افغانستان به تنهایی در برابر آن ایستاده و مبارزه می کند. وی ضمن بیان اهمیت برقراری صلح و امنیت در توسعه و گسترش مسایل تجاری و اقتصادی، تاکید کرد: امید و توقع این است که کشورهای دوست از جمله جمهوری خلق چین در پروسه صلح نقش موثرتری به عهده گیرد و کشورهای حامی طالبان را به صلح و مذاکره تشویق کند.
معاون رییس جمهور هم چنین با بیان اهمیت روابط فرهنگی میان دو کشور، گفت: مسایل فرهنگی و آموزشی از مهم ترین موضوعات مورد علاقه افغانستان و چین می تواند باشد که امیدواریم در آینده بیش از گذشته گسترش یابد. وی افزود: افغانستان علاقمند است که میان دانشگاه بامیان و یکی از دانشگاه های کشور چین روابط آموزشی و تحصیلی برقرار شده و از این طریق روابط و مناسبات فرهنگی میان مردم دو کشور تقویت گردد.
در این دیدار سفیر چین نیز ضمن اظهار قدر دانی از حمایت های بی دریغ دفتر معاونت دوم در سال های گذشته از سفارت و برنامه های کشور چین در کابل، اظهار داشت: کشور چین علاقمندی جدی دارد تا میان دانشگاه بامیان و یکی از دانشگاه های چین روابط فرهنگی و تحصیلی برقرار گردد. وی تاکید کرد: ما این موضوع را با مسولین مربوطه در چین و هم چنین سفیر بعدی چین در کابل مطرح کرده و دنبال خواهیم کرد.
سفیر چین به رسم تجلیل از روابط نیک فرهنگی میان دو کشور، یک جلد فرهنگ اصطلاحات پشتو که توسط یکی از محققین چینی به زبان چینی ترجمه شده و به صورت نفیس طبع گردیده است، به شخص معاون رییس جمهور و یک جلد دیگرآن را به دانشگاه بامیان اهدا کرد.

کابل 6 میزان باختر
جلسه ای در مورد طرز نظارت از تعیینات خدمات ملکی و تهیه طرزالعمل مربوطه امروزبه ریاست قانونپوه سرور دانش معاون دوم رییس جمهور، وزیر عدلیه، رییس و اعضای کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی، نمایندگان اداره امور ریاست جمهوری و دیگر نهادهای مربوطه در برگزار گردید.
دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری به آژانس باختر خبر داد،  معاون رییس جمهور در این جلسه اظهار داشت: جایگاه کمیسون اصلاحات اداری، تشکیلات، صلاحیت ها و وظایف آن هیچگاه مورد غفلت قرار نخواهد گرفت و این کمیسیون هم چنان به عنوان ناظر بر تعیینات و استخدام ها خواهد بود.
وی تاکید کرد: با توجه به تعدیلات اخیر قانون خدمات ملکی و جهت جلوگیری از فساد در بخش استخدام ها، نیاز مبرم به نظارت وجود دارد و جنبه نظارتی کمیسیون اصلاحات اداری باید تقویت شود.
معاون رییس جمهور در خصوص بازنگری طرز المعل تهیه شده توسط کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی، برتوجه جدی به پیشنهاد برخی از ادارات مبنی بر ضمانت اجرایی مشارکت زنان در ادارات و همچنین رعایت معیارهای توازن و شایستگی دراین طرز العمل تأکید کرد.
ضمن بحث و تبادل نظر اعضای جلسه در این مورد، معاون رییس جمهور هدایت داد تا هرچه زود تر طرز العمل مربوطه از سوی ادارات ذیربط بار دیگر مورد بررسی قرار گرفته و به منظور تصویب نهایی و ضمانت اجرایی قوی تر، به کابینه فرستاده شود.
در بخش دیگر از جلسه، وضعیت قانون کار کنان خدمات ملکی و طرح قانون ساختار، تشکیلات، صلاحیت و وظایف کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی نیز به بحث گرفته شد. اعضای جلسه دیدگاه ها و نظریات خویش را در زمینه مطرح کرده و پس از بررسی هایی که صورت گرفت، معاون رییس جمهور به وزارت عدلیه و کمیسیون مربوطه وظیفه سپرد تا در اسرع وقت این قوانین را پس از مرور و تدقیق مجدد در یکی از جلسات کمیته قوانین ارائه نمایند تا بعد از بحث و بررسی بیشتر و مورد تأیید قرار گیرد.

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL