07 میزان 1395

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

جلوگیری ازوقوع یک رشته انفجارها در ننگرهار

جلوگیری ازوقوع یک رشته انفجارها در ننگرهار

شهرجلال آباد 6 میزان باختر ازوقوع یک رشته انفجار ها درولایت...

سه عضو گروه داعش درننگرهار بازداشت شد

سه عضو گروه داعش درننگرهار بازداشت شد

شهرجلال آباد 6 میزان باختر سه عضو گروه داعش دررویداد های...

کشته شدن یازده طالب دریک رشته حمله های هوایی درننگرهار

کشته شدن یازده طالب دریک رشته حمله های هوایی درننگرهار

شهرجلال آباد 6 میزان باختر یازده عضو گروه طالبان دریک رشته...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


سیاسی

کابل باختر 1 میزان
احمد ضیا مسعود نمایندهٔ فوق‌العادهٔ رییس جمهور در امور اصلاحات و حکومتداری خوب، دیروز با سید عسی حسینی مزاری رییس مرکز فعالیت های سیاسی و فرهنگی تبیان و شماری از شخصیت های روحانی جامعه تشیع دیدار کرد.
به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی نماینده فوق العاده رییس جمهور به آژانس باختر، در این ملاقات سید عیسی حسینی مزاری پس از صحبت روی جهاد و مقاومت و نسبت همکاری اش با قهرمان ملی افغانستان در مورد تامین ارتباط برای دوام مبارزه علیه همه اشکال افراطگرایی صحبت نمود و از انفعال و عدم حضور احزاب در عرصه سیاسی کشور سخن گفت.
پس از آن نمایندهٔ فوق‌العادهٔ رییس جمهور نیز از مراجعه و اظهار ضرورت مذاکره برای ایجاد تفاهم ملی از سوی رییس مرکز تبیان در افغانستان اظهار سپاس نمود و بر ضروت تفاهم سیاسی و توسعه روابط فرهنگی میان شخصیت ها و نهاد های موجود تاکید نمود.
نمایندهٔ فوق‌العادهٔ رییس جمهور به مسوولان مرکز فرهنگی تبیان خاطر جمعی داد که دولت با آنها بخوبی برخورد و پیش آمد میکند و از تلاش های سیاسی و فرهنگی ایشان قدردانی و استقبال خواهد نمود.

کابل باختر 1 میزان
محمداشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان، دیروز در جلسۀ کابینه در ارگ، پرداخت معاشات و امتیازات کارکنان ارگان‌های دولتی را غیرعادلانه و عاری از عدالت اجتماعی دانست.
رئیس‌جمهور غنی اکیداً ارگان‌های دولتی را موظف نمود، تا طبق جدول ریاست عمومی ادارۀ امور ریاست جمهوری طی مدت یک هفته معلومات دقیق و موثق اجرای معاشات کارکنان خویش را، به معاونیت نظارت و ارزیابی و تفتیش ریاست عمومی ادارۀ امور غرض اتخاذ تصمیم ارسال نمایند.
به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری به آژانس باختر، در جلسه، وزیر فواید عامه معافیت مالیات دو قرارداد آن وزارت را که مسؤولیت نظارت و تطبیق آن مربوط به کمپنی مشورتی (Sheladia Associates INC) می‎باشد مطرح کرد.
او خاطر نشان نمود که نظر به مواد موافقتنامه‌های مالی و قرضه بین افغانستان و بانک انکشاف آسیائی، قرارداد بازسازی عاجل شاهراه پلخمری – مزار شریف و سرک ارتباطی نایب آباد الی حیرتان در سال ۲۰۰۳ و قرارداد نظارتی شاهراه قیصار  بالامرغاب در سال ۲۰۰۶ با درنظرداشت معافیت مالیاتی با کمپنی مذکور عقد گردیده است، اما اکنون وزارت مالیه خواهان مالیات و جریمه ناشی از عدم پرداخت دو قرارداد متذکره می‌باشد.
کابینه وزارت مالیه را در زمینه موظف نمود، تا وجوه مالیاتی این پروژه را از بودجۀ وزارت فواید عامه تدارک و زمینه‌سازی نماید.
در جلسه، سید سعادت منصور نادری وزیر امور شهرسازی، طرح رفع مشکل اسکان معلمین و مامورین ملکی را ارایه کرد.
وزیر شهر سازی گفت که در این طرح وضعیت تطبیقی شهرک‌های موجوده، تشریح عوامل ناکارآیی شهرک‌ها، تثبیت و راه‌حل‌ها برای رفع مشکلات گنجانیده شده، و به‌گونۀ نمونه دو مدل شهرک با تحلیل اقتصادی آن نیز ارایه گردیده است.
کابینه، طرح ارایه شده را در پرنسیپ مورد تائید قرار داد، و وزارت امور شهرسازی را موظف نمود تا بعد از تحلیل اقتصادی این پروژه، در قیمت آپارتمان‌ها تجدید نظر کند و بر مبنای آن پلان مالی را ترتیب و به جلسات بعدی کابینه ارایه نماید.
وزیر امور شهرسازی، گزارش کمیسیون موظف ارزیابی شهرک پولیس را به جلسه ارایه کرد. او خاطر نشان نمود که هیئت، طی جلسات متعدد بعد از مطالعات دقیق اسناد آپارتمان‌های شهرک، به این نتیجه رسیده است، که وزارت امور داخله شهرک پولیس را در جمع ملکیت‌های خویش با کرایۀ امتیازی حفظ و به توسعۀ آن اقدام نماید.
نادری افزود که وزارت داخله مستحقین را از غیر مستحقین تصفیه، وارثین حقیقی و باشند‌گان اصلی را مشخص، آپارتمان‌های شهرک را مجدداً سجل و به اشخاص مستحق به کرایۀ امتیازی تسلیم نماید، و اسناد گذشته را کاملاً باطل اعلان کند.
وزارت امور داخله در این رابطه موظف گردید، تا پروژه متذکره را توام با لست باشند‌گان فعلی به تفکیک کارکنان برحال ورثۀ شهدا و سایر باشندگان ترتیب، و به وزارت امور شهرسازی انتقال دهد، وزارت امور شهرسازی به همکاری ادارۀ اراضی افغانستان مستحقین آپارتمان‌ها را برمبنای اسناد موثق تثبیت کند و به رویت یک طرزالعمل به کرایه امتیازی به‌دسترس آنها قرار دهد.
رئیس ادارۀ اراضی افغانستان گزارش هیئت تصفیه در مورد موازی (۷۵) جریب زمین ساحۀ پوهنتون ولایت هلمند را به جلسه ارایه کرد و گفت که هیئت تصفیه ساحه مورد نظر را موازی (۷۱.۸۷) جریب تثبیت کرده است که از آنجمله، موازی (۲۳) جریب و ۱۸ بِسوه زمین مورد نظر تحت منازعه اشخاص و افراد قرار دارد و غرض فیصله شرعی محول محاکم مربوطه گردیده است.
او افزود که موازی (۴۸.۶۹) جریب آن دولتی می‌باشد که تحت تصرف حوزۀ دریایی ولایت هلمند، ریاست زراعت و ریاست دستگاه چاه انجیر  می‌باشد.
کابینه، وزارت‌های انرژی و آب، زراعت و آبیاری و مالداری، کار و امور اجتماعی، شهدا و معلولین و اداره اراضی افغانستان را موظف نمود، تا زمین متذکره را تحت یک پروتوکول به وزارت تحصیلات عالی انتقال دهند.
دکتور نجیب الله مجددی مشاور ریاست جمهوری در امور سیاسی به تاسی از هدایت کابینه و حکم  مقام عالی ریاست جمهوری، طرح هیئت موظف پیرامون احداث پارک شهدای افغانستان را به جلسه ارایه کرد.
اوگفت که هیئت موظف، ساحۀ پلچرخی را که قبلاً بخاطر اعمار پارک شهدا و منار آن انتخاب شده بود، نسبت بُعد مسافه از شهر، قابل قبول ندانست و تپۀ وزیر محمداکبر خان را به دلیل موجودیت ساحۀ وسیع در نزدیکی محل بیرق و پائین بودن مصارف اعمار منار بهترین مکان برای احداث پارک و منار یادبود شهدا دانست.
کابینه، احداث پارک و منار یادبود شهدای افغانستان را بالای تپه وزیر محمداکبر خان مورد تصویب قرار داد و وزارت امور شهرسازی و شاروالی کابل را موظف نمود، تا ساحه متذکره را سروی نمایند، دیزاین و پلان مالی آن را ترتیب و به ریاست جمهوری ارایه کنند.
در این جلسه سرپرست جمعیت افغانی سره‌میاشت، پیشنهاد انتقال موازی (۱۳۰) جریب زمین دولتی واقع منطقۀ نانکچی افشار کابل را به منظور احداث شهرک رهایشی سره‌میاشت و توسعۀ آن، مطرح کرد.
سرپرست سره‌میاشت خاطر نشان کرد که قبلاً ساحۀ نانکچی افشار به اساس حکم رئیس جمهور وقت تصفیه و نظر به نامۀ رسمی وزارت امور شهرسازی تعدیل، پلان تفصیلی شهرک ترتیب و نقشه‌های آن ارائه گردیده است. او افزود که بر مبنای آن موازی ۸۰ جریب زمین غرض احداث شهرک و ۵۰ جریب دیگر جهت توسعۀ آن، ایجاد فضای سبز، مسجد و پارک تفریحی ضرورت می‌باشد.
کابینه، ادارۀ اراضی کشور را موظف نمود تا ساحه متذکره را به وزارت امور شهرسازی انتقال نمود  و وزارت امور شهرسازی به همکاری شاروالی کابل نیازمندی‌های مسکن کارکنان جمعیت افغانی سره‌میاشت را حل نماید.
علی احمد عثمانی وزیر انرژی و آب نیز در مورد تکمیل فاز دوم پروژۀ بند کجکی توسط کمپنی ۷ Construction USA Corp به جلسه معلومات داد.
او، در مورد پیشرفت کار پروژه، از دو طرح پیشنهادی مبنی بر سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری از بند متذکره یادآوری کرد، که مطابق طرح اول امور مربوط به تولید ۱۰۰ میگاوات برق جدید از جانب کمپنی صورت گرفته، دولت مبلغ ۴۰ ملیون دالر جهت احداث کانال سرمایه‌گذاری می‌نماید.
وزیر انرژی و آب گفت، مطابق طرح دوم، دولت بر علاوه استیشن برق ۱۰۰ میگاوات، استیشن برق ۵۱.۵ میگاوات موجوده را نیز در اختیار کمپنی قرار داده، در آنصورت کمپنی برق را بالای برشناشرکت به فروش رسانیده، و دولت مانند طرح اول مبلغ ۴۰ میلیون دالر جهت احداث کانال می‌پردازد، که مطابق این طرح‌ها قیمت‌های فروش برق در سه کتگوری نظر به تهدیدات امنیتی بلند، متوسط و پائین در مقابل هر کیلووات فی ساعت تعیین خواهد گردید.
جلسه، بعد از بحث، طرح دوم پیشنهادی را مورد تصویب قرار داد و وزارت انرژی و آب را موظف نمود تا کار پروژۀ متذکره را عاجل آغاز نماید.
در  این جلسه، شش مورد معاهدات بین‌المللی ذیل توسط معین اقتصادی وزارت امور خارجه ارایه گردید، و از سوی کابینه مورد تائید قرار گرفت.
• توافقنامۀ بیست و یکمین کنفرانس اعضأ (COP21) کنوانسیون چارچوب ملل‌متحد در مورد تغییر اقلیم.
• یادداشت تفاهم میان وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان و وزارت امور خارجه جمهوری اندونیزیا در زمینه همکاری‌های آموزشی و تحصیلی دیپلوماتیک.
• یادداشت تفاهم میان وزارت امور خارجۀ جمهوری اسلامی افغانستان و وزارت فدرال امور خارجه کنفدراسیون سویس پیرامون مشورت‌های دوجانبه.
• موافقتنامه همکاری‌ها میان جمهوری اسلامی افغانستان و جمهوری ایتالیا در عرصۀ فرهنگ ساینس و تکنالوژی.
• موافقتنامه درخصوص مصؤنیت‌ و امتیازات برای سازمان همکاری‌های اسلامی.
• موافقتنامه میان جمهوری اسلامی افغانستان و دولت جمهوری یونان در مورد ایجاد نمایندگی سیاسی

کابل باختر 1 میزان
صلاح الدین ربانی وزیر امور دیروز در حاشیه هفتادویکمین اجلاس مجمع عمومی ملل متحد در نیویارک با خانم فدریکا موگرینی نماینده عالی اتحادیه اروپا در امور خارجی و سیاست امنیتی، ملاقات کرد.
به اساس معلومات ریاست اطلاعات وزارت امور خارجه به آژانس باختر، در این ملاقات، طرفین آمادگی ها برای برگزاری کنفرانس بروکسل در مورد افغانستان را به بررسی گرفتند و از سطح اشتراک هیئت های کشورها و سازمان های بین المللی در این کنفرانس که تا حال تأیید شده است، اظهار رضایت کردند. طرفین همچنان در باره راهکار مشترک آینده برای مهاجرین صحبت کردند و توافق نمودند که از جانب جمهوری اسلامی افغانستان سند یاد شده را وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان با اتحادیه اروپا امضاء خواهد کرد.

کابل باختر 1 میزان
صلاح الدین ربانی وزیر امور خارجه دیروز در حاشیه هفتادویکمین اجلاس مجمع عمومی ملل متحد در نیویارک با ایاد امین مدنی سرمنشی سازمان همکاری های اسلامی، ملاقات کرد.
به اساس معلومات ریاست اطلاعات وزارت امور خارجه به آژانس باختر، در این ملاقات، طرفین در مورد برنامه های سازمان همکاری های اسلامی، نشست آینده شورای وزرای امور خارجه این سازمان در تاشکند، کنفرانس بروکسل در مورد افغانستان، تلاش های صلح حکومت افغانستان و نقش مؤثری که سازمان همکاری های اسلامی می تواند در حمایت از این تلاش ها ایفاء کند، بحث و تبادل نظر نمودند.

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL