24 سنبله 1393

RSS Facebook

اعلانات

Shakeeb Rahmati Weblog

خبر های جدید

جلسه شورای امنیت ملی تحت ریاست رییس جمهور کرزی برگزار گردید

جلسه شورای امنیت ملی تحت ریاست رییس جمهور کرزی برگزار گردید

کابل باختر 23 سنبله جلسه شورای امنیت ملی تحت ریاست حامد...

اطلاعیه وزارت حج واوقاف

اطلاعیه وزارت حج واوقاف

کابل باختر/ 23/ سنبله اطلاعیه وزارت حج واوقاف به اطلاع حجاج ولایت...

Youtube Player

khantry design

اعلانات

بنر

سیاسی

کابل باختر/ 13/ سنبله
فعالیت ها و دستاوردهای حکومت سیزده ساله حامدکرزی و میراث که این نظام، چگونگی حکومت آینده افغانستان امروز ازسوی برخی فعالان جامعه مدنی مورد نقد و بررسی قرارگرفت.
به گزارش آژانس باختر ، این کنفرانس که از سوی نهادهای چون روند تفاهم ملی جوانان افغانستان ، نهادملی زنان مبارز افغانستان و حرکت عدالت و استقلال برگزار گردید، موضوعات مختلف چون حضور زنان درنظام سیاسی درحال عبور ، عدم تطبیق قوانین درافغانستان ، آگاهی غرض بلند رفتن وشعور سیاسی زنان و چگونگی حضور و نقش زنان درآزادی بیان درسایه کار کردهای سیزده ساله دولت مورد نقد و بررسی قرار گرفت.
داکتر حمیده وردک یکی از برگزارکننده های این کنفرانس گفت که هدف کلی این برنامه بررسی کارکردها و چالش های است که پس از انتقال قدرت سیاسی به حکومت آینده به میراث گذاشته میشود و نظام آینده باید چه راه کارهای را بخاطر تقویت کارکردها و عبور از چالش ها روی دست گیرد ازجمله موضوعات بودکه ماروی آن بحث و گفتگو کردیم .
همچنان سیمین حسن زاده معین امورنشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ فعال حقوق زن و جامعه مدنی ضمن سخنرانی دراین نشست گفت که زنان افغانستان با وجود مشکلات جدی که فراراه آنان قرارداشت با تلاش و فعالیت های گسترده و دوامدار درطول سیزده سال گذشته توانسته اند جایگاه خوبی داشته باشند.
معین امور نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ با خوش بینی از حضور گسترده زنان درفعالیت های رسانه یی گفت، امیدوار هستیم رسانه های افغانستان از حضور زنان دراین بخش به عنوان ابزار اشتهاری استفاده ننمایند بلکه مهم این است که تخصص تجربه و دیدگاه زنان بازتاب داده شود.
شرکت کنند گان باآنکه از برخی مشکلات ، چالش و خلاها که فراراه حکومت افغانستان درطول سیزده سال گذشته وجود داشت و عملکرد و دستاوردهای دولت را دربخش های مختلف انکار ناپذیر توصیف نمودند که ایجاد نیروهای امنیتی ، رشد فعالیت های رسانه یی ، رشد آموزش و پرورش ،گسترش فعالیت های اقتصادی بخش از این دستاوردهاست که باید آن را یاد کرد.

کابل باختر/ 13/ سنبله
پروسه تفتیش آرا درآخرین مراحل کاری قرارداشته وختم این پروسه دریک قدمی قرار دارد.
به گزارش آژانس باختر ، سخنگوی کمیسیون انتخابات اظهار امیدواری میکند که روند تفتیش آرا احتمالاً امروز خاتمه خواهد یافت.
نورمحمد نور سخنگوی این کمیسیون که امروزدریک نشست خبری سخن می گفت: اظهار داشت.
احتمالاً امروز روند تفتیش و شمارش صددرصد آرا خاتمه پیدا نماید.
تا حال اضافه از بیست دو هزار صندوق تفتیش و بازشماری شده است و تنها هفتصدوپنج صندوق باقی مانده که احتمالاً امروز این صندوق ها نیز تفتیش خواهندشد.
او همچنان گفت که درمورد ابطال آرای دوهزار محل دریک جلسه علنی تصمیم گرفته خواهد شد.
نورازاعلام نتایج انتخابات چیزی نگفت، اما او افزود که این روزنزدیک است و برای اعلام نتایج روز های انگشت شمار باقی مانده است.

کابل باختر/ 13/ سنبله
معاون اول ریاست جمهوری امروزبا ، معاون سفیر ایالات متحده امریکا در کابل دیدار و گفتگو کرد.
دفترمطبوعاتی ریاست جمهوری به آژانس باختر خبر داد، در این دیدار که در آن خانم لوریل ملر، معاون فرستادۀ ویژۀ ایالات متحده امریکا در امور افغانستان و پاکستان نیز حضور داشت، محمد یونس قانونی معاون اول ریاست جمهوری، پایان بخشی به پروسه انتخابات را یکی از انتظارات جدی مردم افغانستان دانست که از به دارازا کشانیده شدن این روند خسته شده اند.
معاون اول ریاست جمهوری نزدیکی های هردو ستاد انتخباتی را در زمینه های سیاسی، مایه امیدواری دانسته افزود که مساعی ما و دوستان بین المللی در جریان است  تا این معضل به نتیجه مطلوب برسد  بر بنیاد آن حکومت آینده افغانستان به وظایف مهم و عدیده اش در قبال مردم رسیده گی کند.
در این دیدار آقای مایکل مک کنلی معاون سفیر ایالات متحده امریکا در کابل نیز توقع برد که افغانستان بزودی شاهد یک حکومت جدید باشد که در نتیجه پروسه انتخابات بوجود آمده باشد.
همچنان در این دیدار خانم لوریک میلر  معاون فرستاده ویژه ایالات متحده امریکا در امور افغانستان و پاکستان یاد آوری کرد که افغانستان بیش از هر زمان دیگر به ثبات و آرامش نیازمند است و ما در این راستا با مردم و کشور افغانستان همکاری خواهیم داشت.
بر بننیاد یک خیر دیگر: محمدیونس قانونی معاون اول ریاست جمهوری حوالی ظهر امروز در دیدارش با یان کوبیش نماینده ویژۀ سازمان ملل در امور افغانستان همکاری های دو ستاد انتخاباتی را زمینه ساز پایان یافتن معضل انتخابات در افغانستان خواند.
معاون اول ریاست جمهوری خاطر نشان کرد که مردم در وضعیت ناگواری به سر می برند و این آشفته گی های وضعیت کشور همه طرف ها را  به تدبر، تسامح و تساهل و همکاری با همدیگر  فرا می خواند تا گره این دشواری کشوده شود.
در این دیدار یان کوبیش نماینده ویژه سازمان ملل برای افغانستان نیز اظهار امیدواری کرد که همه تلاش ها در این مسیر صورت بگیرد تا صفحه جدیدی در زنده گی مردم افغانستان بازگردد و سازمان ملل در این جهت کار خواهد کرد.

کابل باختر 12 سنبله
آمادگی ها برای برگزاری نشست سران ناتو در ویلز گرفته شده واین شهر فردا میزبان سران ناتو خواهد بود.
گزارشگر آژانس باختر مینگارد: برگزاری نشست ویلز از چند سو حایز اهمیت است ، درعراق گروه داعش ظهور کرده وبا تفکر  واندیشۀ گم دنیا را مضطرب ساخته است واز جانب دیگر حوادث در اوکراین تقابل وآغاز جنگ سرد اروپا وغرب را با روسیه فراهم  نموده است واز جانبی هم طویل شدن نتیجه انتخابات ریاست جمهوری افغانستان وچانه زنی های نامزدان سبب شد که درین جلسه از افغانستان ستر جنرال بسم الله محمدی وزیر دفاع ملی کشورنمایند گی کند .
مسلماً وزیر دفاع ملی  درین نشست  به تمویل  وتجهیز  وآموزش  نیرو های  اردوی ملی تاکید خواهد کرد وبادرنظر داشت و ضعیت جاری  درکشور ومنطقه خواستار  کمک های بیشتر ناتو به اردوی ملی  افغانستان خواهد شد .
درکنفرانس  توکیو جامعه بین المللی سالانه مبلغ1/ 4 ملیارد دالر کمک  به اردوی ملی متعهد شدند اما بنابه گزارش ها  سترجنرال  بسم الله محمدی ازجامعه جهانی  خواهد  خواست تا این کمک ها را به سالانه 1/6 ملیارد دالر  افزایش دهند .
با آنکه ناتو وجامعه  بین المللی پیوسته به تجهیز نیروهای اردوی ملی  تاکید کرده اند ، تا هنوز  قوت های  زمینی کشور  فاقد حمایت وآتش هوایی مستقل اند ، تا هنوز  اردوی ملی  کشور قدرت آتش هوایی ندارد واز طیارات  جنگی وشکاری  خبری نیست .
به همین دلیل بیشترین مردم  چندان  امیدی  ازین نشست ندارند ، زیرا به باور آنها  اضافه از ده سال  است که نظام  افغانستان  پیوسته به تجهیز  نیروهای  اردوی ملی تاکید دارد و خواهان جنگنده های هوایی میباشد ، اما تاکنون به این درخواست دست نیافته اند.
مردم از سران  ناتو می خواهد  که تا به این خواست  برحق  مردم افغانستان  توجه کنند وافغانستان را هم از لحاظ  نیروی  زمینی  وهوایی تجهیز  کنند وبا این شیوه این نیروها را خود کفا سازند.

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL