10 اسد 1393

RSS Facebook

اعلانات

Shakeeb Rahmati Weblog

خبر های جدید

خانواده بن لادن در معادن سنگ مرمر ایتالیا شریک شد

خانواده بن لادن در معادن سنگ مرمر ایتالیا شریک شد

روم - ایرنا –باختر- 10 اسد خانواده اسامه بن لادن ،رهبر...

شورای امنیت باصدور قطعنامه ای داعش را تهدید بزرگ برای عراق دانست

شورای امنیت باصدور قطعنامه ای داعش را تهدید بزرگ برای عراق دانست

تهران - ایرنا –باختر- 10 اسد شورای امنیت سازمان ملل متحد...

انفجارهایی در جزیره تایوان بوقوع پیوست

انفجارهایی در جزیره تایوان بوقوع پیوست

تایپی – رویترز- باختر- 10 اسد وقوع چندین انفجار در شهر...

Youtube Player

khantry design

اعلانات

بنر

سیاسی

کابل  24 سرطان باختر
شورای عالی ستره محکمه امروز تحت ریاست پوهاند عبدالسلام عظیمی قاضی القضات تشکیل جلسه داده ، روی موضوعات شامل اجنداء رسیده گی به عمل آورد .
به اساس معلومات ریاست نشرات ستره محکمه به آژانس باختر،شورای عالی نخست با توجه به نامه رسمی ریاست عمومی اداره امور و دارالانشای شورای وزیران که تعارض برخی ازمواد قانون نافذه منع تطهیر پول وعواید ناشی از آن را به منظور بررسی مطابقت آن باقانون اساسی به ستره محکمه ارسال داشته اند ، موارد مطروحه را متکی به حکم ماده 121 قانون اساسی کشور مورد غور و بررسی قرارداده ، نظر توجیهی و توضیحی در زمینه را ابراز و به د ارالانشاء  وظیفه سپرد تا موضوع را به مرجعش اخبار نماید.
سپس بنابر تقاضای اداره لوی څارنوالی هدایت داده شد تا به منظور رسیده گی به دوسیه های متهمین نظامی ولایت نیمروز که انتقال متهمین قضایا به ولایت فراه مقدور نمیباشد ، هیئت قضایی محکمه ابتدائیه نظامی ولایت فراه  به ولایت نیمروز سفرنمایند .
شورا همچنان مراتب تسلیت عمیق خویش را نسبت وفات نابهنگام فوزیه اورکزی رئیس وثایق و ثبت اسناد ریاست محکمه استیناف ولایت بلخ که به اثر مریضی عایده داعی اجل را لبیک گفته است ، ابراز داشته ضمن قدر دانی از ایفای متعهدانه وصادقانه وظایف وی در مراحل مختلف کاری ، نبود وی را یک ضایعه دانسته و  به مرحومه از بارگاه الهی بهشت برین و به خانواده و بازمانده گانش صبر جمیل مسئلت کرد .
بعداً استهداات واصله ذیل مورد غور ورسیده گی قرار گرفت :
- استهدائیه  مشاوریت حقوقی شاروالی کابل پیرامون نحوه تثبیت اسناد مدار اعتبار ملکیت در برابر استملاک زمین ویا جایداد .
- استهدائیه د آریانا افغان هوایی شرکت درخصوص چگونگی تطبیق قانون کار بر مسایل ذاتی کارمندان مربوط ، درحالیکه شرکت دارای لایحه منابع بشری نیز هست .
- استهدائیه ریاست محکمه استیناف ولایت غزنی راجع به اداره اموال تحت ولایت قاضی .
- استهدائیه وزارت امور مبارزه با مواد مخدر دررابطه به توضیح وتفسیردو ماده مشخص از قانون مبارزه علیه مسکرات ومواد مخدر و کنترول آ ن .
و پیشنهاد  لوی څارنوالی درمورد مشکل مربوط به حضور متهم به محکمه حین  تمدید توقیفی وی .
که درهرمورد درروشنایی قوانین نافذه رهنمایی های لازم به عمل آمد .
برعلاوه درجلسه امروزی شورای عالی روی یک مورد تقاضای تجدید نظرخواهی و (۲۱) مورد درخواست تبدیلی محکمه در قضایای جزایی و مدنی که ازجانب اصحاب دعاوی و اداره لوی څارنوالی مطرح گردیده بود نیز رسیده گی صورت گرفته و درزمینه تصامیم لازم اتخاذ گردید .

کابل  24 سرطان باختر
جلسه کمیسیون عالی دولتی برگزاری مراسم تحلیف رئیس جمهور منتخب، به ریاست شیر محمد کریمی لوی درستیز وزارت دفاع ملی و رئیس کمیته امینتی مراسم تحلیف، امروز در تالار جلسات ریاست عمومی ادارۀ امور و دارالانشای شورای وزیران دایر شد.
به اساس معلومات ریاست اطلاعات و ارتباط عامه ریاست عمومی ادارۀ امور و دارالانشای شورای وزیران به آژانس باختر،
ابتدا، شیر محمد کریمی در رابطه به مراسم تحلیف رئیس جمهور منتخب که تاریخ یازدهم برج اسد سالروان مطابق به دوم آگست 2014 تعیین گردیده بود، گفتند که بالاثر تقاضای کتبی نماینده خاص ملل متحد در امور افغانستان و تقاضای نامزدان ریاست جمهوری بخاطر تفتیش مجدد شمارش آرا تاریخ مراسم تحلیف رئیس جمهور منتخب به تعویق افتید که تاریخ و روز مشخص آن بعداً به اطلاع هموطنان رسانیده میشود.
بعداً، کمیسیون برگزاری مراسم تحلیف تصریح نمود که هر نوع نشرات از طریق رسانه های جمعی در رابطه به تاریخ مراسم تحلیف و یا سایر موضوعات مرتبط به آن جز صلاحیت های این کمیسیون بوده سایر ارگان های دولتی حق ابراز نظر را در این مورد ندارند.
طبق اجندا، روسای کمیته ها گزارش اجراآت شان را حسب ذیل به جلسه مطرح نمودند.
ابتدا، رئیس کمیته امنیتی از مسؤولین امنیتی وزارت های دفاع ملی، امور داخله، ریاست عمومی امنیت ملی و روسای محافظت رجال برجسته و محافظت رئیس جمهوری خواست تا در رابطه به برنامه های کاری شان به اعضای کمیسیون معلومات ارایه نمایند، مسؤولین متذکره بالترتیب از برنامهها و اجراآت شان در رابطه به تأمین امنیت مراسم تحلیف در شهر کابل و حومه آن به اعضای کمیسیون معلومات مفصل ارایه نمودند.
بعداً، پوهنمل غلام نبی فراهی معین مالی و اداری و سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ و رئیس کمیته فرهنگی از پیش رفت وظایف آن کمیته طبق برنامه ترتیب شده به جلسه اطمینان داد.
در ادامه، داکتر محمد یعقوب رسولی از جریان کار ساختمان، تزئین و رنگمالی میدان هوائی بین المللی کابل به جلسه گزارش ارایه و اطمینان دادند که تمام کارهای میدان هوائی طبق برنامه اکمال میگردد.
بعداً، نثار احمد حبیبی رئیس تنظیف شاروالی کابل از جریان کار قیرریزی سرک های ارگ ریاست جمهوری الی میدان هوائی، پارک کاری این ساحات، آماده نمودن بیرق های تزئینی و نصب کتاره ها در سرک هواشناسی و آماده گی برای گل کاری ساحات مسیر سرک میدان هوائی به جلسه معلومات داده که مورد تائید قرار گرفت.
در اخیر جلسه کمیسیون برگزاری مراسم تحلیف فیصله بعمل آورد هر نوع نشر اخبار در رابطه به تاریخ مراسم تحلیف و سایر موضوعات مرتبط به این روند بعد از تائید جلسه و تعیین شخص مسؤول از طریق نشرات جمعی بدست نشر سپرده شود. 

بامیان  24 سرطان باختر
نهادها وفعالان جامعه مدنی بامیان در یک گردهمایی انزجار خودها رااز تصویب شدن طرح قانون امتیاز های اعضای شورای ملی امروز ابراز  نمودند .
طیبه خاوری نماینده جامعه مدنی به خبرنگار آژانس باختر گفت: طبق ماده شانزده  قانون اساسی دولت مکلف  به ایجاد جامعۀ مرفع بر اساس  اصل عدالت اجتماعی میباشد که تصویب ایجاد قانون بر خلاف  اصل عدالت اجتماعی بوده و منافع  یک قشر خاصی را به شدت تامین  میکند با توجه به  دلیل  که بیان شد نهادهای مدنی بامیان  وفعالان مدنی با میان مخالفت سریع خود را با تصویب این قانون اعلام  می نمایند.
آنها این اقدام  مجلس  نمایند گان را یک رفتار خلاف  اصل همگانی قانون منافع ملی و آموزه های دینی  می دانند.

کابل24 سرطان باختر معاون اول ریاست جمهوری دردیدارش با ریچادر استک، سفیر کشور شاهی بریتانیا در کابل، بر نقش ناظران بین المللی در روند تفتیش و باز شماری آرای دور دوم انتخابات افغانستان تأکید داشته و آن را مایۀ جلب اعتماد و تأمین شفافیت دانست. محمدیونس قانونی معاون اول ریاست جمهوری در ملاقات با سفیر بریتانیا در قصر گلخانه ریاست جمهوری یاد آورشد که امیدوارم که هردو نامزد در مذاکرات شان بحث پیرامون جزئیات مسایل را در بخش های تخنیکی و سیاسی سازمان دهی کنند . در این دیدار ریچارد استک سفیر بریتانیا در کابل، از این که تنشها و کشیده گی های دور دوم انتخاباتی در افغانستان راه حل خود را یافته است اظهار خرسندی کرده خاطر نشان کرد که تحقق مسایل توافق شده در این مورد میتواند برای افغانستان ثبات و امنیت بیشتر ببخشد.
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL