23 دلو 1394

RSS Facebook

اعلانات

Shakeeb Rahmati Weblog

خبر های جدید

سخنگوی شرکت برشنا : امروز برق وارداتی تاجکستان وصل میشود

سخنگوی شرکت برشنا : امروز برق وارداتی تاجکستان وصل میشود

کابل باختر/ 23/ دلو سخنگوی شرکت برشنا میگوید، لین برق وارداتی...

پنج پولیس در حمله خودی در جنوب کشور به شهادت رسیدند

پنج پولیس در حمله خودی در جنوب کشور به شهادت رسیدند

شهرقندهار23 دلو باختر پنج پولیس در ولایت قندهار درجنوب کشور در...

پیوستن یازده عضو گروه طالبان به برنامه صلح درهرات

پیوستن یازده عضو گروه طالبان به برنامه صلح درهرات

شهرهرات 23 دلو باختر يازده تن از افرادی که ولسوالي گذره...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


سیاسی

کابل 13 دلو باختر
شورای عالی ستره محکمه امروز به ریاست قانونپوه سید یوسف حلیم رئیس ستره محکمه تشکیل جلسه  داد .
به اساس معلومات ریاست نشرات ستره محکمه آژانس باختر،شورا نخست حادثه تروریستی منجر به شهادت میا عبدالرحیم قاضی دیوان امنیت عامه محکمه استیناف ولایت ننگرهار را که ازجانب دشمنان صلح و ثبات صورت گرفت ، شدیداً محکوم نموده ضمن استدعای بهشت برین به مرحومی و ابراز تسلیت به فامیل و بازماندگانش ،  از ارگانهای امنیتی کشور خواست تا تدابیر بیشتری را درجهت تامین امنیت قضات و محاکم اتخاذ و درقسمت شناسایی عاملین چنین حوادث اجراات مسئولانه را انجام دهند .
سپس با توجه به هدایت رئیس جمهوری اسلامی افغانستان و بادرنظرداشت پیشنهاد نهاد های امنیتی و دفاعی کشور ، به منظور تسهیل و تسریع پروسه ترتیب و ثیقه حصر بازمانده گان نفقه خوار  شهدای ارگانهای امنیتی کشور ، تصویب به عمل امد تا محاکم درترتیب چنین وثایق به استناد تصدیق رسمی نهاد های امنیتی مبنی برتایید شهادت منسوب و تعداد ورثه مستحق الارث وی وپس ازاستماع شهادت شهود معرفت واخبار اقدام عاجل نموده و عنداللزوم دراجرای وثایق وکالت خط آنان نیز درعین زمان اجراات نمایند .
متعاقباً طبق اجندا برخی از استهداات واصله موردغور وبررسی قرارگرفته ، دربرابر استهدائیه ریاست امور قنسلی وزارت ا مور خارجه مبنی بر چگونگی ارجاع قرار های قضایی محاکم پیرامون سرپرستی اطفال به ادارات قنسلی بنابر تقاضای  سرپرست آنان ، تصریح گردید که قانون سرپرستی اطفال منتشره جریده رسمی شماره 1130 خروج طفل تحت سرپرست را منوط به تجویز محکمه ذیصلاح که همانا محاکم ابتدائیه احوال شخصیه اند ، دانسته و نیز مکلفیت های سرپرست وا جراات نماینده گی های سیاسی افغانستان در قبـال چنین مسایل را مشخص نموده است، طبقاً اجراات به عمل اید .
همچنان شورای عالی ستره محکمه قضاوت وال عبدالحسیب احدی عضو ستره محکمه را به حیث رئیس دیوان تجارتی ستره محکمه تعیین نموده و به موصوف درپیشبرد امور موفقیت آرزو کرد .
به همین ترتیب درمورد استهدائیه ریاست محکمه استیناف ولایت کابل در خصوص یک وکالت خط مرتبه سالهای قبل که وکیل ازحیات ، ممات و سکونت موکلش اطلاعی ندارد ، رهنمایی به عمل آمد که درماده 1606 قانون مدنی شرایط انتهای وکالت تسجیل یافته  و ازجانبی تشخیص میزان اعتبار وثیقه از صلا حیت های محاکم بوده و محکمه میتواند وکالت را به حالت تعلیق  قرارداده و بعدازانجام تحقیقات همه جانبه درخصوص حیات وممات  موکل و اعتبار وکالت تصمیم لازم اتخاذ نمایند .
همینطور در رابطه به استهدائیه ریاست محکمه استیناف ولایت میدان وردگ درمورد یک دعوی عقاری متکی به مصوبه شماره 1534 مورخ 16ر10ر1393 شورای عالی ستره محکمه که در قبال یک قضیه مشابه صادر گردیده ، خاطر نشان گردید که اگر قرار ترک خصومت درمرحله نهایی روی شکلیات بوده وماهیت موضوع بین طرفین لاینحل باقیمانده باشد ، محکمه مماثل میتواند بعداز مراجعه مدعی به ماهیت موضوع رسیده گی  نموده و به نزاع میان طرفین خاتمه بخشد .
به همینگونه در قبال استهداات واصله از  څارنوالی جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی لوی څارنوالی ،  ریاست نظارت بر تطبیق احکام قطعی و نهایی ستره محکمه ،  ریاست محکمه استیناف فراه وریاست محکمه استیناف ولایت بغلان نیز در روشنایی قوانین نافذه رهنمایی های لازم صورت گرفت .
برعلاوه درجلسه شورای عالی روی سه تقاضای تجدید نظر مدنی با شانزده درخواست تبدیلی محکمه در مسایل جزایی و مدنی رسیده گی صورت گرفته و درهرمورد بعداز غور لازم تصامیم لازم اتخاذ گردید .

کابل باختر13 دلو
سید رضا موسوی به حیث سرپرست اداره مستقل هوانوردی ملکی به مسوولان و کارمندان آن اداره معرفی شد .
به گزارش آژانس باختر: سید رضا موسوی براساس حکم ریاست جمهوری به حیث سرپرست ریاست اداره مستقل هوانوردی ملکی معرفی شده است .
درمراسم که به این مناسبت برگزار شده بود ، محمود شاه حبیبی معاون عملیاتی اداره مستقل هوانوردی ملکی ، ازهمکاری مسئولان وکارمندان آن اداره درامورکاری ، به سرپرست جدید اطمینان داد .

کابل 13 دلو باختر
محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان به سلسله دیدار هایش با دست اندرکاران رسانه ای کشور شام روز گذشته با شماری از اعضای فدراسیون ژورنالستان و نهاد های حمایت از رسانه ها دیدار کرد.
به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری به آژانس باختر،در این دیدار که در ارگ انجام شد، تعدادی از اعضای فدراسیون ژورنالستان به نماینده گی از دیگران در رابطه به فعالیت های شان معلومات داده گفتند که اعضای فدراسیون مذکور بیشتر شده است و نهاد های صنفی خبرنگاران در حال پیوستن به این فدراسیون می باشند که این کار ایجاد اجماع را بخاطر توافق روی مسایل آسان می سازد.
آنان از حکم اخیر رئیس جمهور در مورد تطبیق بهتر قوانین مربوط به رسانه های همگانی در راستای تقویت آزادی بیان و تامین دسترسی به اطلاعات، تشکر کردند و خواستار پیگیری از تطبیق این حکم گردیدند.
همچنان آنان پیش نویس ابتدایی موازین اخلاقی و چگونگی پوشش خبری حملات تروریستی و واقعات خشونت بار را به رئیس جمهور ارائه کردند و بخاطر رسیده گی بیشتر به خانواده های شهدای اهل رسانه ای کشور تاکید نمودند.
به همین ترتیب اعضای فدراسیون ژورنالستان و نهاد های حمایت از رسانه ها پیشنهاد کردند که کنگره ملی سرتاسری خبرنگاران در کابل برگزار گردد تا رهنمود چگونگی پوشش خبری و سایر فعالیت های خبرنگاران را تصویب نماید.
رئیس جمهور غنی پس از استماع خواستها و پیشنهادات اعضای فدراسیون ژورنالستان و نهاد های حمایت از رسانه های کشور، گفت که شما در میان خود فیصله کنید که مواد حکم مذکور و سایر موضوعات مربوط به دولت و همچنان رسیده گی به خبرنگاران کشور از سوی شورای عالی رسانه های افغانستان و یا مشترکاً از جانب نماینده گان فدراسیون ژورنالستان و حکومت نظارت شود.
محمد اشرف غنی ضمن استقبال از پیشنهاد اعضای فدراسیون ژورنالستان مبنی بر تدویر کنگره ملی سرتاسری خبرنگاران در کابل گفت که دولت در این قسمت با حفظ استقلال رسانه ها، همکاری خواهد کرد.
رئیس جمهور کشور گفت که شخصاً آماده هستم تا برای تقویت صندوق وجهی رسیده گی به خانواده های شهدا در داخل و خارج کشور کمک جلب نمایم.
وی افزود که مدیریت این صندوق از سوی رسانه ها  بدون مداخله دولت انجام شود تا از آن بخاطر حمایت از آزادی بیان با شفافیت کامل برای کمک به خانواده های قربانیان بخصوص خبرنگاران استفاده صورت گیرد.
رئیس جمهور افزود که بخاطر فراهم آوری فضای مصئون کاری برای خبرنگاران و دست اندرکاران رسانه ای کشور از تاسیسات دولتی به شمول رادیو تلویزیون ملی استفاده صورت گیرد اما رسانه ها باید روی طرح مشخص در این قسمت کار نمایند.
محمد اشرف غنی گفت که بخاطر تامین حقوق و امتیازات اساسی خبرنگاران بحث صورت گیرد و این موضوع روشن گردد که رسانه های کشور چه مکلفیت های در قبال خبرنگاران و سایر کارمندان شان دارند.
رئیس جمهور کشور گفت که در رابطه به حادثه ناگواریکه در اثر آن محمد زبیر خاکسار یکی از خبرنگاران فعال کشور به شهادت رسید، تحقیقات جدی و همه جانبه جریان دارد.
رئیس جمهوری اسلامی افغانستان خاطر نشان کرد که قرارداد دیجیتال سازی تلویزیون ها باید بررسی شود تا این موضوع روشن گردد که قرارداد مذکور انحصاری است و یا نه.
رئیس جمهور غنی خطاب به اعضای فدراسیون ژورنالستان و نهاد های حمایت از رسانه ها گفت که آزادی بیان را خود تان تعریف و استقلال کاری تانرا حفظ کنید، دولت نقش تسهیل کننده را دارد و این موضوع را باید درک نمائیم که همه ما در یک کشتی سوار هستیم و رسیدن این کشتی به سر منزل مقصود، وظیفه همه ما می باشد.

کابل باختر13 دلو
داکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه جمهوری اسلامی افغانستان روز گذشته با خانم سوشما سواراج وزیر امور خارجه هند در حیدرآباد هاوس دیدار و گفتگو نمود.
خانم سواراج روابط میان هند و افغانستان را تاریخی و کهن توصیف نمود و بر ادامه و گسترش هرچه بیشتر روابط نیک میان دوکشور تاکیدکرد و یکباردیگر برادامه همکاری‌ها میان دو کشور در عرصه‌های اقتصادی٬ امنیتی و منطقه‌ای سخن گفت و آمادگی کشورش را برای تلاش در راه تامین صلح و ثبات اعلام کرد.
خانم سواراج همچنان از اقدام به موقع نیروهای امنیتی افغانستان در حفاظت از قونسلگری‌های هند در شهرهای مزارشریف و جلال آباد تمجید نمود.
داکترعبدالله عبدالله رئيس اجرائیه کشور هم روابط میان دو کشور را دیرینه٬ تاریخی و پایدار خواند و گفت: افغانستان و هند دو کشور دوست و دارای روابط نیک و حسنه‌اند. افغانستان با حفظ این رابطه نیک بر ادامه و گسترش هرچه بیشتر روابط در عرصه‌های مختلف اقتصادی٬‌ امنیتی و فرهنگی تاکید می‌کند.
رئيس اجرائیه همچنان در ادامه صحبت‌های خویش با تاکید براهمیت همکاری‌های منطقه‌ای خواهان تسریع روند بهره برداری از بندر چابهار گردید و ابراز امیدواروی نمود تا ایران٬ افغانستان و هند در این راستا همکاری نمایند.
رئیس اجرائیه کشور در صحبت‌های خویش خواهان عملی‌شدن مفاد قرارداد استراتیژیک میان هند و افغانستان گردید و اطمئنان داد که طرف افغانستان آماده است در این بخش همکاری نماید.
در این نشست وضعیت امنیتی افغانستان٬‌ مبارزه با طالبان و داعش٬‌ پیش‌رفت‌های سیاسی٬‌ همکاری‌های بیشتر منطقه‌ای برای مبارزه با تروریزم٬‌ تکمیل پروژه‌های هند در افغانستان و آغاز برنامه‌های جدید٬‌ تکمیل فعال سازی ملی ‌بس در افغانستان٬‌ همکارهای بیشتر در عرصه تعلیم و آموزش٬‌ ظرفیت‌سازی در عرصه‌های حکومت‌داری خوب و اصلاح انتخابات مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL