20 سرطان 1399

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

نشستی به منظورحل مشکل ترانسپورت شهری برگزارشد

نشستی به منظورحل مشکل ترانسپورت شهری برگزارشد

کابل /20 سرطان /باختر وزارت ترانسپورت نشست مشترکی بااداره های ذیرط...

انفجاری درارزگان جان یک کودک را  گرفت

انفجاری درارزگان جان یک کودک را گرفت

ترینکوت /20 سرطان /باختر انفجاریک سرگلولۀ هاوان عصر امروز جان یک...

امریکا مقام بلندپایه چینی را به اتهام سرکوب اویغوران تحریم کرد

امریکا مقام بلندپایه چینی را به اتهام سرکوب اویغوران تحریم کرد

واشنگتن/ بی بی سی / ۲۰ سرطان/باختر امریکا علیه گروهی از...

Youtube Player

khantry design

اعلانات

سیاسی

کابل 10 سرطان باختر
محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در مورد بازرسی شکایت ها و گزارش های مربوط به چگونگی مدیریت و مصرف منابع مبارزه باشیوع ویروس کرونا، حکمی در هفت ماده‌ صادر کرد.
به اساس ماده اول این حکم، جهت حصول اطمینان از تطبیق درست تعهدات حکومت به منظور حاکمیت قانون، شفاف سازی، پاسخگویی و مسئولیت پذیری ادارت دولتی ذیربط در راستای مبارزه موثر با شیوع ویروس کرونا باتوجه به وظایف، صلاحیت ها، اجراات، فعالیت ها و ارائه خدمات شان، موارد آتی منظور است:
ماده دوم حکم متذکره، اداره بازرس را موظف کرده است
که شکایات و گزارش های معطوف به موارد فساد اداری مرتبط به موضوع این حکم را با رعایت فرمان شماره(۳) مورخ ۲۲/۲/۱۳۹۷ رئیس جمهوری اسلامی افغانستان، بازرسی کند.
در روشنایی بند اول ماده سوم حکم رئیس جمهور، اداره بازرس، شکایات و گزارش های مرتبط به موضوع این حکم را از مجرای اشخاص حقیقی، رسانه ها، نهادهای جامعه مدنی، مراکز تحقیقاتی و علمی و سایر اشخاص حکمی دریافت و بازرسی می کند. همچنان به اساس بند دوم این حکم، شکایات و گزارش ها به صورت حضوری، ایمیل، تلیفون و یا توسط سایر وسایل ممکن، قابل دریافت است.
ماده چهارم این حکم در مورد عملکرد اداره بازرس حکم می کند که این اداره جهت وضاحت موضوع، شکایات و گزارش ها، اسناد و مدارک حمایوی لازم را مطالبه می کند.
(۲) اداره بازرس بالاثر نتایج بررسی های خویش، مواردی را که ماهیت جرمی و جزایی داشته باشد، به مراجع ذیربط عدلی ارجاع می کند.
(۳) اداره بازرس پیرامون سایر مواردی که شامل فقره(۲) این ماده نباشد، سفارش ها وتوصیه های اصلاحی خویش را به آدرس مسوولان ادارات بازرسی شده، اصدار می کند.
(۴) اداره بازرس با رعایت احکام قانون حمایت از اطلاع دهندگان جرایم فساد اداری، از شاکی یا اطلاع دهنده حمایت می کند.
(۵) اداره بازرس در مطابقت به قانون دسترسی به اطلاعات، گزارش اجراات خویش را غرض آگاهی عامه نشر می کند.
ماده پنجم این حکم در رابطه به مکلفیت های ادارات حکم می کند: (۱) تمام ادارات دولتی و اشخاص مکلف اند که در موضوع مرتبط به این حکم با ادارۀ بازرس همکاری همه جانبه کنندو اسناد و مدارک مورد ضرورت آن اداره را در اختیار شان قرار دهند.
(۲) مسوولان ادارات تحت بازرسی مرتبط به این حکم با رعایت ماده اول و فقره(۱) ماده هفتم  فرمان شماره ۳ مورخ ۲۲/۲/۱۳۹۷ و همچنین فرمان شماره ۵۶ مورخ ۱۳/۵/۱۳۹۸ مکلف اند در صورت درخواست اداره بازرس، در میعادی که از جانب آن اداره تعیین می شود، حضور بهم رسانند.
همچنان در روشنایی ماده ششم این حکم رئیس جمهور، ریاست عمومی دفتر مقام عالی ریاست جمهوری مکلف است که منابع و امکانات مورد نیاز ادارۀ بازرس مرتبط به این حکم، به شمول نحوۀ تامین امنیت و حفاظت آن اداره را فراهم کندو در اختیار شان قرار دهد.
در روشنایی ماده هفتم این حکم رئیس جمهور، اداره بازرس موظف است که گزارش اجراات و فعالیت های مرتبط به این حکم را به صورت ماهوار ترتیب و به مقام عالی ریاست جمهوری ارسال کند.#

کابل 10 سرطان باختر
عبدالهادی ارغندیوال، نامزد وزیر وسرپرست وزارت مالیه امروز با محمد حنیف اتمر، سرپرست وزارت امور خارجه از طریق کنفرانس ویدیویی گفت وگو کرد.
در این دیدار دوجانب در رابطه به آمادگی های حکومت افغانستان برای برگزاری جلسه هیئت عالیرتبۀ دولتی (SOM) بحث و تبادل نظر کردند.
   سرپرست وزارت امور خارجه گفت که هدف از برگزاری جلسۀ هیئت عالیرتبۀ دولتی این‌ست که برای کنفرانس انکشافی سال ۲۰۲۰ که قرار است، در شهر ژنیو به میزبانی مشترک افغانستان و فنلند دایر شود، آمادگی گرفته شود. وی افزود که وزارت امور خارجه در این راستا با وزارت مالیه آماده همکاری و همآهنگی کامل است.
اتمر علاوه کرد:" از این‌که رهبری کنفرانس انکشافی ژنیو را وزارت مالیه به عهده دارد، باید برای برگزاری مؤفقانۀ این کنفرانس آماده باشیم و توقعات ما باید از این کنفرانس واضح باشد. وی افزود که همرای همکاران بین المللی، دفتر سازمان ملل متحد، کشور فنلند و تمویل کنندگان هماهنگی کنیم تا روی موارد اجندا و اسناد مورد نیاز صحبت کنیم.
سرپرست وزارت مالیه گفت: به خاطر برگزاری جلسۀ سام، باید اسناد اساسی را نهایی و برای تمویل کنندگان ارائه کنیم تا ایشان نظریات شان را شریک کنند و مطابق آن در مورد برگزاری چگونگی و زمان دقیق نشست ژنیو فیصله صورت گیرد. وی علاوه کرد:" اسناد مورد نیاز را با ریاست جمهوری شریک کرده ایم و ما می خواهیم که این اسناد قبل از برگزاری جلسه سام نهایی و همرای طرف های مقابل شریک شود تا در نشست متذکره در مورد چگونگی برگزاری نشست ژنیو بحث صورت گیرد.
در اخیر فیصله به عمل آمد تا تیم های تخنیکی وزارت مالیه و وزارت امور خارجه تشکیل شوندو در این رابطه نشست های شان را دوام دهند. همچنان تیم تخنیکی متذکره با یوناما و نمایندۀ خاص کشور فنلند در تماس باشد و نشست های مقدماتی را با تمویل کنندگان برگزاری کند تا نشست سام مطابق به توقعات ما دایرشود.
قابل تذکر است که نشست هیئت عالیرتبۀ دولتی (سام) زمان، مکان و چگونگی برگزاری کنفرانس انکشافی ۲۰۲۰ در مورد افغانستان را که قرار است در ژنیو دایر شود، تعیین می کند.

کابل/10 سرطان/باختر
شورای عالی ستره محکمه امروز تحت ریاست قانونپوه سید یوسف حلیم قاضی القضات ورییس ستره محکمه  تشکیل جلسه داد.
به اساس معلومات ریاست نشرات ستره محکمه به آژانس باختر، شورا نخست با توجه به استهدائیه ریاست دارالانشاء شورای عالی  در مورد ثبوت کذب شهادت شهود  که طبق احکام قانون  اصول محاکمات مدنی وقانون تشکیل و صلاحیت قوۀ قضائیه  از جمله موارد تجدید نظر بر فیصله های محاکم  ثلاثه  شمرده شده است، با درنظرداشت مصوبه شماره 983-4/12/1397 شورای عالی تصریح  کرد که صرف ادعا نه بل هر گاه ادعای  کذب شهادت از طریق  مراجع عالی پیگری  وبه اثبات برسد، بدون شک نتیجه آن می تواند  به حیث یکی از دلایل پیش بینی شده قانونی در روند رسیدگی تجدید نظر مورد بررسی قرار گیرد.
بعد سه گزارش  تفتیش اقتضایی  درمورد تخلفات قضایی پنج تن از قضات محاکم استیناف  ولایات کابل، قندهارو پروان مورد غور قرار گرفت  و با تشخیص  تخطی وظیفه یی شان که بیشتر به نبود رعایت تقییدات لازم قانونی در اجرای وثایق متمرکز بود، به قضات مورد نظر مطابق احکام مقرره طرز رسیدگی به تخلفات قضایی جزا های لازم تأدیبی تجویز شد.
در ادامه  جلسۀ در حالیکه  دگر جنرال عبدالفتاح عزیزی مرستیال لوی څارنوالی درامور نظامی  و برخی از وکلای محکومان جزایی حضور داشتند، پنج تقاضای تجدید نظر محکومان جزایی در قضایای فریبکاری،اختلاس،انتقال مواد انفجاری،غصب زمین دولتی وسؤ استفاده از صلاحیت وظیفه یی مورد رسیدگی قرار گرفت  ودرمورد درخواست های آنان با توجه به شرایط حکم ماده 282 قانون اجراآت جزایی تصامیم قانونی گرفته شد .
برعلاوه درجلسه بنا بر مطالبه اداره  لوی څارنوالی فرستادن هیئت به منظور رسیدگی به یک تعداد از دوسیه های جزایی استینافی به کندهار تجویز ونیز صلاحیت تبدیلی دو قضیه جزایی به محاکم ابتدائیه شهری بادغیس و سرپل تفویض شد.#نالان

کابل/ ۱۰سرطان/ باختر
شورای امنیت ملی می گوید: کامیابی توافق‌نامه‌ امریکا و طالبان و نیز روند صلح در افغانستان، به کاهش فوری خشونت‌ها و شروع مذاکرات میان افغانان بستگی دارد.
به گزارش آژانس باختر، شورای امنیت ملی می‌گوید که گروه طالبان از هفته کاهش خشونت به این‌سو روزانه به صورت اوسط ۴۴ حمله را در کشور راه‌اندازی کرده است. در پی این حمله ها روزانه دست‌کم ۲۴ غیرنظامی «کشته یا زخمی» شده‌اند.
جاوید فیصل، سخنگوی شورای امنیت ملی امروز دهم سرطان در توییتی با اعلام آمار حملات روزانه طالبان، گفته است که کامیابی توافق‌نامه‌ امریکا و طالبان و نیز روند صلح در افغانستان، به کاهش فوری خشونت‌ها و شروع مذاکرات میان افغانان بسته‌گی دارد.
شورای امنیت ملی هفته اخیر ماه جوزا را خونین‌ترین هفته ۱۹ سال پسین برای نیروهای امنیتی نام‌گذاری کرده است. در این هفته ۲۹۱ نیروی امنیتی کشته شده و بیش از ۵۰۰ تن دیگر زخمی شده‌اند. صائم

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL