07 عقرب 1395

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

هشداروالی لغمان به غاصبان زمین های دولتی

هشداروالی لغمان به غاصبان زمین های دولتی

شهرمهترلام 7 عقرب باختر والی لغمان یک بار دیگر به غاصبان...

بهره برداری ده ها پروژه کشاورزی درپروان

بهره برداری ده ها پروژه کشاورزی درپروان

شهرچاریکار7 عقرب باختر ده ها پروژه کشاورزی درولایت پروان دیروزبه بهره...

تلاش برای کمک به مالداران درپروان

تلاش برای کمک به مالداران درپروان

شهرچاریکار7 عقرب باختر تلاش ها برای کمک به مالداران درولایت پروان...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


سیاسی

کابل باختر 5 عقرب
داکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه جمهوری اسلامی افغانستان امروز در دیدار با شماری از نماینده گان بخش جوانان و زنان موسسه انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان (فیفا) و تاکید کرد که حکومت؛ نقش زنان را در گزینش کمیشنران کمیسیون های انتخاباتی مدنظر می گیرد.
به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی ریاست اجراییه به آژانس باختر: در این دیدار مسوولان بخش زنان و جوانان با ابراز قدردانی از تلاش ها و حمایت رئیس اجرائیه کشور گفتند: موسسه انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یک تحقیق همه جانبه را برای دادخواهی در زمینه مشارکت سیاسی زنان و جوانان بویژه در انتخابات انجام داده است. در این تحقیق براساس مشوره و گفتگو در تمام ولایات؛ دستاوردها، چالش ها و موانع مشارکت زنان در انتخابات آینده آسیب شناسی شده است. آنان نتایج این تحقیق را در دو فصل و چند ماده با رئیس اجرائیه کشور شریک نموده اند.
اشتراک کننده های این برنامه از رئیس اجرائیه کشور خواستند: در زمینه تقویت مشارکت سیاسی زنان و جوانان، رفع چالش ها و موانع، معرفی زنان شایسته و توانا برای ایجاد باورمندی نسبت به توانایی های زنان در جامعه، نقش زنان در کمیسیون های انتخاباتی، همکاری نهادهای ذیربط در زمینه آگاهی دهی از حقوق سیاسی زنان، اصلاحات انتخاباتی، توزیع تذکره های الکترونیکی اقدام جدی نماید.
رئیس اجرائیه کشور از تلاش ها و دادخواهی بخش جوانان و زنان فیفا ستایش کرد و گفت: حرکت های مدنی به عنوان پل ارتباطی میان دولت ـ ملت تاثیرگذار است اما دادخواهی و اصلاحات انتخاباتی نیازمند کوشش و بلند کردن صدای دوامدار می باشد، چراکه مسئله آوردن اصلاحات انتخاباتی یکی از مسایل اساسی و ضروری است.
داکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه ابراز داشت: حکومت با تمام توان در باره عملی شدن پیشنهادات مطرح شده در زمینه تقویت مشارکت سیاسی زنان و جوانان، نقش زنان در کمیسیون های انتخاباتی، اصلاحات انتخاباتی و سایر عرصه ها تلاش می کند و مشخصاً در باره نقش زنان در گزینش کمیشنران کمیسیون های انتخاباتی با مسوولان ذیربط هدایت میدهد تا این موضوع را در نظر بگیرند.

کابل  5 عقرب باختر
داکترعبدالله عبدالله رئیس اجرائیه امروز در قصر سپیدار با شماری از بزرگان و متنفذین ولایت نیمروز دیدار و گفتگو نمود.
به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی ریاست اجراییه به آژانس باختر، دراین جلسه ابتدا بزرگان مردم  ولایت نیمروز شماری از مقامات بلند پایه ولایت مذکور را به غصب زمین های شخصی متهم نموده تاکید کردند که باوجود اینکه قباله در دست دارند اما زورمندان خلاف مقررات کشور عمل می کنند.
همچنان اشتراک کنندگان در ادامه صحبت های شان؛ نبود شفاخانه مجهز، عدم آب آشامیدنی بسنده و بلند بودن قیمت برق را از مهمترین چالش های مردم نیمروز عنوان نموده از رئیس اجرائیه کشور خواستار رسیدگی و حل مشکلات مزبور شدند.
رئیس اجرائیه به نمایندگان ولایت نیمروز تعهد سپرد که در جهت رفع مشکلات و چالش های مردم نیمروز با تمام توان تلاش می کند.
وی همچنین اضافه نمود که به ادارات دولتی مربوطه هدایت می دهد که در خصوص تحقق مطالبات مردم نیمروز که نیازمندی های اساسی شان میباشد اقدامات لازم روی دست گیرند.

کابل 5 عقرب باختر
محمداشرف غنی رئیس‌جمهوری اسلامی افغانستان که در رأس یک هیئت بلند پایۀ دولتی به‌منظور غم‌شریکی به‌مناسبت وفات امیر پیشین قطر شیخ خلیفه حمدآل ثانی به دوحه سفر نموده بود، پس از ملاقات و دیدار با مقامات دولت قطر، ظهر امروز به‌وطن برگشت.
به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری به آژانس باختر، رئیس‌جمهور محمداشرف غنی و هیئت همراه‌ عصر دیروز در‌میدان هوایی بین‌المللی دوحه، از سوی محمد بن عبدالله آل رومیحی وزیر محیط زیست و شهرسازی قطر مورد استقبال و مشایعت قرار گرفتند.
رئیس‌جمهور کشور در دیدار با معاون امیر قطر، امیر شیخ عبدالله بن حمدآل ثانی یکبار دیگر به‌نمایندگی از دولت و مردم افغانستان مراتب تسلیت و همدردی خویش را به‌خاطر وفات شیخ خلیفه بن حمدآل ثانی به‌او، خانوادۀ مرحومی و مردم قطر ابراز داشته و به امیر پیشین قطر جنت فردوس استدعا نمود.
رئیس‌جمهور غنی گفت، دولت و مردم قطر به‌خاطر وفات رهبر شان اندوه‌گین می‌باشند و دولت و مردم افغانستان نیز خود را در این غم شریک می‌دانند.
رئیس‌جمهور کشور شام روز گذشته در اقامت‌گاه‌اش با عبدالله بن ناصر بن خلیفه آل ثانی صدراعظم قطر دیدار کرد و وفات امیر پیشین قطر را به‌وی تسلیت گفت. در این دیدار هردو جانب در خصوص تحکیم روابط بیشتر میان افغانستان و قطر بحث و تبادل نظر کردند.
محمداشرف غنی صبح امروز با محمد بن عبدالرحمان بن جاسم آل ثانی وزیر خارجۀ قطر دیدار کرد و به‌مناسبت درگذشت امیر پیشین قطر به‌وی نیز تسلیت گفت. در دیدار یادشده هردو جانب پیرامون گسترش روابط میان دو کشور بحث و تبادل نظر کردند.
موصوف از رئیس‌جمهور غنی که به‌منظور غم‌شریکی با دولت و مردم قطر به‌این کشور سفر کرده‌است، تشکر و قدردانی به‌عمل آورد. او گفت که کشورش برای هرنوع همکاری با افغانستان به‌ویژه در راستای تأمین صلح دائمی در این کشور آماده می‌باشد.
وزیر خارجۀ قطر گفت، امیر قطر شیخ تمیم بن حمدآل ثانی تصمیم گرفته‌است تا در آیندۀ نزدیک سفارت قطر را در افغانستان ایجاد نماید.
رئیس‌جمهور غنی، افغانستان و قطر را دو کشور دوست دانست و از تصمیم امیر قطر شیخ تمیم بن حمدآل ثانی به‌خاطر گشایش سفارت آن کشور در افغانستان استقبال کرد. او گفت، به‌منظور گسترش روابط میان افغانستان و قطر و در زمینۀ گشایش سفارت آن کشور آمادۀ هرنوع همکاری می‌باشیم.

کابل باختر 5 عقرب
انتقاد های سازنده عامل تحرک اصلاح پنداشته می شوند، اما اتهام ها فرصت ها را به بحران می کشاند.
گزارشگر آژانس باختر مینگارد: انتقاد های سازنده را اکثر کارشناسان درعرصه های مختلف  تسریع روند اصلاح موثر می دانند ، اما مطرح می سازند که فاصله میان انتقاد و اتهام بسیار است.
به هر صورت افغانستان زخمی درشرایط موجود نیازمند اتحاد کلیه ملیت های ساکن این خطه است ،زیرا دشمن درچنین شرایط دشوار همانند اره دو سره کار می کند ، از یک سو هراس افگنان را پرورش داده به افغانستان می فرستند و از سوی دیگر به خاطر تحقق اهداف نامیمون شان درپی ایجاد تفرقه میان مردم می باشد.
در چنین شرایط پیوسته کارشناسان و اهل سیاست به عوامل بیرونی بحران ها توجه کرده اند و در یک کار زار وسیع سیاسی به گونه ای پرده از نیم رخ حامیان هراس افگنان برداشته  اند اما کمتر به عوامل بحران در داخل کشور توجه کرده اند.
این بحران ها تنها در ایجاد بذر نفاق و پرورش اندیشه ها و طرز تفکرهای محیط ومسلط بر تعصب خلاصه نمی شوند، بل گسترش فساد و افزایش محصولات مواد مخدر همه مواردی اند که روشن می سازد دشمن با سلاح چندین سره وارد معرکه افغانستان شده از هر زاویه و گوشه ای می خواهد بر ملت افغانستان ضربه وارد کند.
درچنین شرایطی که هر روز جوانان وطن به خاطر دفاع از سرزمین مقدس مردم افغانستان درجبهه های گرم نبرد علیه دشمن خون می دهند ، آرمان آنها افغانستان  واحد ، یک پارچه ، متحد و مستقل است .
انگیزه اساسی آنان را در حراست از وجب وجب این سرزمین مقابله در برابر دشمن متجاوز  تشکیل میدهد .
در جبهات نبرد همه درکنار هم خون میدهند، اما برخی از حلقه های خاص استخباراتی میکوشند مردم  افغانستان را با بذر نفاق درمیدان های نبرد علیه دشمن ساخته و یافته شده خودشان ضعیف سازند تفکری که هرگز محقق نخواهد شد زیرا درک مردم افغانستان درک دیروز نیست ، تحولات دهه های گذشته این ملت را بیشتر از گذشته بیدار ساخته ، آنانی به نام این وآن می خواهند  ساکنان این سرزمین واحد را به هم اندازد به آنها نفرین می کند وبه عنوان عناصر فروخته به آنها می نگرند.
رهبران حکومت وحدت ملی تعصب ونفاق را مصیبت میدانند وپیوسته تاکید کرده اند که آنانی که درپی ایجاد مصیبت اند، خود و جامعه را برباد می کنند .

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL