24 قوس 1398

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

جنگ میان افراد قیصاری و پولیس مزارشریف جریان دارد

جنگ میان افراد قیصاری و پولیس مزارشریف جریان دارد

کابل/ 24 قوس/ باختر درگیری پولیس و افراد قیصاری قومندان پیشین...

فی انس طلا ۱۴۴۷ دالر عرضه می شود

کابل /۲۴ قوس/ باختر فی انس طلا در بازارهای بین المللی...

عامل تیرباران پانزده نظامی درغزنی کشته شد

عامل تیرباران پانزده نظامی درغزنی کشته شد

شهرغزنی/ ۲۳ قوس/ باختر عامل تیرباران پانزده نظامی در غزنی در...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


سیاسی

کابل/۲۰قوس/ باختر
محمداشرف غنی رییس‌جمهوری اسلامی افغانستان، روزگذشته با زلجکو کومسیک رییس شورای ریاست‌جمهوری بوسنیا هرزگوینا که در رأس هیئت عالی‌رتبۀ آن کشور به کابل آمده بود، در قصر دلگشای ارگ دیدار کرد.
به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری به آژانس باختر٬ در این دیدار رییس‌جمهوری از همکاری‌های آن کشور با افغانستان به ویژه در چارچوب ماموریت حمایت قاطع، ابراز امتنان کرد.
رییس شورای ریاست‌جمهوری بوسنیا هرزگوینا، از تلاش‌های رییس‌جمهوری افغانستان ستایش کرد و گفت که کشورش در کنار جامعۀ جهانی به همکاری‌هایش با افغانستان ادامه می‌دهد. وی همچنان افزود که بوسنیا هرزگوینا خواهان گسترش هرچه بیشتر روابط میان دوکشور است.
همچنان، زلجکو کومسیک گفت که کشورش آماده است که تجارب خود را در بخش‌های حکومتداری خوب و انکشاف٬ با افغانستان شریک کند.
در این دیدار رییس‌جمهوری و رییس شورای ریاست‌جمهوری بوسنیا هرزگوینا در رابطه به گسترش هرچه بیشتر روابط و همکاری‌ها میان دو کشور نیز بحث و تبادل نظر کردند. نالان

كابل/19 قوس/ باختر
درجلسه امروز مشرانوجرگه امروز به ریاست فضل‌هادی مسلم یار رییس مجلس، فرمان تقنینی شماره 348 در مورد قانون امورذاتی سربازان با برخی تعدیلات به تصویب رسید .
  به اساس معلومات دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه به آژانس باختر :فرمان مذکور که در کمیسیون‌های مجلس تحت مطالعه قرارگرفته بود، توسط رییس وسایراعضای کمیسیون اموردفاعی وامنیت داخلی به ارائه شد که درماده سی ام آن علاوه ازطرح حکومت مبنی به پرداخت چهار هزارافغانی بعد ازهر شش ماه برای کرایه رخصتی سربازان، ایزاد به عمل آمد که هرگاه فاصله راه، ایجاب مصارف اضافی را کند نیز پرداخت شود وحکومت درانتقال مصوون آنان مکلف می‌‎باشد.
همچنان درجلسه رییس وسایر اعضای مجلس، اظهارات اخیر حلیم تنویر را توهین آشکار به اقوام کشور و خیانت ملی دانستند و گفتند: باشندگان این مرز و بوم ازهرتباری که استند باهم برادر وخواهر و گل‌های یک باغ اند وحکومت افغانستان حلیم تنویر را که در خارج ازکشور به سرمی برد٬ از بهر این بیانات تعصبی‌اش، توسط پولیس انترپول احضار کرده به میز محاکمه بکشاند وتاکید شد هرکسی مانند وی مواضع ضد ملی اختیار می‌کنند، مورد باز پرس قانونی قرار گیرند
گفتنیست که تنویر، در محفلی‌که ازسوی برخی افغانان درشهر کلن آلمان به مناسبت گرامی‌داشت از فعالیت‌های "محمد گل‌خان مومند" برگزار شده بود، سخنرانی کرد و بر مردم هزاره اهانت کرد وطرح حذف این قوم را، با یک روش خلاف موازین اسلامی، ملی و مدنی مطرح کرد.
هکذا در جلسه بار دیگرپیرامون گفت وگوهای صلح ایالات متحده امریکا با گروه طالبان در قطر، خاطرنشان شد که برقراری آتش بس میان گروه طالبان و امریکا، باعث تشدید نبردها در کشورخواهد شد و بدون نقش دولت افغانستان این پروسه، بی‌نتیجه وحتی خطرناکترخواهد بود.
درجلسه تذکر رفت که از روزجهانی مبارزه با فساد اداری در حالی در کشور تجلیل می‌شود که هنوزمردم کشور ازاین پدیده شوم شدیداً آسیب‌های فراوان می بینند و هر روز دامنه‌های فساد در ابعاد مختلف در کشور پهن‌تر می‌شود و افغانستان درجمله کشورهای برتر فاسد جهان قرار دارد که علل وعوامل عمده آن حمایت ازمفسدین می‌باشد با مفسدین وفساد پیشگان باید مبارزه قاطع صورت گرفته وقانون بالای همه طوریکسان تطبیق شود.
هکذا در مباحث آزاد، از مضریت‌های آلودگی هوای شهرکابل شدیدا ابرازنگرانی شد. سناتوران عامل عمده آن را نبود برق دایمی، استفاده از موترهای دودزا، راهبندان ترافیکی، افزایش روز افزون استفاده از زغال سنگ، موجودیت داش‌های خشت در حومه‌های شهرکابل، قیمت بودن مواد سوختی، رعایت نشدن استندردها، افزایش شهرک‌های رهایشی، حمام‌ها وبرخی موارد دیگرعنوان کردندعلاوه ازاتخاذ تدابیر مقتضی حکومت در زمینه، از خانواده ها خواستند که ازسوختاندن اشیای مضر خود داری کنند درصبح وشام کودکان را به بیرون اجازه ندهند ودر هنگام گشت وگذار درشهر ازماسک استفاده کنند.
تاکید براعلام نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری، تاکید برآغازعملیات‌های تصفیه یی درفصل سرما به خاطرپاکسازی مناطق ازوجود هراس افگنان به ویژه درولایت کندزوبرخی مسایل دیگر نیز ازمباحث امروزی بود.
فضل‌هادی مسلم یار رییس مشرانوجرگه حین جمع ‌بندی موارد یاد شده با آن‌که صلح را مساله حیاتی کشوردانست گفت: گفت وگوهای قطرمیان ایالات متحده امریکا وگروه طالبان بوده وآنان مسوول این روند اند و تازمانی‌که زمینه مذاکرات میان افغانان  مهیا نشود ونماینده حکومت ومردم افغانستان درآن حضورنداشته باشند مشرانوجرگه ازآن حمایت نخواهد کرد.
رییس مجلس باردیگربراعلام نتایج انتخابات تأکید کرد وازکمیسیون مستقل انتخابات خواست تا ازطولانی شدن بیش‌ترآن جلوگیری کند و طبق صلاحیت‌های قانونی عمل کند. همین‌گونه ازسیاسیون نیزخواست که به صلاحیت‌های کمیسیون دخالت نکنند.
فضل‌هادی مسلم یار از روزجهانی مبارزه بافساد اداری نیزیاد کرد و ابرازامیدواری نمود که همه جوانب در مبارزه راستین وواقعی با پدیده‌های ننگین فساد اداری واخلاقی منسجم شوند؛ زیرا هردومورد باعث بدنامی کشوردرسطح ملی وبین المللی می‌شود. احمدی

کابل / ۱۹ قوس /باختر
فضل هادی رییس مشرانوجرگه امروز در دفتر کارش با پیتراشتیپانک سفیرجمهوری چک مقیم کابل ملاقات تودیعی کرد.
دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه به آژانس باختر گفت :دراین ملاقات اشتیپانک، با  یادآوری ازاتمام دوره کاری خود به عنوان سفیر جمهوری چک در کابل، گفت در این مدت برای تحکیم وتقویت روابط میان دوکشوردوست به ویژه در روابط پارلمانی تلاش‌های انجام داده است.
وی با اشاره به ازسرگیری گفت وگوهای صلح، ابرازخوشبینی کرد که به خاتمه جنگ وتحکیم صلح وثبات دایمی درافغانستان انجام شود و ازهمکاری‌های کشورمتبوعش دراین رونداطمینان داد.
فضل هادی مسلم یار رییس مشرانوجرگه باابرازتشکر ازکمک وهمکاری‌های آنکشوربه مردم افغانستان وتاکید برتحکیم روابط درسطوح مختلف میان دوکشور، صلح‌ را نیازاساسی مردم افغانستان عنوان کرده گفت مذکرات که میان ایالات متحده امریکا وگروه طالبان جریان دارد ازجزئیات آن مردم افغانستان آگاهی کامل ندارند وبدون حضورنمایندگان مردم وحکومت به پیش برده می شود وتصریح کرد که در چندسال اخیربیشترین قربانی را درامرمبارزه باتروریزم نیروهای دلیرامنیتی به رهبری حکومت افغانستان داده اند وهرگونه معامله دربرابراین قربانی‌ها برای مردم وحکومت افغانستان قابل قبول نمی باشد. همینگونه رییس مجلس سنا ازبازدید هیئت مشرانوجرگه ازجمهوری چک یادآوری کرد و ابرازامیدواری کردکه هیئت پارلمانی آن کشورنیزدرجهت تحکیم روابط پارلمانی وتبادل تجارب ازپارلمان افغانستان بازدید کنند که درزمینه ازسوی سفیرآنکشور اطمینان داده شد.
دراخیرتحایفی نیز ازسوی  رییس مشرانو جرگه به سفیرجمهوری چک، اهدا شد . نالان

کابل / ۱۹ قوس /باختر
استاد دانش معاون دوم  رییس جمهوری در روز گرامی‌داشت از روز جهانی حقوق بشر و روز ملی یادبود از قربانیان جنگ که در کمیسیون مستقل حقوق بشر برگزار شده بود، گفت: «صلح بدون حقوق بشر و بدون عدالت یک صلح پایدار نخواهد بود.» به گفته وی در روند صلح باید فعالان حقوق بشر، زنان و نهادهای مدنی به شمول رسانه‌ها حضور فعال و معنا دار داشته باشند.
معاون  رییس جمهوری افزود:«ما از جانب حکومت همواره گفته‌ایم که حقوق بشر و حقوق زنان یکی از اصول اساسی ما برای هر نوع طرح صلح است و در هیچ طرح صلحی نباید این ارزش‌ها و دستاوردهای حقوق بشری مردم ما را نادیده گرفته شود.
وی تاکید کرد که باید همۀ مردم و مخصوصا نهادهای مربوط و همکاران بین‌المللی در این امر مهم در کنار حکومت افغانستان بایستند و از این اصول حمایت کنند.
معاون رییس  جمهوری اما راجع به ارزش و جایگاه حقوق بشر درافغانستان گفت: « کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، بعد از 17 سال فعالیت مستمر و گسترده، اکنون با دستاوردهای قابل توجه خود، در سطح بین‌المللی از اعتبار خاصی برخوردار شده است و چند روز پیش در «ائتلاف جهانی نهادهای ملی حقوق بشر» که 123 نهاد حقوق بشری در آن عضویت دارند، کمیسیون حقوق بشر افغانستان برای یک دوره پنج ساله دیگر به عنوان یک نهاد معتبر حقوق بشری در رده الف این نهادها قرار گرفت.»
وی در رابطه به تأمین ارزش های حقوق بشری در افغانستان تصریح کرد: «در افغانستان خوشبختانه در تأمین نسل اول حقوق بشر یعنی حقوق سیاسی و مدنی پیشرفت‌های قابل توجه و غیر قابل انکاری داریم ولی هنوز هم فضا و بستر مناسب و لازم برای تطبیق همه ارزش‌های حقوق بشری فراهم نشده‌است و این مشکلی‌ست که در بسیاری از کشورهای دیگر نیز وجود دارد.»
استاد دانش تاکید کرد : عامل اصلی عدم موفقیت در تطبیق حقوق بشر جنگ و ناامنی، فقر و گرسنگی نیست بلکه اساس مشکل در این است که ما هنوز حقوق بشر را نپذیرفته ایم و آن را بومی نساخته ایم و آن را یک نوع تهاجم فرهنگی می‌دانیم.
معاون  جمهور در مورد چالش های حقوق بشری نیز گفت: «تضادهای ناشی از اندیشه‌های دینی و مذهبی از یک سو و تضادهای ناشی از برتری طلبی‌های قومی و نژادی از سوی دیگر، دو محور اصلی و یا دو چالش عمده در برابر تطبیق مفاهیم و ارزش‌های حقوق بشری اند.»
استاد دانش در خصوص مسوولیت‌های کمیسیون مستقل حقوق بشر نیز افزود : ما نمی‌توانیم حقوق بشر و حقوق زنان را تنها از طریق آگاهی عامه و تبلیغات رسانه‌ای و کنفرانس‌ها و یا تنها از طریق قوه و قانون یعنی پولیس و سارنوالی تطبیق کنیم. وی افزود که ما علاوه بر آگاهی عامه و ترویج، برای توسعه و تأمین ارزش‌های حقوق بشری درافغانستان نیاز به کار بنیادی علمی،آکادمیک و فرهنگی داریم.
استاد دانش همچنین گفت که چگونگی رابطه میان گروه‌های اجتماعی، هنوز هم در افغانستان و در گوشه و کنار دنیای دیگر و حتی در اروپا و آمریکا از جهت برتری نژادی و نفرت پراکنی قومی و زبانی به عنوان خطرناکترین اندیشه ضد حقوق بشری مطرح است.
وی گفت: «در افغانستان نیز هر چند مدت یکبار از ذهن بیمار افراد آلوده به ویروس نژادگرایی و قوم پرستی این شعارها دامن زده می شود که بین اقوام باهم برادر افغانستان تفرقه ایجاد کند و حتی طرح حذف فیزیکی چهره ها و حذف هویت ها را مطرح می کند.»
به گفته وی هنوز هم قومی کردن سیاست و طرح‌های برتری طلبانه و مبتنی بر حذف و یا ادغام و انتقال و جابجایی‌های اجباری جغرافیایی اقوام و حتی سرکوب با دید قومی و نژادی، در سطح بسیار وسیع و خطرناک در جوامع مختلف و از آن جمله در افغانستان وجود دارد.
معاون  جمهور تأکید کرد که تئوری برتری نژادی در تاریخ بشریت فاجعه هایی زیادی خلق کرده که این خود چالش جدی فراروی نهادینه شدن ارزش های حقوق بشری نیز است.

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL