31 اسد 1396

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

واکنش‌ها به استراتژی جدید آمریکا در افغانستان

واکنش‌ها به استراتژی جدید آمریکا در افغانستان

منابع خبری بین المللی – باختر31 اسد رئیس‎جمهوری افغانستان با استقبال...

استراتیژی جدید امریکا؛ "حمایت از افغانستان، هشدار به پاکستان

استراتیژی جدید امریکا؛ "حمایت از افغانستان، هشدار به پاکستان

منابع خبری بین المللی – باختر31 اسد بگزارش آژانس باختر به...

وزیر امور خارجه باوزیر خارجه  امریکا صحبت کرد

وزیر امور خارجه باوزیر خارجه امریکا صحبت کرد

کابل 31 اسد باختر صلاح الدین ربانی وزیر امور...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


سیاسی

کابل باختر 31 اسد
فضل هادی مسلم یاررییس مشرانوجرگه امروز همراه باشماری ازسناتوران  ورییس عمومی دارالانشای آن جرگه ، اظهارات سرپرست ونامزد وزیر وزارت دفاع ملی پیرامون وضعیت امنیتی کشور را  درمقر آن وزارت شنیدند.
به اساس معلومات دفترمطبوعاتی مشرانو جرگه به آژانس باختر، در نشستی که به این منظور برگزار شده بود نخست دگر جنرال ارکانحرب طارق شاه بهرامی سرپرست وزارت دفاع ملی حمایت وپشیبانی همیشگی مجلس را دربلندبردن روحیه رزمی نیروهای امنیتی اثرگذاردانست،همچنان درمورد تهدیدات که برخی مناطق ولایات مختلف کشورباآن مواجه اند صحبت کرده خاطرنشان ساخت که عملیات های برنامه ریزی شده ودقیق جهت سرکوب وازبین بردن دشمنان زیردست بوده که هرکدام دراوقات معین راه اندازی خواهدشد، بهرامی دربرخی حالات علت کندی عملیات نظامی را ازبهرآن دانست که تاحدممکن جلوتلفات مالی وجانی افراد ملکی گرفته شود؛وی علاوه کرده نیروهای امنیتی باشهامت کامل توانسته اندکه تلفات سنگین را به گروه خونخوارداعش درولسوالی های چپرهار،خوگیانی وپچیراگام وارد ومراکزسوق واداره آنان را نابود سازد که دراین راستا همکاری جدی باشندگان محل نیزقابل تمجید می باشد واین وزارت برخی مکافات را نیز به خاطر تشویق منسوبین اردوی ملی ساکن درنقاط یادشده درنظرگرفته است.
دگرجنرال طارق شاه بهرامی تعهدسپردکه پیامها وتمنیات نیک رییس واعضای مشرانوجرگه را ازطریق ریاست اوپراسیون این وزارت به سایرقطعات وجزوتامهای اردوی ملی شریک خواهدنمود وبه قهرمانان اطمینان داده خواهدشدکه مجلس سنای کشور مثل همیش ازایشان حمایت می نماید.
همینگونه فضل هادی مسلم یاررییس مجلس طی سخنانش ترفیع سرپرست وزارت دفاع ملی وارتقای فرقه کماندو به قول اردو را مبارکبادگفته ؛ قهرمانان نیروهای امنیتی کشوررا مدافعان برحق نوامیس ملی،جان ومال هموطنان شان دانست که شبانه روزی دربرابر تروریستان اجیروبیگانه پرست درسنگرهای داغ مقاومت علیه آنان شجاعانه می رزمند؛ ایشان افزود مجلس سنا فداکاریهای قهرمانان خودرا به دیده قدرنگریسته وهمواره ایشان را مورد تشویق وحمایت قرار داده است همینگونه خاطرنشان ساخت درموقع مناسب جهت قدردانی وبلند بردن مورال نیروهای امنیتی دوشادوش آنها به خط مقدم  جنگ خواهد رفت  ،به همین ترتیب فضل هادی مسلم یار استقامت وپایمردی منسوبین دلیرامنیتی مستقردرولایات شرقی به خصوص ولایت ننگرهار را به نیکویی یاد آوری کرده وتعهدسپرد که مشرانوجرگه ازقهرمانی های آنان تقدیروتمجید بعمل خواهدآورد.# احمد ضیا احمدی

کابل باختر 31 اسد
شورای عالی ستره محکمه امروز به ریاست  قانونپوه سید یوسف حلیم رئیس  ستره محکمه تشکیل جلسه داده و روی موضوعات شامل اجنداء رسیده گی به عمل آورد .
به اساس معلومات ریاست نشرات ستره محکمه به آژانس باختر، شورای عالی نخست از رئیس جمهوری اسلامی افغا نستان  که باوجود مصروفیت های جدی ، فارغان سی ومین دور ستاژ قضایی را  به حضور پذیرفته  و ضمن اجرای مراسم تحلیف آنان ، با ایراد بیانیه رهنمودی، آنان را متوجه ا جرای رسالت خطیر قضایی ساخت و نیز با صدور حکمی ، اعضای شورای عالی ستره محکمه را به پاس تلاش شان در آوردن و اصلاحات قضایی ، به اعطای تقدیر نامه درجه اول افتخار بخشید ،  تشکر کرد و یکبار دیگر به تعهد قوه قضائیه درامر تامین حاکمیت قانون و تطبیق عدالت تاکید ورزید .
بعداً متکی به حکم ماده بیست و پنجم قانون اساسی اذعان گردید که برائت ذمه حالت اصلی است و متهم تا وقتیکه به حکم قطعی محکمه با صلاحیت  محکوم علیه قرار نگیرد ، بی گناه شناخته میشود و بارعایت همین اصل به محاکم کشور هدایت داده  شد تا حین رسیده گی قضایا ،  به منظور تامین حقوق اساسی اتباع  حالات پیش بینی شده درحکم ماده 235 قانون اجرا ات جزایی را جداً مد نظر گرفته و درزمینه رعایت حقوق اساسی آنان که برائت ذمه یکی از آنهاست ، تلاش مجدانه نمایند .
متعاقباً بر بنیاد گزارشهای ریاست عمومی تفتیش قضایی و نظریات تدقیقی برخی از تخطی های قضایی مورد غور قرارگرفته  و بعداز تشخیص تخطی ها ، به رئیس محکمه درز آب ولایت جوزجان  بدلیل انجام تخلفات دسپلینی و اداری و نیز به هفت تن از قضات محکمه استیناف ولایت تخار به دلایل التوا در رسیده گی دوسیه ها و نیز عدم رعایت تقییدات قانونی دراجرای وثایق شرعی در مطابقت به مقرره طرز رسیده گی به تخلفات قضایی جزا های لازم تادیبی تجویز گردید .
به همین ترتیب درجلسه شورای عالی  ضمن رسیده گی به یک تقاضای تجدید نظر ریاست عمومی قضایای دولت درخصوص یک قرارداد تجارتی  ، باتوجه به مندرجات قرارداد  دوجانبه که بر مبنای ان باید منازعات از طریق حکمیت حل میگردید و نباید به محکمه ارجاع میشد ، فیصله های صادره را باطل و منازعه به میان امده را از طرف مراجع ذیصلاح پیشبینی شده در قرار داد منعقده میان طرفین  قابل رسیده گی دانست  و همچنان  یک تقاضای تجدید نظریکتن از اصحاب دعوی را  بدلیل مطابقت مندرجات ان با شرایط پیش بینی شده  ماده 482 قانون اصول محاکمات مدنی مورد تایید قرارداده و به لغو فیصله صادره درزمینه حکم کرد .
برعلاوه درجلسه امروزی ، رسیده گی بر ده درخواست تبدیلی محکمه در قضایای جزایی که ازجانب اداره لوی څارنوالی مطرح گردیده بود نیز جزء اجندا بود که درهرمورد تصامیم مقتضی اتخاذ گردید.# احمد ضیا احمدی

کابل باختر 31 اسد
هیأت رهبری حکومت افغانستان از اعلام استراتژی جدید امریکا درقبال افغانستان و مبارزه با ترورزیم استقبال کرد.
به اساس معلومات دفترمطبوعاتی ریاست جمهوری به آژانس باختر، قانونپوه سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری، امروز ، در جلسه ای که به منظور امضای تفاهمنامه همکاری بین وزارت معارف وشماری از ادارات دولتی برگزار شده بود، از اعلام استراتژی جدید امریکا در قبال افغانستان استقبال کرد.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده امریکا شب گذشته استراتژی جدید دولت امریکا در قبال افغانستان را اعلام داشت که براساس آن دولت امریکا "همکاری خود با دولت و مردم افغانستان را ادامه می دهد".
معاون رئیس گفت که "مردم افغانستان در جنگ باتروریزم تنها نیست و متحدین ما همچون گذشته در کنار ما هستند.
وی اعلام استراتژی جدید امریکا را که نه تنها دولت افغانستان بلکه کشورهای منطقه نیز منتظر آن بودند، یک "تحول مثبت سیاسی و نظامی برای دولت و مردم افغانستان" عنوان کرد.
دانش اما گفت: "انتخاب اول ما جنگ نیست ما به صلح و ثبات دایمی تأکید داریم و از دید ما، صلح نخستین گزینه برای تأمین ثبات در افغانستان و منطقه محسوب می گردد".
به گفته معاون رئیس جمهور، در فرایند صلح برای افغانستان، نقش آفرینی کشورهای منطقه مهم است. وی ابراز امید واری کرد که اعلام استراتژی جدید امریکا به دولت و مردم افغانستان کمک کند تا به چالش های موجود در عرصه تأمین ثبات و مبارزه با تروریزم غلبه کند.# نالان

کابل، 31 اسد 1396، باختر
سید شاه حسین مرتضوی سرپرست دفتر سخنگوی ریاست جمهوری امروز در یک کنفرانس خبری راهبرد جدید آمریکا را به نفع افغانستان دانست و گفت که این راهبرد در تامین و تجهیز قوای امنیتی افغانستان موثر می باشد.
به گزارش خبرنگار آژانس باختر، راهبرد جدید آمریکا برای افغانستان که تازه ازسوی ایالات متحده آمریکا اعلام شده است مورد استقبال برخی زیادی از حلقه های سیاسی در کشور گردیده است.
درهمین حال شاه حسین مرتضوی سرپرست دفتر سخنگوی ریاست جمهوری به خبرنگاران گفت که حکومت افغانستان از این راهبرد استقبال می کند. به باور وی راهبرد جدید امریکا نشان دهنده یک تصویر واضیح از خطر ها و چالش های است که افغانستان با آن مواجه است.
مرتضوی افزود که راهبرد جدید آمریکا عزم راسخ آن کشور در امر مبارزه با هراس افگنان را نشان می دهد به همین دلیل از کشور های منطقه به خصوص پاکستان خواسته شده است در امر مبارزه با هراس افگنی مسوولانه عمل نمایند و میان تروریزم خوب و بد تفکیک قایل نشوند.
سرپرست دفتر سخنگوی ریاست جمهوری گفت که این راهبرد نه تنها به نفع افغانستان بل به نفع منطقه است و نمایانگر تعهد درازمدت امریکا از افغانستان می باشد.مجیب الله مرزایی

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL