22 دلو 1394

RSS Facebook

اعلانات

Shakeeb Rahmati Weblog

خبر های جدید

صدور حکم اعدام دوازده تروریست در پاکستان

صدور حکم اعدام دوازده تروریست در پاکستان

اسلام آباد – ایرنا – 22 دلو – باختر جنرال راحیل...

شاهراه سالنگ بروی ترافیک مسدود است

شاهراه سالنگ بروی ترافیک مسدود است

پروان/ با ختر/ 22 دلو در پی ریزش برف و طوفان...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


سیاسی

کابل باختر/ 21/ دلو
شورای صلح افغانستان مرگ عضو شورای رهبری طالبان را به مذاکرات صلح اثر گذار میداند.
درحالیکه ازمرگ ملا حسن رحمانی عضو شورای رهبری طالبان دوروز میگذرد این نگرانی وجود دارد که ممکن مرگ شماری از اعضای رهبری گروه طالبان پروسه را صلح متاثر سازد .
به گفته عبدالحکیم مجاهد سرپرست شورای عالی صلح ، مرگ ملا حسن رحمانی بالای گفتگوهای صلح تاثیر گذار خواهد بود او میگوید که ملا رحمانی نیت نیک برای گفتگوهای صلح داشت و مرگ او میتواند تاثیر گذار باشد.
ملا حسن رحمانی دررژیم طالبان والی قندهار بوده و پس از آن عضو شورای رهبری طالبان شد او درچندی پیش درشهر اورمچی کشور چین با هیئت دولتی روی آغاز گفتگوهای صلح دیداری داشت که بعداً به علت اختلافات که دربین رهبری طالبان روی چگونگی مرگ ملا عمر و جانشین وی از رهبری شورای طالبان بیرون کرده شد و به عنوان منتقد ملا اختر محمد منصور باقی ماند.
باآنکه خودش درزمان حیات هیچگاه ازبیماری و مشکلات صحی خود چیزی نگفته بود مگر چگونگی مرگ او ابهامات را درمیان طالبان به وجود آورده است .
طالبان درخبرنامه شان مرگ ملا رحمانی را ناشی از سرطان جگر خوانده اند .
به هرترتیب او به روزدوشنبه به گونه یی مرموز درشهر کراچی پاکستان درگذشت مرگ رحمانی تاثیری این واقعه برپروسه صلح در حالش مطرح میشودکه ملا اختر محمد منصور رهبر طالبان درماه قوس درجریان یک درگیری درحومه شهر کویته پاکستان جراحت برداشت .
برخی منابع وابسته به طالبان گفته که ملا اختر محمد کشته شده و برخی منابع خبرمرگ او را یک شایعه خواندند . مگر ازآن زمان تا اکنون ملا اختر محمد منصور درانظار ظاهر نشد وکسی اورا ندیده است واین احتمال وجود دارد که ملا اختر محمد یاکشته شد و یا اینکه معیوب گردید وتوان ظاهر شدن درانظار عامه را ندارد.
به باور آگاهان سیاسی واقعه مرگ ملا حسن رحمانی نبود ملا اختر در صحنه ،  فعال شدن گروه انشعابی طالبان به رهبری ملا رسول مواردی است که میتواند پروسه صلح را متاثر سازد. 

کابل21دلو باختر
قانونپوه سید یوسف حلیم رئیس ستره محکمه امروز دردفتر کارش با آقای مارکوس پوتزل سفیر جرمنی درکابل ملاقات کرد.
به اساس معلومات ریاست نشرات ستره محکه به آژانس باختر،دراغاز رئیس ستره محکمه درمورد روابط تاریخی ودوستانه میان کشورهای المان و افغانستان صحبت نمود  و سهمگیری  کشوردوست آلمان را در بازسازی و نو سازی افغانستان بااهمیت خواند  ، وی  حمایت کشور آلمان ازکنفرانسهای مهم بین المللی نسبت به افغانستان و نظام قضایی ان و نیز کمک های ان کشور راکه از طریق موسسات مرتبط به آلمان  چون انستیتیوت ماکس پلانک ، جی آی زید و ماموریت پولیس جرمنی  درساحات قانونگذاری ، تجهیزاتی ، اموزشی و ارتقای ظرفیت محاکم و ستاژ قضایی به گونه صادقانه  انجام یافته وازموثریت لازم برخوردار بوده است ، درخوراهمیت خواند واظهار امید واری کرد تا صفحه جدید همکاری ها  گشوده شده و موسسات مرتبط به کشور آلمان با درک نیازمندیها و اولویت های ملی قوه قضائیه  همکاری های لازم مادی تخنیکی و تجهیزاتی را هرچه بیشترو فعـال تر با قوه قضائیه  مبذول بدارند .
بعداً پوتزل سفیر کشور آلمان  از فراهم آوری زمینه ملاقات با رئیس ستره محکمه اظهار تشکر نموده  و به نماینده گی از دولت متبوعش اظهار اماده گی کرد تا منحیث هماهنگ کننده ، با موسسات مربوط به کشورش که درافغانستان فعالیت دارند  تماس برقرار کند و زمینه ارائه کمک ها و مساعدت ها با محاکم رادرساحات تخنیکی و تجهیزاتی مطابق به نیازمندیها وضرورت های عینی قوه قضائیه ودرچهارچوب یک هماهنگی دایمی فراهم آورد.
طبق یک خبر دیگر :
قانونپوه سید یوسف حلیم رئیس ستره محکمه با مایکل هارتمن رئیس بخش حاکمیت قانون هئیت معاونت سازمان ملل متحد درافغانستان ، ملاقات بعمل آورد .
درین ملاقات نخست رئیس بخش حاکمیت قانون ابعاد وجزئیات همکاری های  سازمان ملل با ستره محکمه را توضیح داد و  افزود که طرح تفاهم نامه همکاری دفتر یوناما با قوه قضائیه  دربرگیرنده تعهدات  متقابل بوده و امید است با امضاء و انفاذ ان  اقدامات و اجراات عملی آغاز گردد .
سپس رئیس ستره محکمه از تلاش دفترحاکمیت قانون هیئت معاونت  سازمان ملل درکابل که در زمینه تدوین و تشخیص ساحات همکاری با قوه قضائیه انجام یافته ،  اظهار امتنان نموده  وافزود که متن تفاهم نامه تحت غور شورای عالی ستره محکمه قراردارد پس از تصویب و تایید آن میان طرفین عقد خواهد شد ، رئیس ستره محکمه همچنان از بخش حاکمیت قانون دفتر یوناما درکابل خواست  تا کمک هایش بعد از یک نیازسنجی واقعی از ضرورتهای قوه قضائیه انجام دهد ونیز در راستای انتقال استندرد های بین المللی فعالیتهای کشفی درمبارزه با فساد اداری و تهیه وسایل ، تجهیزات و امکانات مادی و تخنیکی ، اداره مراقبت قضایی ستره محکمه را کمک نماید .
طرفین درین ملاقات روی سایر موضوعات مورد علاقه نیز تبادل نظر کردند .

بغلان / باختر/ 21/ دلو
غرض ترمیم پایه های برق درساحه دند شهاب الدین مربوط شهر پلخمری مقام ولایت بغلان کمیته هفت نفری را ایجاد نمود.
خبرنگار آژانس باختر گفت که ایجاد این کمیته باعث تشویش ونگرانی شهروندان پلخمری گردیده این شهروندان ادعا دارند که ایجاد کمیته زدو بندهای پشت پرده بوده و مغایر ماده اول قانون اساسی و مبین تجزیه کشور میباشد.
این مسئله زمینه آنرا به طالبان مهیا میسازدکه دند شهاب الدین را بحیث مرکزیت طالبان درصفحات شمال و بدتراز دند غوری گردد.
هاتف عارفیان فعال جامعه مدنی ومسوول اجرائیوی شبکه نهادهای جامعه مدنی ضمن ابراز نگرانی از ایجاد این کمیته به منظور رسیدگی به مشکلات دند شهاب الدین به خبرنگار آژانس باخترگفت ، پیشبرد و راهکار موجود درقبال دند شهاب الدین با دند غوری هیچ تفاوتی ندارد .
عارفیان ایجاد کمیته هفت نفری را غرض تمدید برق وارداتی ازبکستان به مرکز کابل همراه با رهائی سه تن از گروگانها از چنگ آدم ربایان ،خود بازگو کننده تجزیه بوده و مشروعیت نظام را بدون شک زیر سوال میبرد.
وی ازدولت میخواهد از نیروهای امنیتی قهرمان کشور درسرکوبی طالبان کارگرفته تا باشد افزون برترمیم پایه های برق و رهائی اسیران،امنیت را در ساحه دند شهاب الدین تامین و برنگرانی اهالی شهر پلخمری نقطه پایان گذاشته شود.
داکتر نوید یکتن دیگر از فعالان نهاد های جامعه مدنی ایجاد کمیته هفت نفری جهت ترمیم پایه های برق را درساحه دند شهاب الدین مغایر منافع ملی افغانها دانسته و خاطر نشان ساخت که به هیچ وجه این کمیته نزد ما مشروعیت نداشته و مورد قبول و تائید ما شهروندان پلخمری نمی باشد زیرا زمانی شهر پلخمری مانند دندغوری حتماً تحت تاثیر تهدیدات امنیتی دند شهاب الدین قرار خواهد گرفت.
اما عبدالصمد ستانکزی رییس شورای عالی صلح که عضویت این کمیته را دارا میباشد خاطر نشان ساخت که کمیته جلوراه انداختن فعالیت تصفیوی را درساحه دند شهاب الدین نمی گیرد و فقط به کمیته وظیفه سپرده شده تا درهماهنگی بامحاسن سفیدان درترمیم پایه ها و رهائی سه تن از اسیران اقدام نماید و بس.
وی اطمینان داد که بالاتر ازاین به کمیته صلاحیت داده نه شده است تا کدام کار دیگری را خاصتاً در امورات امنیتی انجام دهند.

کابل 21دلو باختر
محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان، پیا شترینوال رئیس ماموریت پولیس اتحادیه اروپا در افغانستان و هیئت معیتی اش را به حضور پذیرفت.
به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری به آژانس باختر،در این دیدار که بعد از ظهر دیروز در ارگ انجام شد، پیا شترینوال در مورد چگونکی ماموریت پولیس اتحادیه اروپا در افغانستان تا اخیر سال ۲۰۱۶ میلادی، به رئیس جمهور کشور معلومات داد.
خانم شترینوال گفت که ماموریت پولیس اتحادیه اروپا در یک سال گذشته شاهد بهبود در کار وزارت امور داخله و منسوبان پولیس ملی افغانستان بوده است.
در مقابل رئیس جمهور غنی گفت که در عملکرد پولیس ملی بهبود آمده ولی توقع مردم برآورده نشده است و برای اینکه مردم پولیس را واقعاً محافظ خویش بدانند، نیاز به کار های بیشتری می باشد.
رئیس جمهور افزود: ما از اقدامات رضاکارانه مردم در محلات و در ترکیب شورا های مردمی  استقبال میکنیم وامیدوار هستیم که از طریق آن پولیس محلی بتواند از مناطق خود محافظت کند و مکانیزمی ایجاد شود که به صورت دو جانبه میان پولیس و مردم اعتماد بیشتر گردد.

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL