23 اسد 1397

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

یک تعداد جنگ افزار در ننگرهار به دست آمد

یک تعداد جنگ افزار در ننگرهار به دست آمد

جلال آباد 23 اسد باختر یک تعداد جنگ افزار امروز در...

انفجار ماین مقناطیسی سه نفر را زخمی ساخت

انفجار ماین مقناطیسی سه نفر را زخمی ساخت

کابل باختر/ 23/ اسد دراثر انفجار ماین مقناطیسی درمقابل لیسه مسلکی...

داکتر کمال سادات : جوانان هدفمند درامر تامین صلح مبارزه کنند

داکتر کمال سادات : جوانان هدفمند درامر تامین صلح مبارزه کنند

کابل باختر/ 23/ اسد معینیت امور جوانان درهمکاری با معاونیت فرهنگی...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


سیاسی

کابل22 اسد باختر
جلسه کمیته جندر و امور زنان، به ریاست استاد سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور و رئیس آن کمیته برگزار شد.
به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری به آژانس باختر، در این جلسه که در قصر گلخانه صدارت برگزار شد، پالیسی دسترسی زنان به حق میراث و مالکیت مورد بررسی قرار گرفت و از تطبیق پروژۀ پروموت (توانمندسازی زنان) نیز گزارش تحلیلی ارائه شد.
برنامۀ پروموت یا توانمندسازی زنان، به مثابۀ تعهد مشترک حکومت افغانستان و ادارۀ توسعۀ بین‌المللی ایالات متحده آمریکا(USAID) به هدف حفظ دست آوردهای زنان افغانستان طی بیشتر از یک دهۀ گذشته و آموزش نسل جدید زنان با مهارت‌های رهبری طراحی شده است تا زنان بتوانند در توسعۀ حکومتداری، جامعۀ مدنی و اقتصاد افغانستان نقش فعال داشته باشند.
بر اساس گزارش نمایندۀ دفتر USAID و تیم پروموت، برنامه‌های توانمندسازی زنان، تا کنون در بخش‌هایی چون توسعۀ رهبری زنان، زنان در حکومت، زنان در اقتصاد و مشارکت زنان، تطبیق شده و این برنامه در زمینه‌های یادشده با دست‌آوردهای خوبی نیز به همراه بوده است.
بر مبنای این گزارش، برنامۀ آموزشی «جوانه» برای زنان جوان و برنامۀ آموزشی «رویش» برای دختران نوجوان آموزش‌های مهارت رهبری را فراهم می‌کند که تا کنون به تعداد بیش از بیست هزار نفر از این دو برنامه آموزشی فراغت یافته‌اند.
همچنین تیم پروموت گزارش داد که مبارزه با خشونت، دسترسی به عدالت، تعلیم، صحت و مشارکت سیاسی از جمله اهداف برنامۀ «مشارکت» از بخش برنامه توانمند‌سازی زنان است.
کارآموزی، ایجاد محیط سالم در حکومت برای زنان، ذهنیت‌سازی مثبت برای حمایت از حضور زنان در ادارت دولتی، تقویت اعتماد به نفس زنان، ظرفیت‌سازی برای اشتغال، انکشاف نیروی کار، رشد تجارت و سرمایه‌گذاری‌های کوچک از دیگر بخش‌های برنامۀ توانمندسازی زنان در زمینۀ فعالیت‌های اقتصادی به شمار می‌رود.
استاد سرور دانش معاون رئیس جمهور، ضمن ابراز قدردانی از تیم پروموت دفتر USAID، برنامۀ توانمند‌سازی زنان را هدف مشترک مردم، حکومت افغانستان و نهادهای همکار بین‌المللی عنوان کرده و نسبت به تقویت این برنامه تأکید کرد.
وی افزود که همکاری نزدیک بین برنامۀ پروموت دفتر USAID و اداراتی چون وزارت انکشاف دهات، وزارت مهاجرین و عودت‌کنندگان، وزارت معارف و دیگر نهادهای مرتبط، می‌تواند از کارهای تکراری جلوگیری  و همکاری‌های متقابل را افزایش دهد.
معاون رئیس جمهور همچنین تأکید کرد که وزارت امور زنان گزارش‌های برنامۀ پروموت را به کمیتۀ جندر و امور زنان ارائه کند تا ادارات دولتی ضمن شناسایی مشکلات، برای تأمین همکاری‌های مؤثر اقدام کنند.
وی افزود که اجراکنندگان برنامۀ پروموت باید با کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی از نزدیک همکاری داشته، زنان و دختران آموزش دیده را ترغیب کنند تا بتوانند از طریق مشارکت در برنامه‌های رقابتی، زمینۀ جذب آنان در ادارات دولتی فراهم گردد.
معاون رئیس جمهور از اجراکنندگان برنامۀ پروموت به تأکید خواست تا به ولایات کمتر انکشاف یافته بیشتر توجه کنند. وی گفت که در زمینۀ مشارکت زنان نیز باید تلاش گردد تا آنها بتوانند در برنامه های چون انتخابات و دیگر موضوعات اجتماعی و سیاسی سهم فعال بگیرند.
در بخش دیگری از جلسۀ کمیتۀ جندر و امور زنان، پالیسی دسترسی زنان به حق میراث و مالکیت، توسط وزارت امور زنان به جلسه ارائه شده و مورد بررسی قرار گرفت. این پالیسی به هدف دسترسی زنان به حق مالکیت و میراث از طریق تسریع روند اجراآت نهادهای عدلی و قضایی با توجه به برنامۀ توانمند‌سازی زنان وضع گردیده است.
افزایش آگاهی عامه در رابطه به حق میراث، مالکیت، مَهر و نفقه، ایجاد سهولت در پروسۀ اخذ میراث، فراهم شدن مساعدت‌های حقوقی برای زنان و تضمین یک نظام مصئون حق مالکیت برای زنان، از اهداف این پالیسی است.
استاد دانش معاون رئیس جمهور طرح این پالیسی را مهم خواند، اما تأکید کرد که مصادیق مالکیت در این پالیسی باید واضح‌تر گردیده و با بررسی قوانین مرتبط، از مشکلات حقوقی احتمالی جلوگیری شود.
سرانجام، فیصله شد که این پالیسی بار دیگر در جلسه‌ای با اشتراک رئیس ستره محکمه، وزیر عدلیه، وزیر امور زنان، وزیر حج، ارشاد و اوقاف، لوی حارنوال، رئیس اتحادیۀ وکلای مدافع، رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر، رئیس اداره اراضی و جامعه مدنی بررسی گردد.ماری

کابل 22 اسد باختر
رئیس پیشین ارتباط و آگاهی عامه و سخنگوی وزارت مالیه که اخیراً به اساس حکم مقام عالی ریاست جمهوری در بست مافوق رتبه به حیث معین مالی و اداری وزارت صنعت و تجارت تقرر حاصل نموده است  امروز مؤرخ ۲۱ اسد ۱۳۹۷ طی مراسمی به کارمندان این وزارت  رسماً معرفی گردید.
در مراسمی که به همین مناسبتترتیب یافته بود، همایون رسا، وزیر صنعت و تجارت ضمن تبریکی به معینان جدید التقرر این وزارت گفت:"  تقرر جوانان مسلکی و متجرب یکی از اهداف کلیدی حکومت افغانستان است، برای معینان جدید در تمام امور محوله آرزوی مؤفقیت مینمایم." وی از کارکنان وزارت صنعت و تجارت درخواست نمود تا به منظور بهبود امور با معینان جدید التقرر این وزارت همکاری همه جانبه نمایند.
اجمل حمید عبدالرحیمزی، معین جدید التقرر مالی و اداری وزارت صنعت و تجارت ضمن تشکری از اعتماد رهبری حکومت وحدت ملی و وزیر صنعت و تجارت گفت:" منحیث یک جوان برای آوردن اصلاحات، مبارزه علیه فساد، ایجاد تغییرات بنیادی و حفظ منافع ملی تلاش می نمایم.
در اخیر معینان جدید التقرر توسط وزیر صنعت و تجارت و دیگر اشتراک کننده گان به دفتر شان معرفی گردیده و رسماً آغاز بکار نمودند.
عبدالرحیمزی قبل از این به حیث رئیس روابط استراتیژیک، امور رسانه ها، روابط عامه و سخنگوی وزارت مالیه ایفای وظیفه نموده است.
أیشان از تجربۀ بیشتر از ده سال در عرصه های مالی و مدیریتی در ادارات مختلف حکومتی و غیر حکومتی برخوردار می باشد. نامبرده دارای سند ماستری در اداره و تجارت( تخصص در امور مالی) از پوهنتون بین المللی عثمانیۀ هند است.ماری

کابل باختر/ 22/ اسد
شماری ازهواخواهان نامزدان حذف ازلست نهایی کمیسیون مستقل انتخابات صبح امروز دروازه دفتر کمیسیون مستقل انتخابات را درکابل بستند.
به گزارش آژانس باختر ، صدها تن از هواخواهان نامزدان حذف شده از لست نهایی کمیسیون مستقل انتخابات صبح امروز درمقابل کمیسیون مستقل انتخابات تجمع نموده و به گونه اعتراض در این کمیسیون را بستند و مامورین کمیسیون را اجازه ندادند تا وارد دفاتر کار شان شوند درحالی حاضر اعتراض کنندگان مصورف بر پا نمودن چادر تحصن در مقابل کمیسیون انتخابات اند.
ورود هواهان نامزدان حذف شده به محل تجمع اعتراض کنندگان ادامه دارد.
کمیسیون شکایات انتخابات نام 35 نفررا  از لست نهایی کمیسیون مستقل انتخابات به دلایل که نزد خود دارد حذف نموده است.       ختم/ عبدالخالق 

باختر-21 اسد
مقام های پاکستانی میگویند کار روی احداث حصار امنیتی در امتداد مرز پاکستان وافغانستان به شدت ادامه دارد وبه زودی تکمیل می شود.
جنرال اصف غفور سخنگوی ارتش پاکستان میگوید که تا ماه دسامبر سال 2018 میلادی کارحصار کشی بخش های حساس این مزر تکمیل می شود وکار باقی مانده ان در سال 2019 میلادی تکمیل خواهد شد.
ارتش پاکستان می گوید که این حصارکشی از بهر جلوگیری ار رفت وامد دو طرفه
دهشت افگنان ضروری است  واما مقام های افغان این اقدام پاکستان را خلاف تمام قوانین بین المللی عنوان کرده گفته اند که حصار کشی نمیتواند جلودهشت افگنی را بگیرد.
ازاین پیش غفور لیوال سرپرست پیشین وزارت سرحدات اقوام وقبایل کشور گفته بود که لانه های تروریزم در شهر ها ومراکز نظامی پاکستان است. مردم افغانستان وجامعه بین المللی به این باور اند که مرکزتروریزم جای است که اسامی بن لادن رهبر شبکه القاعده وتروریستان دیگر کشته شدند.
اکنون مقام های های پاکستانی می گویند که روی احداث حصار امنیتی در امتداد مرز پاکستان وافغانستان به شدت کار ادامه دارد وبه گفته انان اعمارپاسگاه های جدید امنیتی درامتداد این مرز بخشی از این احصار کشی است .افزون برآن سخنگوی ارتش پاکستان گزارش های مبنی براستقرار شصت هزار سرباز این کشور را درامتداد مرزپاکستان وافغانستان رد کرد اما گفت که پس از تکمیل شدن حصار کشی این مزر مسوولیت تامین امنیت ان به قول اردوی سرحدی این کشور سپرده خواهد شد این قول اردو یک واحد شبه نظامی ارتش پاکستان است.
سخنگوی ارتش پاکستان همچنین گفته است که برای این کار در این قول اردو سربازان بیشتری استخدام خواهد شد.
باید گفته که سیاسیون  و فعالان مدنی درافغانستان و مناطق پشتون نشین پاکستان بااین حصار کشی های پاکستانی ها مخالف اند و آن را جز تلاش های مقامات پاکستانی برای رسمیت بخشیدن به خط فرضی دیورند میدانند  که قبایل پشتون را از هم جدا ساخته است .
افغانستان از زمان ایجاد پاکستان تاکنون را به عنوان سرحد رسمی دو کشور به رسمیت نمی شناسد.شوخک/زیوری

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL