04 قوس 1394

RSS Facebook

اعلانات

Shakeeb Rahmati Weblog

خبر های جدید

بریاست محمد اشرف غنی جلسه کابینه برگزار شد

بریاست محمد اشرف غنی جلسه کابینه برگزار شد

کابل با ختر 4 قوس جلسه کابینه امروز تحت ریاست محمد...

رئیس جمهور غنی: بودجه ولایات در چهار ربع به ولایات انتقال گردد

رئیس جمهور غنی: بودجه ولایات در چهار ربع به ولایات انتقال گردد

کابل باختر 4 قوس در جلسه امروزی کابینه تحت ریاست محمد...

بودجه ملی سال مالی 1395  به ولسی جرگه معرفی شد

بودجه ملی سال مالی 1395 به ولسی جرگه معرفی شد

کابل باختر 4 قوس بودجه ملی سال مالی ۱۳۹۵ توسط محمد...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


سیاسی

کابل باختر 4 قوس
حامد کرزى حمله مسلحانه بالای احمد سعیدی خبرنگارو کارشناس کشور را تقبیح کرد.
حامد كرزى رئيس جمهور پيشين افغانستان حمله مسلحانه بالای احمد سعیدی یک تن از صاحب نظران سیاسی، ژورنالیست و دیپلومات پیشین افغانستان را که در گذشته و حال از منتقدان حکومت بوده به شدیدترین الفاظ تقبیح کرد.
حامد کرزی حمله بالای احمد سعیدی را حمله بالای آزادی بیان خواند گفت آزادی بیان یکی از دستآوردهای ارزشمند مردم افغانستان در طی سیزده سال گذشته است.
وی افزود که از این آزادی در هر حال حمایت خواهیم کرد تا افغانستان صاحب صدا بماند و از استقلال و حاکمیت ملی خود پاسداری کند.
حامد کرزی از حکومت خواست تا این قضیه را که سبب زخمی شدن احمد سعیدی گردیده به طور جدی پیگیری نموده و عاملان آن را به پنجه قانون بسپارد.

کابل باختر 4 قوس
داکترمحمدآصف صدیقی نایب دوم مشرانوجرگه امروزبا محمدآصف ننگ والی فراه ملاقات نمود.
به اساس دفتر مطبوعاتی مشرانو جرگه به آژانس باختر، دراین دیداروالی فراه ضمن ارایه معلومات درموربرنامه ها وتطبیق برنامه‌های انکشافی دربخش‌های مختلف آن ولایت ازهماهنگی نیروهای امنیتی وهمکاری مردم وبزرگان قومی درآن ولایت ستایش نمودوگفت آنان درمحوکشت خشخاش ومبارزه با قاچاق موادمخدر طی سال گذشته دست آوردهای قابل ملاحظه داشته اند.
محمدآصف ننګ ازتطبیق 61پروژه عمرانی وتعلیمی درمعارف خبرداد گفت که 800 بست درریاست معارف آن ولایت کمبود میباشد که بایدوزارت معارف درزمینه این را مرفوع سازد ، موصوف تصریح نمودکه آنان با همکاری سایرارگان های ذیربط درزمینه ایجادسردخانه هاوفارم های مرغ داری تلاش‌های بی شایان را انجام داده که ازاین رهگذرمشکلاتی که قبلاًوجودداشت، مرفوع گردیده است. نایب دوم مشرانوجرگه پس ازاستماع گزارش موصوف کارکردهای وی را دراین ولایت ستایش نموده وبه پاس خدمات شایسته موصوف تقدیرنامه ونشان مشرانوجرگه را به همکاری گل احمداعظمی سناتورولایت فراه به محمدآصف ننگ تفویض کرد وخواهان موفقیت های بیشتروی درامورمحوله گردید.

کابل 4 قوس باختر
اکلیل حکیمی، وزیر مالیه امروز بودجه ملی سال  ۱۳۹۵ را بعد از تایید مشرانو جرگه  به  مجلس عمومی ولسی جرگه ارائه  نمود.
به گزارش آژانس باختر، وزیر مالیه ضمن ارائه معلومات مفصل در مورد بودجه سال مالی ۱۳۹۵ گفت: بودجۀ ملی ۱۳۹۵ با در نظرداشت محدودیت های فعلی طوری ترتیب گردیده است که از یک طرف مصارف عادی معقول دولت تمویل گردد و از سوی دیگر کار پروژه های انکشافی بزرگ و مهم زیربنایی که تحت تطبیق میباشد، ادامه پیدا نموده و پروژه های نیمه کاره هم تکمیل گردد. وی افزود: در ترتیب بودجه سال ۱۳۹۵ تشکیل (بشمول ازدیاد) و ساختار ادارات، تعادل میان مصارف و عواید، بودجۀ به اساس امکانات نه به اساس تقاضا، مصارف سال جاری و توانمندی تطبیق پروژه های انکشافی، تعهدات کمک کننده ها، پروژه های بزرگ ملی، تکمیل پروژه های در حال جریان و تمرکز بالای مثمریت و موثریت پول در نظر گرفته شده است.
وزیر مالیه با در نظرداشت این موارد، طرح پیشنهادی بودجۀ ملی سال ۱۳۹۵ را ارایه نمود که در آن بودجه ملی برای سال ۱۳۹۵ مبلغ 461.8 میلیارد افغانی که از جمله مبلغ 283.3 میلیارد افغانی آنرا بودجۀ عادی و مبلغ 178.5 میلیارد افغانی آنرا بودجۀ انکشافی تشکیل داده که به تناسب بودجه سال مالی 1394 حدود 25.7 میلیارد افغانی (6 فیصد) افزایش را نشان میدهد.
در اخیر گفت: بودجه سال مالی ۱۳۹۵با در نظرداشت منابع محدود و مشوره های لازم با تمام ادارات ذیدخل ترتیب گردیده است. ولسی جرگه طبق ماده ۹۷ و ۹۸ قانون اساسی بعد از ارائه  نظریات این بودجه را تصویب نمایند.

کابل باختر 4 قوس
محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان حمله بالای احمد سعیدی را که در اثر آن موصوف زخم برداشت، به شدیدترین الفاظ محکوم کرد و آنرا عمل ناجوانمردانه و نابخشودنی خواند.
به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری به آژانس باختر، رئیس جمهور غنی ضمن محکوم نمودن این عمل گفت که خشونت برای رسیدن به هر هدفی که باشد، غیر قابل قبول و نابخشودنی است.
رئیس جمهور به تمام ارگان های امنیتی دستور داد تا عاملین حمله بر احمد سعیدی فعال مدنی، نویسنده و آگاه مسایل سیاسی را دستگیر و به پنجه قانون بسپارند.
همچنان رئیس جمهور غنی به مسئولین وزارت صحت عامه هدایت داد تا بخاطر مداوای احمد سعیدی از تمام  امکانات دست داشته استفاده نمایند.
رئیس جمهور کشور برای احمد سعیدی صحتمندی کامل از درگاه خداوند (ج) آرزو می کند.

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL