24 قوس 1396

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

بازداشت چهار هراس افگن در بلخ

بازداشت چهار هراس افگن در بلخ

مزارشریف 24 قوس باختر چهار هراس افگن دیشب در ولسوالی چمتال...

اندیشه شکل گیری یک اجماع منطقه یی دربرابر هراس افگنی درحال تقویت شدن است

اندیشه شکل گیری یک اجماع منطقه یی دربرابر هراس افگنی درحال تقویت شدن است

کابل باختر/ 24/ قوس دولت افغانستان متعهد به اعاده ثبات درکشور...

کشته شدن سه هراس افگن در سرپل

کشته شدن سه هراس افگن در سرپل

سرپل 24 قوس باختر سه هراس افگن دیروز در ولسوالی سانچارک...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


سیاسی

کابل باختر 24 قوس
نمایندگان مردم خوگیانی ولایت ننگرهار در ملاقات با وزیر دفاع ملی روی وضعیت امنیتی آن ولسوالی به بحث پرداخته ، دیدگاه شان را بیان نمودند.
تورنجنرال دولت "وزیری" سخنگوی وزارت دفاع ملی به آژانس باختر گفت:
دگرجنرال طارق شاه " بهرامی " وزیر دفاع ملی  دیروز با بزرگان و متنفذین قومی شورای سراسری خوگیانی در مقر وزارت دفاع ملی ملاقات نمودند.
در این نشست  بزرگان و متنفذین قومی شورای سراسری خوگیانی ضمن توضیح و تشریح وضعیت امنیتی در ولایت ننگرهار ، از فداکاری ها ی نیرو های دفاع و امنیتی کشور ستایش بعمل آورده ، حمایت  و پیشتیبانی همه جانبه خویش را از نیرو های  دفاعی و امنیتی کشور و افشای پلان های خصمانه دشمن  در راستای  تامین امنیت ابراز  داشتند  .
  وزیر دفاع ملی تاکید کرد ما نظر به شرایط حساس فعلی ، تلاش داریم تا یک اردوی ملی متعهد ، بادسپلین ، مسلکی و آراسته با عقاید و ارزش های دین مبارک اسلام تعلیم وتربیه نموده ، تا در حال و آینده جوابگوی ایجابات امنیتی و دفاعی کشور باشد.
وزیر دفاع ملی از  تمام مردم افغانستان خواست تا با حمایت و پشتیبانی شان از دولت جمهوری اسلامی افغانستان بخصوص ارگان های دفاعی و امنیتی دسیسه های شوم دشمنان وطن را خنثی نموده  و در راستای تامین امنیت در کشور  دست به دست هم بدهند.ختم/ عبدالخالق

کابل باختر 24 قوس
جلسۀ شورای عالی توسعۀ شهری به ریاست محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان عصر روز پنجشنبه 23 قوس در ارگ دایر گردید.
دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری به آژانس باختر داد، در این جلسه، روی طرح انکشافی شاروالی بامیان، طرح تکمیلی شهرک رهایشی سنایی غزنوی، سرمایه گذاری در سکتور ساختمان های تجارتی و برنامه احداث و احیای زیربناهای ترانسپورتی شهر کابل بحث و تبادل نظر صورت گرفت.
محمد امان "امان" شاروال بامیان در رابطه به طرح انکشافی شاروالی بامیان از جمله دستآوردها، برنامه ها، چالش ها و پیشنهادات معلومات داده گفت: شاروالی بامیان در عرصه حکومت داری خوب و تعمیم مشارکت عامه، خدمات رسانی و پروژه ها و همچنان افزایش عواید، دستآورد های خوبی داشته است.
وی چالش های شاروالی بامیان را در عرصه های مختلف از جمله نبود سیستم کانالیزاسیون شهری، خطر تخریب محیط زیست و آّب های زیر زمینی، کمبود دسترسی مردم به تسهیلات عامه، تهدید ساحات باستانی و آثار تاریخی، کمبود ماشین آلات سنگین جهت عرضه خدمات زیربنایی، عدم همکاری نهادهای مربوطه، دخالت افراد غیر مسئول و کمبود بودجه انکشافی، بیان کرد.
شاروال بامیان پیشنهادات خویش را در زمینه اعمار سیستم کانالیزاسیون شهری، استملاک مسیر عبور سرک ها، اعمار بندهای برق آبی، تصفیه زمین های ساحات تاریخی، تخصیص بودجه برای قیمت زمین و محصول صفایی ادارات دولتی و ادامۀ برنامه های حمایوی موسسات همکار، به جلسه ارائه نمود.
سید سعادت منصور نادری وزیر امور شهرسازی، از کارکردهای مثبت شاروالی بامیان تشکر کرده گفت که ما باید توجه خویش را در راستای جذب سکتور خصوصی برای سرمایه گذاری در شهرها  معطوف نمائیم و روی پلان بند امیر، سرمایه گذاری بیشتر صورت گیرد.
وی افزود که در رابطه به کانالیزاسیون بامیان، داکتر محمدهمایون قیومی در شورای عالی زیربناها کار می کند.
بعداً داکتر محمدهمایون قیومی مشاور ارشد رئیس جمهور در امور زیربناها، عبدالباقی پوپل معاون اداره مستقل ارگان های محل، انجنیر یلانی رئیس عمومی شرکت آبرسانی، جامی زاده و شاه زمان میوندی رئیس اداره محیط زیست در رابطه به مسایل آبرسانی، ماستر پلان، مسایل محیط زیستی و برق بامیان به تفصیل صحبت کردند.
رئیس جمهور ضمن اینکه از اقدامات شاروالی بامیان تشکر کرد، گفت که تحرکِ که در شاروالی ها بوجود آمده، مثبت است و باید یک بسته ضرورت شهرها در بخش زیربناها در نظرگرفته شود تا بتوانیم در همه شهرها از استفاده کنیم.
رئیس جمهور غنی افزود: پول های را که ادارات از شاروالی ها بدهکار اند، از بودجه عمومی ادارات مربوطه وضع گردیده، به حساب شاروالی ها منتقل شود.
وی تاکید کرد که باید پلانگذاری برای جذب توریزم در بامیان صورت گیرد و همچنان به شاروال بامیان گفت: در رابطه به اینکه چه برنامه های برای افزایش عواید دارد و هنگام رسیدن برق به آن ولایت چه کارهای قابل اجراست، یک دیدگاه بلند مدت داشته باشد.
رئیس جمهور به ادارۀ اراضی هدایت تا زمینه تصفیه و پلانگذاری زمین در بامیان را روی دست گیرد و استملاک به صورت اساسی در نظر گرفته شود.
متعاقباً طرح تکمیلی شهرک رهایشی سنایی غزنوی از سوی احمد ذکی سرفراز سرپرست ریاست شهرسازی به جلسه ارائه شد.
احمد ذکی در رابطه به شهرک سنایی معلومات داده گفت که این شهرک در ۲۱۹،۴ جریب زمین در دو بخش در ناحیه ۱۵ شهر کابل، اعمار می گردد و دارای ۲۸ بلاک ده منزله و ۳۱ بلاک شش منزله بوده که ۱۵ بلاک تحت اعمار قرار داد و تا کنون ۶۶ درصد کار آن تکمیل شده است. وی همچنان نواقص و مشکلات شهرک مذکور را در قسمت طرح اولی، از بعد تخنیکی بیان کرد.
جلسه پس از بحث های همه جانبه، فیصله کرد که این طرح مورد بازنگری قرار گرفته، تکمیل گردد و به جلسه شورای عالی توسعه شهری ارائه شود.
سپس طرح سرمایه گذاری در سکتور ساختمان های تجارتی از سوی عبدالله حبیب زی سرپرست شاروالی کابل به جلسه مطرح شد و وی خواستار تخفیف در قسمت فیس گردید.
جلسه شورای عالی توسعه شهری فیصله کرد تا فیس بر اساس فیصله قبلی اخذ گردد و برای تایید به کابینه ارائه شود.
بعداً برنامه احداث و احیای زیربناهای ترانسپورتی شهر کابل توسط شیخ احمد متین مشاور ارشد و مسئول وارسی از معینیت ترانسپورت عامه، به جلسه ارائه شد.
وی در رابطه به وضعیت موجود جاده های شهر کابل، طول جاده ها، ارزش پروژه های تکمیل شده، ارزش پروژه های تحت کار، ارزش پروژه های تحت تدارکات، ارزش پروژه های پلان شده، خصوصیات جاده ها، زیربناهای ترانسپورتی عامه، ارزیابی و اقدامات اصلاحی، انکشاف ظرفیت ها و پروژه ها، نظارت از پروژه و تضمین کیفیت و مدیریت دارایی ها معلومات داد و چالش ها فراراه برنامه احداث و احیای زیربناهای ترانسپورتی شهر کابل را بیان نمود.
رئیس جمهور ضمن تشکر از ایجاد ظرفیت و نوع مدیریت بوجود آمده، گفت که میزان نیازمندی شاروالی کابل برای خرید قیر مشخص باشد تا بتوانیم این معامله را دولت به دولت انجام دهیم.
رئیس جمهور غنی تاکید کرد که طرح مودل تخنیکی مشخص در این خصوص به جلسه ارائه شود. وی افزود که مدیریت عواید باید منسجم شود و یک مرکز خاص عواید ایجاد گردد.
رئیس جمهور تصریح کرد که مدیریت املاک مهم است و از املاک بحیث منبع عواید استفاده صورت گیرد.# عبدالخالق

دیپلومات – باختر24 قوس
نشریه دیپلومات در آغاز مقاله‎اش پرسشی را مطرح کرده که آیا افغانستان می‎تواند انتخابات سال ۲۰۱۸ را برگزار کند؟
به نوشته نشریه، انتخابات هفتم جولای، نزدیک به سه سال پس از زمان تعیین شده برای پایان دوره کاری پنج ساله پارلمان فعلی افغانستان برگزار خواهد شد.
اما دیپلومات استدلال می‎کند که شاید برگزاری انتخابات شورای ملی در تاریخ تعیین شده، نا ممکن باشد.
نشریه از مسایل تخنیکی و امنیت یادآوری کرده که می‎توانند موانع در برابر برگزاری انتخابات باشند.
به نوشته دیپلومات، با آنکه برگزاری انتخابات پارلمانی افغانستان در تابستان آینده عملی به نظر نمی‎رسد، تأخیر آن تصویر دموکراسی نوپای افغانستان را به سمت نا معلوم سوق می‎دهد.
روزنامه واشنگتن پست هم در مورد تهدیدهای انتخاباتی نوشته و پرسشی را مطرح کرده‎است که آیا واقعاً دموکراسی افغانستان در خطر قرار دارد؟
به نوشته واشنگتن پست، با هشت ماه فاصله از انتخابات، آماده‎گی‎ها برای این پروسه زیر سایه و تحت تأثیر برخی دست اندرکاران سیاسی با موجودیت تعصبات قومی، مشکلات تخنیکی و تأخیر نا معلوم قرار گرفته‎است.
روزنامه این نکته را هم برجسته ساخته که اگر انتخابات برگزار نشود، اکثریت از شهروندان افغانستان نگرانی دارند که پایداری دموکراسی نو این کشور و اعتماد حامیان بین‌المللی افغانستان با مخاطره روبه‌رو خواهد شد.
واشنگتن پست اظهارات صدیق صدیقی رئیس مرکز رسانه‎های حکومت افغانستان را هم نقل کرده که گفته‎است، انتخابات این بار خیلی مشکل خواهد بود، اما باید برگزار شود.
به‌گفته آقای صدیقی، شرایط برای برگزاری لویه جرگه آماده نیست و چالش‎های وجود دارند، اما او تأکید کرده که برگزاری انتخابات، خواست مردم در افغانستان نوین است.خلیل

شهرهرات 23 قوس باختر
از آغاز سال روان تا‌کنون ‌بیش‌ ‌از دو هزار پرونده در څارنوالی مرکز‌ هرات ‌و ولسوالی‌ها ثبت‌ و بررسی شده است.
این مطلب را عبدالحق احمدی رییس څارنوالی استیناف‌ ولایت هرات در کنفرانس مطبوعاتی خویش بیان داشت و افزود:" درسال روان دوهزار واقعات مختلف جرمی ثبت څارنوالی گردیده که تمامی قضایا پیگیری و دوسیه های شان به محکمه ارسال  گردیده است.
به گفته احمدی آمار امسال نسبت به سال قبل نشان دهنده افزایش میزان کارکرد این ریاست بوده  که خود بیانگر حاکمیت قانون و تطبیق آن به صورت جدی و موثر است.
رییس څارنوالی هرات همچنان از ثبت بیش از شصت قضیه سرقتهای مسلحانه  درسال جاری خبر داده و افزود:" درسال روان  شصت وسه قضیه سرقتهای مسلحانه ثبت څارنوالی گردیده که در پیوند به این قضایا نود تن گرفتار و بعداز تحقیق و بررسی څارنوالی به محکمه معرفی گردیده اند.
احمدی در عین حال، از ثبت پنجاه واقعه جرمی در بخش فساد اداری نیز خبر داده و افزود:" از اوایل سال جاری تا اکنون پنجاه واقعه جرمی دربخش فساد اداری ثبت څارنوالی گردیده و مورد رسیدگی قرار گرفته اند.
از سوی دیگر، جیلانی فرهاد سخنگوی مقام ولایت، فساد اداری را یک پدیده شوم خوانده و از اراده جدی اداره محلی هرات در راستای ریشه کن ساختن این پدیده اطمینان داده و افزود:" افزایش دوسیه های جرایم فساد اداری در سال روان نشان دهنده اراده قاطع ارگان های مربوط در  جهت مهار جرایم فساد اداری در این ولایت می باشد.
گفتنی است که رییس څارنوالی هرات همچنان از جمع آوری دو نیم ملیون افغانی جریمه نقدی از مرکز شهر و هفتصد و پنجاه هزار اففانی از ولسوالی های هرات و واریز شدن آن  به حساب دولت نیز خبر داد.ختم/ابوی

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL