27 میزان 1396

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

مجلس سنا چگونگی حادثه ولایات پکتیا و غزنی را بررسی میکند

مجلس سنا چگونگی حادثه ولایات پکتیا و غزنی را بررسی میکند

کابل باختر 26 میزان جلسه کمیتۀ رؤسای مشرانوجرگه امروز به ریاست...

بازداشت پنج پولیس در ارتباط به حملات دیروز در پکتیا

بازداشت پنج پولیس در ارتباط به حملات دیروز در پکتیا

گردیز 26 میزان باختر پنج پولیس در ارتباط به حملات دیروز...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


سیاسی

کابل باختر 26 میزان
جلسه کمیتۀ رؤسای مشرانوجرگه امروز به ریاست محمد علم ایزدیارنایب اول مجلس،برگزار و روی اوضاع جاری کشور به بحث پرداخت.
به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی مشرانو جرگه به آژانس باختر، درنشست عمومی روز یکشنبه 30میزان علاوه ازبحث آزاد، گزارش سفرهیئت های پارلمانی مجلس ازکشورهای رومانیا، اندورا وسویس استماع گردد ونیزدرنشست عمومی روزسه شنبه دوم عقرب وزیرامورخارجه ویا معین سیاسی آن وزارت پیرامن نتایج نشست چهارجانبه صلح درعمان، برخورد نامناسب یکتعداد دیپلوماتان با هموطنان درخارج ازکشورومسایل دیگر توضیحات ارایه نمایند.
اما درآغازنشست رئیس جلسه، سناتورولایت پکتیا وسایراعضای کمیتۀ رؤسا پیرامون حوادث خونین دیروزدرکشوربه ویژه قوماندانی امنیه ولایت پکتیا وولسوالی اندرولایت غزنی که تلفات زیادی بجاگذاشت نظریاتی ارایه نموده به روح شهدا به شمول مل پاسوال توریالی عبدیانی فرمانده امنیه ولایت پکتیا اتحاف دعا نموده، به مجروحان شفای عاجل استدعا نمودند.
اعضای کمیته رؤسا درحالیکه پیرامون ابعاد مختلف رویدادهای مذکورسخن می‌گفتند ازضعف ارگان‌های امنیتی وکشفی درمهاراینگونه حملات به شدت انتقاد نموده گفتند دشمنان قسم خورده افغانستان ازهیچ حیله ونیرنگی بخاطرکشتارمردم دست بردارنیستند ولی مسوولان امورقسمیکه لازم است نتوانسته اند تاکتیک های دشمنان را خنثی سازند، ایجاب می نماید که تدابیرلازم بخاطرسرکوب دشمنان وتأمین امنیت شهروندان اتخاذ گردد، همچنان به همین منظورفیصله شد که هیئتی ازمجلس سنا عازم ولایت پکتیا گردیده، علاوه ازهمدردی با خانواده های شهدا وعیادت ازمجروحان، رویداد را ازنزدیک بررسی وگزارش خویش را به جلسه عمومی ارایه بدارد.
  همچنان درجلسه کمیته روسا، شکایت باشنده گان شهرک ذاکرین واقع سرکوتل خیرخانه شهرکابل ازوزارت دفاع ملی مبنی برتخریب منازل رهایشی وزمین‌های شان ازسوی آنوزارت مورد بحث قرارگرفت.
  درجلسه تذکررفت که وزارت دفاع می‌خواهد بخاطرمصونیت دیپوهای آن وزارت بالای ملکیت های مردم دیواراعمارنماید، درصورتیکه این مساله به تفاهم حل نگردد ممکن تشنج شدیدی به بارآید.
    جلسه دراین زمینه فیصله نمود که به روزدوشنبه کمیسیونهای اموردفاعی وامورتقنینی مشرانوجرگه مشترکاً این قضیه را با مسوولان وزارت دفاع ملی مطرح وراه حل آنرا جستجو نماید والی حل موضوع
به نماینده وزارت دولت درامورپارلمانی که درنشست حضورداشت تفهیم شد تا هرچه عاجل با وزارت دفاع ملی ازمجاری رسمی تماس گرفته وازتخریب زمین ها ومنازل رهایشی مردم این شهرک جلوگیری به عمل آید.
     دراخیرجلسه ازعدم حضوربرخی مسوولان به کمیسیون اموردفاعی وامنیت داخلی به خصوص لوی درستیزوزارت دفاع ملی انتقاد گردید وتاکید شد که موصوف باید به خانه ملت احترام گذاشته وغرض پاسخگویی به جلسات حاضرشود.ختم/ عبدالخالق

کابل باختر 26 میزان
معین وزارت امور خارجه در ملاقات با محقق ارشد دیده بان حقوق بشر روی وضعیت زنان در افغانستان به بحث پرداخت.
به اساس معلومات دفتر سخنگوی وزارت امور خارجه به آژانس باختر، در این ملاقات عادله راز معین همکاریهای اقتصادی وزارت امور خارجه با محقق ارشد دیده بان حقوق بشر در رابطه با تعلیم و تربیۀ دختران بحث نمودند.
خانم بار، گزارشی که از سوی دیده بان حقوق بشر تحت عنوانِ " دسترسی دختران به تعلیم وتربیه در افغانستان" به رشتۀ تحریر درآمده بود را به معین وزارت امورخارجه افغانستان ارائه کرد.
یافته های گزارش یادشده را با خانم عادله راز مورد بررسی قرار داده  و پیرامونِ چگونگی بلند بردن سطح دسترسی دختران و بانوان به تحصیل و آموزش و بهبود بخشیدن به شرائط مکاتب در کشور، بحث و گفتگو کرد.
طبق یک خبر دیگر: خانم عادله راز معین همکاری های اقتصادی وزارت امور امروز با دیوید دی آرنولد رئیس بینیاد آسیا ملاقات نموده خواستار
همکاری های بیشتر آسیا فوندیشن در عرصه تعلیم و تربیه زنان افغان، تهیه بورسیه ها برای زنان، اشتغال و نقش و کار مشترک برای تقویت و انکشاف اقتصادی، تجارتی و تعلیمی شد. ختم/ عبدالخالق

کابل 26 میزان باختر
محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان قبل از ظهر امروز طی مراسمی به پیکر شهید مل پاسوال توریالی عبدیانی قوماندان امنیۀ ولایت پکتیا که روز گذشته در اثر حمله تروریستی بر مقر قوماندانی امنیه آن ولایت به شهادت رسید، ادای احترام کرد.
به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری به آژانس باختر، رئیس جمهور هنگام ورود به شفاخانه شهید محمد داوود خان، در حالیکه از سوی شماری از مسئولین سکتور امنیتی و دفاعی کشور و مولوی قیام الدین کشاف رئیس شورای سرتاسری علما، همراهی می گردید، ضمن اتحاف دعا به روح مل پاسوال توریالی عبدیانی، پیکر آن شهید را تا محل مخصوص روی شانه های خویش حمل کرد.
رئیس جمهور قبل از برداشتن پیکر شهید مل پاسوال توریالی عبدیانی، ضمن ابراز تسلیت و غمشریکی به خانواده های شهید عبدیانی و منسوبین پولیس کشور و دعا به روح آن شهید و سایر شهدای رویدادهای تروریستی روز گذشته، گفت: امروز شاهد شهادت یکی از فرزندان دلیر این کشور هستیم که عزت، افتخار و حیثیت خود را در هر قدم حفظ کرد.
رئیس جمهور افزود: اجماع همۀ ما این بود که شهید عبدیانی موجب کارنامه های بزرگ شود که به آن نایل آمد. در شرایط دشوار در هر وظیفۀ که تعین اش کردیم آن را با شجاعت و متانت انجام داد.
محمد اشرف غنی گفت: متاسفانه دشمنان افغانستان با شهادت رساندن عبدیانی، همۀ ما را در غم و ماتم نشاندند. وی به وزیر امور داخله هدایت داد تا پیشنهاد ترفیع شهید عبدیانی و اهدای یک باب اپارتمان را به فامیل اش، ترتیب نماید و جهت منظوری به ریاست جمهوری ارائه کند.
همچنان رئیس جمهور به وزیر امور داخله هدایت داد تا به خانواده های سایر شهدای رویدادهای تروریستی دیروز نیز رسیدگی نماید. وی تاکید کرد که خانواده های شهدا و خاطرات و افکار شهدای قهرمان ما نباید فراموش شوند.
رئیس جمهور غنی ضمن ستایش از قربانی های خانوادۀ عبدیانی، خطاب به پدر شهید توریالی عبدیانی گفت: از شما تشکر می کنم که چنین فرزندی را تربیت کرده اید و تمام مردم افغانستان به او افتخار می کنند.
رئیس جمهور گفت: به دشمنان افغانستان واضح می گویم که این وطن، هزاران عبدیانی دیگر را در آغوش خود پرورده است، پس آن را به چشم حقارت نبینید.
وی افزود: ما صلح می خواهیم و دست صلح دراز می کنیم، اگر شما چنین فجایع را تکرار می کنید، مردم افغانستان، علمای کرام و منسوبین قوای مسلح در یک صف واحد، مقابل شما ایستاده می شوند.
رئیس جمهور غنی گفت که ما برای کودکان، زنان و جوانان این سرزمین زندگی آرام و مرفه می خواهیم. اما دشمنان افغانستان پیام آوران مرگ هستند، صلح و آبادی آینده این سرزمین است و کار و مسئولیت همه ما آباد ساختن این کشور می باشد.
بعداً ولی محمد خان عبدیانی پدر شهید مل پاسوال توریالی عبدیانی صحبت کرد و ضمن تشکر از ابراز همدردی و غمشریکی رئیس جمهور، گفت که شهید توریالی عبدیانی نه تنها فرزند من، بلکه فرزند تمام ملت افغانستان و ارگان های امنیتی و دفاعی کشور است.
وی افزود: شهید عبدیانی می گفت که من فرزند افغانستان هستم و افغانستان مادر من است، مادرم بیمار بوده و آرمان من این است که در وطنم صلح و ثبات برقرار گردد و من در آغوش مادروطن به شهادت برسم.
پدر شهید عبدیانی گفت: هر سربازی که از این وطن دفاع کرده و برای آن قربانی می دهد، قهرمان این سرزمین است و ما در عقب نیروهای امنیتی و دفاعی کشور و حکومت خویش قرار داریم. ماری

کابل 26 میزان باختر
داکتر  عبدالله عبدالله رییس اجراییه جمهوری اسلامی افغانستان و هیئت همراه ایشان برای عیادت و احوال‌پرسی زخمی و خانواده‌های آنان به شفاخانه ملکی پکتیار رفتند.
به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی ریاست اجرائیه به آژانس باختر، رییس اجراییه با زخمی‌ها و خانواده‌های آنان از نزدیک دیدن نمود و به مسوولین هدایت داد تا با استفاده از تمام امکانات ولایت و مرکز به تداوی زخمی‌ها اقدام نمایند.
در جریان عیادت از زخمی‌ها محافظ قوماندان امنیه ولایت شهید عبدیانی با تشکر از حضور رییس اجراییه در محل حادثه و غم‌شریکی با خانواده شهدا و عیادت از زخمی‌ها به عنوان زعیم مردمی و ملی کشور گفت: به شهادت فرمانده عبدیانی افتخار می‌کند. با عزت و سربلندی علیه دشمنان این خاک جنگیده‌اند و با عزت و سربلندی به جنگ علیه دشمنان ادامه می‌دهند.
رییس اجراییه از داکتران و مسوولین شفاخانه به خاطر رسیدگی به موقع به زخمی‌ها و تلاش برای ارایه خدمات لازم به آنان سپاسگزاری کرد و تلاش‌ها و زحمات آنان را برای خدمت به مردم ستود. نالان

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL