15 اسد 1399

RSS Facebook

خبر های جدید

طالبان یک آوازخوان محلی را در تخار تیرباران کردند

طالبان یک آوازخوان محلی را در تخار تیرباران کردند

تالقان/ 15 اسد/ باختر طالبان یک آوازخوان محلی را در ولسوالی...

آمادگی مشرانو جرگه برای برگزاری جرگه مشورتی ۱۷ اسد

آمادگی مشرانو جرگه برای برگزاری جرگه مشورتی ۱۷ اسد

کابل/ ۱۵ اسد/ باختر مشرانو جرگه شورای ملی در نشست فوق...

Youtube Player

khantry design

اعلانات

۱۰۰ روز
۱۰۰ روز

۱۰۰ روز (443)

شهرهرات 8 ثورباختر
پولیس هرات آماده گی دارد تادرصورتیکه انتخابات به دوردوم برود ,امنیت این پروسه ملی را به گونه مطمئن تامین نماید.
مسولان ارشد پولیس هرات امروزضمن برگزاری نشستی اعلام کرده اند که آماده گی های کامل بخاطرتامین امنیت دوردوم انتخابات ریاست جمهوری راگرفته اند.
جنرال سمیع الله قطره قوماندان امنیه هرات درجمع افسران پولیس هرات گفت " امنیت این پروسه ملی راپولیس بانیروهای امنیتی بگونه مطمئن تامین خواهدکرد".
درین نشست مکلفیت های وظیفوی هریک ازمسولان قطعات وجزوتام های پولیس هرات مشخص وبه مسولان هربخش هدایت لازم داده شد.
درهمین حال مسوولان پولیس نیز وعده دادند تا ازامکانات دست داشته بخاطربهبود وضعیت عمومی وکمک به  تامین مطمئن امنیت انتخابات استفاده نمایند.

شهرهرات 8 ثورباختر
سید فضل الله وحیدی والی هرات درواکنش به ابطال صد هزاررای مردم ،  ازکمسیون مستقل انتخابات خواست تا از مردم هرات معذرت بخواهد.
والی هرات درجمع روسا ومسولان ادارات دولتی اقدام کمیسیون سمع شکایات مبنی برباطل ساختن یک صدهزاررای مردم هرات را خلاف تعامل خواند وازکمیسیون انتخابات خواست تاازمردم هرات پوزش بخواهد.
پیش ازین نیز گروهای اجتماعی ,نهادهای ملی بین المللی ,سازمان های اجتماعی وحتی ناظرین مستقل این عملکرد کمیسیون شکایات انتخاباتی را خلاف تعامل دانسته بودند.
سید فضل الله وحیدی والی هرات میگوید "به تعقیب باطل ساختن آرای شهروندان ,شماری ازمتنفذین وسیاسیون به مقام ولایت مراجعه نموده ونگرانی شانرا ازین ناحیه اعلام کردند.
گفته میشود برگه های آرایی که ازسوی کمیسیون شمع شکایات درهرات باطل شده است   مربوط به 28 سایت و 150 صندوق رای دهی میباشد .
این درحالیست که نتایج قسمی انتخابات ریاست جمهوری کشورروزگذشته اعلام شد که براساس آن  داکترعبدالله عبدالله (۴۴.۹) درصد و داکتراشرف غنی احمدزی (۳۱.۵) درصد کل آرا را بدست آورده اند.
براساس قانون انتخابات کشورمان ، درصورتی که هیچ یک ازنامزدان پنجاه جمع یک آرا را بدست آورده نتوانند، انتخابات به دوردوم خواهد کشید وبین دونامزد پیشتاز دوردوم انتخابات ، در روز هفتم جوزا/ برگزار خواهد شد.

کابل باختر/ 7/ ثور داکتراشرف غنی احمدزی دریک نشست خبری امروز درکابل از مردم خواست تا در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری به طور گسترده اشتراک کنند. به گزارش خبرنگار آژانس باختر ، داکتر اشرف غنی احمدزی دراین نشست خبری گفت ، هموطنان ما درمناطق نا امن خطر های بسیار عظیم را قبول کردند و درپای صندوق های رای رفتند تا زعیم ملی شان را انتخاب نمایند و این را ثابت ساختند که زعیم آینده افغانستان ، بیشتر از جان شان ارزش دارد. داکتر اشرف غنی احمدزی نامزد ریاست جمهوری برنتایج شمارش آرای ابتدایی واکنش نشان داده، اظهار داشت ، کمیسیون مستقل انتخابات زحمات زیاد کشیده اما متاسفانه کمبودهای عمده وجود داشت، نبود اوراق رای دهی دربرخی از مراکز رای دهی ، رای سفید و همسال آن کشاندن انتخابات ریاست جمهوری را به دور دوم حتمی ساخت . اشرف غنی احمدزی ازمردم خواست تا در دور دوم انتخابات به طور گسترده اشتراک ورزیده سهم فعال بگیرند. وی اظهار داشت دوردوم انتخابات ریاست جمهوری فرصت برای تحکیم وحدت ملی درکشور میباشد.

کابل باختر/7/ ثور
سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی امروز در نشستی خبری گفت، آخرین مهلت ثبت شکایات در مورد اعلام نتایج ابتدایی ساعت هفت شام امروز پایان می یابد که قابل تمدید نیست .
مسوولان این کمیسیون قبلاً اظهار داشتند که تمام نامزدان میتوانند بعداز اعلام نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری ظرف بیست و چهارساعت شکایت شان را به این کمیسیون ثبت نمایند.
به گزارش خبرنگار آژانس باختر، دراین نشست خبری نادر محسنی سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی گفت، بعداز اعلام نتایج ابتدایی ریاست جمهوری تاکنون هیچ شکایت دراین کمیسیون ثبت نشده است و برای نامزدان بیست و چهار ساعت مهلت داده شده است تا شکایات شان درمورد نتایج ابتدایی ثبت نمایند که این روند ساعت هفت شام به پایان خواهد رسید.
وی خبر رفتن انتخابات به دور دوم را قبل از وقت خوانده گفت ، کمیسیون شکایات انتخاباتی تاهنوز هیچ تصمیم قطعی را نسبت به آرای مردم اتخاذ نکرده و تمام موارد رسیده گی به روند انتخابات از فیصله های این کمیسیون میباشد .
رییس کمیسیون مستقل انتخابات دیروز درجریان اعلام نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری گفت ، بررسی ها نشان میدهد که انتخابات به دور دوم خواهد رفت ولی این کمیسیون آماده گی های مالی و تخنیکی دارد.
درهمین حال شماری از ناظران نامزدان ریاست جمهوری مبنی به مهلت دادن کمیسیون شکایات انتخاباتی میگویند که این مهلت برای ثبت شکایات اندک است و فورم های که نزد ما موجود است نمیشود دریک روز با فورم های که نزد کمیسیون مستقل انتخابات موجود است مقایسه شود، بناً این مهلت باید تمدید شود.
همچنان نادر محسنی سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی درصحبت با خبرنگارآژانس باختر ، با رد این تقاضا ها گفت، نظر به طرزالعمل کاری کمیسیون شکایات انتخاباتی 24  ساعت برای ثبت شکایات نامزدان پس از اعلام نتایج ابتدایی تعیین شده است و این زمان هیچگاه قابل تمدید نیست .
قرار است نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری در 24 ثور اعلام شود.  

کابل باختر6 ثور
داکتر احمد یوسف نورستانی رییس کمیسیون مستقل انتخابات امروز در یک نشست خبری نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری را اعلام کرد.
به گزارش آژانس باختر: دراین نشست رییس کمیسیون مستقل انتخابات معلومات داده خاطر نشان ساخت که داکتر عبدالله عبدالله نامزد ریاست جمهوری با کسب دو میلیون و 973 هزارو 760 رای و 44 اعشاریه 9 فیصد در جایگاه اول ، داکتر اشرف غنی احمد زی با کسب دو میلیون و 82 هزار و 417 رای سی و یک اعشاریه 5 فیصد در جایگاه دوم ، داکترزلمی رسول با کسب هفت صد و 59 هزار و 540 رای و 11 اعشاریه 5 فیصد در رده سوم ، استاد عبدالرب رسول سیاف با کسب چهارصد و 68 هزارو 340 رای و 7 اعشاریه یک فیصد در رده چهارم ، انجنیر قطب الدین هلال با کسب یکصد و 80 هزار و 859 رای و دو اعشاریه 7 فیصد در رده پنجم ، محمد شفیق گل آغا شیرزی با کسب یکصد و 60 هزار و 673 رای و یک اعشاریه 6 فیصد در جایگاه ششم ، محمد داوود سلطان زوی با کسب 30 هزار و 737 رای و صفر اعشاریه 5 فیصد درجایگاه هفتم و هدایت امین ارسلاح با کسب 15 هزار و 394 رای وصفر اعشاریه دو فیصد در جایگاه هشتم قرار گرفتند .
نورستانی اضافه کرد که دراین انتخابات بیست هزار و 561 محل رایدهی داشتیم که از جمله 19 هزار و 431 محل  در روز انتخابات باز بود.
همچنان 547 محل که باز بود ولی از آن نتیجه بدست نیامد و رای گیری در آنها صورت نگرفته بود و در 47 مرکز شامل 139 محل در سراسر کشور بسته بوده و در444 محل مشکلات موجود است و ایجاب مینماید که دو روز دیگر نیز دراین محلات بررسی نماییم و نتایج آن را به کمیسیون شکایات انتخاباتی بسپاریم .
وی افزود که در34 ولایت کشور در 810 محل شمارش مجدد صورت گرفته ومحلات که به تفتیش برده شده بود 1964 محل را تشکیل میدهد .
نورستانی علاوه کرد که به اساس بررسی، این انتخابات ممکن به دور دوم برود ولی این امر بعد ازبررسی  کمیسیون شکایات انتخاباتی معلوم خواهد شد و ممکن است که در ارقام رای نامزدان ریاست جمهوری تغییر بیاید.
رییس کمیسیون مستقل انتخابات گفت که پس از ارزیابی کمیسیون شکایات انتخاباتی نتایج نهایی انتخابات به تاریخ 24 ثور اعلام خواهد شد.

شهرهرات 5 ثورباختر
والی هرات ازاقدام خلاف تعامل کمیسیون ولایتی سمع شکایات مبنی برباطل ساختن آرای شهروندان انتقادنمود.
درپی باطل ساختن حدودیکصدهزاررای درولایت هرات ,گروهای اجتماعی ,نهادهای ملی بین المللی وسازمان های اجتماعی وحتی ناظرین مستقل این عملکرد را خلاف تعامل دانستند.
سید فضل الله وحیدی والی هرات میگوید "به تعقیب باطل ساختن آرای شهروندان ,شماری ازمتنفذین وسیاسیون به مقام ولایت مراجعه نموده ونگرانی شانرا ازین ناحیه اعلام کردند.
وحیدی گفت"این موضوع رابه مقامات مرکزی انتقال داده است ومنتظرپاسخ آنان است.
این درحالیست که باطل ساختن ده هاهزار برگه رای دهی در ولایت هرات از سوی کمیسیون سمع شکایات انتخاباتی,باواکنش جدی نهادهای مدنی مواجه شده است .
گفته میشود که این برگه ها  مربوط به 28 سایت و 150 صندوق رای دهی میشودکه براساس ادعای کمیسیون سمع شکایا ت انتخاباتی بدلیل مشاهده تقلب ابطال شده است .
پیش ازین مسولان کمیسیون انتخابات ازقرنطین شدن حدودیک هزارصندوق رای درولایت هرات خبردادده بودند
عبدالله شیرزی رئیس کمیسیون رسیده گی به شکایت های انتخاباتی درهرات، به رسانه ها گفته است که: « در حدود یک صد و هشتاد و سه مرکز و محل قرنطین شده بودند.
بگفته رئیس کمیسیون سمع شکایات انتخاباتی در هرات: تا اکنون 168 مورد شکایت دراین کمیسیون درج شده است.
بنا به اظهارات وی از جمله 94 محل ومرکز رای دهی 19 مورد ازسوی ناظرین بین الملی و 75 مورد ازسوی کمیسیون مرکزی سمع شکایات قرنطین شده بود..

جمعه ، 5 ثور 1393 ، 17:18

فردا نتایج انتخابات اعلام میشود

Written by manager

کابل باختر/5/ ثور
نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری به گونه رسمی توسط کمیسیون مستقل انتخابات فردا اعلام میشود.
به گزارش آژانس باختر، نوراحمد نور، سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات امروز گفت، نتایج انتخابات ریاست جمهوری به روزشنبه بطور رسمی اعلام خواهد شد.
دیروز بخش سوم نتایج قسمی انتخابات ریاست جمهوری اعلام گردیدکه درآن داکتر عبدالله، عبدالله با کسب دومیلیون 564 هزار و 284 رای و 43 اعشاریه 8 درصد، در جایگاه اول، داکتر اشرف غنی احمدزی با کسب یک میلیون و928 هزار و153 رای و 32 اعشاریه 9 درصد، درجایگاه دوم، داکتر زلمی رسول با کسب ششصد و 52 هزارو 116 رای و 11 اعشاریه 1 درصد، در ردۀ سوم، پرفیسور عبدالرب رسول سیاف با کسب چهارصد و99 هزار و 879 رای و 7 درصد، در ردۀ چهارم، انجنیر قطب الدین  هلال با کسب یکصدو 65 هزار و567 رای و2 اعشاریه 8 درصد، درجایگاه پنجم، محمدشفیق گل آغا شیرزی با کسب 96 هزارو 407 رای و 1 اعشاریه 6 درصد،در ردۀ ششم، محمد داوود سلطان زوی با کسب 27 هزارو 312 رای و صفر اعشاریه 5 درصد، درجایگاه هفتم وهدایت امین ارسلا با کسب 13هزارو 724 رای و صفر اعشاریه 2 درصد، درجایگاه هشتم قرار گرفتند .


مجموع آرای که شمارش گردیده، 5 میلیون وهشتصدو 57 هزار و 442 رای راتشکیل میدهد.
به اساس جدول زمان بندی کمیسیون مستقل انتخابات ریاست جمهوری ، کمیسیون شکایات انتخابات به تاریخ هژدهم ماه ثور به بررسی های خویش پایان داده و کمیسیون مستقل انتخابات به روز 24 ثور نتایج نهایی را اعلام خواهد کرد .
اگر انتخابات به دور دوم کشانده شود . انتخابات میان دو نامزد پیشتاز به تاریخ هفتم جوزای سال روان برگزار خواهد شد.
 

کابل باختر/ 5/ ثور
سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی میگوید، بررسی و بازشماری آرای قرنطین شده نود درصد پایان یافته است.
نادر محسنی سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی با ابراز مطلب فوق به خبرنگارآژانس باختر گفت، این کمیسیون آماده است تا بعداز اعلام نتایج ابتدایی ازسوی کمیسیون مستقل انتخابات جهت رسیده گی به شکایت ها و موارد استیناف خواهی که وجود دارد کار خود را پیش ببرد.
وی علاوه نمود : کمیسیون شکایات انتخاباتی تاکنون آرای چهل و دو مرکز و سی و دو محل رایدهی را در سراسر کشورباطل اعلام نموده است، اما این فیصله نهایی نیست و نیازبه بازشماری دارد.
به  گفته مسوولان کمیسیون شکایات انتخاباتی، بیشترین شکایات از ولایت های بلخ ، هرات ، قندز ، کندهار ثبت شده است.
آنان میگویند: هنوز دور است که درمورد میزان شکایات سخن گفت ، میزان تقلب را میتوان پس از بررسی شکایت ها   تشخیص کرد.

کابل/3/ثور/باختر
کمیسیون مستقل شکایات انتخابات امروز اعلام کرد که آرای هفتاد و چهار مرکز و محل رای دهی از سراسر کشور باطل شده است.
به گزارش آژانس باختر، نادر محسنی سخنگوی کمیسیون شکایات انتخابات به رسانه ها گفت، آرای هفتاد و چهار مرکز و محل رای دهی باطل محسوب شد، اما رقم دقیق آرای باطل شده معلوم نیست.
محسنی خاطر نشان ساخت بعداز اعلام نتایج ابتدایی که قرار است به روز شنبه آینده صورت گیرد نامزدان ریاست جمهوری و مردم میتواند در مدت 24 ساعت شکایات خویش را پیرامون اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری در کمیسیون شکایات انتخابات ثبت نمایند.
وی افزود، یک روز بعد از اعلام نتایج ابتدایی انتخابات، رسیده گی به شکایات توسط کمیسیون شکایات انتخاباتی آغاز خواهد شد.

کابل/3/ثور/باختر
محمدیونس قانونی معاون اول ریاست جمهوری امروز با مک کنلی معاون سفیر ایالات متحده امریکا دیدار و با ایشان پیرامون اوضاع جاری در افغانستان و منطقه گفتگو کرد.
به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری به آژانس باختر، معاون اول ریاست جمهوری در این دیدار انجام موفقانه انتخابات افغانستان را دست آوردی چشم گیر برای مردم ما خوانده گفت که امیدواریم به زودی نتایج این انتخابات اعلام گردد و به انتظارات مردم ما نقطه پایان بگذارد.
معاون اول ریاست جمهوری همچنان گفت که مردم افغانستان امیدوارند که حکومت آینده در افغانستان در جهتی گام بردارد که بتواند دست آورد های دوازده سال گذشته را حفظ کند و راه های رسیدن کشور ما را برای دستیابی به صلح و ثبات دوامدار، پیگیری کند.
مک کنلی معاون سفیر ایالات متحده امریکا نیز در این دیدار انتخابات افغانستان را بسیار برازنده خوانده گفت که مردم افغانستان در این روند  تحمل، همبستگی و همیاری شان را در راستای گزینش زعیم آینده شان به نمایش گذاشتند.
وی افزود که اکنون جهان باورمندتر شده اند که افغانستان برای رسیدن به دموکراسی در مسیر درستی در حرکت است.  
بر بنیاد یک خبر دیگر : محمدیونس قانونی چاشت امروز در دیدارش با شماری از اصحاب رسانه ها و خبرنگاران نقش رسانه های کشور را در دادن آگاهی و اطلاع رسانی به مردم و آوردن تغییر در اذهان عامه بسیار با ارزش خواند.
معاون اول ریاست جمهوری که در سالون کنفرانس های صدارت با مسوولان رسانه ها و خبرنگاران صحبت می کرد گفت که تلاش های روشنگرانه شما در جامعه متکثر افغانستان که مبتنی بر آزادی هایی که  قانون اساسی افغانستان و قانون رسانه ها آن را حمایت می کند، صورت می گیرد، نشانگر آن است که سهم جوانان در  انکشاف و توسعه جامعۀ ما رو به فزونی نهاده است.
معاون اول رئیس جمهور هم چنان یاد آوری کرد که بی تردید روشنگری ها و اطلاع رسانی های شما خبر نگاران و گزارش گران بود که مردم  متوجه اهمیت انتخابات و استفاده از حق شهروندی شان شدند و با حضور در انتخابات آن روز را به جشن ملی مبدل کردند.
معاون اول ریاست جمهوری از قربانی هایی که  جامعه رسانه های افغانستان در چند سال اخیر در راه انجام وظایف شان داده اند یاد کرده گفت که رخداد غم انگیزی که در نتیجه آن سردارحمد با خانواده اش به شهادت رسیدند یک جنایت هولناک و یک فاجعه بوده است و لازم است تا از تنها بازمانده خانواده سرداراحمد شهید مواظبت صورت گیرد.
در این دیدار چند تن از خبرنگاران  پیرامون مشکلات موجود در عرصه کاری شان صحبت کرده خواهان توجه دولت در این زمنیه ها شدند.
تأمین مصئونیت شغلی، دسترسی به اطلاعات، و مواردی دیگر در صحبت های این خبرنگاران با معاون اول ریاست جمهوری مطرح شد که برای رسیده گی به هریک از این موارد از سوی معاون اول ریاست جمهوری اطمیان داده شد.
طبق یک خبر دیگر : معاون اول ریاست جمهوری با سکرتر جنرال کمیته ملی المپیک، رئیس و ورزشکاران فدراسیون کیک بوکسینگ افغانستان که از مسابقات پرتگال با پیروزی بر گشتند دیدار کرد.
معاون اول ریاست جمهوری پیروزی  دستگیر پنجشیری و روح الله برنده گان کمر بند های طلایی و اجمل فراجی که مدال برنز آن مسابقات را گرفتند، به آن ها تبریک گفته ایشان را مورد تشویق قرار داد.

بر بنیاد یک خبر دیگر :
محمد یونس قانونی معاون اول ریاست جمهوری در دیدار های جداگانه با عبدالطیف ابراهیمی والی ولایت تخار و بزرگان آن ولایت و سید اعلی رحمتی والی ولایت غور و شماری از بزرگان آن ولایت نیز ملاقات کرد.
در این دیدار ها که شام امروز در قصرگلخانه صدارت برگزار شد معاون اول ریاست جمهوری حضور ملیونی مردم افغانستان را در انتخابات ستوده افزود که مردم ما با این مشارکت گسترده شایسته گی و درایت خود را به جهانیان نشان دادند.
معاون اول ریاست جمهوری یاد آور شد که اکنون این حق شماست تا کمیسیون های انتخابات هر چه زود تر نتایجی را که مردم با رای خود رقم زده اند اعلان کند.
در این دیدار  سید اعلی رحمتی مشکلات مردم غور را از ناحیه راه های مواصلاتی آن ولایت با معاون اول ریاست جمهوری مطرح کرده خاطر نشان کرد که توجه به احداث  جاده کابل الی مرکز غور و اسفالت جاده مرکز غور الی هرات یکی از آرزوهای باشنده گان آن ولایت بوده که امیدواریم مورد توجه جدی دولت جمهوری اسلامی افغانستان قرار گیرد.
 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL