25 سرطان 1398

RSS Facebook

خبر های جدید

اطلاعیه وزارت معارف

اطلاعیه وزارت معارف

کابل باختر24 سرطان وزارت معارف هرنوع جمع آوری پول از دانش...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


۱۰۰ روز
۱۰۰ روز

۱۰۰ روز (442)

چهارشنبه ، 27 حمل 1393 ، 10:35

فیصدی بزرگ آرای انتخابات اعلام می شود

Written by manager

کابل باختر 27 حمل
رئیس دارالانشاء کمیسیون مستقل انتخابات گفته است به زودی  فیصدی بزرگ آرای قسمی نامزدان انتخابات ریاست جمهوری اعلام می گردد.
به گزارش آژانس باختر، ضیاالحق امرخیل رئیس دارالانشاء کمیسیون مستقل انتخابات درصحبت با رسانه گفته است که بزودی  فیصدی بزرگ آرای قسمی  نامزدان ریاست جمهوری اعلام خواهد شد .
به گفته وی، اینبار رای واقعی از رای غیر  واقعی  جدا ساخته شده است.
امرخیل افزود، کمیسیون مستقل انتخابات شمارش دوباره پنجصد محل رای دهی  وبازرسی چهارصد محل دیگررا آغاز کرده است به اساس این بررسی  آرای که درپاکت های مخصوص انداخته شده باشد باطل اعلام خواهد شد.
همچنان اوگفت، آرای که مهر وامضأ رئیس محل را نداشته باشد قرنطین می شود.

کابل باختر 23 حمل
نماینده خاص اتحادیه اروپا درامور افغانستان  گفته است که حضور زنان در انتخابات ریاست جمهوری وشوراهای ولایتی نسبت به دوره قبلی گسترده بود .
به گزارش آژانس باختر : فرانس میشل سیلبین نماینده خاص اتحادیه اروپا درامور افغانستان ضمن آنکه حضور گسترده زنان را در روز انتخابات تمجید نموده گفته است، اما این کافی نبود باید زنان حضور فعال  تر می داشتند.
به گفته وی، شرکت سی وپنج درصدی زنان در روز انتخابات ریاست جمهوری وشوراهای ولایتی نسبت به انتخابات گذشته یک رقم بلنداست .
اما این سی وپنج درصدکافی نیست وباید حضور زنان پررنگ تر می بود.
او اضافه نموده است که افغانستان یکی از بدترین کشور ها برای حضور زنان  درتمام عرصه ها خوانده شده است اما باید این وضعیت تغییر کند که در این مورد اتحادیه اروپا با دولت افغانستان خواهان تغییر وضعیت زنان است .
درهمین حال ناظران وآگاهان امور میگویند مردم بصورت گسترده درانتخابات ریاست جمهوری وشوراهای ولایتی  شرکت کرده اند وحضور زنان را در این انتخابات بی سابقه می خوانند.
نهادهای  مدافع حقوق زنان نیز میگویند اشتراک چشمگیر زنان دراین انتخابات نشان داد که دانش سیاسی واجتماعی  زنان بیشتر شده و میخواهند به سرنوشت خویش حاکم باشند .

پنجشیر باختر 23 حمل
رئیس دفتر ساحوی کمیسیون مستقل انتخابات پنجشیر ازانتقال  یکصد وهفت بسته  آرای مردم آن ولایت به کابل خبر داد.
خواجه امین فضلی رئیس دفتر ساحوی کمیسیون مستقل انتخابات پنجشیر به آژانس باختر گفت که به جز از بسته های آرای ولسوالی دره آنولایت بسته های سایر مراکز  رایدهی پنجشیر به کمیسیون مستقل انتخابات درمرکز انتقال یافتند.

کابل باختر/ 22/ حمل
امکان دارد اواخر فردا نتایج قسمی انتخابات ریاست جمهوری اعلان شود.
به گزارش آژانس باختر ، نورمحمد نور سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات امروز به رسانه ها گفت، در حدود هشتاد و چهار فیصد برگه های رای از سراسر کشور به دفتر مرکزی کمیسیون مستقل انتخابات رسیده است و شمارش آرا کماکان ادامه دارد که تاکنون درحدود بیست الی بیست و پنج فیصد معلومات داخل سیستم شده است .
او افزود، زمانی نتایج قسمی انتخابات اعلان میشود که باید در برگیرنده نتایج قسمی آرای بیش از بیست ولایت کشور باشد.
سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات خاطر نشان ساخت امکان دارد اواخر روز شنبه نتایج قسمی انتخابات ریاست جمهوری اعلان شود.
وی اضافه کرد، برگه ها و صندوق های رای که مطابق طرزالعمل کمیسیون مستقل انتخابات جمع آوری و پروسیس نه شده و در خریطه های محافظتی جابه جا نشده اند قرنطین شده و در حضور ناظرین، مشاهدین، نماینده گان نامزدان انتخابات ریاست جمهوری و رسانه ها ارزیابی و بررسی شده و اگر ثابت شد که آنها تقلبی اند باطل محسوب خواهند شد.
قرار است، نتایج ابتدایی انتخابات به تاریخ چهار ثور اعلام گردد.

کابل باختر/ 20/ حمل
فدراسیون نهادهای مدنی افغانستان دو تن از مقامات دولتی را متهم ساخت که به گونه یی درتقلب انتخاباتی نقش دارند.
به گزارش خبرنگار آژانس باختر ، منصور انصاری رییس فدراسیون نهادهای مدنی افغانستان درنشست خبری که امروز در تالار بین المللی مطبوعات وزارت اطلاعات و فرهنگ سخن میگفت اظهار داشت، انتخابات 1393 قیمت گزاف برای افغانها بوده و نباید قربانی دسایس و جعلکاری شود.
وی با برشمردن تقلبات درانتخابات ،عدم توزیع شناسنامه های برقی را ازسوی دو نهاد دولتی عامل عمده تقلب در انتخابات خوانده و مقامات این دو نهاد دولتی را متهم ساخت که با این حرکت به گونه یی درتقلب سهم گرفته اند.
هرگاه شناسنامه های برقی قبل از روند انتخابات توزیع میگردید تا حدودی میتوانست جلو تقلب کاری را بگیرد اما عدم توجه دونهاد دولتی زمینه را برای تقلب درانتخابات باز نمود.
وی اتمام برگه های رای دهی را در برخی از مراکز رای دهی ، مسدود ماندن برخی از مراکز به بهانه عدم امنیت و ایجاد ترس و دهشت در جریان رای دهی با انفجارها و تیراندازی های بی هدف به منظور پراگنده ساختن مردم از مراکز رای دهی را دسایس از قبل طرح شده خواند.
وی از مقامات مسوول کمیسیون های مستقل انتخاباتی و مسوولین دولتی خواست تا شواهد و شکایات را بصورت دقیق بررسی نموده ، افراد متقلب را افشأ و به محاکمه بکشاند، اگر انتخابات به مرحله دوم برود میتوان جلو تقلبات را در دور بعدی انتخابات گرفت.
مسوولان کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی پیرامون گفته های رییس فدراسیون نهادهای مدنی افغانستان تبصره نکرده اند.

کابل باختر 19  حمل
سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات امروز دریک نشست خبری گفت: ارقامی که در مورد شمارش آرأ از طریق این کمیسیون بخش میشود مدار  اعتبار است.
این درحالیست که صندوق های را ی دهی از 31 ولایت به مراکز و لایات انتقال  داده شده است .
به گزارش خبرنگار آژانس باختر: دراین نشست خبری نورمحمد نورسخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات افزود: تقاضای ما از رسانه ها و نهادهای اجتماعی این است، ارقامی  که از طریق  کمیسیون مستقل انتخابات در رابطه به شمارش  آرای نامزدان نشر شده باشد موثق است ، رسانه ها ارقامی  را نشر نکنند که به اساس  آن اذهان مردم مغشوش گردد.
نورعلاوه نمود: تنها ارقام که از طریق کمیسیون مستقل انتخابات بخش میشود مدار اعتبار است وارقام که بدون  تائید این کمیسیون نشر میشود مدار اعتبار نیست .
وی گفت: درهر جائیکه تخطی وتقلب به روند انتخابات صدمه وارد کرده باشد، کمیسیون آن را جدی میگیرد.
وی افزود، تاکنون صندوق های رای از ولسوالی های 31 ولایت به مراکز ولایات انتقال  داده شده وفقط صندوق های رای ولسوالی های و لایت های بدخشان وغور ودایکندی  باقی مانده است که احتمالأ کار انتقال  آنها تا فردا به پایان برسد .
به گفته نور، نتایج ابتدائی درچهارم ثور ونتایج نهایی  در بیست وچهارم ثور  اعلام خواهد شد .
سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات یکبار دیگر تاکید کرد، یک سلسله شواهد و مدارک دراختیار این کمیسیون قرار گرفته  که بعضی از مقامات دولت  به نفع ویا به ضرر برخی از نامزدان ریاست جمهوری  کار کردند که این  موارد از سوی کمیسیون مستقل انتخابات با رئیس جمهور شریک ساخته شده ، امید است که همچو اشخاص نظر به هدایت قبلی رئیس جمهور تحت پیگیری قرار بگیرند.

شهرهرات 19 حمل باختر
نزدیک به یک میلیون تن ازباشنده گان ولایت هرات درانتخابات ریاست جمهوری وشوراهای ولایتی شرکت نموده اند.
بررسی های اولیه نشان میدهد که مطابق پیش بینی ها اکثراً افراد واجد شرایط ازحق رای شان درانتخابات شانزدهم حمل استفاده نموده اند.
مسوولان دفترولایتی کمیسیون انتخابات درهرات میگویند"شمارش آرای انتخابات ریاست جمهوری تکمیل شده است .
احمدطارق آرین مسوول روابط خارجی کمیسیون ولایتی انتخابات درهرات به آژانس باخترگفت، مواد حساس انتخاباتی ازتمامی مراکزرای دهی به مقر کمیسیون انتقال یافته است .
اوهمچنان ازترتیب لست های ابتدایی وانتقال به دفترمرکزی کمیسیون درکابل خبرداد و گفت، قرار است بزودی نتایج قسمی انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی اعلام شود.
قرار است نتایج ابتدایی انتخابات افغانستان درچهارم ثور و نتایج نهایی آن در بیست وچهارم ثور از طرف کمیسیون مستقل انتخابات اعلام گردد.
در صورتی که انتخابات به دور دوم کشانیده شود، انتخابات دور دوم در ۷ جوزای سال جاری میان دو نامزدی که بیش‌ترین آرا را به دست می‌آورند برگزار خواهد شد.

کابل باختر/ 18/ حمل
رییس کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی میگوید: درمورد کمبودبرگه های رای دهی درمراکز رای دهی تحقیق میشود.
به گزارش خبرنگار آژانس باختر ، عبدالستار سعادت رییس کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی که امروز درنشستی با معاونان نامزدان ریاست جمهوری سخن میگفت اظهار داشت .
اگر آرای بدون صاحب ثابت شود، نزد آن کمیسیون بی اعتبار میباشد و درمورد آن جدی برخورد خواهیم کردو آرای غیر واقعی را حساب نمی کنیم.
او درمورد کمبود برگه های رای دهی در بعضی از محلات رای دهی اشاره نموده گفت ، درتمام مراکز رای دهی به تعداد ششصد برگه فرستاده شده بود و برای هر رای یک دقیقه وقت پیشبینی شده بود .
او گفت، درمورد تمام شدن برگه ها رای دهی آنهم در ساعات اول و بررسی نموده و نتایج آنرا اعلام خواهیم کرد.
دراین نشست انجنیر محمد خان معاون اول داکتر عبدالله عبدالله نامزد ریاست جمهوری نگرانی خود را درمورد تقلب و کمبود برگه های رای دهی درمرکز و قسمت های شمال غرب بیان نموده گفت ، برگه های رای دهی درمرکز و شمال غرب به ساعت یازده الی دوازده کاملاً خلاص شده بود و مردم تا آخر روز منتظر مانده و از حق رای محروم شده اند.
او گفت که درولایات میدان وردک ، غزنی ، زابل ، ارزگان ، پکتیا ، نیمروز و قندهار تقلب گسترده صورت گرفته است .
وی افزود که در شمار از ولسوالی های این ولایات مسوولان دولتی در تقلب به نفع نامزد مشخص دست دارند که مادر این مورد اسناد و مدارک دردست داریم .
انجنیر محمد خان یاد آورشد که در شماری از مراکز رای دهی ناظر وجود نداشته است او از کمیسیون شکایات خواست تا متخلفین را به ارگان های عدلی و قضائی معرفی نماید.
درهمین حال حبیبه سرابی معاون دوم زلمی رسول نامزد ریاست جمهوری گفت، دروقت سکوت و حتی در روز برگزاری انتخابات شماری از نامزدان قانون را نقص و به مبارزات انتخاباتی شان ادامه داده اند.
او گفت که بعضی از کارمندان کمیسیون انتخابات و بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه ( فیفا ) بی طرفی شان را حفظ نکرده و به نفع نامزد مشخص مردم را تشویق نموده که از آنها اسناد دردست ما قراردارد.
خانم سرابی اضافه داشت تا حال ما سه صد و هفده مورد تقلب و تخطی را ثبت نموده ایم که باید جدی بررسی گردد.
سید حسین عالمی بلخی معاون اول محمد شفیق گل آقا شیرزی دراین نشست از مسوولان کمیسیون خواست تا به انتظارات مردم خاتمه بخشند و نسبت به تخلفات انتخاباتی مسوولانه و بی طرفانه کارنمایند.
درهمین حال نبی زاده معاون دوم قطب الدین هلال نامزد دیگر انتخابات گفت ، باید به آرای مردم احترام شود و کمیسیون باید به تعهدات اش درمقابل تقلب و تخطی مسوولانه عمل نماید.
جنرال خدیداد معاون اول هدایت امین ارسلا نیز از تقلب و تخطی های انتخاباتی ابرازنگرانی کردو گفت که درمورد تمام شدن برگه های رای دهی آنهم پیش از ختم روند انتخابات باید وضاحت داده شود.
درهمین حال عزیزالله آریا فر عضو کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی گفت که پیش از بررسی درمورد اعلام نتایج کمیسیون ابراز نظر نمی کند.
آریافراضافه داشت که ما جدی کار میکنیم و صندوق های که درآن شک باشد بصورت جدی بررسی خواهد شد.
او گفت که ما به هیچ نامزد اجازه نخواهیم داد که به آرای تقلب و دست برد شده به کرسی بنشیند .
همچنان پیغمبر گل یکی دیگر از اعضای کمیسیون شکایات انتخاباتی گفت ، تقلبی که صورت گرفته توسط نامزدان و یا زورمندان صورت گرفته است .
او گفت که کمیسیون دراین مورد جدی و بی طرفانه برخورد خواهندکرد.
قابل ذکراست که تاعصر امروز دوهزار و یکصد و بیست و چهار مورد شکایت انتخاباتی ازسوی کمیسیون شکایات انتخاباتی ثبت کرده و این روند تا ساعت دوازده امشب ادامه خواهد یافت .  

کابل باختر/ 18/ حمل
سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی میگوید، تاحال دوهزار یکصدو بیست و چهار مورد شکایت ازسوی کمیسیون ثبت شده است.
به گزارش خبرنگار آژانس باختر ، محمد نادر محسنی سخنگوی کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی امروز دریک نشست خبری گفت ، تا حال بطور مجموعی دوهزار و یکصد وبیست وچهار مورد شکایت کتبی و تیلفونی درمورد نامزدان انتخابات به این کمیسیون مواصلت ورزیده است که یکصدو دوازده مورد آن در باره نامزدان ریاست جمهوری یکصدو شصت و شش مورد درباره نامزدان شورای های ولایتی سه صدو هفتاد مورد دیگر دررابطه به کارمندان کمیسیون مستقل انتخابات میباشد.
او گفت، یک هزار و چهارصدو هفتاد مورد ازاین شکایات تخطی انتخاباتی بوده که از سوی آن کمیسیون ثبت شده است .
وی افزود، این رقم، رقم نهایی نبوده روند و ثبت شکایات انتخاباتی تا ساعت دوازده شب ادامه خواهد یافت.
به گفته محسنی تا ختم روند ثبت شکایات ، شکایات بیشتری درج خواهد شد و پروسه بررسی شکایات از فردا آغاز و حد اقل یکماه را در بر خواهد گرفت .  

پکتیا / باختر/ 18/ حمل
یک مسوول کمیسیون سمع شکایات انتخاباتی ولایت پکتیا از ثبت یک صدوبیست و هفت مورد شکایت انتخاباتی درآن ولایت خبرداد.
محمد شبیر بهرام رییس کمیسیون سمع شکایات انتخاباتی ولایت پکتیا به آژانس باختر گفت که هشتاد مورد شکایت شامل چهل مورد شکایت تحریری تا حال به آن کمیسیون مواصلت کرده است که ازجمله آن ده مورد شکایت مربوط به نامزدان ریاست جمهوری میباشد.
به گفته شبیر بهرام در بیشتر از شکایت نامه آمده است که افراد با نفوذ محلی در ولسوالی های زرمت ، ځاځی ، سیدکرم با استفاده از زور صندوق های رای دهی را در خانه های خویش به نفع نامزدان مشخص پرکرده اند، با آنکه رییس کمیسیون سمع شکایات انتخاباتی در پکتیا از نامزد مشخص نام نمی برد مگر گفت، تمامی این شکایات به گونۀ  دقیق بررسی خواهد شد.