23 سرطان 1399

RSS Facebook

خبر های جدید

وزرای امور خارجۀ افغانستان، آذربایجان و ترکمنستان تماس ویدیویی برقرارکردند

وزرای امور خارجۀ افغانستان، آذربایجان و ترکمنستان تماس ویدیویی برقرارکردند

کابل/23 سرطان/ باختر محمد حنیف اتمر، سرپرست وزارت امور خارجۀ کشور،...

جلسۀ شورای عالی حاکمیت قانون و حکومتداری به ریاست رئیس جمهور برگزار شد

جلسۀ شورای عالی حاکمیت قانون و حکومتداری به ریاست رئیس جمهور برگزار شد

کابل/ 23 سرطان/ باختر جلسۀ شورای عالی حاکمیت قانون و حکومتداری،...

طالبان چهارنمازگزار را درمسجدی درفاریاب تیرباران کردند

میمنه /23 سرطان/ باختر طالبان مسلح شام امروز درمسجدقریۀ بی بی...

Youtube Player

khantry design

اعلانات

۱۰۰ روز
۱۰۰ روز

۱۰۰ روز (443)

کابل باختر/ 29/ اسد
معاون کمیسیون مستقل انتخابات میگوید، پیرامون برخورد فزیکی که شب گذشته درداخل آن کمیسیون رخ داد، تحقیق میشود.
شب گذشته در نتیجۀ برخورد فزیکی درداخل ساختمان کمیسیون مستقل انتخابات شماری زخمی شده اند.
گفته شده که برخی از زخمی شد گان این رویداد مربوط به تیم اصلاحات و همگرایی است.
این تیم ادعا نموده که افراد دسته مقابل و شماری از کارکنان کمیسیون آنان را مورد ضرب و شتم قرارداده اند ، درحالیکه تیم تحول و تداوم میگوید که ناظران آنان دراین درگیری حضور نداشته بل درگیری میان تیم اصلاحات و همگرایی با کارمندان اجیر کمیسیون مستقل انتخابات رخ داده است .
گفته شده که دراین درگیری ازاسلحه جاریه نیز کارگرفته شده است.
عبدالرحمن هوتکی معاون کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که پیرامون واقعه شب گذشته تحقیق میشود او بدون آنکه جناح مشخص را در این درگیری متهم کند، اظهار داشت حلقه های وجود دارندکه میکوشند پروسه تفتیش آرا را مختل سازند.
وی از مسوولان امنیتی خواست درشناسایی چنین چهره ها اقدام نمایند.
وی تاکید کرد پروسه انتخابات یک پروسه ملی است که باید به آن احترام کرد و آن را تقویت نمود.

کابل باختر/ 28/ اسد
سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که تاکنون بیش ازدوازده هزار صندوق آرای دوردوم انتخابات ریاست جمهوری مورد تفتیش وبازرسی قرارگرفته است.
به گزارش خبرنگار آژانس باختر، نورمحمدنورسخنگوی این کمیسیون که امروز درجمع خبرنگاران صحبت میکرد گفت: این رقم نشان میدهد که ازمیان تمام آرا پنجاه و سه درصد آرا تفتیش وبازرسی شده که این روند دردووقت با حضوردسته های کاری نمایند گان ستادهای انتخاباتی و ناظران ملی و بین المللی ادامه دارد.
وی اضافه کرد که روند تفتیش بازرسی شش هزار صندوق خاص نیز بدون کدام مشکل پیش برده میشودکه تاکنون از مجموع شش هزار صندوق خاص دوصدو نه آن بازشماری وتفتیش ویژه شده است.

کابل باختر 27 اسد
سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات امروز دریک نشست خبری گفت، از آغاز  روند تفتیش بازرسی آرا دور دوم انتخابات ریاست جمهوری تاکنون یازده هزار ویکصدوسی وسه صندوق  آرا تفتیش شده است .
به گزارش  خبرنگار آژانس باختر : دراین نشست خبری نورمحمد نور  سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات  افزود که این رقم نشان میدهد که از جمله تمام  آرا بیش از چهل وهشت در صد آرای صندوق ها مورد بازرسی قرار گرفته است.
به گفته  نور بیشترین تفتیش بازرسی آرا روزگذشته  صورت گرفته که نه صدودو صندوق  آرا توسط نماینده گان ستاد های  انتخاباتی و ناظران ملی وبین المللی ونهادهای  انتخاباتی  بازرسی شد و فعالیت دیروز ما را به تعهدات قبلی  ما نزدیک میسازد که کمیسیون مستقل انتخابات گفته بود روزانه حدود یک هزار  صندوق تفتیش بازرسی  خواهد شد .
سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات تصریح کرد که روند شمارش بازرسی شش هزار صندوق خاص آرا   و روند جمع بندی  ابطال آرا  بدون کدام  مشکل به صورت عادی  پیش میرود.
اوگفت: تلاش ها بصورت جدی برای سرعت بخشیدن روند تفتیش بازرسی آرا ادامه دارد . 

کابل باختر/ 26/ اسد
سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که نتایج انتخابات شوراهای ولایتی هرچه زودتر نهایی گردد.
به گزارش خبرنگار آژانس باختر ، نورمحمد نور سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات که درجمع خبرنگاران صحبت میکرد گفت ، این کمیسیون از کمیسیون شکایات انتخاباتی میخواهد تا هرچه زودتر فیصله های ولایات را که نهایی شده اند به کمیسیون مستقل انتخابات ارسال نمایند.
کمیسیون شکایات انتخاباتی دیروز اعلام نمودکه روند تفتیش مجدد آرای برخی از صندوق های انتخابات شوراهای ولایتی درکابل آغاز گردیده است.
سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات تاکید کرد که این کمیسیون درتفتیش مجدد آرا 900 محل رای دهی درولایت کابل با کمیسیون شکایات انتخاباتی همکاری نماید.
کمیسیون انتخابات در30 ثور نتایج ابتدایی انتخابات شوراهای ولایتی را اعلام نمودکه براساس آن چهارصدو پنجاه و هشت تن بشمول نودو هفت خانم برنده اعلام شد.
اما کار نهایی انتخابات شوراهای ولایتی نسبت جنجال های برخاسته از انتخابات دوردوم ریاست جمهوری متوقف شد و پس از حدود یکماه توقف از سر گرفته شد.

شنبه ، 25 اسد 1393 ، 11:41

تفتیش شش هزار صندوق آرا آغاز شد

Written by manager

کابل باختر 25 اسد
روند بازشماری و تفتیش خاص شش هزار  صندوق رای دهی صبح امروز از سوی ناظران سازمان ملل متحدآغاز شد .
به گزارش خبرنگارآژانس باختر : این شش هزار  صندوق ازسوی نماینده گان ستاد های انتخاباتی که شامل تمام  زون ها میشود مشخص شده است نورمحمد نور سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات به خبرنگار آژانس باختر گفت :این شش هزار صندوق رای تا هنوز  تفتیش  نشده و بعد از تفتیش وبررسی نتیجه آن شامل  نتیجه نهایی انتخابات خواهد شد که نتیجه آن برای هردو ستاد  انتخاباتی  سرنوشت ساز خواهدبود .
به گفته نور ، مطا بق ماده شانزدهم،  ازمعیار های شانزده گانه ، بررسی آرا به شکل جدی عملی خواهد شد .
دراین ماده مشخص شده که آرای محلاتی که صد درصد بابیشتر از آن از دور اول انتخابات تفاوت داشته باشد ، تفتیش و بازرسی جدی میشود.
درهمین حال  مسوولان  کمیسیون مستقل انتخابات از چندروز بدینسو مکرراً گفته اند که روند ابطال آرا تکمیل  شده وقرار بود که امروز آغاز شوداما تاکنون روند ابطال آرا آغاز نشده است .

کابل باختر/ 24/ اسد
سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات امروز دریک نشست خبری گفت: احتمالاً فردا روند بازشماری و بازرسی خاص شش هزار صندوقی که ازسوی ستادهای انتخاباتی مشخص شده اند، آغاز میشود.
بازشماری شش هزار صندوق درحالی صورت میگیرد که به اساس طرح پیشنهادی سازمان ملل متحد هر یک از ستادهای انتخاباتی باید سه هزار صندوق رایدهی که بیشترین احتمال تقلب را در آن می بینند مشخص کرده فهرست آن را به سازمان ملل متحد بسپارند.
این طرح که به هدف تطبیق شدن ماده شانزدهم موارد بازرسی آرا میباشد و در این ماده به بازرسی آرا به اساس معیارهای بین المللی تاکید شده است .
به گزارش خبرنگار آژانس باختر ، دراین نشست خبری نورمحمد نور سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات اظهار داشت: مدیریت و رهبری شش هزار صندوق بدوش کمیسیون مستقل انتخابات است، اما ناظرین یونیما و دیگر نهاد ها می توانند توجه خاص بالای آن داشته باشند.
نور تصریح کرد که بازشماری این شش هزار صندوق شامل آن صندوق های نمی باشد که قبلاً بازرسی شده است .
نزدیک به نه هزار صندوق رای دهی درچند روز گذشته با حضور نمایند گان ستادهای انتخاباتی و ناظران ملی و بین المللی تفتیش و بازرسی شده است .
وی  یکبار دیگر تاکید کرد، روند تفتیش و بازرسی آرا درچهار گدام توسط یک هزار و یکصد و پانزده ناظرملی و بین المللی و نمایندگان ستادهای انتخاباتی به صورت عادی پیش برده میشود.
به گفته نور، تاکنون از میان بیست و دوهزار و هشتصد و بیست و هشت صندوق سی و نه درصد آن تفتیش شده و این روند ادامه دارد .

کابل باختر/ 24/ اسد
سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی میگوید، این کمیسیون فردا کار خود را روی انتخابات شورا های ولایتی آغاز میکنند.
نادرمحسنی سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی درصحبتی با خبرنگار آژانس باختر گفت ، روند بازشماری آراء انتخابات شوراهای ولایتی به جز از کابل وننگرهار در تمامی ولایات به پایان رسیده است و فردا کارها برای نهایی شدن انتخابات شوراهای ولایتی آغاز خواهد شد.
به گفته محسنی، دراکثر ولایات ما موارد بسیارزیادی داشتیم که نتایج انتخابات شوراهای ولایتی را تغییر داده است. اسناد وشواهد مستند که نامزدان شوراهای ولایتی داشتند یعنی بنابر همین اسناد وشواهد ما درتمام ولایات مجبور شدیم که حکم بازشماری مجدد محلات و مراکز رایدهی را بدهیم .
به علت تنش ها و به درازا کشیدن روند انتخابات ریاست جمهوری رسیدگی به شکایات انتخاباتی شوراهای ولایتی متوقف شده بود.
اما به گفته سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات با درنظر داشت حجم بیشتر شکایات مستند در باره انتخابات شوراهای ولایتی تصمیم به بازشماری تمام آرای شوراهای ولایتی گرفته شد و قراراست که روند انتخابات شوراهای ولایتی نهایی شود. 

چهارشنبه ، 22 اسد 1393 ، 10:31

روند تفتیش آرا به دلایل مختلف توقف یافت

Written by manager

کابل باختر 22 اسد
روند تفتیش بازرسی آرا دور دوم انتخابات ریاست جمهوری از ساعت نه صبح امروز بنا به دلایل مختلف توقف داده شده است .
به گزارش خبرنگار آژانس باختر: نمایند گان ستاد های  انتخاباتی میگویند که سازمان  ملل متحد خواسته  است تا سه سه هزار صندوق آرا، نظر به خواست نمایند گان ستاد های انتخاباتی هر دو نامزد  توسط ناظران آن سازمان بازرسی شود.
آنان میگویند درنشستی که دیروز به همین منظور برگزار شده بود، ستاد انتخاباتی تحول وتداوم بیست وچهار ساعت وقت خواسته بودند تا روی این خواست نظر شان را ابراز کند.
ستاد های انتخاباتی تلاش دارند برخی صندوق ها را انتخاب کنند وبه ناظران سازمان ملل متحد معرفی کنند.
تا اکنون  معلوم نیست که روند تفتیش آرا امروز دوباره ادامه می یابد یا خیر؟
همچنان مسوولان کمیسیون مستقل انتخابات در زمینه تا اکنون اظهار نظر نکردند.

کابل باختر 21 اسد
سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات امروز درنشستی  خبری گفت از فردا روند ابطال  آرا بصورت رسمی آغاز میشود.
به گزارش خبرنگار آژانس باختر: در این نشست خبرری نورمحمد نور  سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات گفت: این روند بصورت علنی درحضور  نماینده گان ستادهای  انتخاباتی وناظرین ملی وبین المللی پیش برده خو اهد شد.
وی علاوه نمود:  مرحله ابتدائی  بخش کاری نرم افزار کمپیوتری  وجمع بندی  فهرست بررسی ها عصر امروز  آغاز میگردد.
نور افزود:  از آغاز  روند تفتیش  آرا  در دوم انتخابات ریاست جمهوری  تاکنون نزدیک به هفت هزار صندوق  تفتیش  شده است .
به گفته وی  برای سرعت بخشیدن روندتفتیش  بازرسی  آرا دسته های شمارش آرا  اضافه شده دراین روند با جدیت بیشتر  ادامه دارد.
سخنگوی  کمیسیون مستقل انتخابات  یکبار دیگر تاکید کرد که درجریان  همین هفته  روند جمع بندی تمام فهرست بررسی ها در نرم افزاری که ساخته شده پایان  می یابد وبا مردم  ورسانه ها شریک ساخته میشود.

کابل باختر/ 17/ اسد
سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات امروز دریک نشیت خبری گفت که کارروی دیتابیس جریان داشته هفته آینده روند ابطال آرا نیزآغاز میشود.
به گزارش آژانس باختر ، دراین نشست نورمحمد نور سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات ضمن آن که دررابطه به ارقام کارت های توزیع شده به ناظران دونامزد ریاست جمهوری و ناظران ملی و بین المللی توضیحات داد، خاطر نشان ساخت که از آغاز روند تفتیش آرا تا حال مجموعاً برای ناظران و شاهدان ملی و بین المللی و دونامزد ریاست جمهوری دوهزارو پنجصد و نودوهشت کارت توزیع شده است.
وی افزودکه کمیسیون مستقل انتخابات روی انکشاف دیتابیس که بخاطر ابطال آرا درنظر گرفته شده کارمینماید و درجریان هفته آینده روند بررسی چک لست ها که داخل سیستم دیتابیس میشود و آن نهایی گردد نیز کارصورت خواهد گرفت .
او اضافه کرد که درهفته آینده تمام تصامیم در باره چک لست ها با حضور داشت ناظران دونامزد ریاست جمهوری و ناظران ملی و بین المللی صورت خواهد گرفت و جلسات کمیسیون مستقل انتخابات نیز به طور ملی برگزار خواهد شد.

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL