08 جوزا 1399

RSS Facebook

خبر های جدید

بیست وهفت مورد جدیدویروس کرونا درپنجشیربه ثبت رسید

بیست وهفت مورد جدیدویروس کرونا درپنجشیربه ثبت رسید

بازارک ۸جوزا باختر با ثبت بیست وهفت مورد جدید مبتلا به...

پیام تسلیت و همدردی اتحادیه سرتاسری استادان پوهنتون های افغانستان

پیام تسلیت و همدردی اتحادیه سرتاسری استادان پوهنتون های افغانستان

کابل/ 8 جوزا/ باختر پیام تسلیت و همدردی اتحادیه سرتاسری استادان...

باشندگان نادارشهرکابل، از پرداخت یک دوره از بل های برق وآب آشامیدنی، معاف می شوند

باشندگان نادارشهرکابل، از پرداخت یک دوره از بل های برق وآب آشامیدنی، معاف می شوند

کابل/ 8 جوزا/ باختر کمیته اضطرار کابل، یک دوره میترخوانی از...

Youtube Player

khantry design

اعلانات

۱۰۰ روز
۱۰۰ روز

۱۰۰ روز (443)

کابل باختر/ 30/ جوزا
اعلامیه کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی!
قابل توجه نامزدان ، رسانه های همگانی ، مردم افغانستان و نهادهای ملی و بین المللی ذیدخل درروند انتخابات افغانستان!
کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی ، درمورد رسیدگی به شکایات دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان ، مطالب ذیل را اعلام میدارد:
کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی به روند انتخابات منحیث یک اصل احترام داشته و به اساس صلاحیت های قانونی خود و به پیروی از لوایح ، طرزالعمل ها ورهنمودهای خویش فعالیت مینماید، کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی به تمام شکایات ، به صورت بیطرفانه رسیدگی نموده و به تمام موارد تخطی ها ، تخلفات و تقلب های انتخابات براساس قوانین نافذه انتخاباتی ، لوایح ، طرزالعمل ها و درپرتو شواهد ارائه شده رسیدگی خواهد نمود، دفاتر ولایتی کمیسیون شکایات انتخاباتی مصروف رسیدگی به شکایات به صورت مستقلانه و بدور از هرنوع ، مداخله بوده و به تمام شکایات به صورت عادلانه و بادرنظرداشت شواهد ارائه شده در سطح ولایات رسیدگی مینمایند ، کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی به پروسه رسیدگی به شکایات به اساس قوانین ، لوایح و طرزالعمل ها به ، صورت عادلانه ، شفاف و منصفانه ادامه میدهد.

شهرهرات 28 جوزا باختر
زمان ثبت شکایات به کمیسیون شکایات  انتخاباتی درولایت هرات نیمه های   شب گذشته به پایان رسید .
عبدالله شیرزی رئیس کمیسیون  شکایات انتخاباتی درولایت هرات  به آژانس خبری باخترگفت : روند ثبت نام شکایات تابیست وچهارساعت  پس ازبرگزاری انتخابات جریان داشت .
او می گوید: در این مدت نود وهفت مورد شکایت از سوی نامزدان ریاست جمهوری و شش مورد دیگر از سوی مسوولان دولتی و مردم به کمیسیون سمع و شکایات درهرات ثبت شده است .
شیرزی میگوید: در عین حال پنجاه وشش مورد دیگر شکایت نیز تیلفونی در  این مرکز ثبت شده است .
او دخالت ناظران، اراکین دولتی، پولیس، لت و کوب کارمندان کمیسیون انتخابات ، زورآزمایی و نفوذ اربابان و متنفذین  را از عمده ترین شکایات رسیده به این کمیسیون بیان کرد .
شیرزی اظهار میکند در دور اول انتخابات ریاست جمهوری در ماه حمل یک صدو هفتاد ویک شکایت کتبی و یک صدوسی وچهارشکایت تیلفونی به این اداره ثبت شده بود .

ایبک باختر 28 جوزا
سی وچهار  شکایت ازطریق  دفتر ولایتی سمنگان  به کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی  درج وثبت گردیده است .
عبدالعظیم عظیمی منشی آن دفتر  به آژانس باخترگفت، آنان از روز برگزاری  دوردوم انتخابات ریاست جمهوری الی 48 ساعت بعد که زمان  معین درج شکایات  انتخاباتی است 34 شکایت انتخاباتی را در ولایت سمنگان  درج نموده  که از آن جمله 32 مورد آن  کتبی ودو مورد شفاهی میباشد .
به گفته موصوف، از جمله شکایات ثبت شده نزده مورد آن  علیه کارمندان  انتخاباتی بوده وبقیه سیزده مورد آن علیه نهادهای امنیتی ومسوولان  ستادهای  انتخاباتی  دو نامزد میباشد .
وی تصریح کرد شکایات که علیه نامزدان درج شده شامل  تخطی وتخلف  بوده  وشکایات که علیه کارمندان  کمیسیون درج شده شامل  بی نظمی  در رای دادن  ، ندادن اجازه دخول به ناظرین داخلی و خارجی  وپر نمودن صندوق های رای  دهی وسایر موارد میباشد که از همین اکنون بررسی  این شکایات آغاز گردیده ومطابق  قانون به آن رسیده  گی خواهد  شد .

کابل باختر/ 26/ جوزا
سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی امروز دریک نشستی خبری گفت: تاکنون پنجصدو شصت و هشت مورد شکایات دررابطه به دور دوم انتخابات ریاست جمهوری ازسوی آن کمیسیون درج شده است.
به گزارش خبرنگار آژانس باختر ، دراین نشست خبری نادر محسنی سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی گفت ، بیشترین شکایات درموردکارمندان کمیسیون مستقل انتخابات است.
محسنی یادآور شد که شکایات درج شده نسبت به دور اول انتخابات کمتر است اما کمتر بودن شکایات به معنی اندک بودن تقلب نیست.
او افزود که در برخی ولایات شکایات درمورد مداخلات نیروهای امنیتی و برخی از هواداران نامزدان ریاست جمهوری که مردم را وادارساختند به نفع یک نامزد مشخص رای دهند، ثبت شده است.
محسنی علاوه نمود که ساعت دوازده امشب زمان ثبت شکایات پایان می یابد و ممکن رقم شکایات درج شده بیشتر شود و از نامزدان خواست که شکایات شان را قبل از ختم مهلت تعیین شده ثبت نمایند.
قراراست بررسی شکایات درج شده فردا درسی و چهار ولایت آغاز شود.

کابل باختر 25 جوزا
مقامات درکمیسیون شکایات انتخابات می گویند، درمورد دخالت مسوولان حکومتی درپروسه انتخابات دربعضی از ولایات شکایاتی را دریافت نموده اند.
به گزارش خبرنگارآژانس باختر، نادرمحسنی سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی دخالت مقامات دولتی در روز انتخابات را رد نکرده اظهار داشت که درمورد دخالت مقامات حکومتی ودولتی یکتعداد شکایات کتبی واطلاعات تیلفونی به دفتر کمیسیون شکایات انتخاباتی درمرکز  ولایات رسیده  اما رقم دقیق آن تا  به حال معلوم نیست .
وی همچنان می گوید که پس از پایان روز رای دهی تا چهل وهشت ساعت باید شکایات انتخاباتی دراین کمیسیون ثبت گردند که تا ده روز آینده  این شکایات ازسوی کمیسیون شکایات انتخاباتی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
قرار است تا ساعات دیگر مقامات  کمیسیون شکایات انتخاباتی از حضور دریک نشست خبری پیرامون تخطی های انتخاباتی وزمان دقیق آغاز بررسی شکایات انتخاباتی معلومات دهند.

کابل باختر 25 جوزا
رئیس کمیسیون مستقل انتخابات ، وزیر امورداخله، سرپرست ریاست عمومی امنیت ملی ولوی درستیز اردوی ملی شام دیروز دریک نشست خبری پیرامون روند برگزاری دور دوم انتخابات توضیحات دادند.
به گزارش خبرنگار آژانس باختر ، درآغاز این نشست خبری داکتر احمدیوسف نورستانی گفت: برگزاری دور دوم انتخابات بزرگترین رویداد تاریخی درکشور بود ، با و جودی که رقم دقیق رای دهنده گان معلوم نیست ، اما شرکت کننده گان این دور انتخابات بیش از هفت میلیون تخمین شده که سی درصد رایدهنده ها را زنان تشکیل میدهند .
رئیس کمیسیون مستقل انتخابات از نامزدان خواست  تا اعلام نتایج انتخابات از حوصله مندی کار گرفته وازپیش داوری ها قبل از اعلام نتایج نهایی توسط آن کمیسیون خود داری نمایند.
همچنان وی افزود که کمیسیون مستقل انتخابات به اجراات مستقلانه خود متعهد بود وبه نامزدان اطمینان میدهد که آرای تقلبی را پاک سازی می نماید، وخود را دربرابر هر رای مردم کشور مسوول میدانیم.
نورستانی گفت: کمیسیون مستقل انتخابات درنظر دارد که قبل از اعلام نتایج نهایی مطابق به تقسیم اوقات ازقبل تعیین شده نتایج قسمی رانیز درمراحل مختلف اعلام کند.
بعداً محمد عمر داوودزی وزیر امورداخله با تمجید ازتلاش های  نیروهای امنیتی برای تامین امنیت انتخابات گفت: باوجودی که نیروهای  امنیتی افغانستان درحالت یک جنگ نیابتی قراردارند، همان طوری که تعهد نموده بودند درتامین امنیت انتخابات موفقانه وپیروز مندانه تلاش کردند و زمینه برگزاری  انتخابات با امن را برای مردم افغانستان آماده ساختند و با زحماتی که انجام  دادن از این آزمون بزرگ یک باردیگر سرفراز بدر آمدند.
وزیر امورداخله گفت: با وجود بالابودن سطح تهدیدات امنیتی ، نیروهای امنیتی افغانستان درهماهنگی کامل ، امنیت انتخابات را به صورت بهتر ، مثل دور اول تامین کردند ومردم افغانستان نیز در تامین امنیت انتخابات با نیروهای امنیتی  به صورت صادقانه همکاری کردند.
بعداً رحمت الله نبیل سرپرست ریاست عمومی امنیت ملی معلومات داده گفت: مخالفان مسلح بیش از یک هزار حملۀ تخریب کارانه رابه خاطر برهم زدن دور دوم انتخابات طرح ریزی کرده بودند که از سوی منسوبان ریاست امنیت ملی  کشف وقبل از انجام آن خنثی گردید.
همچنان دراین نشست خبری شیرمحمد کریمی لوی درستیز وزارت  دفاع ملی  نیز نقش نیروهای امنیتی را درتامین امنیت  این دور انتخابات برازنده توصیف کرده گفت: نیروهای امنیتی  کشور یک بار دیگر ثابت ساختند که میتوانند در شرایط که دشمن آخرین تلاش هایش را برای  نا امن ساختن کشور انجام  میدهند، امنیت کشور  ومردم شان رابه صورت بهتر تامین نمایند .

کابل باختر/ 24/ جوزا
مسوولان کمیسیون انتخابات درمحل رای دهی لیسه نسوان ده دانا خواستار محل رای دهی برای مردان درآن مرکز شدند.
نصرالله مسوول این مرکز به آژانس باختر گفت ، دراین لیسه دو محل رای دهی برای مردان و چهارمحل برای زنان ایجاد شده و نظر به مراجعه بیشتر مردان باید دو محل دیگر نیز دراین مرکز برای مردان ایجادگردد.
وی گفت، تاکنون دراین مرکز 260 مرد و یکصدو بیست وهفت زن رای داده اند.
اسدالله مرد نودو هفت ساله که به کمک نواسه های اش به این مرکز آمده بود ، گفت رای دادم تا آینده کشور و مردمم بهتر شود و کشورم از حالت بحران برآید.
وی از رییس جمهور آینده کشور خواست تا درتامین امنیت از هر نوع تلاش دریغ نکند.
همچنان مردی که چشمان نابینا داشت و دراین محل رای داده بود گفت ، ازرییس جمهور آینده کشور میخواهم تاجلو مداخلات نظامیان پاکستان را در سرحدات کشورم بگیرد و نگذارد بیش ازاین هموطنانم درکنر ، نورستان زیر راکت پراگنی نظامیان پاکستان قرارگیرند.

کابل باختر/ 24/ جوزا
درمحل رای دهی لیسه عالی احمد خان پوپل درهودخیل کابل تاکنون بیش از یکهزارمرد و چهارصد زن رای دادند.
به گزارش خبرنگارآژانس باختر ، دراین مرکز رای دهی پنج محل رای دهی برای مردان و چهار محل برای زنان وجود دارد و تاکنون بیش ازیک هزار مرد تا ساعت 8 صبح درپنج محل رای داده و در حدود چهارصد زن درچهارمحل رای داده اند .
حاجی رسول مرد معیوب که دوپا نداشت رای خود را دراین مرکز به کاربرد و گفت، میخواهد رییس جمهور آینده صلح را به ارمغان آورد.
یک محل رای دهی بسته است و ناظرین داکتر عبدالله از بی نظمی دراین محل سخن میگویند.

مزارشریف 24جوزا باختر
یک کارمند محلی کمیسیون مستقل انتخابات به دلیل آنچه تقلب خوانده می شود از سمتش برکنارشد.
این کارمند که هویت وی فاش نه شده دراوایل آغازرای دهی ازکارش برکنارشده است.
عزت الله آرمان رییس کمیسیون مستقل انتخابات ولایت بلخ به آژانس خبری باخترگفت که این کارمند آنان هنگام تقلب درانتخابات درولسوالی دهدادی ٰ برکنارشده است.
مسوول کمیسیون انتخابات بلخ هویت این کارمند را فاش نه ساخت ونیز درمورد چگونه گی تقلب وی جزییات ارایه نه کرد.
تاهنوزروشن نیست که این کارمند کمیسیون انتخابات به نیروهای امنیتی سپرده شده ویا تنها ازوظیفه برکنارگردیده است.
این نخستین کارمند محلی کمیسیون انتخابات است که به دلیل آنچه تقلب درانتخابات خوانده می شود، ازکارش برکنارمی شود.
پیش ازاین و دردور نخست انتخابات پنج هزارکارمند کمیسیون مستقل انتخابات به دلیل دست داشتن در تقلب وتخلف ازسوی این کمسیون برکنارشدند.

شنبه ، 24 جوزا 1393 ، 05:04

حضور گستردۀ مردم پروان در انتخابات

Written by manager

پروان / باختر/ 24/ جوزا
روند رای دهی درولایت پروان با حضور گستردۀ مردم آغاز شد.
وحید صدیقی سخنگوی والی پروان به آژانس باختر گفت ، ساعت هفت بامداد امروز روند رای دهی در آن ولایت در فضای امن آغاز شد و مردم به صورت گسترده به منظور استفاده از رای شان به پای صندوق های رای میروند.

صدیقی گفت که ، نیروهای امنیتی امنیت انتخابات را در تمام مرکز های رای دهی درمرکز ولسوالی های آن ولایت بصورت منظم تامین کرده اند.
درولایت پروان درحدود 1380 مرکز رای دهی وجود دارد.
 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL