?? ???? ، 20 ???? 1393 ، 11:19

روند انتقالات هوایی مواد حساس انتخاباتی فردا تکمیل میگردد

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

کابل باختر/20/ جوزا
قوماندان قوای هوایی میگوید که روند انتقال موادحساس انتخاباتی ازسوی نیروهای هوایی کشور تا فردا تکمیل خواهد شد.
به گزارش آژانس باختر ، جنرال عبدالوهاب وردک قوماندان قوای هوایی که امروز دریک نشست خبری درکابل سخن میگفت اظهار داشت که نیروی هوایی کشور برای تامین امنیت دور دوم انتخابات که تاچهار روز دیگر برگزار میشود آماده گی کامل دارد، ضمناً آماده انتقالات نیز میباشد.
این مقام بلند پایه قوای هوایی افغانستان همچنان گفت که نیروی هوایی کشور همانگونه که دوراول انتخابات درقسمت اکمالات مواد حساس به گونه خودکفا عمل کرد دردور دوم نیز با استفاده از امکانات خود این روند را تعقیب نمود و قراراست تا فردا روند انتقال مواد حساس انتخاباتی به ولایت های کشور ازسوی آن قوا تکمیل گردد.
جنرال عبدالوهاب وردک اضافه داشت که نیروی هوایی کشور درروز انتخابات این روند را از هوا زیر نظر خواهد داشت و تدابیر ویژۀ امنیتی ازسوی این قوا روی دست گرفته شده است.
وی اضافه داشت که امکانات قوای هوایی درحال حاضر درسطح است که بتواند بر نیازمندی های عاجل درکشور پاسخ گوید و پیلوتان ما با استفاده از هواپیما های ترانسپورتی و هلیکوپتر ها درروند انتقالات و امنیت انتخابات سهم خواهند گرفت .
جنرال وردک یاد آور شد که نیروهای آیساف و ائتلاف نیز آماده گی همکاری اند و هرگاه ضرورت شود ازطریق قوماندانی مشترک سوق واراده از آنها کمک گرفته میشود مگر درحال حاضر چنین نیاز دیده نمیشود.
همچنان دراین نشست خبری جنرال محمد ظاهر عظیمی سخنگوی وزارت دفاع ملی گفت که نیروهای اردوی ملی با تجارب اندوخته شده از دور اول انتخابات دردور دوم با مسوولیت پذیری بیشتر عمل خواهند کرد.
به گفته عظیمی، در دور انتخابات تنها یکصدو نود هزار تن از نیروهای اردوی ملی درقسمت تامین امنیت انتخابات توظیف شده اند.
گفتنی است که برای تامین امنیت انتخابات چهار صد هزار نیروی امنیتی به وظایف گماشته خواهند شد.

manager

Latest from manager

back to top