02 ثور 1398

RSS Facebook

خبر های جدید

محمد اشرف غنی رییس جمهور از محل رویداد هراس افگنی دیروز در وزارت مخابرات، دیدن کرد

محمد اشرف غنی رییس جمهور از محل رویداد هراس افگنی دیروز در وزارت مخابرات، دیدن کرد

کابل باختر 1 ثور محمد اشرف غنی رییس جمهوری اسلامی افغانستان...

جمع آوری لوحه های غیرمعیاری آغازشد

جمع آوری لوحه های غیرمعیاری آغازشد

کابل باختر/1/ثور اعضای کمیسیون تنظیم امور لوحه ها امروز به رهبری...

کشف یک ذخیرگاه مهمات درنیمروز

کشف یک ذخیرگاه مهمات درنیمروز

نیمروز / باختر/ 1/ ثور یک ذخیره گاه مهمات دیروز درولایت...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


شنبه ، 24 جوزا 1393 ، 05:08

یک مرد نودوهفت ساله میگوید رای میدهم تاکشورم و مردم از حالت بحران برآید

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

کابل باختر/ 24/ جوزا
مسوولان کمیسیون انتخابات درمحل رای دهی لیسه نسوان ده دانا خواستار محل رای دهی برای مردان درآن مرکز شدند.
نصرالله مسوول این مرکز به آژانس باختر گفت ، دراین لیسه دو محل رای دهی برای مردان و چهارمحل برای زنان ایجاد شده و نظر به مراجعه بیشتر مردان باید دو محل دیگر نیز دراین مرکز برای مردان ایجادگردد.
وی گفت، تاکنون دراین مرکز 260 مرد و یکصدو بیست وهفت زن رای داده اند.
اسدالله مرد نودو هفت ساله که به کمک نواسه های اش به این مرکز آمده بود ، گفت رای دادم تا آینده کشور و مردمم بهتر شود و کشورم از حالت بحران برآید.
وی از رییس جمهور آینده کشور خواست تا درتامین امنیت از هر نوع تلاش دریغ نکند.
همچنان مردی که چشمان نابینا داشت و دراین محل رای داده بود گفت ، ازرییس جمهور آینده کشور میخواهم تاجلو مداخلات نظامیان پاکستان را در سرحدات کشورم بگیرد و نگذارد بیش ازاین هموطنانم درکنر ، نورستان زیر راکت پراگنی نظامیان پاکستان قرارگیرند.

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated.
Basic HTML code is allowed.