26 جدی 1397

RSS Facebook

خبر های جدید

" ملالتنامه معنی " گزیدۀ اشعاراستاد عبدالرشید معنی ، روگشایی شد

" ملالتنامه معنی " گزیدۀ اشعاراستاد عبدالرشید معنی ، روگشایی شد

کابل باختر26 جدی گزیده اشعاراستاد عبدالرشید معنی زیرنام ملالتنامه...

کار بازسازی دو پایه برق در قابل بای آغاز شد

کابل 26 جدی باختر شرکت برشنا امروز کار بازسازی دو پایه...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


شنبه ، 24 جوزا 1393 ، 05:08

یک مرد نودوهفت ساله میگوید رای میدهم تاکشورم و مردم از حالت بحران برآید

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

کابل باختر/ 24/ جوزا
مسوولان کمیسیون انتخابات درمحل رای دهی لیسه نسوان ده دانا خواستار محل رای دهی برای مردان درآن مرکز شدند.
نصرالله مسوول این مرکز به آژانس باختر گفت ، دراین لیسه دو محل رای دهی برای مردان و چهارمحل برای زنان ایجاد شده و نظر به مراجعه بیشتر مردان باید دو محل دیگر نیز دراین مرکز برای مردان ایجادگردد.
وی گفت، تاکنون دراین مرکز 260 مرد و یکصدو بیست وهفت زن رای داده اند.
اسدالله مرد نودو هفت ساله که به کمک نواسه های اش به این مرکز آمده بود ، گفت رای دادم تا آینده کشور و مردمم بهتر شود و کشورم از حالت بحران برآید.
وی از رییس جمهور آینده کشور خواست تا درتامین امنیت از هر نوع تلاش دریغ نکند.
همچنان مردی که چشمان نابینا داشت و دراین محل رای داده بود گفت ، ازرییس جمهور آینده کشور میخواهم تاجلو مداخلات نظامیان پاکستان را در سرحدات کشورم بگیرد و نگذارد بیش ازاین هموطنانم درکنر ، نورستان زیر راکت پراگنی نظامیان پاکستان قرارگیرند.

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated.
Basic HTML code is allowed.