03 حوت 1397

RSS Facebook

خبر های جدید

صادرات اولین دور گلدوزی و دست دوزی زنان  به جرمنی

صادرات اولین دور گلدوزی و دست دوزی زنان به جرمنی

شهرهرات 3 حوت باختر صادرات اولین دور گلدوزی و دست دوزی...

نجات ده ها مسافر گیرمانده دربرف درغزنی

نجات ده ها مسافر گیرمانده دربرف درغزنی

شهرغزنی 3 حوت باختر ده ها مسافر گیرمانده در برف درولایت...

آغاز کارزار نهال‌شانی از سوی ریاست معارف هرات

آغاز کارزار نهال‌شانی از سوی ریاست معارف هرات

شهرهرات 3 حوت باختر روح‌الله زاهد رئیس معارف هرات، در...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


چهارشنبه ، 15 اسد 1393 ، 11:28

تأخیر در اعلام نتایج انتخابات واثر های سؤ به زندگی مردم

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

کابل باختر 14 اسد
ادامه تأخیر  در اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری چالش های فراوانی را فرا را مردم  قرار داده وادامه  این وضعیت نه تنها  مشکلات جاری  را در کشور جدی تر خواهد ساخت بل هویت مردم ما رادردید جهانیان  آسیب خواهد رساند.
به گزارش آژانس باختر: مردم ما که در روز 24 جوزا با رای دادن به نامزد مورد نظر شان در دور دوم انتخابات  تمثیل اراده کردند تا سرنوشت  سیاسی کشور شان رقم  بخورد ، حکومت جدید با تعهدات تازه وانرژی تازه به رو کار آمد تا سردرگمی  های سیاسی درکشور خاتمه یافته  ومسیر زندگی  مردم روشنتر گردد مگر تاخیر در اعلام  نتایج به جای امید، بیم ویأس را نصیب مردم ما ساخته وبی باوری  های زیادی  را درجامعه  افغانی سبب شده است .
امروز وضعیت اقتصادی  کشور به سوی رکود درحرکت است آینده سیاسی  مبهم است ، وضعیت اجتماعی  آشفتگی های خود را دارد،  حتا ادامه  این وضعیت بر روال کا رادارات دولتی اثر گذاشته ،روند آموزش  وپرورش را درنهادهای  تحصیلی  متاثر ساخته وهرگاه  علاج درداین مشکل سنجیده نشود یک بحران فراگیر جامعه  افغانی را تهدید میکند.
وضعیت جاری  کشور که همه با پراگندگی وتأخیر اعلام  نتایج انتخابات بسته گی دارد روز گذشته در نشست شورای  وزیران موردبحث قرار گرفت.
اعضای  شورای  وزیران واضح ساختند که طویل  شدن روند انتخابات اقتصاد کشور را متضرر ساخته  اجراات نهادهای  حکومتی  را کُند نموده وادامه  کار پروژه های انکشافی را  با تأخیر  مواجه ساخته است .
این تنها شورای وزیران ویا نهادهای  حکومتی دیگر نیستند که ازوضعیت جاری  اظهار نگرانی میکنند نگرانی نسبت به سرنوشت  سیاسی کشور  که زندگی مردم را در ابعاد گوناگون آن متضرر ساخته ازچهرۀ هر شهروند  کشور هویدا است ودرکل مردم از نهادهای انتخاباتی دو نامزد رئیس جمهوری وکمیسیون مستقل انتخابات میخواهند که روند انتخابات را کوتاه سازند وزمینه رابرای اعلام  نتایج انتخابات مساعد گردانند.
رفع این گونه مشکلات تنها به تعهد لفظی وابسته  نیست بل به اداره ومدیریت نیاز دارند.
این مسئله را با شماری از آگاهان سیاسی  وفعالان جامعه  مدنی  مطرح ساختیم .
حشمت غنی احمدزی تحلیگر مسایل سیاسی : تأخیر درنتایج انتخابات  چنانچه که همه ابعاد زنده گی را درکشور دچار مشکلات ساخته ادارات دولت هم از این حالت بدور نمانده واصلاً کار ادارات درحالت توقف است و ادارات چوربدل  شده ووقتیکه چوکات نظام  روبه شکست باشد طبعیی است که همه افراد دلسردکار میکنند ودر انتظار آن هستند که کی وچه وقت یک  فرد به عنوان وزیر در راس قرار میگیرد واین باعث می شود که در آمد های اقتصادی هر لحظه روبه کاهش باشد
وکشورهای تمویل کننده اصلاً نمی توانند که تعهدات شان را درقبال  افغانستان درمورد تمویل بودجه وپروژه های انکشافی شان برای حکومت وکشوری انجام دهند که هنوز سرنوشت آن معلوم نیست .
اشرف رسولی کارشناس مسایل حقوقی دراین رابطه به خبرنگارآژانس باخترگفت: روند انتخابات دومشکل را بوجود آورده است .
1 - کمیسیون های انتخاباتی با سازماندهی تقلب های گستردۀ انتخابات و دموکراسی را زیرسوال  برده اند و یک نقص بزرگ بوجود آورده چون انتخابات ودموکراسی روی یک مسئله است اگر یک روی سکه صد بار ببیند سکه ارزش خود را از دست میدهد واین تقلب ها سازمان یافته کمیسیون های انتخاباتی، مردم را دلسرد ساخته .
2 – دیده میشود که یک بی باوری را درمیان مردم و ادارات دولتی نیز بوجود آورده زمانیکه دریک اداره داخل میشویم همه دلسرد هستند وزیر که علاقمند کار نباشد و متزلزل باشد  که گویا فردا دراین سمت هستم یا نه وتحرک از خود نشان داده نتواند، طبیعی است که در ادارات نه نتها برنامه های کاری متضرر میشود بلکه فساد اختلاس وبی بندباری  نیز بوجود می آید.
و ازسوی دیگر تجار ما آن امکان را که چند سال قبل به عنوان سرمایه گذاری درکشور داشتند اکنون اطمینان ندارند که درکشور سرمایه گذاری  کنند وبخصوص که تا هنوز نتایج انتخابات معلوم نیست واین نشاندهنده آنست که اقتصاد ما روز به روز به حالت رکود بیشتر  مواجه خواهد شد .
همچنان کشورهای کمک کننده  بخصوص بانک های جهانی ، آسیایی دررابطه به تعهدات شان مشکل است که به خود جراات بدهند که کمک های  شان در افغانستان ادامه دهند . درصورتکه کشور به ارزش های انتخابات ودموکراسی  پابند نباشند آنها  چطور  وبه کی کمک های  شان ادامه دهند.
محمدنعیم نظری  رئیس اجرائیوی شبکه جامعه مدنی حقوق بشر ،از اینکه روند نتایج انتخابات طولانی شد وکمیسیون های انتخاباتی به مردم جوابگو نبوده به همین  لحاظ  اثرات منفی خود را بالای  زنده گی مردم واقتصاد کشور گذاشته است وزندگی مردم کاملًا دریک سردرگمی  وبی برنامه گی قرار دارد ،کار وجود ندارد خرید وفروش ومعاملات بزرگ کاهش یافته است به همین  ترتیب  اثر منفی  ناشی ازتأخیر  نتیجه انتخابات در ادارات دولتی به وضوح دیده میشود کار در ادارات ضعیف شده وهمه منتظر یک نظام  جدید  هستند .

از جانب دیگر نهادهای  بین المللی کمک کننده نمی توانند در وضعیت بحرانی درکشورسرمایه گذاری های بزرگ را انجام  دهند وموسسات غیردولتی  هم نیز آسیب  پذیر شده وبرنامه های کاری شان به تأخیر  مواجه شده است وانتقال  بودجه مالی از سوی  جامعه  جهانی به کشور درحالت  تعلیق قرار دارد که این همه نگرانی ها ومشکلات زنده گی  مردم از جمله دلایل  است که تاهنوز نتیجه انتخابات معلوم نیست ومردم  هم نمی دانند که  آیاثبات درکشور  پابرجاست ویا اینکه کشور به سوی  بی ثباتی خواهدرفت .

اکنون این سوال طرح میگردد که جواب  همه مشکلات را کی میدهد.
ستادهای  انتخاباتی  دونامزد که کمتر  در برابر  یکدیگر  کوتاه  میاید ویا کمیسیون مستقل انتخابات که مدیریت ونحوۀ کار  آن سوال  برانگیز ودرحالاتی مشکل آفرین بوده است .

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated.
Basic HTML code is allowed.