29 عقرب 1397

RSS Facebook

خبر های جدید

Youtube Player

khantry design

اعلانات


چهارشنبه ، 15 اسد 1393 ، 11:42

سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات: روند تفتیش آرأ به گونه یی مطلوب به پیش میرود

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

کابل باختر 15 اسد
در حالیکه روند تفتیش آرا وارد نزدهمین روز خود شده سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات ازپیشرفت کار این پروسه اظهار رضایت می نماید.
به گزارش آژانس باختر نورمحمد نور سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات چاشت امروز ضمن یک نشست خبری آخرین انکشافات روندتفتیش آرا را که نزده روزقبل آغاز شده است بیان داشت .
به گفته نور دوصد دسته یی کاری در دو وقت روند تفتیش آرا را به پیش میبرند دراین روند یکهزار  وچهل وچهار ناظر از ستاد های  انتخاباتی  دو نامزد ریاست جمهوری ، ناظرین ملی وناظرین بین المللی شرکت دارند که روز گذشته پیش از ششصد صندوق بررسی وتفتیش شد.
صد دسته  کاری کارشان را از 7 صبح الی یک چاشت  ادامه میدهند وصد دسته کاری دیگر  این روند را  از ساعت 2 بعد از چاشت تا هشت شب به پیش میرند.
نور شماری صندوق های تفتیش شده را سه هزار  وچهار صدوچهل وهشت صندوق ذکرکرد او اظهار  امیدواری کرد که کمیسیون  بتواند  روزانه یکهزار صندوق راتفتیش نماید .
او گفت که کمیسیون در صدد است تا دسته  های کاری را از  صد دسته  دریک وقت به یکصدوپنجاه دسته ازدیاد بخشد تا روند  تفتیش  آرا سرعت یابد و روند آموزش  کارکنان جدیدالشمول ادامه  دارد وتازه  نودوپنج نفر دیگر  آموزش های لازم را غرض تفتیش  آرا فرا گرفته  وبه خدمت گماشته  شده اند.
درحالیکه سخنگوی کمیسیون  مستقل انتخابات از روندتفتیش  آرا اظهار  خرسندی می نماید مگر اخباری وجود دارد که ناظرین دونامزد انتخابات امروز باردیگر باهم اختلاف نظر پیدا نمودند وروند  تفتیش  آرا بار دیگر  برای  یک مدت کوتاه بیست دقیقه یی به تاخیر افتاد .
از طرف دیگر با آنکه مسوولان کمیسیون مستقل از روند تفتیش  آرا راضی اند مگر طویل شدن پروسه انتخابات مردم را دچار مشکل ساخته  آنها اظهار  امیدواری می نمایند که این پروسه هر چه زودتر خاتمه یابد.

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated.
Basic HTML code is allowed.