شنبه ، 25 اسد 1393 ، 11:41

تفتیش شش هزار صندوق آرا آغاز شد

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

کابل باختر 25 اسد
روند بازشماری و تفتیش خاص شش هزار  صندوق رای دهی صبح امروز از سوی ناظران سازمان ملل متحدآغاز شد .
به گزارش خبرنگارآژانس باختر : این شش هزار  صندوق ازسوی نماینده گان ستاد های انتخاباتی که شامل تمام  زون ها میشود مشخص شده است نورمحمد نور سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات به خبرنگار آژانس باختر گفت :این شش هزار صندوق رای تا هنوز  تفتیش  نشده و بعد از تفتیش وبررسی نتیجه آن شامل  نتیجه نهایی انتخابات خواهد شد که نتیجه آن برای هردو ستاد  انتخاباتی  سرنوشت ساز خواهدبود .
به گفته نور ، مطا بق ماده شانزدهم،  ازمعیار های شانزده گانه ، بررسی آرا به شکل جدی عملی خواهد شد .
دراین ماده مشخص شده که آرای محلاتی که صد درصد بابیشتر از آن از دور اول انتخابات تفاوت داشته باشد ، تفتیش و بازرسی جدی میشود.
درهمین حال  مسوولان  کمیسیون مستقل انتخابات از چندروز بدینسو مکرراً گفته اند که روند ابطال آرا تکمیل  شده وقرار بود که امروز آغاز شوداما تاکنون روند ابطال آرا آغاز نشده است .

manager

Latest from manager

back to top