28 سرطان 1398

RSS Facebook

اعلانات


دوشنبه ، 7 میزان 1393 ، 03:03

فرمان دوکتور محمد اشرف غنی احمدزی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در مورد ادغام ریاست دفتر ریاست جمهوری ا.ا

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

کابل باختر 7 میزان
فرمان دوکتور محمد اشرف غنی احمدزی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در مورد ادغام ریاست دفتر ریاست جمهوری ا.ا
در ساختار تشکیلاتی ریاست عمومی اداره امور و دارالانشای شورای وزیران و تقرر رئیس آن ادارهبه منظور بهبود امور و جلوگیری از تعدد ادارات مربوط به مقام ریاست جمهوری ا.ا، و بوجود آوردن اداره خدمتگزار مردم و حسابده، مراتب آتی منظور است:
1. ادغام ریاست دفتر ریاست جمهوری ا.ا در ساختار تشکیلاتی ریاست عمومی اداره امور و دارالانشای شورای وزیران.
2. تقرر عبدالسلام رحیمی بحیث رئیس عمومی اداره امور و دارالانشای شورای وزیران.
3. اشتراک رئیس عمومی اداره امور و دارالانشای شورای وزیران در تمام جلسات شورای وزیران (کابینه) بحیث منشی.
4. رئیس عمومی اداره امور و دارالانشای شورای وزیران موظف است به اسرع وقت ممکنه تشکیل جدید آن اداره را که از ادغام ریاست دفتر ریاست جمهوری در ساختار تشکیلاتی ریاست عمومی اداره امور و دارالانشای شورای وزیران بوجود آمده با لایحه وظایف و تعیینات آن ترتیب و غرض منظوری به ریاست جمهوری ا.ا، ارایه نماید.

Last modified on سه شنبه ، 8 میزان 1393 ، 10:55

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated.
Basic HTML code is allowed.