30 سنبله 1397

RSS Facebook

خبر های جدید

رئیس جمهور محمد اشرف غنی : استاد ربانی مرد جهاد و متعهد به منافع ملی بود

استاد سیاف : جنگ علیه دولت اسلامی به رهبری استادربانی...

تبصره

کابل باختر/ 30/ سنبله با وجودنگرانی ها ، روزعاشورا درکشور...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


سه شنبه ، 8 میزان 1393 ، 16:41

فرمان دکتور محمد اشرف غنی احمد زی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان

Written by  manager
Rate this item
(1 Vote)

کابل باختر 8 میزان
فرمان دکتور محمد اشرف غنی احمد زی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در مورد تعیین سرپرست در وزارت ها و ادارت مستقل جمهوری اسلامی افغانستان و جلوگیری از مقرری ها و انفکاک کارکنان در ادارات مربوط

بتاسی از حکم فقره (13) ماده (64) قانون اساسی افغانستان و به منظور جلوگیری از سکتگی در کار وزارت ها و ادارات مستقل جمهوری اسلامی افغانستان مراتب آتی منظور است:
1. همه وزرای کابینه و روسای ادارات مستقل قبلی، الی تقرر وزرا و روسای ادارات مستقل جدید، از امور وزارت ها و ادارات مربوط سرپرستی نمایند.
2. همه وزارت ها و ادارات مستقل جمهوری اسلامی افغانستان، الی تعیین وزرای جدید و روسای ادارات مستقل جدید، از هر گونه مقرری و انفکاک کارکنان خویش، جداً خودداری نمایند.
 

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated.
Basic HTML code is allowed.