پنجشنبه ، 10 میزان 1393 ، 07:22

حکم رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در مورد احراز مسوولیت هماهنگی سفر رسمی هیئت دولتی به کشور جمهوری خلق چین

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

کابل باختر 10 میزان
حکم رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در مورد احراز مسوولیت هماهنگی سفر رسمی هیئت دولتی به کشور جمهوری خلق چین
به منظور تنظیم و هماهنگی هر چه بهتر امور سفر هیئت عالی رتبه دولتی، به کشور جمهوری خلق چین، برای اشتراک در کنفرانس قلب آسیا- پروسه ی استانبول- هدایت داده میشود که، مسوولیت ترتیبات و هماهنگی سفر به عهده ی اکلیل حکیمی و حکمت خلیل کرزی می باشد. 

manager

Latest from manager

back to top