23 قوس 1398

RSS Facebook

خبر های جدید

عامل تیرباران پانزده نظامی درغزنی کشته شد

عامل تیرباران پانزده نظامی درغزنی کشته شد

شهرغزنی/ ۲۳ قوس/ باختر عامل تیرباران پانزده نظامی در غزنی در...

حسینه صافی برتحکیم و گسترش روابط فرهنگی میان افغانستان و مصرتاکید کرد

حسینه صافی برتحکیم و گسترش روابط فرهنگی میان افغانستان و مصرتاکید کرد

کابل/ 23 قوس/باختر حسینه صافی سرپرست وزارت طلاعات وفرهنگ امروز دردیدار...

شش طالب در کندز کشته شدند

کندز 23 قوس/باختر شش طالب مسلح در حمله هوایی در کندز...

Youtube Player

khantry design

اعلاناتپلخمری/ 23قوس/ باختر
در اثر انفجار یک بمب دستی در یک مراسم عروسی در مربوطات ولسوالی بغلان دیشب یک تن جان باخت و هفت تن دیگر زخم برداشتند.
صاحب دادغفوری، ولسوال دوشی به آژانس باختر گفت که این بمب دستی پس از مشاجره لفظی میان دو جوان در قریه ذوالفقار آن ولسوالی در میان شرکت کنندگان این مراسم پرتاب شد.
وی افزود که در این رویداد یک تن جان باخت و دو تن دیگر زخم برداشتند.
اما داکتر غزال احمد٬ آمر صحی ولسوالی دوشی از انتقال یک جسد و هفت زخمی به کلینیک صحی ولسوالی دوشی خبر داد.
وی علاوه کرد که وضعیت صحی دو زخمی رویداد وخیم بود که به شفاخانه ولایتی پلخمری انتقال داده شدند. احمدنعیم دوستی

جلال آباد/ ۲۳قوس/ باختر
جاپان گفته است که کارهای ناتمام داکتر ناکامورا برای بازسازی و انکشاف افغانستان را تمام می کند.
این درحالی است که ده ها طرح ناکامورا امدادگر جاپانی پس از ترورش در جلال آباد نیمه تمام مانده است؛ طرح هایی که او برای مدیریت آب ها و انکشاف زراعت افغانستان ریخته بود.
داکتر ناکامورا ده روز پیش در حمله مهاجمان تفنگ دار ناشناس با پنج همکار افغانش در شهر جلال آباد کشته شد.
او رییس نهاد خدمات صحی جاپان برای صلح در افغانستان بود.
جاپان در واکنش به کشته شدن داکترناکامورا، داکترموراکامی را٬ همچو رییس نهاد خدمات صحی جاپان برای صلح در افغانستان معرفی کرد تا کارهای ناتمام این امدادگر را تمام کند.
داکتر موراکامی می گوید که او برای تمام کردن تمامی پروژه های طرح ریزی شده ناکامورا برای افغانستان مصمم است.
رییس جدید نهاد خدمات صحی جاپان برای صلح در افغانستان دیروز در نشست خبری در شهر جلال آباد گفت: «ناکامورا ده ها طرح دیگر برای مدیریت آب و انکشاف افغانستان داشت که پس از مرگش ناتمام ماند. من آمده ام تا به کمک مالی کشورم جاپان٬ تمامی کارهای ناکامورای فقید را در افغانستان به اتمام برسانم.»
به اساس گزارش ها٬ اتمام پروژه های داکتر ناکامورا رییس پیشین نهاد خدمات صحی جاپان برای صلح در افغانستان صدها ملیون دالر نیازدارد که ازسوی حکومت جاپان تمویل خواهد شد.
ترور ناکامورا امدادگر جاپانی واکنش هایی را در افغانستان و جهان به دنبال داشت.
حکومت افغانستان می گوید که طرح ترور ناکامورا در یکی از کشورهای خارجی ریخته شده بود.
مقامات حکومتی در واکنش به ترور این امدادگر جاپانی می گویند که او قربانی مدیریت آب در افغانستان شد؛ آب هایی که بدون هیچ استفاده یی به پاکستان می ریخت. ابوی

شنبه ، 23 قوس 1398 ، 07:47

هژده طالب درارزگان کشته شدند

ترینکوت/ ۲۳قوس/ باختر
هژده طالب مسلح در حمله های قوای هوایی کشور در ارزگان کشته شدند.
این طالبان ناوقت دیروز و در حومه شهر ترینکوت و ولسوالی دهراوود ارزگان آماج قرار گرفتند.
قول اردوی اتل در جنوب کشور با پخش خبرنامه گفته است که دراین حمله ها سه قومندان محلی گروه طالبان با پانزده تن دیگر کشته شدند.
در خبرنامه  آمده است این طالبان در مخفیگاه های شان مشغول سازماندهی یک رشته حمله های هراس افگنانه بودند که آماج قرار گرفتند.
دراین حمله ها چندین عضو گروه طالبان زخم برداشتند.
طبق یک خبر دیگر پولیس با کشف ۹ماین از راه های پر رفت و آمد ارزگان، از وقوع یک رشته انفجارها جلوگیری کرد.
در پیوند به این ماین گذاری ها کسی بازداشت نشده است. ابوی

قلات/ ۲۳قوس/ باختر
هفده طالب مسلح به شمول چهار جنگجوی پاکستانی این گروه دریک حمله هوایی در زابل کشته شدند.
این طالبان شب گذشته در ولسوالی شهرصفا و حومه شهرقلات آماج قرار گرفتند.
قول اردوی اتل در جنوب کشور با پخش خبرنامه گفته است که دراین حمله ها٬ هفده طالب مسلح به شمول چهار پاکستانی کشته شدند.
او گفت که این طالبان در مخفیگاه های شان در شهرصفا آماج قرار گرفتند.
گفته می شود که دراین حمله به نظامیان و افراد ملکی آسیب نرسیده است.
طبق یک خبر دیگر پولیس با کشف هفت ماین از راه های پررفت و آمد زابل، از وقوع یک رشته انفجارها جلوگیری کرد.
طالبان عامل این ماین گذاری ها خوانده شدند. ابوی

قندهار/۲۳قوس/ باختر
یک قومندان ارشد گروه طالبان با سه فردش در حمله قوای هوایی کشور در قندهار کشته شد.
ملا خطیب ناوقت دیروز در ولسوالی شاه ولی کوت آماج قرار گرفت.
دفتر رسانه های قول اردوی اتل در جنوب کشور به آژانس باختر گفت: ملا خطیب با افرادش می خواستند حمله هایی را بر دو قرارگاه نظامی در شاه ولی کوت قندهار طرح ریزی کنند٬ آماج قرار گرفتند.
خبرنامه می افزاید که دراین حمله هوایی به نظامیان و افراد ملکی آسیب نرسیده است.
یک خبر دیگر حاکیست که پولیس با کشف ده ماین از راه های مزدحم قندهار از وقوع یک رشته انفجارها جلوگیری کرد.
در پیوند به این ماین گذاری ها کسی بازداشت نشده است. ابوی

هرات/ ۲۳قوس/ باختر
پولیس سه مرد را به ظن قاچاق موادمخدر به هندوستان در میدان هوایی بین المللی هرات بازداشت کرد.
جیلانی فرهاد٬ سخنگوی والی هرات به آژانس باختر گفت که بازداشت شدگان قصد داشتند که مقدار قابل توجهی ازموادمخدر نوع هیرویین را که بلعیده بودند، از طریق بطن به کشور هندوستان قاچاق کنند.
این قاچاقبران در عملیات مشترک پولیس قومندانی میدان هوایی بین‌المللی هرات و کارمندان مدیریت مبارزه با موادمخدر قومندانی امنیه آن ولایت بازداشت شدند.
از نزد این افراد دوصد وبیست ودو کپسول هیرویین به وزن دوکیلو و دوصد گرام  به دست آمد و آنان در نخستین تحقیقات به ده ها مورد قاچاق موادمخدر اعتراف کردند. ابوی

جلال آباد/ ۲۳قوس/ باختر
کارساخت یک جاده روستایی در ولسوالی چپرهار ننگرهار آغازشد.
این جاده به درازای نه صدمتر وپهنای شش متر ده ها روستای دور افتاده در چپرهار را به بازار آن ولسوالی وصل می کند.
دفتر رسانه های ولایت ننگرهار در خبرنامه یی گفته است که این جاده را با آبروهای دو کنار آن حکومت به هزینه چهار ملیون افغانی می سازد.
در دوطرف این جاده قرار است آبرو نیز ساخته شود.
با ساخت این جاده برای هزاران روستانشین به ویژه دهقانان و باغ داران سهولت رفت و آمد فراهم می شود. سیدحبیب

هرات/ ۲۳قوس/ باختر
یک مرکز شکنجه و زندان طالبان در  ولسوالی شیندند هرات کشف و نابود شد.
این زندان در حومه بازار شیندند موقعیت داشت و نا وقت دیروز درعملیات مشترک نظامیان کشف و ازبین برده شد.
جیلانی فرهاد٬ سخنگوی والی هرات به آژانس باختر گفت که درکنار تخریب تاسیسات این مرکز، تجهیزات جنگی، ابزار شکنجه زندانیان، ابزاری برای ساخت بمب و ماین و مواد انفجاری طالبان نیز کشف شد.
اوگفت که طالبان ازین مرکز به عنوان قرارگاه و محل فعالیت ملا رحمت قومندان نظامی شان در ولسوالی شنیدند استفاده می کردند.
درجریان عملیات تخریب این مرکز، به طالبان تلفات و خساراتی نیز وارد شده است که جزییات آن بعدا اطلاع رسانی می شود. ابوی

جلال آباد/ ۲۳قوس/ باختر
نظامیان کوماندو یک فابریکه ساخت بمب و ماین گروه طالبان را دیشب در ننگرهار٬ نابود کردند.
این فابریکه در یک ساحه دور افتاده ولسوالی بهسود موقعیت داشت.
دفتررسانه های والی ننگرهار به آژانس باختر گفت که ازاین فابریکه دوازده کیلوگرام موادانفجاری، ابزاری برای تولید بمب و ماین و ده ها جنگ افزار سبک وسنگین به دست آمد.
در خبرنامه آمده است که طالبان دراین فابریکه روزانه مشغول ساخت ده ها ماین وبمب بودند و از آن در حمله های مرگباردر بخش هایی از ننگرهار کارمی گرفتند. ابوی

کابل/ 23قوس/ باختر
پولیس بلخ یک مرد را به ظن انتقال موادمخدر از میدان هوایی آن ولایت دیروز بازداشت کرد.
عادل شاه عادل، سخنگوی قومندانی امنیه بلخ به آژانس باختر گفت که پولیس میدان هوایی بین المللی مولانا جلال الدین محمد بلخی در مزارشریف محمد اکبر باشنده کندز را با یک کیلو ونه صد گرام هیرویین بازداشت کرد.
عادل افزود: این فرد هیرویین یاد شده را به داخل اشیای فلزی جابه جا کرده بود و آن را به کشور هندوستان انتقال می داد. احمدنعیم دوستی

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL