29 عقرب 1397

RSS Facebook

خبر های جدید

Youtube Player

khantry design

اعلانات


کابل باختر 29 عقرب داکتر عبدالله عبدالله رییس اجراییه کشور برای شرکت در نشست سازمان همکاری و توسعه اقتصادی به مقر این سازمان در پاریس رفت. هنگام مواصلت به مقر سازمان مسوولین سازمان همکاری و توسعه اقتصادی از رییس اجراییه کشور استقبال و پذیرایی کردند.# جاوید روشان
کابل باختر 29 عقرب داکتر عبدالله عبدالله رییس اجراییه کشور دیروز برای اشتراک در نشست اروپایی-آسیایی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی وارد پاریس گردید. به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی ریاست اجرائیه به آژانس باختر، رییس اجراییه کشور در جریان اقامت در پاریس در نشست‌های این سازمان در مورد افغانستان و منطقه اشتراک و سخنرانی می‌کند و با شماری از مقامات عالی رتبه فرانسه و سران و اعضای هئیت‌های اشتراک کننده در این نشست دیدار می‌نماید. در میدان هوایی بین‌المللی شارل دوگل عبدالله صدیقی سفیر جمهوری اسلامی افغانستان در پاریس و اعضای این سفارت از رییس اجراییه کشور استقبال کردند.# جاوید
کابل باختر 29 عقرب متن سخنرانی داکتر عبدالله عبدالله رییس اجراییه جمهوری اسلامی افغانستان در هفته‌ی اروپایی-آسیایی سازمان همکاری و توسعه‌ اقتصادی عالی جنابان، هيئت‌های محترم، خانم‌ها و آقایان! اجازه بدهید سخنانم را با تشکر و قدردانی از سازمان همکاری و توسعه‌ی اقتصادی و اتحادیه‌ی اروپا به خاطر مطرح ساختن قضایای مربوط به افغانستان و کمک برای برگزاری نشست «مرور همتای افغانستان: تقویت توسعه‌‌ی بخش خصوصی و سیاست‌های کار‌آفرینی» آغاز نمایم. این روند برای اشتراک کنندگان افغانستان از وزارت‌خانه‌های مربوط و بخش خصوصی این فرصت را فراهم می‌سازد تا با متخصصان سازمان همکاری و توسعه‌ی اقتصادی از نزدیک کاری نمایند و قضایای مهم مرتبط به توسعه‌ی بخش خصوصی در افغانستان، به شمول رسمی ساختن تجارت، دسترسی به قرضه و بهتر‌سازی زمینه‌های کسب و کار و تجارت توسط حکومت‌داری الکترونیک را به بحث بگیرند. اشتراک کنندگان همچنان می‌توانند از تجارب اعضای سازمان همکاری و توسعه‌ی اقتصادی و کشورهای غیرعضو استفاده نمایند و زمینه‌های تطبیق آن را در افغانستان به بررسی بگیرند. خانم‌ها و آقایان! چارچوکات ملی صلح و توسعه‌ی افغانستان از بخش خصوصی به مثابه‌ی ماشین اساسی و عمده‌ی رشد و توسعه‌ی اقتصادی نام برده است. اجازه بدهید همچنان اضافه نمایم که توسعه و رشد تجارت‌های کوچک و متوسط نیز از اولویت‌های حکومت وحدت ملی به شمار می‌رود. برای حمایت و تقویت بخش خصوصی ما در تلاش هستیم تا خدمات را موثرتر و سریع‌تر به تجارت‌های کوچک و متوسط برسانیم. از نظر ما بهبود و الکترونیک‌سازی خدمات اساسی برای تجارت‌های کوچک و متوسط مطمئن‌ترین راه برای اشتغال‌زایی، توسعه و افزایش مالیات، بهبود اصلاح عدم‌ موازنه‌ی تجارتی با افزایش صادرات رقابتی و تلاش برای ثبات اقتصادی به شمار می‌رود. به رغم این‌که موقعیت جغرافیای سیاسی و وضعیت امنیتی در افغانستان منحصر به خود این کشور می‌باشد، اما این تلاش‌ها می‌تواند ما را یاری نماید تا از همتاهای خود در کشورهای دیگر که با چالش‌های مشابه روبرو اند، با توجه به درس‌ها و ممارست‌هایی‌که در هفده سال گذشته آموخته‌ایم، بیاموزیم. یافته‌های ما نشان می‌دهد که مشکلات زیرین هنوزهم به عنوان چالش‌های کلیدی در عرصه توسعه‌ی تجارت‌های کوچک و متوسط در افغانستان باقی اند. ۱. ارایه‌ی خدمات به تجارت‌های کوچک و متوسط از نگاه زمانی گران و قیمت اند. ما نیازمند یافتن راه‌حل‌های عاجل و کوتاه‌تر به این معضل هستیم. ۲. دسترستی به قرضه ارزان، کارگران‌ حرفه‌ای، زمین، برق، زیرساختارها، صدورگواهینامه و دسترسی محدود به مارکت‌های منطقه‌ای از موانع عمده فراراه رشد تجارت‌های کوچک و متوسط به شمار می‌روند. ۳. تجارت‌های کوچک و متوسط باید به نیازهای داخلی کشور پاسخ بگویند. ۴. به رغم تلاش‌های مستمر تا هنوز ما استراتیژی روشن و مدونی در مورد تجارت‌های کوچک و متوسط نداریم. ۵. قوانین و مقررات حاکم باید انگیزه‌ و مشوق‌‌های لازم را برای تجارت‌های خوب‌ فراهم سازد. آنانی‌که خود را ثبت نام می‌نمایند مالیات خود را می‌پردازند و قانون را مراعات می‌کنند. اما بسا اوقات تجارت‌های موفق قربانی فساد و عمل‌کردهای آلوده به فساد می‌شوند. ۶. نکته اخیر و مهم دیگر این‌که فساد یکی از موانع عمده‌ای است که تمام نظام و ساختار را مسموم می‌سازد و ما باید به آن با استفاده از یک استراتیژی معطوف به نتایج برخورد نماییم. خانم‌ها و آقایان! حکومت با تمام طرف‌های ذیربط به ویژه با بخش خصوصی کار می‌کند که اصلاحات لازم را اعمال نماید تا تولیدات داخلی را افزایش دهد، برخی از اقلام وارداتی را جاگزین سازد، کیفیت صادرات را افزایش دهد، و در نتیجه درآمدهای لازم را ایجاد و فرصت‌های شغلی را به ویژه در مناطق اطراف ایجاد کند. این اقدامات عبارت اند از: ۱. نه تنها که مرتبه‌ی جدید خود در گزارش بانک جهانی برای کسب و کار را حفظ می‌نماییم که برای عملی ساختن دیگر شاخص‌ها نیز تلاش می‌نماییم. ۲. تطبیق ۱۰ اولویت بخش خصوصی را که در کنفرانس لندن روی آن توافق صورت گرفته بود تسریع می‌بخشیم. ۳. اتخاذ استراتیژی جامع برای تجارت‌های کوچک و متوسط. ۴. آغاز تطبیق برنامه اولویت‌های بخش خصوصی و ضمایم آن که عبارت است از جاگزین سازی برخی از اقلام واردات و تقویت صادرات تا سرمایه‌گذاری توسط تجارت‌های کوچک و متوسط را در برخی از تولیدات تشویق نماید. ۵. تلاش برای دست‌یابی به مارکیت‌های بیرونی با استفاده از عضویت سازمان جهانی تجارت و سازمان‌های منطقه‌ای و چندجانبه. ۶. حمایت از اصلاحات در بخش‌های مورد نیاز چون انرژی، مخابرات به ویژه انترنت با سرمایه‌گذاری خصوصی تا پوشش انترنتی توسعه یابد، مصارف کم‌گردد و رقابت افزایش یابد. ۷. تشویق و حمایت از رسمی سازی تجارت و کسب و کار با استفاده از راه‌های ساده و قابل‌دسترس چون صدور مجوز، راه‌اندازی نمایشگاه‌ها، رابطه میان بخش‌های خصوصی و شراکت و کارمشترک میان تجارت‌ها. ۸. تقویت گفتگو، رابطه و کار مشترک میان بخش عمومی و بخش خصوصی برای شکل‌دهی ساختن سیاست‌ها و پالیسی‌های مورد نیازد. عالی جنابان، خانم‌ها و آقایان! در حالی‌که از سازمان همکاری و توسعه‌ی اقتصادی و اتحادیه‌ی اروپا به خاطر کمک‌ها و همکاری‌های فعلی آنان تشکر و قدردانی می‌کنم، امیدوارم که سازمان همکاری و توسعه‌ی اقتصادی کمک‌ها و همکاری‌های خود را برای افغانستان توسعه دهد و ما را در تطبیق توصیه‌های خود در بخش دیجیتالی سازی خدمات به تجارت‌های کوچک و متوسط، رسمی ساختن تجارت‌ها و دسترسی به قرضه‌های قابل پرداخت کمک و یاری نماید. کمک نماید تا برای پرسش‌ها و مشکلات زیر پاسخ‌های بایسته و راه‌حل‌های مناسب پیدا نماییم. بالآخره امیدواریم که پیامد و نتایج این بحث‌ها و همکاری‌ها ما را کمک نماید تا مصارف کسب و کار کاهش یابد و زمینه تطبیق قانون فراهم گردد. از علاقمندی و همکاری‌تان در بخش‌های فوق قدردانی می‌کنم. امیدواریم به کارهای مشترک خویش ادامه دهیم و به نتایجی دست‌یابیم که وضعیت اقتصادی ما را بهبود بخشد، بخش خصوصی ما را تقویت نماید و برای مردم ما مفید ثابت گردد. مطمئنم با تجارت و راهنمایی شما و تعهد ما، می‌توانیم به اهداف خویش دست یابیم.# جاوید روشان

کابل باختر 29 عقرب داکتر عبدالله عبدالله رییس اجراییه کشور دیروز در نخستین نشست سازمان همکاری و توسعه‌ی اقتصادی «او، ای، سی ، دی» در باره افغانستان صحبت نمود. به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی ریاست اجرائیه به آژانس باختر، در این نشست سازمان گزارش و ارزیابی خویش را تحت عنوان «تقویت توسعه‌ی بخش خصوصی و سیاست‌های کار‌آفرینی» در افغانستان در حضورداشت اعضای اروپایی-آسیایی این سازمان ارایه کرد. در قدم نخست رییس این سازمان و مسوولین آن تشریف آوری رییس اجراییه کشور را در این نشست خیر مقدم گفته و دیدگاه‌های خویش را در باره وضعیت بخش خصوصی در افغانستان و همکاری‌های سازمان برای افغانستان ارایه کردند. رییس اجراییه کشور صحبت‌های خویش را تحت عنوان اولویت‌های اصلاحاتی افغانستان و چشم‌انداز روابط با سازمان همکاری‌ و توسعه‌ی اقتصادی و تقویت توسعه‌ بخش خصوصی و سیاست‌های کار‌آفرینی ارایه کرد. سپس وزیر اقتصاد کشور دکتور مصطفی مستور در باره «مرور همتای افغانستان: تقویت توسعه‌ی بخش خصوصی و سیاست‌های کار‌آفرینی» دیدگاه‌های رسمی کشور را ارایه کرد. در بخش دیدگاه‌ها و نظریات اعضا پرسش‌ها و دیدگاه‌های خویش را مطرح ساختند که از سوی وزیر اقتصاد و مشاور ریاست جمهوری به آن‌ها پاسخ داده شد.# جاوید روشان

کابل باختر 29 عقرب محمداشرف غنی رئیس‌جمهوری اسلامی افغانستان، دیروز با سفرای کشورهای عضو اتحادیۀ اروپا، ایالات متحدۀ امریکا و جاپان مقیم کابل و نمایندگان یونما، بانک جهانی و بانک انکشاف آسیایی، دیدار و در رابطه به آمادگی‌های کنفرانس جنیوا بحث کرد. به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری به آژانس باختر، در این دیدار که در قصر چهارچنار ارگ برگزار شد، آمادگی‌های حکومت افغانستان و کشورهای عضو اتحادیۀ اروپا به‌خاطر برگزاری کنفرانس جنیوا مورد بررسی قرار گرفت و این آمادگی‌ها مثبت ارزیابی گردید. رئیس‌جمهور غنی ضمن ابراز امتنان از تلاش‌های آنان به‌خاطر برگزاری کنفرانس جنیوا، از آمادگی‌های کامل حکومت افغانستان برای برگزاری کنفرانس متذکره اطمینان داد و برگزاری کنفرانس جنیوا را فرصتی خوب برای مرور دست آوردها و چالش‌های نیمۀ اول دهۀ تحول خواند. رئیس‌جمهور کشور گفت که تمام تلاش حکومت افغانستان این است تا افغانستان به یک شریک فعال جامعۀ جهانی در عرصه اقتصادی، مبدل گردد.# جاوید روشان
کابل باختر 29 عقرب جلسه کمیته عدلی و قضایی کابینه دیروز، به ریاست استاد سرور دانش معاون دوم ریاست‌جمهوری و رئیس آن کمیته برگزار شد. به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی ریاست اجرائیه به آژانس باختر، در این جلسه، گزارش وزارت امور داخله مبنی بر ایجاد قطعۀ خاص پولیس برای تنفیذ فیصله محاکم، گرازش ریاست‌عمومی امنیت ملی در مورد فراهم آوری تسهیلات لازم برای وکلای مدافع مظونین و متهمین، پلان عمل پنج سالۀ کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی برای برنامه ملی اصلاحات عدلی و قضائی و موضوع استراداد بلاک های مورد دعوا و ساحه کودکستان مقابل سیلوی مرکزی بررسی شد. در ابتدا معین وزات امور داخله در مورد مصوبه شماره دهم سال 1396 شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه با فساد اداری را گزار ش داد. مصوبه شماره دهم سال 1396 شورای عالی حاکمیت قانون مشعر بر این‌است که "وظیفه پولیس برای تطبیق فیصله محاکم واضح شده، وظیفه تنفیذ حکم محاکم از طرف پولیس مشخص و تشکیلات لازم مد نظر گرفته شود". وزارت داخله گزارش داد که این وزارت تمهیداتی را برای تطبیق فیصلۀ محاکم در مرکز و ولایات از طریق سیستم مدیریت‌ ثبت قضایا انجام داده است؛ اما برای ایجاد قطعه خاص پولیس به منظور تطبیق فیصله محاکم به لحاظ محدودیت بودجوی و تشکیلاتی، به مشکل مواجه است. استاد دانش معاون رئیس جمهور و رئیس کمیته عدلی و قضایی تصریح کرد تطبیق حکم محاکم در بخش جزایی با مشکل خاص مواجه نیست؛ اما در بخش مدنی و حقوقی این روند همواره به مشکل مواجه بوده و فیصله محاکم سالهابدون تطبیق باقی مانده است. وی گفت برای تحقق عدالت و تحکیم قانون، پولیس در مراحل کشف جرم و تطبیق حکم نقش اساسی دارد و بدون توجه به وظایف و مکلفیت های پولیس در این زمینه تطبیق حکم محاکم، تأمین عدالت و تطبیق قانون ممکن نیست. درجلسه کمیته عدلی و قضایی، اکثریت اعضای جلسه به ایجاد قطعه خاص پولیس در وزارت امور داخله برای تطبیق فیصله محاکم تأکید ورزیده و گزارش وزارت داخله را در مورد مصوبۀ شماره دهم شورای عالی حاکمیت قانون کافی نداستند. کمیته فیصله کرد که وزارت امور داخله در هماهنگی باوزارت عدلیه، یکبار دیگر این موضوع را بررسی کرده و راهکارعملی دراین خصوص ارائه کند. در ماده 18 قانون طرز تحصیل حقوق، تطبیق فیصله محاکم به عهده نیروهای پولیس گذاشته شده است. در جلسۀ ، گزارش ریاست‌عمومی امنیت ملی درپیوند به فیصله شماره دهم مورخ 30/11/1396 کمیته عدلی و قضایی برای ایجاد تسیهلات قانونی به وکلای مدافع مظنونین و متهمین بررسی شد. مسؤلان اداره امنیت ملی گزارش دادند که آن اداره درهماهنگی با رئیس انجمن مستقل وکلای مدافع مطالبات مورد نیاز وکلای مدافع متهمین و منظونین را بررسی کرده و تلاش می‌گردد تا سهولت های قانونی مورد نیاز وکلای مدافع، تأمین گردد. رئیس انجمن وکلای مدافع اما از عدم همکاری برخی از نهادهای مسؤل در فراهم شدن تسهیلات قانونی وکلای مدافع برای دسترسی به معلومات مورد نیاز ابراز نگرانی کرده گفت که احترام به جایگاه وکیل مدافع و تأمین مطالبات قانونی وی بخشی از فرایند رسیدگی عدلی و قضایی است. همچنین استاد دانش معاون رئیس جمهور با تأکید براینکه حق داشتن وکیل مدافع برای متهمین و مظنونین در تمام مراحل باید رعایت شود از ادارات مسؤل خواست که به جایگاه نهاد وکلای مدافع احترام بگذارند زیرا به گفته وی، یکی از اصول محاکمۀ عادلانه حق داشتن وکیل مدافع است. دراین جلسه همچنین فیصله شد که انجمن مستقل وکلای مدافع، گزارش جامعی را مبنی به مشکلات موجود برای وکلای مدافع و راه حل آن به کمیته ارائه کند. در بخش دیگری جلسه، پلان عمل پنچ ساله کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی برای برنامه ملی اصلاحات عدلی و قضایی مورد بحث قرارگرفت. دراین پلان، تحکیم حاکمیت قانون اساسی از طریق: نظارت از تطبیق قانون اساسی؛ انکشاف قوانین پیش بینی شده در قانون اساسی؛ رفع تناقض قوانین عادی و سایر اسناد تقنینی با قانون اساسی؛ تشریح قانون اساسی و ارائه مشوره‌های حقوقی و آگاهی‌دهی از احکام قانون اساسی به عنوان اهداف استراتیژیک این پلان عمل تعریف شده است. مسؤلان این کمیسیون ضمن تشریح این پلان عمل، به طی مراحل قانون کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی از سوی وزارت عدلیه نیز تأکید کردند. کمیته عدلی و قضایی پلان عمل پنچ ساله کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی برای برنامه ملی اصلاحات عدلی و قضایی را مورد تأیید قرار داده اما در خصوص طی مراحل قانون مربوطه گفته شد که اختلاف نظر این کمیسیون با ستره محکمه مبنی بر چگونگی تفسیر قانون اساسی عامل اصلی عدم طی مراحل این قانون است و بهتر این خواهد بود که هردو طرف با انعطاف بیشتر موضوعات اختلافی را به بحث گرفته و با توافق بر سر موضوعات توافقی این قانون طی مراحل گردد. در بخش دیگر جلسه، وزارت عدلیه راجع به دعوای 24 باب بلند منزل و ساحه کودکستان مقابل سیلوی مرکزی گزارش داد. براساس این گزارش دعوای مربوط به 12 بلاک به محکمه رفته، برای 6 بلاک قرار قضایی استرداد صادر شده و 6 بلاک دیگر نیز تحت بررسی ستره محکمه قرار دارد. کمیته ضمن تأکید به تسریع روند رسیدگی به این قضیه، فیصله کرد که برای استرداد 6 بلاکی که راجع به آن قرار قضایی صادر شده است شاروالی کابل به کمک نیروهای پولیس اقدام کند، ستره محکمه و کمیته که قبلا برای رسیدگی به این موضوع توظیف شده بود روند بررسی 6 بلاک دیگر را سرعت ببخشد.# جاوید روشان
کابل باختر 29 عقرب عادله راز، معین همکاری‌های اقتصادی وزارت امور خارجه، دیروزبا مارکس پاتزل نماینده ویژه جمهوری فدرال آلمان برای افغانستان و پاکستان، ملاقات نمود. به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی وزارت امور خارجه به آژانس باختر، در این ملاقات دو طرف در مورد کنفرانس ژینوا، همکاری‌های منطقه‌ای، به خصوص در چارچوب پروسه استانبول و نشست رکا بحث و تبادل نظر نمودند. در این ملاقات پاتزل از تلاش‌های حکومت افغانستان در راستای ادغام منطقه‌ای قدردانی نموده و از تعهد کشورش برای ادامه حمایت از میکانیزم‌های همکاری منطقه‌ای اطمینان داد. # جاوید روشان
سه شنبه ، 29 عقرب 1397 ، 10:40

اطلاعیه وزارت اطلا عات وفرهنگ

کابل باختر 29 عقرب اطلاعیه وزارت اطلا عات وفرهنگ وزارت اطلاعات وفرهنگ به خاطرگرامیداشت ازحلول میلاد ناجی بشریت حضرت محمد مصطفی (ص)، ازتمام رسانه های چاپی ، شنیداری وتصویری تقاضا میکند تا دراین ایام مبارک نشرات شان را طوری عیار سازند که مطابقت به حرمت وشآن وضعیت این روز داشته باشد . # / جاوید

کابل باختر 28 عقرب
حامد کرزی رئيس جمهور پیشین افغانستان امروز با زلمی خلیلزاد نماینده خاص ایالات متحده امریکا برای صلح افغانستان دیدار کرد.
به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی رییس جمهور پیشین به آژانس باختر، در این ملاقات که جان بس سفیر ایالات متحده امریکا نیز حضور داشت در مورد مسائل مربوط به روند صلح افغانستان صحبت مفصل صورت گرفت و خلیلزاد در مورد تحولات اخیر درروند صلح به رئیس جمهور پیشین معلومات ارائه کرد. در مقابل حامد کرزی حمایت و پشتیبانی همه جانبه اش را از هر آن اقدامی که منجر به صلح و تحکیم حاکمیت ملی در افغانستان گردد اعلام نموده و در این راستا وعده هرگونه همکاری را سپرد.ختم/نالان    

کابل باختر28 عقرب
صلاح الدین ربانی وزیر امور خارجۀ با مارکس پوتزل نمایندۀ ویژۀ جمهوری فدرال آلمان برای افغانستان و پاکستان، ملاقات کرد.
به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی وزارت امور خارجه به آژانس باختر، در این دیدار صلاح الدین ربانی از پوتزل بخاطر تلاش های آلمان برای ثبات و امنیت افغانستان و منطقه قدردانی کرد.
پوتزل که قبلاً همچنان سفیر آلمان در کابل بوده است، گفت کشورش "دوست دیرینه افغانستان  است".
دوطرف روی موضوعاتی همچون پیشرفت های اخیر در روند صلح صحبت نموده روی یک روش مطلوب تعاملات در این زمینه تبادل نظر کردند. هر دوجانب بر اهمیت پروسۀ صلح به رهبری و مالکیت افغان ها تأکید کردند.
وزیر امور خارجه تصریح کرد که دولت افغانستان مصمم است تا انتخابات ریاست جمهوری در زمان تعیین شدۀ آن برگزار گردد.
پوتزل به وزیر خارجۀ افغانستان اطمینان داد که دولت آلمان از یک انتخابات صلح آمیز حمایت خواهد کرد.
در اخیر، نماینده ویژۀ آلمان گفت که قبل از پایان سال، به پاکستان نیز سفر خواهد کرد. ختم نالان

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL