04 سرطان 1398

RSS Facebook

خبر های جدید

منظوری هفده پروژه از سوی کمیسیون تدارکات ملی

منظوری هفده پروژه از سوی کمیسیون تدارکات ملی

کابل باختر 3 سرطان جلسۀ کمیسیون تدارکات ملی تحت ریاست محمد...

یک افسر پولیس در بدخشان به شهادت رسید

یک افسر پولیس در بدخشان به شهادت رسید

فیض آباد 3 سرطان باختر قومندان قطعه ریزرف قومندانی امنیه بدخشان،...

کشت زعفران درولایت سرپل افزایش یافته است

کشت زعفران درولایت سرپل افزایش یافته است

سرپل / باختر/ ۳/ سرطان اداره زراعت ولایت سرپل امسال ده...

Youtube Player

khantry design

اعلاناتکابل  باختر ۲ سرطان
سازمان عفو بین‌الملل درگزارش تازه خود پاکستان رامتهم کرده است که از پناهجویان افغان به عنوان  ابزار سیاسی استفاده می کند.
در حال حاضر 1.5 میلیون پناهجوی افغان به گونه رسمی و یک میلیون پناهجوی دیگر به گونه غیر رسمی در پاکستان بود وباش دارند.
عفو بین‌الملل در گزارش خود گفته است که در سال‌های اخیر شمار پناهجویان افغان حاضردرپاکستان به دلیل اخراج اجباری کاهش یافته‌اند.
تنهادرسال 2016 میلادی بیش از 365 هزار پناهجوی افغان به شکل اجباری از پاکستان اخراج شدند.
عفو بین الملل گفته است پاکستان اغلب از حضور پناهجویان افغان به عنوان اهرم فشار و ابزار سیاسی برای منازعات با دولت افغانستان استفاده می‌کند.
پاکستان از کشورهای امضا کننده کنوانسیون پناهجویان نیست و در نتیجه پناهجویان افغان به طور رسمی به فرصت‌های آموزشی دسترسی ندارند، نمی‌توانند حساب بانکی باز کنند، اشتغال کنند، املاک خریداری کنند و حتی به خدمات درمانی دسترسی داشته باشند.
عفو بین الملل در حالی پاکستان را متهم به استفاده ابزاری از پناهجویان افغان می کند که دولت افغانستان تاکید دارد که با  مساله مهاجرت با دید عاطفی نگاه شود.
مهاجران قشر محتاج و سرگردان اند که برای گریز از منازعات٬ و نجات جان خود و فرزندان شان مجبور به ترک خانه وکاشانه شان می شوند.
مهاجرت بیشتر به اساس مجبوریت وفراراز جنگ و ناهنجاری های اقتصادی انجام می شود که نباید با دید سیاسی دنبال شود .
دولت افغانستان به علت ادامه درگیری در کشور و وضع نا به سامان امنیتی نمی تواند از کتله چندملیونی مهاجران میزبانی کند .
دولت افغانستان تاکیددارد که برگشت مهاجران باید به رضایت و بدون جبر باشدو مرحله وار صوت گیرد. در حالی که کشور های همسایه در برابر مهاجرت دید ابزاری و سلیقه یی دارند و مطابق به شرایط و زمان با آنان برخورد می کنند که این خود نقض قوانین بین المللی است .صائم

يكشنبه ، 2 سرطان 1398 ، 12:36

وضعیت امنیتی کشور بررسی شد

کابل 2 سرطان بختر
درجلسه مشترک کمیسیون‌های اموردفاعی وامنیت‌ داخلی و کمیسیون سمع شکایات مشرانوجرگه در مقر شورای ملی؛ باحضورلوی درستیز وزارت دفاع‌ ملی وضعیت امنیتی کشور بررسی شد.
به اساس معلومات دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه به آژانس باختر،درجلسه سناتوران باتقدیرازدستآوردهای اخیرنیروهای‌امنیتی درمقابل دشمن؛ پرسش‌های‌شانرا درخصوص تشدید جنگ‌ها درشماری ازولایت های شمال وشمالشرق کشور ووجود ناامنی‌ها دربعضی شاهراه‌ها ، تهدیدات برخاسته از حضور گروه تروریستی داعش در برخی مناطق، چگونگی قضیه شهادت فواد اندرابی قومندان پیشین کندک محافظت بندسلما، ودر مجموع برنامه های امنیتی قوتهای امنیتی در سطح کشوررا مطرح بحث قرار داد .
دگرجنرال بسم الله وزیری لوی درستیز وزارت دفاع ملی با اینکه به بررسی وضعیت امنیتی کشورپرداخت افزود که رهبری بخش امنیتی مطابق برنامه امنیتی روی این موارد تمرکزدارد .
بازگشت پولیس به مثابه مرجع تنفیذ قانون، تقویت نیروی سرحدی برای حفاظت ازسرحدات، بلندبردن ظرفیت وقابلیت اردوی ملی برای حفظ وپس گیری مناطق تحت نفوذ دشمن واستفاده ازقوتهای‌خاص برای عملیات وسرکوب مخالفان دولت، اتخاذکرده است.
لوی درستیزبا  تاکید بر پیشرفت روند صلح ، همچنان ازسایر تدابیر قوت‌های امنیتی برای سرکوب دشمن ودفع وطرد حملات آنان خبردادو گفت سال روان دشمن تلاش کرد تا ازطریق جنگ بتوانند دست آوردهای را در جریان گفت وگوهای صلح داشته باشد اما با تغییرشیوه جنگی نیروهای امنیتی ، درموارد زیادی به شکست های جدی مواجه شدند.
دگرجنرال وزیری درحضور داشت دوتن ازاعضای خانواده شهید فواد انداربی،اتفاق هرگونه توطیه ودسیسه داخلی درشهادت وی را ردنموده گفت منابع کشفی واستخباراتی بامسوولیت تمام تحقیقات شانرا تکمیل نکرده اند و تا اکنون کدام سرنخی مبنی بردست داشتن همقطارانش درشهات موصوف، به دست نیآمده است ودشمن چون موارد دیگربا راه اندازی این گونه تبلیغات، می خواهند اذهان عامه رامغشوش کند و از آن سود ببرند.
لوی درستیز وزارت ‌دفاع ملی درمورد تعبیه قوت‌ها درمسیرشاهراه های کشور،منسجم ساختن وتجهیز پایگاه های نظامی،برنامه‌های عملیاتی‌نظامی در تخار،بدخشان،فاریاب،کندز،بادغیس، وشماری از مناطق دیگر و همآهنگی بیشتر میان بخش امنیتی وقومندانی نیروهای حمایت قاطع نیزتوضیحات مفصلی در اختیار اعضای این جلسه مشترک،قرارداد. نالان

قندهار۲ سرطان باختر
والی قندهار از مسوولان وزارت صحت عامه خواست تا درتطبیق  بیست وسه پروژه صحی درآن ولایت اقدام کنند.
به گزارش آژانس باختر، حیات الله حیات والی، رییس واعضای شورای ولایتی قندهار امروز با معین وسایر مسوولان آن وزارت درکابل دیدار کردند و ازایجاد بیست وسه مرکزصحی درمرکز وولسوالی های آن ولایت صحبت کرد.
آغازکاراین مراکز چندی قبل با امضای تفاهمنامه یی ازسوی وزیر صحت عامه به موسسه باران سپرده شده بود.
معین وزارت صحت عامه درتطبیق تفاهمنامه یاد شده و آغاز کار ایجاد این مراکز متعهد شد و خاطر نشان کرد که درزمینه به زودی اقدام می شود.
هزینه تطبیق این پروژه ها را سازمان صحی جهان تعهد کرده است.ختم/ مومنه

کابل باختر2 سرطان
به مصرف بیش از یک میلیون افغانی کار حفر16 حلقه چاه آب آشامیدنی در کندز تکمیل شد .
به اساس معلومات اداره اطلاعات عامه برنامۀ ملی میثاق شهروندی وزارت بازسازی وانکشاف دهات به آژانس باختر، کار حفراین چاه های آب آشامیدنی،  درولسوالی علی آباد کندز به مصرف یک میلیون و 600 هزارافغانی ازبودجه برنامه ملی میثاق شهروندی، تکمیل شده است .
با حفر این  چاه های آب به عمق ۴۰ متر ،  297   خانواده درولسوالی علی آباد از آب آشامیدنی مستفید شده اند. احمدضیا احمدی

کابل باختر2سرطان
کافه فرهنگی آشک دیروز در ناحیه سوم شهر کابل به بهره برداری سپرده شد.
به گزارش آژانس باختر،صفی الله سلطانی ونیلوفر یوسفی سهمداران این کافه هدف‌ ایجاد این مکان را فراهم کردن فضای مناسب به منظور تبادل افکار جوانان گفتند .به گفته این شرکا جوانان باید به دور از دغدغه های سیاسی در یک محیط فرهنگی تبادل افکار کنند.
میرویس عصر رییس ناحیه سوم شاروالی کابل درمراسم گشایش آن در رابطه به تاریخچه کافه صحبت کردو گفت کافه ها مرکز تبادل افکار وفعالیت های سیاسی ،اجتماعی وفرهنگی در جهان است وی به گونه مثال از کافه های فرانسه یادآوری کرد که محل نطفه گذاری وشکل گیری انقلاب فرانسه بوده است .
وی افزود که نمونه هایی از کافه را در فرهنگ باستان هرات وقندهار قدیم نیزمی توان مشاهده کرد
عصر ازاستقبال جوانان در گشایش کافه ها در، پل سرخ کارته سه به نیکویی یادکردو گفت کافه نشینی نیاز به ظرفیت فرهنگی دارد زیرا دختران وپسران در این مکان به تبادل افکار می پردازند وفعالیت های سیاسی واجتماعی شانرا شکل می دهند
حسین حسن یار از نهاد دموکراسی وتوسعه افغانستان از موظفان امنیتی وحکومت افغانستان خواست که به خاطر ترویج دموکراسی از کافه ها حمایت کنند .فرزانه

کابل/باختر/2 سرطان
وزارت مالیه از تمام ادارات دولتی خواسته است که پانزده روزه معاش تشویقی کارمندان خویش را از بودجه مربوط اجرا کنند .
این وزارت همچنان گفته است مبلغ مورد نیاز در بررسی وسط سال به ادارات داده می شود.
به گزارش خبرنگار آژانس باختر، محمد اشرف غنی رییس جمهوری اسلامی افغانستان با صدور حکمی پانزده روزه معاش تشویقی به کارمندان دولتی منظور کرد ، اکنون وزارت مالیه از ادارات دولتی می خواهد تا اسناد مربوط را غرض اجراات به وزارت مالیه ارسال کنند .
کارمندانی که از معاش فوق العاده، امتیازی، مدد معاش، معاش کادری، معاش استثنایی و سایر امتیازات استفاده می کنند، مستحق این عنایت نمی شوند . نازیلا عزیزی – نالان

يكشنبه ، 2 سرطان 1398 ، 11:19

مردی به ظن قتل در جوزجان گر فتار شد

شبرغان باختر 2 سرطان
پولیس جوزجان مردی را امروز به قتل خواهر زنش  باز داشت کرد.
مسوول دفتر مطبوعاتی قومندانی امنیه جوزجان به آژانس باختر گفت که این زن جوان که چهل سال داشت ومادر هفت فرزند بود و در  یکی از مکاتب به حیث معلم ایفای وظیفه می کرد عصر روز گذشته زمانی توسط فیر مرمی تفنگچه از سوی شوهر خواهرش  کشته شد که به دفاع از خواهرش خود را قربانی کرد.
منبع افزود که پولیس عامل قتل را بایک میل تفنگچه از قریه حسن تابین شهر شبرغان باز داشت کرد.
علت این قتل منازعه بالای میراث خوانده شده است . لیلما

کابل باختر 2 سرطان
فدراسیون ملی آشی هارا کاراته امروز کارگاه آموزشی را به خاطر بلند بردن سطح مربیان و داوران این رشته در کابل راه اندازی کرد
به گزارش آژانس باختر ؛  در این کارگاه آموزشی حدود 90 مربی و داوردختر و پسر از 18 ولایت بشمول مرکز شرکت دارند
این کارگاه آموزشی زیر نظر غلام جیلانی غروب رییس فدراسیون آشی هارا کارته و وحیدالله جویا معاون فنی و مسلکی این فدراسیون پیشبرده می شود
بربنیاد گفته های معاون فنی فدراسیون آشی هاراکاراته شاملان کارگاه آموزشی پس از سپری کردن آزمون سند معتبر فنی ، مربیگری و داوری را از فدراسیون آشی هارا کارته را به دست می آورند .
هدف از راه اندازی  این برنامه بلند بردن ظرفیت ، معیاری سازی و قانونمند شدن ورزش کاران در کشور خوانده شده است .
قابل ذکر است که 13 تن از شاملان این کارگاه آموزشی بعدازسپری کردن آزمون برای یک کورس آموزشی مربیگری و داووری عازم شهر هامبوی جاپان می شوند . این کارگاه  آموزشی 8 روز ادامه می یابد . نیلوفر دانش

کابل باختر/ ۲/ سرطان
حمیدالله حمیدی کارمند شاروالی کابل و منشی فدراسیون مشت زنی ،صبح امروز ازسوی تفنگداران ناشناس درکابل هدف قرارگرفت و به قتل رسید.
به گزارش آژانس باختر ،حمیدالله حمیدی زمانیکه ازمنزلش روانه محل کار بود ، درمربوطات ناحیه سوم شهرکابل به قتل رسید و حمله کنندگان موفق به فرار شدند.
فردوس فرامز سخنگوی قومندانی امنیه ولایت کابل به آژانس باخترگفت که تلاش پولیس برای شناسایی عامل ترور حمیدالله حمیدی ادامه دارد.
در۱۹حمل کامل کریمی یکتن از ورزشکاران زیبایی اندام درشهر کندز هدف حمله قرارگرفت و کشته شد.
قبل از این شمار دیگری ازورزشکاران درکابل ،قندهار وبلخ کشته شدند.
همچنان طالبان چند بار میدان های ورزشی را درمیمنه ،میدان وردک ،پکتیکا ،ننگرهار و جاهای دیگر هدف قرار داده اند و شماری از ورزشکاران و تماشاچیان را به شهادت رسانده اند. ختم/ فریبا احسان زاده

کابل باختر/ ۲/ سرطان
هژده هراس افگن به شمول پنج قومندان آنان صبح امروز درحمله هوایی نیروهای افغان درمیدان وردک کشته شدند.
دفترمطبوعاتی وزارت دفاع ملی باارسال خبرنامه امروز به آژانس باخترگفته است یک مخفیگاه هراس افگنان صبح امروز در مربوطات ولایت میدان وردک هدف حمله هوایی قرارگرفت که درنتیجه هژده طالب تروریست به شمول مولوی مزمل یکی از قومندانان طالبان درولایت هلمند با چهار قومندان دیگر این گروه تروریستی کشته شد. ختم/ فریبا احسان زاده

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL