23 عقرب 1398

RSS Facebook

خبر های جدید

از روز جهانی مبارزه با بیماری شکر تجلیل به عمل آمد

کابل/ 23 عقرب /باختر وزارت صحت‌عامه ،از روز جهانی مبارزه با...

میرانوکلی ولسوالی اچین ازوجود افراد داعش پاکسازی شد

شهرجلال آباد/ ۲۳ عقرب/ باختر ساحه ستراتیژیک میرانو کلی در ننگرهار...

یک صدوبیست ودوملیون افغانی عاید بیست ودو روزه گمرک تورخم

شهرجلال آباد/ ۲۳ عقرب/ باختر گمرک تورخم درننگرهار درشرق کشور دربیست...

Youtube Player

khantry design

اعلاناتشهرجلال آباد/ ۲۲ عقرب /باختر
کانال مروارید ، یکی از بزرگترین مرجع آبیاری کشتزار ها در شرق کشور بازسازی می شود.
این کانال که آب آن از دریای کنر سرچشمه می گیرد ، در ننگرهار موقعیت دارد.
قرار است کشور جاپان ، سازنده این کانال در بازسازی آن اقدام کند.
هزینه بازسازی این کانال بزرگ ، هفت صد هزار دالر گفته شده است.
شاه محمود میاخیل هنگام امضای قرارداد بازسازی کانال مروارید با یک نهاد جاپانی گفت که بازسازی این کانال سه هزار جریب کشتزار را در ننگرهار سیرآب خواهد کرد.
در پروژه بازسازی کانال مروارید قرار است بیش از نه هزار جوان بومی استخدام شوند.
والی ننگرهار بازسازی کانال مروارید را خبرخوشی به دهقانان خواند وگفت که تلاش دارد تا به کمک دولت و نهاد های کمک رسان جهانی زمینه برای ساخت وترمیم ده ها کانال دیگر در ننگرهار فراهم کند.ختم/ابوی

چهارشنبه ، 22 عقرب 1398 ، 07:23

دوماین گذار طالب در قندهارکشته شدند

شهرقندهار/۲۲ عقرب/ باختر
دو ماین گذار طالب در نتیجه انفجار ماین دست داشته خود شان در قندهار کشته شدند.
این طالبان ناوقت دیروز هنگامی که می خواستند جاده عمومی ولسوالی شاه ولی کوت را ماین گذاری کنند یکی از ماین ها در دستان شان منفجرشد و جان خودشان را گرفت.
دفتررسانه های قندهار با پخش خبرنامه یی می گوید که دراین انفجار دو طالب ماین گذار کشته شدند.
دراین انفجاریک پلچک تخریب شد.
یک خبردیگر از قندهار حاکی است که پولیس با کشف یازده ماین از راه های پررفت و آمد آن ولایت ، از وقوع یک رشته انفجار ها جلوگیری کردند.
طالبان عامل این ماین گذاری ها خوانده شده اند.ختم/ابوی

چهارشنبه ، 22 عقرب 1398 ، 07:23

بهره برداری بیست کشمش خانه در قندهار

شهرقندهار/۲۲عقرب/ باختر
بیست کشمش خانه در قندهار به بهره گیری سپرده شد.
این کشمش خانه ها در ولسوالی پنجوایی ساخته شده است و قرار است به ایستگاه بزرگی برای تولید ، پروسس و بسته بندی کشمش در قندهار تبدیل شود.
این کشمش خانه ها هرکدام توانایی تولید و بسته بندی صدها تن کشمش را درماه دارا است.
اتحادیه اروپا ازطریق وزارت امور مهاجران و عودت کنند گان برای ساخت این بیست کشمش خانه یک صدو سی هزار دالر هزینه کرده است.
دهقانان در پنجوایی از ساخت این کشمش خانه ها خورسند اند و آن را باعث رونق کار وبار شان می خوانند.
کشمش تولیدی در قندهار در بازار های داخل کشور به فروش می رسد و از مزه و کیفیت خوبی برخوردار است.ختم/ابوی

شهرترینکوت/ ۲۲ عقرب /باختر
یک مرکز گروه طالبان در ارزگان آماج حمله موشکی نظامیان امریکایی قرارگرفت.
به اساس گزارش ها شب گذشته با برخورد این موشک برمرکز طالبان در شمال ترینکوت ، از آن آتش بلند شد.
تا کنون ازمیزان تلفات برخاسته احتمالی به طالبان دراین حمله موشکی گزارشی در دست نیست.
یک منبع نظامی در ارزگان درتماس با آژانس باختراین حمله موشکی را تایید کرد و گفت که در آن تلفات سنگینی به طالبان وارد شده است اما میزان دقیق آن روشن نیست.
یک گواه رویداد به رسانه ها گفت که دراین حمله موشکی مرکز طالبان باهمه هراس افگنان موجود در آن با خاک یک سان شده است.
طالبان و ناتو تاکنون دراین باره ابراز نظر نکرده اند.
یک خبردیگر حاکیست که پولیس ارزگان با کشف ده ماین از راه های پررفت و آمد ، ازوقوع یک رشته انفجارها جلوگیری کرد.
طالبان عامل این ماین گذاری ها خوانده شده اند.ختم/ابوی

شهرجلال آباد/ ۲۲ عقرب /باختر
درحالی که عملیات ضد هراس افگنی در ولسوالی اچین ننگرهار وارد یازدهمین روزش شده است ، روستا نشینان از پیکار در برابر هراس افگنان استقبال کردند.
این روستا نشینان که از سالها حضور هراس افگنان در محل های شان داستان های غم انگیزی دارند ، می گویند که حضور نظامیان در هر گوشه و کنار به آٰنان آرامش می بخشد.
به اساس گزارش ها ، دراین عملیات نظامی بخش های اعظمی از اچین از وجود افراد وابسته به گروه های طالبان و داعش پاکسازی شده است و این عملیات همچنان ادامه دارد.
شاه محمود روستا نشین ساکن در اچین ننگرهار می گوید که هنوز اندوه تیرباران پسرش توسط هراس افگنان همچو موریانه وجودش را می کاود.
پسر شاه محمود دهقان دربازاری در ننگرهار فروشگاه نوار های موسیقی داشت و افراد داعش وی را به این خاطر بازداشت کردند و در یک دادگاه صحرایی تیرباران کردند.
گروه های طالبان و داعش موسیقی را حرام می خوانند و شنونده و دست اندرکار آن را گنهکارمی خوانند.
شفیق الله باشنده دیگراچین می گوید که افراد طالبان سالها ازوی که دهقان است باج می گرفتند.
اوگفت « طالبان از هر جریب کشتزار ما باج می گرفت ؛ یک بار وقتی خواستم دیگر باج ندهم چند طالب آمدند مرا لت کردند و نزدیک بود بکشند. هرقدر به آنان گفتم که من دهقان غریب هستم و عایدم کم است اما توجه نکردند.»
اکنون خبرخوش برای شاه محمود و شفیق الله این است که محل های شان درجریان عملیات نظامی ضد هراس افگنی از وجود هراس افگنان پاکسازی شده است وآنان با خیال آسوده می توانند زند گی کنند.
شاه محمود می گوید که دیگر طالبان و داعشیان از مناطق شان رانده شده اند اما این خوشی ، پسر بیست ودو ساله اش را به وی باز نمی گرداند.
اومی گوید که نظامیان پس از پاکسازی اچین ازوجود هراس افگنان دراین ولسوالی بمانند تا مردم با خیال راحت زند گی شان را ازسرگیرند.
باشندگان اچین همچنان از دولت خواستند که تا روند بازسازی دراین ولسوالی را از سرگیرد و زمینه را برای بازگشایی مکتب ها و درمانگاه ها فراهم کند.
مقامات نظامی درقول اردوی سیلاب درشرق کشورمی گویند که صدها نظامی هم اکنون با حمایت قوای هوایی کشور مشغول پاکسازی اچین از وجود هراس افگنان اند.
این مقامات می گویند که تا پاکسازی کامل اچین از وجود هراس افگنان ، این عملیات ادامه خواهد داشت.
قرار است چند پاسگاه پولیس و قرارگاه سربازان اردوی ملی در اچین بمانند تا از حاکم شدن احتمالی و دوباره هراس افگنان برمردم بی گناه جلوگیری شود.ختم/ابوی

شهرهرات/ ۲۲ عقرب/ باختر
برنامه زیبا سازی صحن باغ گوهر شاد بیگم، روی دست گرفته شد.
عبدالقیوم رحیمی والی هرات در بازدید از باغ گوهرشاد و مجموعه مصلی، تلاش در جهت دریافت منابع بیشتر به خاطر بازسازی، مرمت و مراقبت بناهای تاریخی را از اولویت های اساسی کار خود اعلام کرد.
در حال حاضر کار بازسازی  سه بنای تاریخی از جمله مجموعه مصلی، خانقاه شیخ عمو و آرامگاه مولانا واعظ کاشفی ، به گونه جدی جریان دارد.ختم/حبیب سادات

چهارشنبه ، 22 عقرب 1398 ، 06:37

شش طالب در غزنی کشته شدند

کابل/ 22 عقرب/ باختر
شش طالب مسلح دیشب در غزنی کشته شدند.
ایمل مومند، سرپرست دفتر مطبوعاتی قول اردوی 203 تندر، به آژانس باختر گفت که این طالبان مسلح در انفجار ماین و درگیری در قریه نظرخان ولسوالی اندر و مربوطات ولسوالی خواجه عمری غزنی کشته شدند.
وی افزود که در این رویدادها ده طالب مسلح دیگر زخم برداشتند.
طبق یک خبر دیگر، دسته ماین روبی قول اردوی 203 تندر سه ماین را از مربوطات غزنی و خوست کشف و خنثی کردند. احمد نعیم دوستی

پلخمری/ 22 عقرب/ باختر
پولیس بغلان سه مرد را به ظن سرقت دیروز در آن ولایت بازداشت کرد.
محمد سرور اکبری، ولسوال نهرین به آژانس باختر گفت که پولیس آن ولسوالی
این افراد را حین سرقت اموال مردم از ساحه شکرک زار شیخ جلال ولسوالی نهرین آن ولایت با یک میل سلاح بازداشت کرد.
همچنان پولیس ولسوالی نهرین، بغلان یک عراده تراکتور را که قبلاً از تخار سرقت شده بود و به ولسوالی نهرین انتقال داده شده بود، کشف کرد و به مالک آن تسلیم کرد.
طبق یک خبر دیگر، یک عراده تانکر در ساحه گولایی سنگ سوراخ ولسوالی دوشی در پی اصابت یک مرمی آتش گرفت و از بین رفت.
ولسوال دوشی موجودیت فساد و دست داشتن رانندگان را در به آتش کشیدن تانکر ها دخیل دانست و افزود که شماری از رانندگان، مواد نفتی تانکرها را به فروش می رسانند وتانکرها را به آتش می کشند. احمد نعیم دوستی

بازارک/ ۲۲عقرب/  باختر
به گرامی داشت از میلاد با سعادت حضرت محمد مصطفی (ص) پیامبرگرامی اسلام، دیروز محفل ختم قرآن عظیم الشان در ریاست اطلاعات وفرهنگ پنجشیربرگزارشد.
به گزارش خبرنگارمحلی آژانس باختر، دراین محفل پس از دعا خوانی به روح پرفتوح منجی عالم بشریت، به سخنرانی پرداخته شد و سخنرانان ازمردم به ویژه جوانان خواستند تا سیرت النبی را سرمشق زندگی شان قرار بدهند و در روشنایی احادیث نبوی مصدر خدمت به جامعه شوند.
دراین محفل مولوی عبدالوارث رییس حج واوقاف، عبدالودود علی مردان رییس اطلاعات وفرهنگ، شکرالله مشعل مسوول رادیو تلویزیون ملی و شماردیگری از مسوولان و جوانان پنجشیرشرکت کرده بودند. سادات

کابل/ 22عقرب/ باختر
جلسۀ کابینه به ریاست محمد اشرف غنی رییس جمهوری کشور روزگذشته در قصر چهار چنار ارگ دایر شد.
به اساس معلومات دفترمطبوعاتی ریاست جمهوری به آژانس باختر، ابتدا رییس جمهور مراتب تسلیت و همدردی خویش را به خاطر درگذشت دکتور اسدالله حنیف بلخی وزیر پیشین معارف به خانواده معارف کشور ابراز کرد و برای متوفی بهشت برین و برای بازماند گان متوفی، صبر جمیل از درگاه ایزد متعال استدعا کرد.
طبق اجندا؛ سرپرست وزارت مالیه مسودۀ بودجۀ ملی سال مالی ۱۳۹۹ را به جلسه ارائه کرد که کابینه پس از بحث های همه جانبه؛ مسوده متذکره را در اصل کرد و وزارت مالیه را موظف کرد تا مسوده بودجه را با در نظر داشت اولویت بندی پروژه های مهم انکشافی وزارت ها و ادارات دولتی، در تفاهم با آنها مورد غور مجدد قرار دهد و آنرا نهایی کند.
سپس، سرپرست وزارت مالیه و وزیر عدلیه طرح مقررۀ مالیه بر ارزش افزوده را به جلسه ارائه کرد و گفتند که هدف این مقرره را موضوعات چون تنظیم روش های تطبیق احکام قانون مالیه بر ارزش افزوده، افزایش عواید و تقویه بنیه مالی کشور و رعایت شیوه های مالیاتی بین المللی در عرصه مالیه بر ارزش افزوده، تشکیل می دهد.
کابینه بعد از بحث همه جانبه طرح مقرره مالیه بر ارزش افزوده را مورد تصویب قرار داد و وزارت مالیه را موظف کرد که با همکاری وزارت عدلیه، مقرره متذکره را با درنظر داشت نظریات اصلاحی اعضای کابینه تصحیح و نهایی کند. همچنان پلان های عمل و آگاهی دهی آنرا نیز تنظیم و به منصه اجرا قرار دهد.
در اخیر جلسه، سرپرست وزارت مالیه تقاضای آن وزارت مبنی بر تعدیلات در بودجۀ عادی و انکشافی اختیاری سال مالی ۱۳۹۸ را با درنظر داشت نیازمندی های عاجل تعدادی از نهادهای دولتی به جلسه مطرح کرد که مورد تصویب قرار گرفت. ماری

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL