29 ثور 1398

RSS Facebook

خبر های جدید

کشته شدن 19 تروریست در ولایت هلمند

کشته شدن 19 تروریست در ولایت هلمند

کابل باختر 29 ثور منسوبان قطعات خاص ریاست عمومی امنیت ملی...

مشرانو جرگه کمیشنران کمیسیون انتخابات را فرا خواند

مشرانو جرگه کمیشنران کمیسیون انتخابات را فرا خواند

کابل باختر 29 ثور مشرانوجرگه شورای ملی، کمیشنران کمیسیون مستقل انتخابات...

فعالیت بانک خصوصی آرین  متوقف شد

فعالیت بانک خصوصی آرین متوقف شد

کابل باختر 29 ثور فعالیت بانک خصوصی آرین در افغانستان متوقف...

Youtube Player

khantry design

اعلاناتکندز3 سنبله باختر
طالبان مسلح درولایت کندزیک جوان را که تازه کارت رای دهی گرفته بود تیر باران کردند.
قطب الدین بیست وسه ساله پیش ازچاشت امروزدر بازارولسوالی خان آباد درست پس ازآنکه ازیک مرکزثبت نام انتخابات کارت رای دهی گرفت آماج حمله طالبان مسلح قرارگرفت وکشته شد.
این حمله درنزدیکی یک مرکزثبت نام انتخابات دربرابرچشمان مردم درمحله  چمن شاروالی ولسوالی خان آباد صورت گرفته است.
یک مسوول محلی ولسوالی خان آباد به آژانس باخترگفت  دراین حمله ی طالبان قطب الدین بیست وسه ساله جان باخت ویک سربازپولیس ویک غیرنظامی که نزدیک محل رویداد بودند زخمی شدند.
این مقام محلی طالبان مسلح را مسوول این حمله می خواند ومی گوید که ماموران امنیتی جستجو ها را برای شناسایی ودستگیری مهاجمان آغازکرده اند.
اما منان هزاره مسوول پولیس ولسوالی خان آباد ولایت کندزکشته شدن این جوان به دست طالبان مسلح را رد کرد وگفت که وی درنتیجه  خصومت های شخصی ترورشده است.

اسد آباد 3 سنبله باختر
برای نخستین بار درشهراسد آباد مرکزولایت کنریک پارک بزرگ تفریحی برای زنان ساخته شد.
این پارک درساحه  چهارجریب زمین به گونه ی زیبایی درمیان دریا طوری ساخته شده  که تنها نقطه ی اتصال آن به سرک یک پل بزرگیست که درفراز این دریا احداث گردیده است.
عبدالغنی عباسی شاروال شهراسد آباد به آژانس باخترگفت که ساخت این پارک وپل وصل کننده  آن هفت ملیون وهشت صد هزارافغانی هزینه داشته است.
ساحه ی سبز، گل وبوته های تزیینی ، درازچوکی ها ، آبشار، نصب چراغ های نوردهنده به این پارک زیبایی زیادی بخشیده است.
این پارک دریک وقت گنجایش دوهزاردختر وزن را دارا است.
شاروال شهراسد آباد می گوید که آنان تلاش دارند تا به زودی رستورانی را نیز دراین پارک برای عرضه  خدمات خانواده ها تاسیس کنند.
ساخت پارک ویژه  زنان ودختران درولایتی که زنان ودختران درآن ازکمترین سهولت اجتماعی برخورداراند ازهم اکنون با استقبال زیاد خانواده ها مواجه شده است.

خوست 3 سنبله باختر
برنامه  واکسین ضد فلج کودکان درولایت خوست امروزآغازشد.
انتظارمی رود درین برنامه  سه روزه دوصدوچهل هزارکودک زیر پنج سال توسط صدها کارکن صحی درسرتاسرولایت خوست واکسین شوند.
افغانستان ازجمله  سه کشور درجهان است که هنوز هم واقعات پولیو درآن دیده شده است.
هرچند ولایت خوست دراین اواخرشاهد مصاب شدن کودکان به بیماری فلج نبوده اما مسوولان صحی می گویند که این کاربرای احتیاط وتلاش برای جلوگیری از سرایت کودکان به این بیماری صورت می گیرد.
عبدالجبارنعیمی والی خوست امروز با چکانیدن یک قطره واکسین پولیو دردهن یک کودک این برنامه  سراسری را آغازکرد.
نعیمی با اشاره به این که پولیو راه درمان ندارد وکودکان را فلج می سازد ازخانواده ها خواست تا کودکان شان را دربرابراین بیماری واکسین کنند.
اوهمچنان ازنیروهای امنیتی خواست تا برای تطبیق سراسری واکسین ضد فلج کودکان تلاش کنند.

شهرک بندری حیرتان 3 سنبله باختر
نخستین ووسيع ترين  پالایشگاه نفت درشهرک بندری حیرتان درشمال افغانستان امروزمورد بهره برداری قرارگرفت.
این پالایشگاه وظیفه دارد تا تیل خامی را که  ازحوزه ی آمو دریا توسط یک کمپنی چینایی استخراج می شود تصفیه نماید تا به این طریق افغانستان برای نخستین بار تولید مواد نفتی به پیمانه ی وسيع را آغازکند.
تاسیسات این پالایشگاه  درشهرک بندری حیرتان درست درنزدیکی حوزه ی آمو دریا جایی که مواد نفتی ازآن استخراج می شود تاسیس شده است.
عبدالجمیل عارف معین وزارت معادن وصنایع درمراسم گشایش این پالايشگاه به آژانس باخترگفت که این پالایشگاه درگام نخست ماهانه توانایی تصفیه ی چهل وپنج هزارتن مواد نفتي را دارد.
یک شرکت افغانی موسوم به کامگاربرای ساخت این پالایشگاه سی ملیون دالر هزینه کرده است.
یک مسوول این شرکت می گوید که آنان برای افزایش توانایی این پالایشگاه یک فابریکه ی دیگررا تا چند ماه آینده خواهند ساخت.
ساخت این فابریکه که گفته می شود توانایی درتصفیه ی تیل را به دوبرابر ارتقا می دهد نیزسی ملیون دالرهزینه خواهد برداشت.
گفته می شود تیل خامی که ازحوزه  آمودریا استخراج می شود برای نخستین بار درشهرک بندری حیرتان تصفیه وبه بازارهای افغانستان عرضه خواهد شد.
به اساس ارقام ارایه شده روزانه هشت تا ده هزارتن تیل درافغانستان به مصرف می رسد که این مواد نفتی ازکشورهای اسیای میانه چون ترکمنستان واوزبکستان ونیز ایران وارد می شود. با درنظرداشت این ارقام این پالایشگاه درگام نخست می تواند شش تا هفت درصد نیاز روزانه ی مردم افغانستان ازناحیه ی تیل را تامین کند.
رییس مواد نفتی وزارت تجارت وصنایع افغانستان می گوید که به اساس تخمین های آنان با آغازاستخراج ، تصفیه وعرضه تیل حوزه ی نفتی آمو دریا به بازار های افغانستان درقیمت هرتن تیل یک صدوپنجاه دالرکاهش خواهد آمد.
قربان حقجو رییس عامل اتاق تجارت وصنایع افغانستان هرچند میزان تصفیه تیل دراین پالایشگاه را نظربه نیاز کشور اندک می داند اما می گوید که این اقدام آهسته آهسته افغانستان را به کشور خود کفا حتی صادرکننده  تیل درمنطقه وجهان تبدیل خواهد کرد.
دولت افغانستان سال گذشته وبرای نخستین بار ازطریق امضای قرارداد بایک کمپنی چینایی استخراج نفت ازحوزه  بزرگ آمو دریا را آغازکرد.
این کمپنی چینایی پس ازتکمیل مطالعه وساخت تاسیسات به تازه گی ها اعلام کرد که آماده ی استخراج نفت ازاین حوزه برای افغانستان است.
به اساس گزارش ها کمپنی چینایی درتوافق جداگانه با شرکت کامگار ، زمینه ی ایجاد پالایشگاه درشهرک بندری حیرتان را فراهم ساخته است.
گزارشهاي نيز وجود دارد كه گويا اين پالايشگاه نفت حيرتان  تواناي تصفيه تيل با كيفيت بالا و به ميزان بالا را دارا نيست اما مسولان وزارت تجارت و صنايع  و معادن ميگويند كه نماينده هاي آنان از چگونگي روند تصفيه نظارت خواهند كرد و در صورت غير معياري بودن ، براي مسولان اين پالايشگاه مجازات قانوني در نظر گرفته خواهد شد.
کارشناسان اقتصاد آغازاستخراج تیل ازحوزه ی آمودریا وعرضه ی آن به بازار های افغانستان را گام مهمی درجهت خود کفایی نفتی افغانستان وکاهش میزان قیمت ها درکشور می دانند .

صدراعظم ایتالیا: اطمینان می دهم که افغانستان تنها رها نخواهد شد

كابل  3سنبله باختر

حامد کرزی رئیس جمهوری اسلامی با اینریکو لیتا صدراعظم ایتالیا که امروز به کابل آمده بود، دیدار کرد.

به اساس معلومات دفتر مطبوعاتي رياست جمهوري به آژانس باختر،در این دیدار که در ارگ انجام شد، هر دو جانب در مورد گسترش همکاری های تجارتی و اقتصادی میان دو کشور، تشویق سرمایه گذاری ایتالیا در افغانستان و چگونگی حضور نظامی آنکشور پس از سال ۲۰۱۴ در افغانستان، بحث و تبادل نظر کردند.

رئیس جمهور کشور در این دیدار ایتالیا را دوست دیرینهء افغانستان خوانده از کمک و همکاری ایتالیا به افغانستان طی یک دهه گذشته تشکرکرد.

در مقابل اینریکو لیتا صدراعظم ایتالیا گفت که گسترش روابط تجارتی و اقتصادی با کشور ها در صدر برنامه های دولت ایتالیا قرار دارد، به همین لحاظ ایتالیا خواهان توسعه روابط اقتصادی و تجارتی با افغانستان می باشد.

صدراعظم ایتالیا از حامد کرزی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان دعوت بعمل آورد تا در یک فرصت مناسب به آن کشور سفر نماید.

در پایان این دیدار حامد کرزی رئیس جمهوری اسلامی و اینریکو لیتا صدراعظم ایتالیا در یک کنفرانس مشترک خبری حضور یافتند.

حامد کرزی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در این کنفرانس خبری گفت که صحبت هایش با صدراعظم ایتالیا در مورد تحکیم روابط میان دو کشور مفید و مثمر بود.

اینریکو لیتا صدراعظم ایتالیا در سخنانش ضمن اینکه از مهمان نوازی و استقبال گرم رئیس جمهور کشور تشکر كرد، گفت که افغانستان و ایتالیا با دوستی دراز مدتی گره خورده اند و در یک دهه گذشته روابط میان کشور های ما بیشتر از پیش گسترش یافته است.

صدراعظم ایتالیا گفت که من یکبار دیگر اطمینان می دهم که افغانستان تنها رها نخواهد شد و ایتالیا پس از سال ۲۰۱۴ میلادی در مطابقت با اولویت های که مشخص شده است یکجا با جامعه بین المللی در افغانستان کار خواهد کرد.

وي افزود ،من به رئیس جمهور کرزی از آماده گی های ایتالیا بخاطر کمک در زمینه آموزش و همکاری با نیروهای امنیتی افغانستان پس از سال ۲۰۱۴ و همکاری های ما در زمینه پروگرام های انکشافی از جمله انکشاف دهات، زیربنا ها، صحت، نهادسازی، حکومتداری و مسایل جندر اطمینان دادم. 

 رئیس جمهور کشور به پاسخ سوال خبرنگار ایتالوی که آیا با صدراعظم آن کشور در مورد نحوهء حضور و تعداد سربازان ایتالوی پس از سال ۲۰۱۴ در افغانستان صحبت کرده است، گفت: بلی در این مورد با لیتا صدرعظم ایتالیا صحبت کردم. من می توانم به طور یقینی بگویم که حضور نیروهای ایتالوی را پس از سال ۲۰۱۴ در افغانستان استقبال می کنیم.

حامد کرزی افزود که  ایتالیا در طی ۱۲ سال حضور خود در افغانستان توانسته است نقشی را ایفا نمایند که مردم افغانستان از آن بسیار تقدیر می کند. ایتالیا می تواند در ساحات منرالی و معادن در افغانستان نقش داشته باشد و اطمینان که ما از کیفیت تکنالوژی ایتالیا داریم در واقع ما خواهان روابط وسیعتراقتصادی میان دو کشور هستیم.

صدراعظم ایتالیا در این رابطه گفت که ما در مورد حضور خود در افغانستان در چوکات چند جانبه نیز بحث خواهیم کرد. حضور ما پس از سال ۲۰۱۴ میلادی شکل دیگری را خواهد گرفت و نقش ما بیشتر به آموزش نیروهای امنیتی افغانستان متمرکز خواهد شد. من با استفاده از این فرصت به رئیس جمهور و مردم افغانستان این اطمینان را می دهم که ما خواهان رشد و انکشاف اقتصادی افغانستان هستیم و این موضوع می تواند عامل مهمی در راستای گسترش همکاری ها باشد.

كابل 3سنبله باختر

 حامد كرزي رئيس جمهوری اسلامي افغانستان حکمی را درمورد توظیف هیئت جهت بررسی تلفات افراد ملکی ناشی از عملیات قوای ائتلاف در ولسوالی سید آباد ولایت میدان وردک صادر كرد.

به اساس معلومات ریاست اطلاعات و ارتباط عامه ریاست عمومی اداره امور و دارالانشای شورای وزیران به آژانس باختر، حامد كرزي رئيس جمهوری اسلامي افغانستان حکمی را درمورد توظیف هیئت جهت بررسی تلفات ملکی ناشی از عملیات قوای ائتلاف در ولسوالی سید آباد ولایت میدان وردک صادر کرده است. در نتیجة عملیات محاربوی خودسرانه قوای ائتلاف بین المللی که به تاریخ های 28اسد  و اول سنبله سالروان در ولسوالی سید آباد ولایت میدان وردک صورت گرفته است به اساس اطلاعات واصله در این عملیات به اهالی ملکی و بی دفاع محل نیز تلفاتی وارد گردیده است. بمنظور بررسی همه جانبه این حوادث المناک توظیف هیئت تحت ریاست محمد اعظم گجروال مشاور ریاست جمهوری  در امور قومی و با عضویت برید جنرال محمدالله نوری نماینده ریاست عمومـــی اداره امور و دارالانشای شورای وزیران،  دگروال عبدالقیوم نماینده وزارت دفاع ملی، سمونوال سید بشیر نماینده وزارت امورداخله، دگروال محمد نسیم نماینده ریاست عمومی امنیت ملی، محمد سلیمان محمدی نماینده اداره مستقل ارگانهای محلی منظور شده است.

بر اساس حکم هیئت موظف است ضمن رسانیدن پیام تسلیت و همدردی رئیس جمهوری اسلامي افغانستان به خانواده های مصیبت دیده در همکاری با والی ولایت میدان وردک، شورای ولایتی، علمـــــای دینی، بزرگان و متنفذین محل، موضوع را همه جانبه بررســـی نموده گزارش عینی و تفاهم شده را در یک هفته به ریاست جمهوری اسلامی افغانستان ارایه نمایند.

كابل 3سنبله باختر

حامد كرزي رئيس جمهوری اسلامي افغانستان حکمی را درمورد توظیف هیئت جهت بررسی تلفات ملکی ناشی از عملیات قوای ائتلاف در ولسوالی شیگل ولایت کنر صادر كرد.

به اساس معلومات ریاست اطلاعات و ارتباط عامه ریاست عمومی اداره امور و دارالانشای شورای وزیران به آژانس باختر، حامد كرزي رئيس جمهوری اسلامي افغانستان حکمی را درمورد توظیف هیئت جهت بررسی تلفات ملکی ناشی از عملیات قوای ائتلاف در ولسوالی شیگل ولایت کنر صادر کرده است. در نتیجة عملیات محاربوی خودسرانه قوای ائتلاف بین المللی که به تاریخ  اول سنبله سال روان در ولسوالی شیگل ولایت کنر صورت گرفته است به اساس اطلاعات واصله در این عملیات به اهالی ملکی و بی دفاع محل نیز تلفاتی وارد گردیده است و به منظور بررسی همه جانبه این حادثه رئيس  جمهوركشور توظیف هیئت تحت ریاست محمد عارف نورزی مشاور ریاست جمهوری اسلامي افغانستان  با عضویت صالح محمد صالح نماینده منتخب ولایت کنر در شورای ملی، دگروال عبدالله نماینده ریاست عمومـــی اداره امور و دارالانشای شورای وزیران، دگروال عبدالصمد نماینده وزارت دفاع ملی، سمونوال شاه ملک نماینده وزارت امورداخله، دگروال برکت الله نماینده ریاست عمومی امنیت ملی، و محمد ظاهر نوری نماینده اداره مستقل ارگانهای محلی   را منظور کرده است.

بر اساس حکم هیئت موظف است ضمن رسانیدن پیام تسلیت و همدردی رئیس جمهوری ا.ا به خانواده های مصیبت دیده در همکاری با والی ولایت کنر، شورای ولایتی، علمـــــای دینی، بزرگان و متنفذین محل، موضوع را همه جانبه بررســـی نموده گزارش عینی و تفاهم شده را در پنج روز به ریاست جمهوری ارایه نمایند.

كابل 3 سنبله باختر

عبدالرؤف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه با رئیس مؤسسۀ بنیاد صلح ایالات متحدۀ امریکا ملاقات نمود.

به اساس معلومات دفتر مطبوعاتي ولسي جرگه به آژانس باختر،در این ملاقات که در دفتر کار رئیس ولسی جرگه صورت گرفت، رئیس ولسی جرگه از همکاری های این مؤسسه در بخش های مختلف ابراز سپاس و قدردانی نمود.

رئیس بنیاد صلح ایالات متحدۀ امریکا از همکاری های این مؤسسه پس از سال 2014 با افغانستان به رئیس ولسی جرگه اطمینان داده، علاوه کرد که این مؤسسه برنامه های وسیع زراعتی را برای فراهم آوری تسهیلات در صادرات میوه و تجهیز زراعت افغانستان با وسایل پیشرفته، در نظر دارد که در نقاط مختلف افغانستان به اجرا بگذارد.

عبدالرؤف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه، اظهار داشت که بیش از هشتاد فیصد مردم افغانستان به زراعت پیشه هستند و توجه به این امر باعث ثبات و پیشرفت اقتصادی می گردد که بالای امنیت و ثبات کشور نیز تأثیر مستقیم دارد.

ابراهیمی، آموزش مسلکی و فنی دهاقین و مجهز ساختن آنان با وسایل پيشرفته را جهت رشد هر چه بیشتر زراعت در کشور ارزنده دانسته، افزود که این امر باعث می شود تا از یک طرف کیفیت مواد زراعتی بالا رفته و از سوی دیگر اقتصاد دهاقین تقویت گردد.

در اخیر، تحایفی از طرف رئیس ولسی جرگه و ریئس بنیاد صلح ایالات متحده امریکا متقابلاً اهدا گردید.

نیلی / باختر/ 3/سنبله

وزارت مخابرات اعلام نمودکه بزودی درولایت دور افتاده دایکندی شبکه فایبرنوری فعال میگردد.

امیرزی سنگین وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی امروز با هیئت همراهش به هدف فعال نمودن شبکه فایبرنوری به ولایت دایکندی سفر نمود.

عبدالحق شفق والی دایکندی به آژانس باختر گفت ، مردم ولایت دایکندی دربسیاری عرصه ها مشکلات دارند و فعالیت فایبر نوری دراین ولایت میتواند مشکلات مردم را تاحدی مرفوع سازد .

 وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی دربخش از سخنانش گفت ، فعالیت فایبرنوری نه تنها در بخش مخابرات بلکه در عرصه های صحت ، معارف و توسعه بخش های اقتصادی و اجتماعی نیز از اهمیت خوبی برخورداراست .

 رییس شرکت افغان تیلی کام گفت، دوازده تاور مخابراتی الی دوماه اخیر درسطح ولایت دایکندی فعال خواهد گردید.

پلخمری / باختر/ 3/ سنبله

سه تن از بسته گان یک عضو شورای ولایتی بغلان شب گذشته توسط نیروهای خاص ناتو درآن ولایت بازداشت شدند.

 سمونوال شاه محمود قوماندان امنیه ولسوالی بورکه به آژانس باخترگفت ، نیروهای ناتو عملیاتی را درقریه چپه دره ولسوالی بورکه انجام دادند که در نتیجه سه تن از وابسته گان یک عضو شورای ولایتی بغلان را به اتهام همکاری با طالبان از منزل مسکونی شان با یک مقدار جنگ افزار دستگیر نمودند .

 گفته میشود نماینده مردم بورکه درشورای ولایتی در مورد دستگیری این افراد اظهار نظر نکرد.