03 جوزا 1398

RSS Facebook

خبر های جدید

مواد خوراکی و دواهای تاریخ گذشته جمع آوری می شوند

کابل باختر 2 جوزا وزارت صحت عامه ، در همکاری با...

پنج دزد گرفتارشدند

پنج دزد گرفتارشدند

کابل باختر/ ۲/ جوزا پولیس هرات ، تخار و بغلان درعملیات...

شش طالب مسلح در سروبی کابل بازداشت شدند

شش طالب مسلح در سروبی کابل بازداشت شدند

کابل باختر/ ۲/ جوزا فطعات خاص پولیس وزارت امورداخله درجریان یک...

Youtube Player

khantry design

اعلاناتدوشنبه -  منابع خبری بین المللی – 7 سنبله – باختر
جنرال اشفاق پرویز کیانی لوی درستیز پاکستان برای انجام سفر رسمی سه روزه و دیدار با مقام های عالی رتبه سیاسی و نظامی تاجکستان امروزعازم شهر دوشنبه پایتخت اینکشور شد.
سفر جنرال كياني به شهردوشنبه به دعوت لوی درستیز تاجيكستان صورت گرفته است.
بر اساس اين خبر؛ قرار است قوماندان اردوی پاكستان با رييس جمهور، وزير دفاع و مقام هاي عالي رتبه نيروهاي مسلح تاجكستان ديدار و در زمينه همكاري هاي دفاعي و نظامي گفت و گو كند.
طبق این خبر اشفاق پرويز كياني از صنايع دفاعي، مراكز و موسسه هاي آموزشي نظامي تاجكستان نيز بازديد مي كند.

پلخمری 7 سنبله باختر
باوجودی که عواید سرشار از زغال سنگ ولسوالی تاله وبرفک ولایت بغلان به دست می آید، اما ساکنان آن با مشکلات جدی محیطی مواجه اند.
این ولسوالی سالانه بیش از سه صدو چهل ملیون افغانی عواید از مدرک  استخراج زغال سنگ به خزانه دولت تحویل میشود اما مردم آن از ناحیه نبود سرک با مشکلات زیادی مواجه میباشند.
غلام رسول رحیمی یکی از باشنده گان آن ولسوالی به آژانس باخترگفت، نسبت نبود سرک مردم قریه های پیر گران بالا، پيرگران پائین، پژمان، آسیا گک و افغان قول  با مشکلات مواجه اند و  مریضان شانرا با تحمل مشکلات زیاد و با پیمودن بیست و پنج  کیلومترفاصله  باپای پیاده انتقال می دهند و گاهی هم مریضان در مسیر راه تلف میشوند.
منبع میگوید باید از عواید سالانه آنولسوالی از ناحیه استخراج و انتقال زغال سنگ سرک ها و سایر خدمات اجتماعی به آنها انجام شود .
صبغت الله کاظمی رییس فواید عامه بغلان یگانه مشکل عمده و اساسی فراراه تطبیق پروژه های زیر بنایی را درآنولسوالی موجودیت  ناامنی ها وعدم  همکاری مردم با دولت وانمود ساخت وی گفت باآنهم همین اکنون کار ساخت و ساز دیوارهای تحکیماتی شاهراه دره شکاری در نقاط آسیب پذیر آن آغاز گردیده است.
گفته میشود با تکمیل دیوارهای مذکور کارهای اساسی برای قیرریزی شاهراه دره شکاری بمصرف بیش از دوصدو پنجاه و پنج ملیون دالراز بودجه بانک انکشافی جهانی آغاز خواهدشد.
قابل ذکر است که ولسوالي تاله و برفک  ازدورترین ولسوالی ها بوده که ذخایر سرشار  زغال سنگ – طلاو مس را دارا میباشد.

کندز7 سنبله باختر
در حاصلات پسته درولایت کندز امسال نسبت به سالهای قبل هشتاد فیصد افزایش بعمل آمده است.
علت این  افزایش ایجاد شانزده  کمیته بخاطر حفظ حاصلات پسته میباشد.
سید جمال الدین هاشمی مدیر جنگلات و باغداری ریاست زراعت و مالداری ولایت کندز به آژانس باختر گفت، باموجودیت کمیته های یاد شده امسال شول پسته بعد از رسیدن و پخته شدن و در موقع مناسب شکستانده شد که این تعامل باعث افزایش پسته و رضایت خاطر مسوولان زراعت و تجارملی گردید.
وی افزود، ده هاتن پسته  از حدود پانزده هزار هکتار زمین که دران جنگل های پسته در ولسوالی های خان آبا د، علی آباد و چهاردره وجود دارند، بدست آمده است.
هاشمی اضافه کرد درسالهای گذشته شول پسته قبل ازوقت شکستانده میشد و کسی ازآن حفاظت کرده نمیتوانست .
ولی امسال جنگلات پسته  دراختیار قرارگرفته و نسبت به سالهای قبل افزایش قابل ملاحظه در حاصلات پسته رونما گردید.
گفته میشود، فعلآ یک سیرپسته شش هزار افغانی بفروش میرسید. و علاوه از بازار های داخلی به کشورهای هندوستان  ، پاکستان و امارات متحده عربی نیز صادرمیشود.

پنجشنبه ، 7 سنبله 1392 ، 10:53

شصت ملیون دالر لیلام میشود

کابل7 سمبله باختر
بانک مرکزی افغانستان شصت ملیون دالر را بطور لیلام بفروش میرساند.
این بانک باارسال نامه به آژانس باخترنگاشته است.
دافغانستان بانک مبلغ 60 ملیون دالرامریکایی را درداوطلبی روزهای شنبه 9 و سه شنبه   12ماه جاری  به طور لیلام بفروش میرساند.
از عموم صرافان واجد شرایط و بانکهای تجارتی که مبلغ یک ملیون پنجصد هزارافغانی راقبلا طور تضمین نزد مدیریت عمومی عملیات بازار دافغانستان بانک تحویل نموده  ،دعوت شده  تا دردواطلبی هاشرکت نمایند.
همچنان از عموم اشتراک کننده گان تقاضاشده تا فورمه های داوطلبی را به ساعت 9  صبح روزشنبه  ازمدیریت عملیات بازار اخذ نموده و الی  ساعت 30 ر9 دو باره  به موظفین مربوط تسلیم نمایند.
آنعده صرافان که  تاکنون مبلغ یک ملیون  پنجصد هزار افغانی تضمین جهت اشتراک در لیلام های دالر را تحویل ننموده اند. میتوانند  یک روز قبل از داوطلبی تضمین شان را تحویل و در لیلام های بعدی اشتراک نمایند.
قابل تذکردانسته میشود که تسویه قسمی معاملات مجاز نمیباشد برنده گان لیلام پول قیمت ذمت شانرا ظرف یک مرتبه بطور نقدی در مدت زمان معین تحویل بانک نمایند.

ایبک 7 سنبله باختر
مسوولان اداره زراعت سمنگان میگویند محصولات خربوزه و تربوز  دراین ولایت به مقایسه سال گذشته 20 در صد افزایش یافته است.
نورمحمد آمر امور زراعتی و سرپرست اداره زراعت ومالداری  سمنگان به آژانس  باختر گفت، دهقانان مرکز وولسوالی های شش گانه این  ولایت اراضی دوهزار ونه صد و پنجاه هکتار آن زمین للمي میباشد، خربوزه و تربوز کشت نموده بودند ، درحالیکه آنان درسال گذشته اراضی دوهزار  و پنجصد هکتارزمین را به کشت حربوزه  اختصاص داده بودند.
او گفت آنان محصولات فی جریب زمین آبی و للمي را طوراوسط سه صد سیر محاسبه  نموده، به همین دلیل از این  اراضی دهقانان این ولایت بیش ازسی هزار و سه صد تن خربوزه و تربوز حاصل می بردارند.
به گفته او در حالیکه دهقانان این ولایت از قطعات نمایشی و تحقیقاتی که به کمک کار مندان فنی، خربوزه وتربوز کشت نموده بودند، از یک جریب زمین آبی تا هشتصد سیر خربوزه حاصل گرفته بودند.
وی دلیل بلند رفتن محصولات خربوزه و تربوز را در سمنگان فرا گیری شیوه  های جدید زراعتی توسط دهقانان ، مجادله علیه مگس خربوزه  و مساعد بودن شرایط اقلیمی برای پرورش خربوزه و تربوز عنوان نموده گفت، آنان فی سیر خربوزه و تربوز را مبلغ پنجاه افغانی  محاسبه نمودندکه به رویت  این محاسبه  دهقانان این ولایت از مدرک فروش آن بیشتر از دوصد ملیون افغانی عاید بدست میاورند.
گفته میشود بیشترین کشت خربوزه و تربوز درولسوالی حضرت سلطان آن ولایت صورت میگیرد که این  ولسوالی ازنگاه موقعیت جغرافیایی در مسیر شاهراه عمومی کابل – مزارشریف  قرارگرفته به هیمن دلیل ، اکثر مسافرین که از همین مسیر رفت وآمد میکنند غرفه های زیاد خربوزه فروشی در جوار سرک توجه آنان را به خود جلب نموده و مقدار زیاد محصولات خربوزه و تربوز از طریق این غرفه ها به فروش میرسد.
نظر به گفته دهقانان در سمنگان انواع مختلف خربوزه و تربوز چون امیری، توری، جاروفی، دامیاری، سبز مغز، گركک، ازقلانی، ایشان، توغناق، ارکانی، لوبیایی، اله پوچاق، چتری وتاشکندی کشت میشود و اعلی ترین و مشهور ترین آن نوع خربوزه  امیری بوده که این  نوع خربوزه پوست نازک و دارای رنگ سبز مایل به سرخی داشته و طعم نهایت شیرین دارد.
از سوی هم دهقانان این ولایت از بلند رفتن قیمت خربوزه و تربوز اظهار خوشی نمودند.
فیض محمد یکتن از دهقانان پیشقدم  ولسوالی حضرت سلطان گفت که من در اراضی یکصد هکتار زمین آبی خربوزه و تربوز را به سیستم جدید زراعتی که  در جویه  های آن پلاستیک هموار نموده کشت نموده بودم که ازاین  اراضی مجموعآ چهل  و هفت هزار سیر خربوزه و تربوز حاصل برداشته و ازاین  جمله مقدار سی و پنج  هزار سیر آن تربوز و بقیه خربوزه بود که از مدرک فروش آن بیش از سه ملیون افغانی عاید بدست اوردم.
او گفت سیستم جدید  کشت حربوزه یا تربوز از یکطرف محصولات را بلند برده و آب کمتر ضرورت دارد، از سوی دیگر کار و زحمت دهقان را کم ساخته و همچنان از نموی گیاهان
هرزه جلوگیری نموده و رطوبت آب بیشتر در ریشه بته های خربوزه و تربوز میماند و زمینه نموی بته های خربوزه و تربوز را بیشتر مساعد میسازد.

ایبک 7 سنبله باختر
بیست و هفت پروژه عام المنفعه از طریق برنامه انکشاف دهات کمیته سویدن در دو ولسوالی سمنگان به بهره برداری سپرده شد.
این پروژه ها به هزینه 19 ملیون و هشتصد هزار افغانی درولسوالی های فیروز نخچیر و حضرت سلطان سمنگان  تکمیل شده اند.
به گزارش آژانس باختر، این مطلب را عنایت الله مجددی مسوول پروژه  های انکشاف دهات در زون شمال در مراسم افتتاح مرکز اجتماعی و فرهنگی قریه  گمنتان ولسوالی فیروز نخچیر که ازطریق همین برنامه ساختمان گردیده ، بیان نموده گفت، این کمیته در طی یکنیم سال گذشته درولسوالی های فیروز نخچیر وحضرت سلطان به هزینه  پنجاه ملیون و ششصد هزار افغانی، هفتاد قریه این ولسوالی ها را تحت پوشش  قرارداده و تعدادی از پروژه
هارا که ازطریق مردم پیشنهاد شده بود نیز تطبیق نموده.
به گفته او آنان تااکنون 27پروژه های پیشنهادی مردم را به هزینه نزده ملیون و هشتصد هزار افغانی که شامل ترمیم وجغل اندازی هفده سرک به طول 34 کیلومتر، اعمار پلچک ها، حفر هشت حلقه چای آب آشامیدنی با نصب بمبه های دستی، کندنکاری ، اعمار چهار ذخیره  آب، اعمار دیوارهای احاطه  ساختمان ها دو مکت ، یک دیوار استنادی به طول 124 متر و یک ساختمان اجتماعی و فرهنگی   به بهره برداری سپرده شد، تکمیل نموده اند.
به گفته او از مزایای این پروژه ها تااکنون هفده هزار و ششصد تن از باشنده گان هردو ولسوالی  مستفید گردیدند.

غزنی 7 سنبله باختر
والی غزنی رقم تلفات وزخمی های حمله گروهی عصر دیروز دهشت افگنان درشهر غزنی را هشت شهید وپنجاه ودو زخمی خواند.
موسی خان اکبر زاده والی غزنی دریک صحبت تیلفونی امروزبه خبرنگار آژانس باخترگفت که دراین رویداد پنج نظامی وسه فرد ملکی به شهادت رسیدند و همچنان پنجاودو فردملکی زخمی شدندکه بیست چهارتن آنان را اطفال تشکیل میدهند.
والی غزنی افزود که هفت مهاجم توسط نیروهای افغان وناتو ازپا درآمدندوساحه توحید شهر غزنی ازاثر چندین انفجار کاملا" تخریب شده واکثریت قربانیان این رویداد را افراد خانواده های تشکیل میدهند که درهمین ساحه زنده گی میکردند.
والی غزنی از تلفات وخسارات رسيده به نیروهای خارجی اظهار بی اطلاعی کردو ازموسسات خیریه دولتی وغیردولتی برای مصدومین این رویداد خواهان کمک شد.
عصر ديروز یک فرد انتحاری نخست مواد انفجاری را که دریک عراده موتر لاری جا سازی شده بود ، درعقب دیوار مرکز تیم بازسازی ولایتی نیروهای امریکایی و پولندی درشهر غزنی انفجار داد وسپس چند دهشت افگن دیگر بالای این مرکز حمله نمودند.

هرات باختر 7 سنبله
پولیس مبارزه بامواد مخدر ولایت هرات دیروزبیش از یکصد کیلوگرام مواد   مخدر راکشف وبه دست آورد.
عبدالرووف احمدی سخنگوی پولیس هرات به آژانس باختر گفت ،قاچاقچیان مواد مخدرمقدار هشتادونه کیلوگرام تریاک و نزده کیلوگرام هروئین را در یک عراده موتر باربری جاسازی نموده قصد داشتند آنرا به خارج از کشور انتقال دهند. كه درداخل گمرک بندر اسلام قلعه هرات، کشف و ضبط گردید.
وی گفت که به اتهام این قضیه راننده موتر توسط پولیس مبارزه با مواد مخدر بازداشت. 

غزنی باختر 7 سنبله
ولسوالى زنه خان ولایت غزنى به دلیل ناامنى ها وبرگزاری بهتر انتخابات دیروز، به يک منطقه امن انتقال داده شد.
مل پاسوال زرور زاهد قوماندان امنيه غزنى، دیروزدریک نشست خبری به رسانه ها گفت که ولسوالى سابق زنه خان، در منطقه اي بود كه مورد تهدید طالبان مسلح قرارداشت.
به گفته وى، این تصمیم بعد از نشست مشترک امنيتى، اتخاذ شد تا مقر ولسوالى زنه خان، به فاصلۀ پنج کيلومترى نزديک شهر غزنى ايجاد گردد.
قوماندان امنيه غزنی افزود که شانزده طالب مسلح، در جريان ده روز عمليات در ولسوالی زنه خان کشته و بيش از ده تن زخم برداشته اند.
به گفته وى، در اين عمليات ده پوسته جديد امنيتى، براى تقويت ولسوالى نیزايجاد گرديده است.
قوماندان امنيه غزنی بعد از ختم نشست خبری ، با خبرنگاران رسانه ها وضعيت امنيتي منطقه مورد نظر را از نزديك ارزيابي كردند.

کابل7 سنبله باختر
جشنواره بزرگ ترانه های شرق، با اشتراک موسیقی دانان 54 کشور جهان با سخنرانی اسلام کریموف رئیس جمهور ازبكستان وبا اظهارات خانم ایریناباکو وا مدیرعمومی یونسکو در تالار ریگستان شهر تاریخی سمر قند به روز سه شنبه گشایش یافت.
به گزارش خبر نگار آژانس باختر ، دراین جشنواره دکتو رسيد مخدوم رهین وزیر اطلاعات و فرهنگ  به عنوان مهمان خاص اشتراک داشت.
در جشنواره ترانه های شرق، گروه هنری پامیر از افغانستان سهم چشمگیری داشت که مورد  استقبال گرم اشتراک کننده گان قرارگرفت.
گزارش حاکیست که دکتور رهین دردیدار با اسلام کریموف رييس جمهورازبكستان ،  تمنیات نیک حامدکرزی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان را به وی تقدیم داشت.
دکتوررهین را در حالیکه جلال نورانی مشاور وزارت اطلاعات و فرهنگ ، شاکر کارگر سفیر کبیر افغانستان در جمهوری آذربائیجان، صادق داوودزی سفیر افغانستان در جمهوری ازبکستان همرایی میکردند با ادهم اکرموف معاون صدراعظم، عبد العزیز کاملوف وزیر خارجه، هاج متوف معراج الدین وزیر فرهنگ و ورزش و صادق صافی اوف رئیس روابط خارجی سنای جمهوری ازبکستان ملاقات نموده و درباره گسترش مناسبات فرهنگی و مطبوعاتی میان دوکشور مذاکره کردند.
وزیر اطلاعات و فرهنگ كشور وهیئت همراهش پس از بازديد از تعدادي موسسات فرهنگي و هنري در تاشكند و سمرقند به آرامگاه خواجه  عبید الله احرار از بزرگان  طریقه نقشبندي، امام برهان الدین مرغينانی صاحب کتاب مشهور هدایه و دیگر بزرگان و اولیاءالله مدفون در سمرقند رفته به روان پاک آنها دعا کرد.
دکتور رهین هنگام دیدار وزیارت از ارامگاه امام ابو منصور ماتریدی، درباره افکار و پژوهش های علمی آن فقیه بزرگ اسلام در محضر علماي حاضر درمسجد جامع امام ماتریدی صحبت کرد.
خبرنگارآژانس باختر می افزاید که وزیراطلاعات و فرهنگ وهیئت همراهش ضمن دیدار ازاماکن تاریخی شهر بخارای شریف به ارامگاه عارف بزرگ  و پیشوای طریقت  خواجه گان ،خواجه بهاوالدین بلا گردان رفته به مزار آن پیشوای بزرگ معنویت تاج گل گذاشت.