08 ???? 1399

RSS Facebook

خبر های جدید

هجده طالب در زابل کشته شدند

قلات/ 8 جوزا/ باختر هجده طالب مسلح پس از حمله برکاروان...

تبصره

تبصره

کابل/ ۸جوزا/ باختر مردم افغانستان تاکید دارند که خروج نیروهای خارجی...

پولیس بر ادامۀ عملیات علیه گروه های مسلح غیرمسوول در بغلان تاکید کرد

پولیس بر ادامۀ عملیات علیه گروه های مسلح غیرمسوول در بغلان تاکید کرد

پلخمری/ 8 جوزا/ باختر در حالی عملیات نظامی عیلۀ گروه های...

Youtube Player

khantry design

اعلانات

شهرهرات 2 اسد باختر
دوامداد رسان خارجی ازسوی مردان مسلح ناشناس درولایت هرات ترورشدند.
این امدادگران حوالی ساعت ده پیش ازچاشت امروزدربازارشهرهرات هنگامی که مصروف خرید بودند آماج گلوله باری دومرد موترسایکل سوارقرارگرفتند وجان باختند.
قربانیان اتباع کشور فلند بودند وبرای نهاد موسوم به آی، ای، ام درزمینه رسانیدن کمک های انسانی کارمی کردند.
سید فضل الله وحیدی والی هرات درگفتگو با جیلانی فرهاد خبرنگارآژانس خبری باختر، تروراین دو امداد گرخارجی را تایید کرد.
وحیدی گفت که منسوبان امنیتی رانندۀ تکسی را که این دوامداد گربه کرایه گرفته بودند درپیوند به این رویداد دستگیرکرده اند و تلاش ها برای شناسایی ودستگیری عاملان اصلی این ترورآغازشده است.
درین حال یک مسوول امنیتی شهرهرات،طالبان مسلح را مسوول تروراین دو امداد گرمی خواند.

کابل باختر 2اسد
ارشاد احمدی معین سیاسی وزارت امور خارجه بعد از ظهر امروز با ولید ابو علی سفیر غیر مقیم فلسطین برای افغانستان در دفتر کار خویش ملاقات نموده، چک بانکی مبلغ پنجصد هزار دالر امریکایی مساعدت جمهوری اسلامی افغانستان را به آسیب دیدگان حملات نظامیان اسرائیلی بالای غزه در فلسطین به وی تسلیم نمود.
به اساس معلومات دفترمطبوعاتی وزارت امور خارجه به آژانس باختر، در این ملاقات، معین سیاسی وزارت امور خارجه ضمن ابراز تسلیت به مناسبت شهادت عده کثیری از مردم فلسطین در نتیجه حملات اخیر نظامیان اسرائیلی بالای غزه، حملات بی رحمانه متذکره را که باعث شهادت و مجروحیت افراد بی دفاع ملکی به شمول کودکان و زنان گردیده است، محکوم نموده، افزود: "ما در مورد وضعیت در قلمرو فلسطین به شمول بیت المقدس که باعث دشواری های زیادی برای برادران و خواهران فلسطینی ما گردیده است، نگران بوده و خواهان تلاش های بیشتر منطقوی و بین المللی برای پایان دادن به این وضعیت هستیم؛ تا بتوان یک راه حل عادلانه، جامع و دوامدار را برای بحران میان فلسطین و اسرائیل به وجود آورد. مثل همیشه، جمهوری اسلامی افغانستان از حق

مردم فلسطین به عنوان یک کشور مستقل و بیت المقدس به حیث پایتخت آن حمایت می کند."

بالمقابل، سفیر غیر مقیم فلسطین برای افغانستان از مساعدت نقدی جمهوری اسلامی افغانستان با آسیب دیدگان غزه اظهار قدردانی نموده، گفت: "حمایت دایمی جمهوری اسلامی افغانستان از داعیه برحق آزادی خواهی و حق خود ارادیت مردم فلسطین نمونه آشکاری از همدردی و برادری ملت و دولت جمهوری اسلامی افغانستان با مردم فلسطین بوده که ملت ما هرگز آن را فراموش نخواهد کرد."

کابل باختر 2اسد
نشست امنیتی جهت تامین امنیت شاهراه نمبریک امروز دروزارت امورداخله برگزار شد.
به اساس معلومات دفترمطبوعاتی وزارت امور داخله به آژانس باختر، دراین نشست سترپاسوال محمد ایوب سالنگی معین ارشد امورامنیتی وزارت امورداخله دررابطه همآهنگی ومساعی مشترک میان نیروهای امنیتی ودفاعی کشورصحبت نموده گفت: تامین امنیت شاهراه نمبریک ازاهمیت ویژه برخورداربوده ومکلفیت نیروهای امنیتی ودفاعی کشوراست تا زمینه رفت وآمد درفضای امنیت درین شاهراه را به هموطنان مساعد سازد.
سپس دگرجنرال مراد علی مراد قوماندان عمومی نیروهای زمینی وزارت دفاع ملی دررابطه به اهمیت تامین امنیت شاهراه نمبریک که مسیرراه کابل الی قندهارراحتوامی نماید، گفت که منسوبین اردوی ملی درمسیرشاهراه نمبریک با پولیس ملی همکاری نزدیک داشته ، درجهت تامین امنیت هرچه بهتراین شاهراه ازهیچ نوع سعی وتلاش دریغ نخواهند ورزید.
درهمین حال اشتراک کنند گان این جلسه درمورد تامین امنیت شاهراه نمبریک صحبت کرده نظریات وپیشنهادات شان را درین مورد ابرازداشتند.
درپایان این نشست تصمیم اتحاذ گردید که نیروهای اردوی ملی ، پولیس ملی وقطعات قوماندانی عمومی امن ونظم عامه درهماهنگی ومساعی مشترک بیش ازپیش مسیرشاهراه نمبریک را تامین امنیت نمایند.

کابل باختر 2اسد
درنشست امنیتی رهبری وزارت امور داخله که امروز برگزار شد، اوضاع امنیتی کشور در کل، چگونگی دفع و طرد حمله های مخالفین و تدابیر امنیتی میدان هوایی بین المللی کابل مورد بحث قرار گرفت.
دفترمطبوعاتی وزارت امور داخله به آژانس باخترخبرداد، دراین نشست محمد عمر داوود زی، وزیر امور داخله با اشاره به عملکرد پیروزمندانه نیروهای پولیس در امرتامین امنیت انتخابات، گفت که نیروهای پولیس توانایی پیشبرد ماموریت های خود را دارند و با تلاش شبانه روزی ای که در راستای تامین امنیت به خرچ می دهند، ثابت کرده اند که عزم و اراده خدمت گزاری بیشتر به مردم را نیز دارا می باشند.
وزیر امور داخله تصریح کرد که پولیس آماده گی کامل دارد تا در روز های عید امنیت را به گونه درست تامین نموده و زمینه برگزاری امن مراسم عید را به تمامی مردم افغانستان مساعد سازد.
همچنان وزیر امور داخله در این نشست، از دسیسه ها و برنامه های شوم دشمنان مردم افغانستان و حامیان بیرونی آنان در راستای استفاده از وضعیت کنونی انتخاباتی کشور خبر داده و حمله های مخالفین بالای ولسوالی سنگین هلمند را بخشی از این دسیسه ها عنوان نمود.
وزیر امور داخله با بیان این که مردم افغانستان بیش از هر زمان دیگری از نیروهای امنیتی خویش حمایت می کنند، افزود، دشمنان باید درک کنند که هیچگاهی به اهداف شوم شان نخواهند رسید.

لشکرگاه 2 اسد باختر
درنتیجۀ انفجاربمب درولایت هلمند یک پولیس شهید وشش تن دیگربه شمول دوکودک زخم برداشتند.
این رویداد حوالی چاشت امروزدرنزدیکی بازارولسوالی نادعلی رخ داده است.
بمب دریک موترسایکل جاسازی شده بود وهنگام عبورکاروان سربازان پولیس منفجر شد.
یک مسوول امنیتی ولسوالی نادعلی ولایت هلمند به آژانس خبری باخترگفت: دراین انفجاریک پولیس شهید وچهارنیروی امنیتی ودوفرد ملکی زخم برداشتند.

این مسوول امنیتی طالبان مسلح را مسوول این بمب گذاری می خواند ومی گوید که تلاش ها برای شناسایی ودستگیری عاملان این رویداد آغازشده است.

درین حال داکتران دریک مرکزصحی درولسوالی نادعلی وضع صحی یک کودک ویک نظامی اززخمی شده ها را نگران کننده گزارش کرده اند.

??????? ، 2 ??? 1393 ، 07:58

تبصره

کابل باختر/ 2/ اسد
اخیراً نهادامریکایی بازرس کل بازسازی افغانستان (سیگار)گزارش نگران کنندۀ رااز بابت سوزاندن زباله های صنعتی امریکا درافغانستان ارائه داشته که نشان میدهد چه جفای درحق مردم افغانستان صورت میگیرد و چه مشکل تازه یی گریبانگیراین مردم شده است .
مبصر آژانس باختر مینگارد : اخیراً سیگارکه از روند مصارف امریکا درافغانستان نظارت میکند، گزارشی را زیر نام (افغانستان کوره زباله سوزی امریکا شد) به نشر سپرده است .
دراین گزارش تذکر رفته که امریکا زباله های صنعتی خود را غرض سوزاندن به افغانستان فرستاده که شامل انواع زباله های صنعتی بوده و تهدید جدی را متوجه محیط زیست در افغانستان کرده است .
درگزارش این نکته مشخص گردیده که امریکا برای سوزاندن زباله های صنعتی خود درافغانستان میلیون ها دالر را صرف ساخت کوره های زباله سوز درشیندند درغرب افغانستان نمود، مگر همکاران افغان این پروژه را به خاطر آنکه هزینه سوخت کوره های زباله سوز برای خود جدا نمایند ، زباله ها را درفضای آزاد آتش میزنند.

 

جان سپکو گزارشگر سیگار دراین گزارش تذکردادکه این عمل، قانون منع استفاده از داش های باز برای امحای زباله را که درسال 2010 میلادی ازسوی پنتاگون تصویب شد نقض میکند، درگزارش همچنان گفته شده ادامه سوزندان زباله های صنعتی امریکا درافغانستان خطر جدی را متوجه عساکرامریکایی ساخته و پول مالیه دهند گان امریکایی بی حاصل دود میشود.
جان سپکوازقوماندانی عمومی نیروهای بین المللی خواسته که این مسلۀ را بررسی نموده و تا 90 روز گزارش خود را ارائه دهند.
قوماندانی عمومی نیروهای بین المللی درافغانستان که ازسوی امریکا رهبری میشود درپاسخ به این گزارش گفته که آنها تنها مسوولیت بررسی از سوزاندن زباله ها را درکوره های زباله سوز دارند و عساکر امریکایی موظف اند که همکاران افغان شان را تشویق کنند که از کوره های زباله سوز استفاده نمایند ولی صلاحیت برای اجباری ساختن این کار را ندارند.
گزارش سیگار از چند لحاظ برای افغان ها قابل دقت و مایه نگرانی است، اول این که چه ضرورت است که زباله های صنعتی کشور که هزاران کیلو متر از افغانستان مسافه دارد به کشور ما انتقال یابد و دراینجا سوزانده شود، آیا این حرکت خود شیوه استعمار کهن را نشان نمیدهد؟ چرا امریکائیان کوره های زباله سوز را در دشت ها و دامنه های کشور خودشان اعمار نکردند که آن را هزاران فرسنگ دور تر به کشور غریب و بیچاره که تکنالوژی استفاده از این کوره ها را بلد نیستند میفرستند،


ارسال زباله های صنعتی هزاران کیلومتر دورتر از امریکا نمایانگراین امر است که زباله ها تاثیرات جدی درقبال دارد و به منظور آنکه امریکائیان از گزند آن درامان باشند آن را به (افغانستان ) ارسال داشته اند . غریب تر آنکه سیگاردر گزارش خود از ادامه سوزاندن زباله های صنعتی در فرودگاه  شیندند تنها نگران سلامت عساکر کشورش بوده و نسبت به جان افغانها هیچ اعتنایی نشده و هیچ تذکر نه رفته است آیا میتوان این حرکت را دفاع از حقوق بشر و سلامتی یک جامعه فکر کرد ؟
ضمناً امریکا با ارسال زباله های صنعتی به افغانستان این امر را ثابت ساخت که درپی منافع خاص خود درافغانستان است وصحت شهروندان این کشور را به مخاطره مواجه ساخته است.
هرقدر به این حرکت امریکائیان دقت نمایم نمیتوانیم آن را توجیه کنیم .
آنچه را امریکائیان وسایر شرکای غربی شان درافغانستان خواستند انجام دهند انجام دادند مگر افغانها چرا عامل ویرانی و بربادی کشورخود شوند با تاسف آنانیکه زباله های صنعتی قاچاق شده از امریکا به افغانستان را که داش های سرباز، آتش میزنند افغان اند و نا آگاهانه کشور شان را دچارمصیبت دیگری می نمایند . حرف دیگر ما با مقامات حکومتی است که چرا به چنین یک عمل شنیع اجازه میدهند درحالیکه جدی شدن مشکلات ناشی ازمحیط زیست که ازدود و سوختاندن انواع پلاستیک و مواد کیمیاوی منشاء میگیرد امراض گوناگون منجمله انواع سرطان ها ، امراض طرق تنفسی ، امراض جلدی ، کاهش زراعت و باغداری راسبب شده است که خاموشی دربرابر چنین یک عمل میتواند تخطی از موازین حقوقی دراین کشورباشد .
فراموش نشودکه وضعیت محیط زیست درافغانستان وضعیت شکننده دارد و خطر جدی را متوجه صحت شهروندان افغان ساخته است و مردم انتظار جواب و عکس العمل صریح دولتمردان کشورشان را ازاین ناحیه دارند.
 

کابل باختر 2 اسد
حامد کرزی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان حمله تروریستی در ولایت تخار را که در اثر آن تعدادی از هموطنان بیگناه ما شهید و زخمی گردیدند، با الفاظ شدید محکوم کرد.
دفترمطبوعاتی ریاست جمهوری به آژانس باخترخبر داد، به اساس معلومات وزارت امورداخله، صبح امروز مواد انفجاری که  از سوی تروریستان در یک عراه موتر سایکل جابجا شده بود، در مربوطات ولسوالی خواجه غار این ولایت منفجر گردیده و در اثر آن 6 فرد ملکی شهید و 28 تن دیگر زخم برداشتند.
حامد کرزی با تقبیح شدید این حمله تروریستی گفت، با ریختن خون روزه داران بیگناه در این ماه مبارک، دشمنان بی رحم این وطن نشان دادند که نه تنها به هیچ دین و آئینی پابند نیستند، بلکه هیچ احترامی حتی به بشریت ندارند. تروریستان با این چنین اعمال خویش در پیشگاه خداوند بزرگ پاسخگو خواهند بود.
رئیس جمهور کرزی مراتب تسلیت خویش را به خانواده های قربانیان ابراز داشته و از بارگاه خداوند متعال به شهدا جنت برین و برای بازماندگان صبر جمیل و نیز شفای عاجل برای مجروحین استدعا می نماید.

شهرمزارشریف  2 اسد باختر
یک مسوول ادارۀ څارنوالی ولایت بلخ درگلوله باری مردان مسلح ناشناس کشته شد.
دراین رویداد که بامداد امروز درشهرمزارشریف رخ داد ، یک محافظ این څارنوال نیز کشته شده است.
جنرال عبدالرزاق قادری آمرامنیت قوماندانی امنیه ولایت بلخ به آژانس خبری باخترگفت: جواد مسوول څارنوالی ولسوالی نهرشاهی به سوی باغ اش در شهرمزارشریف می رفت که درمسیرراه آماج حمله دومرد جنگ افزاربه دست قرارگرفت وجان باخت.
شاهدان عینی می گویند که مهاجمان پس ازگلوله باری براین څارنوال باموترهمراه شان فرارکردند.
جنرال قادری می گوید که انگیزۀ این ترورروشن نه شده ونیز هویت مهاجمان تاهنوز شناسایی نه گردیده است.
اوگفت که پولیس بررسی ها را برای کشف چگونه گی وقوع این رویداد وشناسایی هویت مهاجمان آغازکرده است.

شهرجلال آباد 2 سرطان باختر
یک قوماندان پولیس محلی درنتیجۀ وقوع حمله انتحاری درولایت ننگرهارشهید شد.
ملک نواب درنزدیکی بازارولسوالی خوگیانی آماج حمله یک مهاجم انتحاری قرارگرفت وبایک محافظش جان باخت.
دراین رویداد که پیش ازچاشت امروزرخ داد یک منسوب پولیس زخمی شده است.
احمدضیا عبدالزی سخنگوی والی ننگرهاردرتماس با آژانس خبری باخترتایید کرد که دراین حمله انتحاری ملک نواب یک قوماندان پولیس محلی با یک محافظش جان باخت.
عبدالزی طالبان مسلح را مسوول این ترورخواند وگفت که تلاش ها برای شناسایی ودستگیری عاملان این رویداد آغازشده است.
ملک نواب با تلاش  شبانه روزی اش فعالیت های گروه های تروریستی ازجمله طالبان وحامیان خارجی این گروه درولسوالی خوگیانی را به چالش کشیده بود.
مسوولان محلی تایید می کنند که اونقش پررنگی درکاهش میزان حملات تروریستی وتامین امنیت درولسوالی خوگیانی داشته است.

??????? ، 2 ??? 1393 ، 11:02

گزارش

کابل باختر/2/اسد
مردم مسلمان غزه درفلسطین ازهفده روزبه اینطرف شاهد حملات وعملیات نظامی رژیم صهیونست در شهر شان اند که ازاثرآن شمار زیادی ازشهروندان این شهرشامل زنان و کودکان به شهادت رسیده و خسارات هنگفت مالی وتخریب وسیع شهربه میان آمده است.
مردم غزه درجریان هفده روز گذشته آنهم درایام ماه مبارک رمضان شاهد حملات هوایی و زمینی نظامیان رژیم صهیونیست اسرائیل اند .
پیامد این حملات که قلب هرانسان باوجدان را جریحه دار میسازد، شهادت مظلومانه بیش از هفتصد کودک، زن وپیر مرد فلسطین و تخریب وسیع زیربنای شهری ، شفاخانه ها ، مکاتب مساجد... بوده است .
هرگاه به دلایل و عوامل حمله اخیر ارتش اسرائیل به شهروندان بی دفاع وملکی شهر غزه نگاه کنیم هیچ چیز به جزاز بهانه تراشی وجود نداشته و اسرائیلی ها با برنامه ریزی های اخیر در برابر باشند گان غزه فقط یک هدف را تعقیب کرده که آن نسل کشی مردم مسلمان فلسطین است .
حمله برغزه وکشتار مردمان ملکی این شهر جزیک عمل متحجرانه ، عقده مندانه و کین توزانه چیزی دیگری بوده نمیتواند مگر جای تاسف دراین است که این گونه حملات ازسوی یک رژیم منفور دربرابر جمعی از مردم بی دفاع نه تنها با خاموشی شماری زیادی ازکشور مواجه گردیده بل درحالات همسویی و همفکری با اسرائیل را درپی داشته است که این امر میتواند پاگذاشتن روی ارزش های انسانی و هیچ شمردن حقوق بشری از سوی این کشورها باشد، درحالیکه همین کشورها، خود را درممالک عربی ، کشورهای اسلامی و کشورهای دیگر حافظ و حراست کنندۀ حقوق انسانی و بشری جامیزنند و دفاع از حقوق بشری را داعیه خویش میدانند.
حالا که جنگ درغزه با حملات زمینی نظامیان اسرائیلی که پابند به هیچ مرز اخلاقی وانسانی نیستند انکشاف تازه یی یافته ودرجریان این حملات، ارتش اسرائیل نیز متقبل تلفات شدند .
دوستان اسرائیل ازطرق مختلف روی طرح یک آتش بس میان حماس و اسرائیل تلاش های را آغا زنموده اند درحالیکه آتش بس خدمات طبی و خدمات عاجل اجتماعی وارایه کمک های اولیه درغزه یک امر جدی پنداشته میشود، باید مسولان نظامی اسرائیل به دلیل کشتارجمعی مردم غزه مورد استجواب قرارگیرند وعملکرد آنها به عنوان جنایات جنگی برسی گردد.
مردم افغانستان ضمن آنکه خواستار خاتمه بخشیدن به انواع جنایات علیه مردم فلسطین اند آرزو دارند تا جامعه جهانی نسبت به حل این معضل دیدگاه عادلانه داشته باشد زیرا چشم پوشی از جنایات، خود جنایت است هرگاه حرف از آتش بس و متارکه است باید این آتش بس تنها به هدف جلوگیری از راکت پراگنی به سوی شهرهای اسرائیل نباشد بل این متارکه درابعاد وسیع از خاتمه بخشیدن به محاصره اقتصادی شهر غزه تا تضمین آزادی شهروندی و تضمین ثبات و ضمانت از عدم تکرار حملات نظامی را در برگیرد تا حقوق انسانی شهروندان غزه تامین گردد، درغیرآن این متارکه نیز شکننده و زود گذر خواهد بود که پیامد های آن میتواند فراتر از غزه باشد.