03 جوزا 1398

RSS Facebook

خبر های جدید

مواد خوراکی و دواهای تاریخ گذشته جمع آوری می شوند

کابل باختر 2 جوزا وزارت صحت عامه ، در همکاری با...

پنج دزد گرفتارشدند

پنج دزد گرفتارشدند

کابل باختر/ ۲/ جوزا پولیس هرات ، تخار و بغلان درعملیات...

شش طالب مسلح در سروبی کابل بازداشت شدند

شش طالب مسلح در سروبی کابل بازداشت شدند

کابل باختر/ ۲/ جوزا فطعات خاص پولیس وزارت امورداخله درجریان یک...

Youtube Player

khantry design

اعلاناتکابل 6 سنبله باختر
سفارت افغانستان در انقره دیروزازنود و چهارمین سالروز استرداد استقلال کشورتجلیل نمود.
به گزارش آژانس باختر به نقل از مسوولان آن سفارت ، در محفلی که به همین مناسبت به اشتراک وزیر شهرسازی ترکیه، سفراو اعضای بلند رتبه سفارت خانه های کشورهای دوست ، برخی از مقامات عالیرتبه ، فعالان سیاسی ، جامعه مدنی ، شماری از استادان پوهنتون های ترکیه و تعداد از افغانان سا کن  در آنکشور برگزار شد ه بود.
دکتور امان الله جیحون سفیر افغانستان در ترکیه صحبت نموده دستاوردهای افغانستان را درعرصه های مختلف در طول یک دهه گذشته بر شمرد و از کمک و همکاری ترکیه در بخش های بازسازی و امنیت در افغانستان تمجید نمود.
همچنان اردوغان بیرکنار وزیر شهر سازی ترکیه از تداوم  همکاری کشورش  با افغانستان اطمینان داد. 

کابل6 سنبله باختر
اطلاعیه معینیت امورجوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ
معینیت امور جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ بمنظور فراهم نمودن تسهیلات آموزشی قبلآ با تعدادی از موسسات تحصیلات عالی تفاهم نامه هایی را به امضا رسانیده بودکه اکنون موسسات تحصیلات عالی طرف قرارداد به سمستر های خزانی خویش فارغان صنف دوازدهم  را با تخفیف فیس بعد از معرفی از سوی معینیت امور جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ  می پذیرد.
جوانان واجد شرایط میتوانند غرض ثبت نام همراه بادوقطعه عکس و کاپی تذکره  تابعیت شان  به ریاست مراکز رشد مصوونیت و آموزش معینیت امور جوانان واقع پل باغ عمومی مراجعه نمایند.

چهارشنبه ، 6 سنبله 1392 ، 11:50

اطلاعیه پوهنتون پولی تخنیک کابل

کابل باختر/ 6/ سنبله
اطلاعیه پوهنتون پولی تخنیک کابل
وزارت تحصیلات عالی طی خبرنامه به آژانس باخترخبرداد ه است که پوهنتون پولی تخنیک کابل درپوهنځی های پنجگانه خویش برای سال جاری 1392 هجری خورشیدی دررشته های ذیل به کادر علمی جدید ضرورت دارد.
پوهنځی جیولوجی و معادن
1-دیپارتمنت استخراج معادن بطریقه برهنه : دوبست به سویه داکتر ، ماستر و یا لیسانس .
2-دیپارتمنت استخراج معادن بطریقه زیرزمینی : دوبست به سویه داکتر ، ماستر و یا لیسانس .
3- دیپارتمنت جیولوجی و اکتشاف : یک بست به سویه داکتر ، ماستر و یالیسانس .
پوهنځی ساختمانی :
1-دیپارتمنت ساختمانهای ترانسپورتی : سه بست به سویه داکتر ، ماستر و یا لیسانس .
2-دیپارتمنت آبرسانی و انجنیری محیط زیست : یک بست به سویه داکتر ، ماستر و یالیسانس .
3-دیپارتمنت مهندسی : یک بست به سویه داکتر ، ماستر و یالیسانس .
4-دیپارتمنت هایدرولیک و ساختمانهای هایدروتخنیکی : دوبست بسویه داکتر ، ماستر و یالیسانس .
5-دیپارتمنت ساختمانهای صنعتی و مدنی دوبست به سویه داکتر ، ماستر ویالیسانس .
6-دیپارتمنت ثقافت دررشته تاریخ : یک بست  بسویه داکتر ، ماستر و یا لیسانس .
پوهنځی الکترومیخانیک
1-دیپارتمنت فزیک : دوبست به سویه داکتر ، ماستر و یا لیسانس.
2-دیپارتمنت انجینری  اتومیخانیک : یک بست به سویه داکتر ، ماستر و یا لیسانس .
3-دیپارتمنت میخانیک نظری :دوبست به سویه داکتر ، ماستر و یا لیسانس .
4-دیپارتمنت زبان های خارجی : وبست دررشته انگلیسی به سویه داکتر ، ماستر و یا لیسانس .
پوهنځی انجینری کمیپوتر و انفورماتیک
1-دیپارتمنت محاسبه و علوم معلوماتی :یک بست به سویه داکتر ، ماستر و یالیسانس .
2-دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی : یک بست به سویه داکتر ، ماستر و یالیسانس.
3-دیپارتمنت انجینری کمپیوتر : یک بست به سویه داکتر ، ماستر و یالیسانس .
پوهنځی تکنالوژی کیمیاوی
1-دیپارتمنت تکنالوژی مواد غذائی : دو بست به سویه داکتر ، ماستر و یا لیسانس .
2-دیپارتمنت تکنالوژی مواد عضوی : دوبست به سویه داکتر ، ماستر و یالیسانس .
3-دیپارتمنت تکنالوژی مواد غیر عضوی : دوبست به سویه داکتر ، ماستر و یالیسانس .
4-دیپارتمنت انجینری کیمیاوی : یک بست به سویه داکتر ، ماستر و یالیسانس .
متقاضیان واجد شرایط از تاریخ 5 سنبله الی 5 میزان 1392 درخواستی شمولیت خویش را ازطریق ریاست پوهنتون پولی تخنیک کابل طی مراحل و باترانسکرپ نمرات و تذکره شان به این پوهنتون مراجعه نمایند.

کابل باختر/ 6/ سنبله
بنیاد آسیایی ادارهء انکشاف بین المللی بریتانیا وکمیسیون مستقل انتخابات برنامه رشد مشارکت سیاسی و فرصت گفتگو برای زنان در افغانستان را آغازکردند.
این برنامه به هدف زمینه سازی برای مشارکت بیشتر زنان درروند انتخابات و کسب حمایت دولت ، نهادهای جامعه مدنی ، احزاب و نهادهای سیاسی دراین امر ، به مدت سه سال درکشور ادامه خواهد داشت.
به گزارش خبرنگار آژانس باختر درمراسم آغاز این برنامه داکتر یوسف نورستانی رییس کمیسیون مستقل انتخابات گفت: تردیدی نیست که حضور همگاني مردم در هر انتخابات یک اصل مهم شهروندی و قانونی است اما برای کشور ما که ازیک مرحله حساس تاریخی به مرحله دیگری گذار میکند اشتراک مردم در انتخابات و حضور گسترده يي زنان در پای صندوق های رای دهی ، باعث تقویت عنصر تعیین کننده برای ثبات ومشروعیت حکومت و دولت بعدی است .
دراین مراسم ضیا الحق امرخیل رییس دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات، مژگان مصطفوی معین مسلکی وزارت امور زنان ، شکریه بارکزی نماینده مردم درولسوالی جرگه ، مارکوزید رییس بنیاد آسیایی و مریم احمدی عضو شورای ولایتی کابل دررابطه به اهمیت شرکت گسترده يي زنان و فراهم سازی زمینه اشتراک زنان در انتخابات صحبت کردند. 

کابل باختر/ 6 / سنبله
وزارت زراعت و مالداری به منظور رشد زراعت درکشور پروژهء را زیر نام " عوامل تولید زراعتی در افغانستان " راه اندازی میکند.
به گزارش خبرنگار آژانس باختر ، درکارگاه توضیحی که امروز پیرامون این پروژه دروزارت زراعت و مالداری برگزار شده بود ، محمد آصف رحیمی وزیر زراعت و مالداری نکات عمده این پروژه را تشریح نموده گفت:" این وزارت با استفاده از هفتادو چهار اعشاریه هفت میلیون دالر کمک بانک جهانی بخش های تولید تخم بذری ، کنترول کیفیت کودکیمیاوی و ادویه زراعتی و نظام توزیع عوامل تولید زراعتی را تحت پوشش وحمایت قرار میدهد."
وزیر زراعت و مالداری درکنفرانس مطبوعاتی امروز گفت ، هدف ازاین برنامه تامین دسترسی به مصئونیت غذائی از طریق رشد ظرفیت فنی و مدیریتی و ظرفيت ارائه خدمات وزارت زراعت دربخش های متذکره میباشد.
تطبیق این برنامه به کمک 7ر74 میلیون دالر بانک جهانی مدت پنجسال را در برخواهد گرفت و با تطبیق آن انستیتوت تحقیقات زراعتی ، تصدی تخم های اصلاح شده بذری و ریاست حفاظت نباتات قرنطین تحت ریفورم و حمایت قرار خواهند گرفت .
وزیر زراعت همچنان اضافه نمود : ازطریق این پروژه ده مرکز تحقیقاتی درفارم های زراعتی کشور احیای مجدد و با سیستم تجزیه  مواد خوراکی تخم های اصلاح شده زراعتی ، کودهای کیمیاوی و ادویه ضد آفات نباتی حیوانی و لابراتوار تجهیز میگردد.
همچنان لابراتوار های تشخیص مسموم شده گان از مواد زهری ایجاد تیم سیار تفتیش درمرکز وولایات جهت بررسی از مواد نو وارد حیوانی و نباتی و کودکیمیاوی دربنادر کشور ایجاد خواهد شد.
دراین کنفرانس مطبوعاتی رییس عملیاتی بانک جهانی درکابل نیز معلومات ارائه کرد.
گفتنی است که قرارداد هفتادو چهار اعشاریه هفت میلیون دالر چندی قبل میان وزارت مالیه و بانک جهانی درکابل عقد شده بود.

چهارشنبه ، 6 سنبله 1392 ، 10:49

انفجاری درشهرلشکرگاه رخ داد

لشکرگاه 6 سنبله باختر
دقایقی قبل يك انفجار درشهرلشکرگاه مرکزولایت هلمند رخ داد.
به اساس گزارش ها دراین حمله که گفته می شود ناشی ازبمب کارگذاری شده بوده نظامیان آماج قرارگرفته اند.
جزییات این خبربعدا پخش می گردد.

هرات 6 سنبله باختر
یک مسوول میدان هوایی ملکی هرات به اتهام فساد اداری ازسوی ماموران امنیت ملی امروز دستگیرشد.
محمد اعظم اعظمی متهم است که به معاشات اضافه کاری برخی کارمندان این میدان هوایی دستبرد زده است.
یک منبع امنیت ملی ولایت هرات به آژانس باخترگفت که آنان این مسوول میدان هوایی هرات را به اساس شکایت برخی کارمندانش دستگیرکرده اند.
به اساس گزارش ها برخی کارکنان میدان هوایی هرات اسنادی درباره ی حیف ومیل شدن معاشات اضافه کاری شان را به ماموران امنیت ملی سپرده اند.
گفته می شود درحال حاضرآمرمیدان هوایی ملکی هرات دربازداشت به سرمی برد وبررسی ها درزمینه ی اتهامات وارده بروی آغازشده است.
آژانس باختربا تماس های مکررموفق به اخذ نظراین مسوول میدان هوایی هرات نه شد.

واشنگتن/بی بی سی نیوز/باختر/6سنبله
پژوهشگران امریکایی می گویند که مصرف کوکائین خیلی سریع بر مغز تاثیرمی گذارد و طی چند ساعت حالت مغز را تغییر می دهد.
در گزارش مجله علمی نیچر نوروساینس نوشته شده که آزمایش روی حیوانات نشان داده که بلافاصله بعد از مصرف کوکائین در قسمت هایی مربوط به یادگیری و حافظه در مغز است، رشد دیده می شود.
موش که کوکائین بیشترین تاثیر را برمغزش می گذارد، تمایل زیادتری به کوکائین نشان می دهد و بیشتر معتاد می شود.
کارشناسان این پدیده را بعنوان "اعتیاد به یادگیری" توصیف می‌کنند.
آزمایش به روی موش ها نشان داد که بعد از تزریق کوکائین برآمدگی هایی در دندریت ها یا سیگنال های عصبی مغز آن ها ایجاد می شود. این سیگنال های عصبی نقش مهمی در حافظه و یادگیری دارند.
لیندا ویل برشت، یکی از پژوهشگران در بخش روانشناسی، نوروساینس پوهنتون برکلی  امریکا می گوید که از این آزمایش ها پی بردیم که مغز اعتیاد را یاد می گیرد به همین دلیل هرچه بیشتر مواد مخدر مصرف شود، اعتیاد هم بیشتر می شود.
لیندا ویل برشت، می گوید که با تازه ترین تحقیقات می توان به مکانیزم اعتیاد، بهتر پی برد.

اسلام اباد/دان/باختر/6سنبله
ملاله یوسفزی ، از حامیان آموزش دختران در پاکستان برنده جایزه بین المللی صلح کودکان در سال 2013 اعلان شده است.
سازمان حقوق کودکان هالند دیروز گفت که جایزه به ارزش یک صد هزار یورو را در پانزدهم ماه سنبله در مراسم خاص در شهر هاگ هالند به ملاله تفویض خواهد کرد.
ملاله در حمله سال گذشته طالبان در منطقه سوات ایالت خیبر – پشتونخوا از ناحیه سر و گردن به شدت زخمی و بعد از تداوی در لندن صحت یاب شد.

توکیو – منابع خبری بین المللی – 6 سنبله – باختر
در ادامه نشأت آب آلوده به مواد رادیو اکتیف در نیروگاه اتومی آسیب دیده فوکوشیما ی جاپان ،اداره نظارت اتومی این کشور امروز سطح هشدار در این نیروگاه را جدی اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاري رويترز از توكيو، اقدام اداره نظارت هسته اي جاپان براي بالابردن سطح هشدار به درجه سه كه طبق استندردهاي سازمان بين المللي انرژي اتمي به معناي جدی بودن این واقعه است، نشانگر تداوم نشت آب آلوده به راديواكتيف از يك مخزن در نيروگاه دايچي فوكوشيما است.
نيروگاه متذكره در ماه حوت ‌سال 1390هجری درپي وقوع زلزله و سونامي شديد آسيب ديد و ذوب شدن سه رآكتور آن موجب نشت مواد راديو اكتيف شد.
براساس اين گزارش، شركت تپكو جاپان كه گرداننده اين نيروگاه است هفته گذشته اعلام كرد که۳۰۰که تن از آب هاي نیروگاه بشدت آلوده به مواد راديواكتيف اين نيروگاه از يك مخزن انبار آن نشت كرده است.
اين شركت درمورد مدت زمان نشت آب آلوده ابراز بي اطلاعي كرده است ولي احتمال مي رود اين آب هاي آلوده به اقيانوس آرام نيز رسيده باشد.