31 سنبله 1398

RSS Facebook

خبر های جدید

مردم خواهان ایجاد حکومت مقتدر مرکزی اند

مردم خواهان ایجاد حکومت مقتدر مرکزی اند

کابل/ 31 سنبله/ باختر شش روز بعد انتخابات ریاست جمهوری افغانستان...

تبصره

تبصره

کابل 31 سنبله / باختر راهکار تامین صلح سراسری وآتش...

مرکز توزیع شناسنامه برقی در ناحیه دوم  شهر کابل گشایش یافت

مرکز توزیع شناسنامه برقی در ناحیه دوم شهر کابل گشایش یافت

کابل /۳۱ سنبله / باختر مرکز ثبت نام و توزیع شناسنامه...

Youtube Player

khantry design

اعلاناتننگرهار / باختر/ 9/ جدی
درنتیجه تیراندازی طالبان بالای یک تانک تیل امروز درشهرجلال آباد یک فردملکی شهید و دوتن دیگرزخمی شدند.
احمد ضیا عبدالزی سخنگوی والی ننگرهار به آژانس باختر گفت ،این رویداد درناحیه ششم شهر جلال آباد درساحه فامیلی های مولوی یونس خالص زمانی رخ دادکه گروهی از طالبان بالای تانک تیل تیراندازی نمودندکه درنتیجه دوتن ازمالکین تانک زخمی و یک تن دیگر شهید شد.
پولیس تحقیقات را درزمینه آغاز کرده است.  

فیض آباد/ باختر/ 9/ جدی
تعمیر جدید شورای ولایتی بدخشان امروز افتتاح شد.
گل محمد بیدار معاون ولایت بدخشان ضمن صحبت در مراسم افتتاح این تعمیر گفت این تعمیر به کمک کشور جرمنی ساخته شده است .
عبدالواحد رییس شورای ولایتی میگوید با افتتاح این تعمیر به مشکل کمبود اتاق های کاری پایان داده شد.
وی افزود: این تعمیر که  دارای هشت اتاق اداری دو تحویل خانه و سایر ملحقات میباشد به شکل پخته و اساسی دردوطبقه به هزینه سه صد و نودو دو هزار و نه صد دالر امریکایی ازکمک بانک انکشافی آلمان به همکاری دفتر آقاخان اعمارگردیده است.

پنجشیر / باختر/ 9/ جدی
کارساختمان چندتشناب درمرکز ولایت پنجشیر تکمیل و امروز مورد استفاده قرارگرفت.
این ساختمان یک طبقه یی که دارای دوازده اتاق میباشد به هزینه سی هزار دالر امریکایی توسط موسسه همکار با شاروالی درمرکز ولایت پنجشیر ساخته شده است .
عبدالخبیر بخشی معاون ولایت پنجشیربه آژانس باختر گفت: با ساختمان این تشناب میتوان نظافت و پاکی را برای شهر بازارک به ارمغان آورد.
همچنان شاروالی ، بازارک سی زباله دانی را از منطقه پاراغ بازارک الی ولسوالی عنابه جاسازی کرده است .  

دوشنبه ، 9 جدی 1392 ، 13:09

یک زن بادو کودکش زخمی شد

غزنی /باختر/ 9/ جدی
یکزن ودوکودکش دیشب در نتیجه انفجار بمب دستی درولایت غزنی زخم برداشتند.
اسدالله انصافی آمر امنیت قوماندانی امنیه ولایت غزنی به آژانس باختر گفت ، یک بمب دستی در یک منزل مسکونی واقع در شهر کهنه غزنی انفجار کرده که در اثرآن یک زن با دوکودکش زخمی شدند.
اما ساکنان منزل میگویند این بمب به منزل آنها پرتاب شده است.
منبع افزود : تحقیقات پولیس درزمینه آغاز شده است  .
داکتر بازمحمد همت رییس شفاخانه ملکی درشهر غزنی گفت وضعیت زن زخمی شده نگران کننده میباشد.

دوشنبه ، 9 جدی 1392 ، 13:15

دوماین گذار کشته شد

غزنی / باختر/ 9/ جدی
دوماین گذار دیشب درشاهراه کابل – قندهار قربانی ماین کارگذاری شده خود شدند.
محمد اعظم قوماندان پولیس محلی ولسوالی قره باغ ولایت غزنی به آژانس باختر گفت ، این افرادکه قصد داشتند ماینی را درمنطقه موشکی ولسوالی قره باغ درمسیر شاهراه کابل – قندهار جاسازی نمایند.
ماین انفجار کرد و ماین گذاران را کشت .

شبرغان / باختر/ 9/ جدی
رادیو تلویزیون ملی ولایت جوزجان پس از نصب و مونتاژ امروز افتتاح گردید.
این دستگاه توسط عبدالرحمن محمودی معاون آن ولایت و با حضور برخی از روسای دوایردولتی مورد استفاده قرار گرفت .
نوریه حماسه آمر رادیو تلویزیون ملی ولایت جوزجان به آژانس باختر گفت ، با نصب و مونتاژ دستگاه فرستنده جدید مردم ولسوالی های آقچه ، مردیان ، فیض آباد ، منگجک و خواجه دوکوه میتوانند بخوبی از نشرات رادیو تلویزیون ملی مستفید شوند.
گفته میشود این دستگاه به ابتکار والی جوزجان و مساعدت مالی تجارملی و همکاری تخنیکی انجنیران معاونیت تخنیکی تلویزیون ملی آن ولایت نصب و مونتاژ گردیده است.

دوشنبه ، 9 جدی 1392 ، 13:08

دوکارمند شرکت سرک سازی کشته شد

فراه / باختر/ 9/ جدی
درانفجار ماین امروز درولایت فراه دوکارمند شرکت سرکسازی کشته شدند.
عبدالرحمن ژوندی سخنگوی والی فراه به آژانس باختر گفت ، این رویداد درولسوالی قلعه کاه ولایت فراه هنگامی رخ داد که این کارگران مصروف کار در جاده درمربوطات آن ولسوالی بودندکه با ماین تصادم کرده ازاثرانفجار آن کشته شدند.
ژوندی گفت، ماین یاد شده ازسوی طالبان جهت کارگذاری شده بود.

کابل 9 جدی باختر
جلسة نوبتی شوراي وزیران تحت ریاست حامد کرزی رئیس جمهوري اسلامي افغانستان امروز در قصر گلخانه ارگ ریاست جمهوری دایر گردید.
به اساس معلومات ریاست اطلاعات و ارتباط عامه اداره امورو دارالانشای شورای وزیران به آژانس باختر،ابتدا، پنج تن وزرای جدید کابینه هر یک ، ضرار احمد عثمانی وزیر امور خارجه، دین محمد مبارز راشدی وزیر مبارزه علیه مواد مخدر ،محمد اکبر بارکزی وزیر معادن و پطرولیم، محمد عارف نورزی وزیر انرژی و آب، و شاکر کارگر وزیر تجارت و صنایع که اخیراً رای تائید را از ولسی جرگه جمهوری اسلامی افغانستان اخذ نموده اند بر طبق صراحت ماده هفتاد و چهارم قانون اساسی افغانستان مراسم تحلیف را به حضور رئیس جمهوری و اعضای کابینه بجا آوردند.
شورای وزیران ضمن ابراز تبریکی به وزرای جدید، موفقیت های مزید را در امور محوله از بارگاه ایزد متعال برایشان استدعا نمود.
سپس، شکایات متعلمین ولایت لوگر در رابطه به لغو امتحان کانکور در آن ولایت به جلسه مطرح گردید. شورای وزیران وزیر تحصیلات عالی را موظف نمود تا موضوع را جداً مورد بررسی قرار داده و از تکرار چنین موضوع در سایر ولایات جلوگیری نموده و از نتیجه به مقام ریاست جمهوری گزارش دهد.
بعداً، وزیر معارف شهادت تواب الله  متعلم صنف هفتم لیسه قدرت الله شهید ولایت کاپیسا را که بعد از اخذ کتاب درسی سال 1393 از لیسه مربوطه در راه منزلش بالاثر فیر گلوله توسط پوستة اردوی ملی صورت گرفته به جلسه مطرح و خواهان بررسی جدی قضیه گردید.
رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در تماس تیلیفونی جریان قضیه را  از پدر مقتول استماع نموده وزرای دفاع ملی و امور داخله را موظف نمود تا مسببین این حادثه را هر چه عاجل دستگیر نموده به پنجه قانون بسپارند.
به همین ترتیب، شورای وزیران وزیر ترانسپورت و هوانوردی را موظف نمود تا جریان پیشرفت کار پروژة میدان هوائی ولایت خوست را از نزدیک بررسی، از نتیجه به مقام ریاست جمهوری گزارش دهند.
شورای وزیران طبق پیشنهاد وزیر امور شهر سازی، وزرای مالیه و امور شهر سازی را موظف نمود تا مشکل طی مراحل گمرکی وسایل و تجهیزات کمپنی فدراتیف روسیه را در بخش احیأ خانه سازی هر چه عاجل حل نمایند.
طبق اجندا، مشکلات منطقویی پامیر ولایت بدخشان در رابطه به ایجاد اداره انکشاف پامیرات در چوکات ریاست جمهوری، توزیع تذکرة تابعیت، توزیع کارت رای دهی، سروی، دیزاین و احداث سرک پامیرهای خورد و کلان، احداث سه باب مکتب و لیلیه در پامیرهای خورد و کلان و سه باب کلینیک صحی دو باب در پامیر خورد در منطقه (مناره و غجیر) و یک باب در پامیر کلان در منطقة (ارغناق)، ارسال ادویه لازم برای مراکز صحی پامیر های خورد و کلان، ارسال مواد غذائی به اهالی پامیر های خورد و کلان، پرداخت معاش مناسب برای دکتوران و معلمین در حالیکه دو تن نماینده های آنها حضور داشتند، به جلسه مطرح شد.
سپس وزرای مربوط در رابطه به اجراآت شان به جلسه معلومات داده، شورای وزیران وزرای احیأ و انکشاف دهات و سرحدات و قبایل را موظف نمود تا مشکلات مطرحه را به اسرع وقت با وزارت های ذیربط هماهنگ و حل نموده از نتیجه به مقام ریاست جمهوری گزارش دهند، به همین ترتیب پیشنهاد وزارت صحت عامه حاوی مبلغ ده ملیون و چهار صد و سی هزار افغانی را مبنی بر اعمار دو تعمیر کلینیک صحی، ایجاد یک مرکز صحی و افزایش معاشات دکتوران مراکز صحی پامیرها را مورد تصویب قرار داده، وزارت دفاع ملی را موظف نمود تا یک عراده امبولانس را به همکاری وزارت صحت عامه به پامیرها انتقال و سایر وزارت های ذیربط موظف اند تا پیشنهادهای خویش را در رابطه به حل مشکلات پامیرها به مقام ریاست جمهوری ارایه، وزارت مالیه وجوه پیشنهاد شده را تدارک و بدسترس وزارت های مربوط قرار دهد.
بعداً، فیصله شماره (9) 21 میزان سال 1392 کمیته اقتصادی توسط وزیر اقتصاد در رابطه به پیشنهاد شاورالی کابل مبنی بر تنزیل محاسبه مصرف برق تنویر جاده ها و پارکها از فی کیلوات ده افغانی مطابق ساحات تجارتی به فی کیلوات شش افغانی مطابق ساحات صنعتی به جلسه مطرح که مورد تصویب قرار گرفت.
در بخش دیگر اجندا، پالیسی بهبود روند حکومتداری و انکشاف ولسوالی توسط وزیر احیأ و انکشاف دهات به جلسه مطرح و خاطر نشان گردید که این طرح بتاسی از هدایت فرمان (45) 5 اسد سال 1391 رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در همآهنگی لازم با وزارت های و ادارات ذیربط و ترتیب گردیده است.
شورای وزیران بعد از بحث همه جانبه پالیسی بهبود روند حکومتداری و انکشاف ولسوالی و قریه و طرزالعمل ایجاد نحوه عملکرد شورای همآهنگی ولسوالی را مورد تصویب قرار داده وزارت احیأ و انکشاف دهات و سایر وزارت های ذیربط را موظف به تطبیق آن نمود.
در اخیر جلسه دو مورد معاهدات بین المللی توسط وزیر امور خارجه به جلسه مطرح که مورد تائید قرار گرفت.

کابل باختر9 جدی
انتشارات خراسان یک هزار و چهارجلد کتاب را امروزبه  کتابخانه عامه مساعدت کرد.
به گزارش خبرنگارآژانس باختر: این کتب ازطرف مسوول انتشارات خراسان در حضورداشت سید مصدق خلیلی معین امورفرهنگی وزارت اطلاعات و فرهنگ به حمید الله شهرانی رییس کتابخانه های عامه تسلیم داده شد.
دراین مراسم معین امورفرهنگی وزارت اطلاعات وفرهنگ گفت که کتاب های متذکره  شامل 502 عنوان در یک هزارو چهارجلد، ازبخش های مختلف علوم دینی ، ادبی ، سیاسی ، اقتصادی ، تاریخی و عرصه های مختلف میباشد.
خلیلی ضمن قدردانی از امان الله تالقانی مسوول انتشارات خراسان ، گفت: درطول چند سال اخیراین مساعدت ازسوی یک نهاد خصوصی برای کتابخانه عامه بی سابقه میباشد و ابراز امید واری کرد تا سایرموسسات نشراتی نیز با کتابخانه عامه همچو مساعدت ها را انجام دهند .
معین امور فرهنگی وزارت اطلاعات وفرهنگ ضمن آن که لوح تقدیر این وزارت را برای مسوول انتشارات خراسان اهدا کرد، گفت : کتابخانه عامه جای است که ازآن همه مردم میتوانند نفع ببرند ومساعدت به این نها د در اصل مساعدت با تمام مردم است.
امان الله تالقانی مسوول انتشارات خراسان گفت : ارزش کتاب های مساعدت شده یکصد و شصت دو هزار افغانی تخمین شده است و  درطول سال جاری حدود یک هزار جلد کتاب در عرصه های مختلف به ارزش یکصد و پنجاه و چهارهزار افغانی برای کتابخانه عامه ولایت تخار ،کتابخانه شفاخانه آن ولایت و کتابخانه فاکولته علوم اجتماعی پوهنتون کابل نیز ازطرف انتشارات خراسان مساعدت گردیده است .
وی گفت که در نظردارند که به زودی 500 جلد کتاب را که ارزش آن یکصد و بیست هزارافغانی تخمین شده ، برای کتابخانه پوهنتون طبی کابل مساعدت نمایند.
حمید الله شهرانی رییس کتابخانه های عامه به خبرنگار آژانس باخترگفت: درکتابخانه عامه نزدیک به  یکصد هزار جلد کتاب شامل حدود پنجاه هزار عنوان درعرصه های مختلف مو جود بوده در کابل 12 کتابخانه عامه و در سطح کشور به شمول کابل 82 کتابخانه عام فعالیت داشته و درخدمت مردم قراردارند.

دوشنبه ، 9 جدی 1392 ، 12:57

تبصره

کابل باختر/ 9/ جدی
گزارش اخیر سازمان های اطلاعاتی امریکا حاکیست که دستاوردهای حاصله دردوازده سال گذشته تاسه سال دیگر از میان خواهد رفت این گزارش درکابل به معنای جنگ تبلیغاتی وروانی علیه مردم افغانستان تلقی شده است.
مبصر آژانس باختر مینگارد : اخیراً شانزده سازمان استخباراتی امریکا ضمن بررسی اوضاع جهان بخصوص اوضاع آن مناطق و کشورهای که امریکا به آن دلچسپی دارد گزارش واحد را بنام "برآورد اطلاعات ملی " تهیه نموده و در اختیار رییس جمهور اوباما قرار داده است.
این سازمان ها برای رییس جمهوری کشور شان خاطر نشان ساخته و گفته اند بخش اعظم دستاوردهای ایالات متحده امریکا و متحدانش درافغانستان طی سه سال آینده حتی اگر نیروهای امریکایی درافغانستان باقی بمانند از میان خواهد رفت .
دراین گزارش هشدار داده شده که در نبود حضور مستمر وحمایت مالی متداوم ، وضعیت افغانستان به سرعت روبه وخامت میگراید.
آگاهان امور درافغانستان گزارش اخیر سازمان های اطلاعاتی امریکا را دنبالۀ جنگ روانی و تبلیغاتی علیه افغانستان دانسته اند جنگ روانی که در یکی دوسال اخیر آنهم در پی مشکلات که درروابط افغانستان با ایالات متحده امریکا به وجود آمده تشدید یافته است.
دریکی دوسال اخیر بعداز آنکه دولت افغانستان خواستار واگذاری مسوولیت و اداره زندان ها در افغانستان شد ، عملیات های خود سر نیروهای خارجی را درکشور ممنوع اعلام کرد و عملیات های هوایی این نیروها  را نیزمنع داشت و بالاخره از امضاء توافقنامه همکاری های امنیتی و دفاعی با امریکا آنهم به دلایل مشخص که میتواند هویت و منافع ملی افغانها را تضمین کند ابا ورزید جنگ روانی تشدید یافت . آنچه در گزارش سازمان های استخباراتی امریکا آمده میتواند نمونّۀ از این جنگ و شایعه پراگنی ها باشد .
قبل از این که سازمان استخبارات امریکا چنین گزارش ارائه دهد لوی درستیز قوای مسلح بریتانیا نیز حرف های به آدرس افغانستان داشت و نسبت به بدترشدن اوضاع در افغانستان آنهم بعداز سالهای 2014 هشدار داد . ضمناً بعضی از سازمان های و نهادهای غربی که به گونه یی با سازمان های استخباراتی این کشور ها در ارتباط اند بارها نسبت به بدترشدن اوضاع درافغانستان هشدار داده اندو موجودیت و ادامه حضور نیروهای غربی را برای حفظ و گسترش ثبات افغانستان لازمی میدانند.
چنانچه آژانس  های اطلاعاتی امریکا درگزارش اخیر شان یاد آور شده اند اگر واشنگتن و کابل نتوانند برای امضای موافقتنامه امنیتی – دفاعی به توافق برسند افغانستان به سرعت به آشوب و هرج ومرج کشانیده خواهد شد.
آگاهان امور درافغانستان هدف از پخش گزارش سازمان های استخباراتی را با همین نکته مرتبط میداند یعنی این آژانس ها میخواهند با ارائه یک گزارش بدبینانه نسبت به اوضاع درافغانستان این امر را موجه جلوه دهند که ادامه حضور نیروهای خارجی درافغانستان برای حفظ ثبات یک امر حتمی است درحالیکه دولت افغانستان امضأ توافقنامه همکاری های امنیتی و دفاعی با امریکا را مشروط به شرایط دانسته که باید برآورده گردد . دولت افغانستان میخواهد تا موافقنامه تضمینی برای صلح باشد و در برابر تجاوز بیرونی ازافغانستان دفاع میشود.
مقامات افغان به این باوراند که حلقه های غربی با امضاء این توافقنامه بیشتر درپی منافع خود اند . مگر کشورهای غربی از آدرس ها و نام های گوناگون و متعدد میکوشند حلقه فشار برحکومت افغانستان را تنگ تر سازند تا به امضاء آن تن دهند جنگ روانی حاضر نیز دنباله همین برنامه است درحالیکه دولت افغانستان برحفظ هویت و ارزش های ملی تاکید دارد و بار ها گفته که به هیچ فشار تن نخواهد داد و این سند را زمانی امضا خواهدکرد که درآن منافع ملی افغانها تعریف شود.پس دروجود چنین قاطعیت شایعه پراگنی و توسل جستن به جنگ روانی سودی نخواهد داشت بهتراست که دوستان غربی ما به واقعیت ها مراجعه نمایند و هویت و منافع ملی مارا محترم بشمارند.