03 جوزا 1398

RSS Facebook

خبر های جدید

مواد خوراکی و دواهای تاریخ گذشته جمع آوری می شوند

کابل باختر 2 جوزا وزارت صحت عامه ، در همکاری با...

پنج دزد گرفتارشدند

پنج دزد گرفتارشدند

کابل باختر/ ۲/ جوزا پولیس هرات ، تخار و بغلان درعملیات...

شش طالب مسلح در سروبی کابل بازداشت شدند

شش طالب مسلح در سروبی کابل بازداشت شدند

کابل باختر/ ۲/ جوزا فطعات خاص پولیس وزارت امورداخله درجریان یک...

Youtube Player

khantry design

اعلاناتکابل باختر 5 سنبله
اتحادیه سرتاسری شرکت های نفت وگاز امروز به اشتراک یکصدوشش شرکت ایجاد گرديد.
به گزارش خبرنگار آژانس باختر، دراین اتحادیه یکصدوشش  شرکت تورید موادنفتی  شرکت دارند .
اين اتحاديه در اولین جلسه خویش عبدالوهاب کفایت را به حیث رئیس وهیئت رهبری  اتحادیه سرتاسری  شرکت های نفت وگاز را نیز انتخابات کردند .
رئیس اتحادیه سرتاسری شرکت های نفت وگاز گفت : این اتحادیه  درنظر دارد به ارزش 640 ميلیون دالر ،یک تصفیه خانه بزرگ مواد نفتی رادر کشور ایجاد نمایند .
این درحالیست که دو روز قبل اولین دستگاه تصفیه موادنفتی  بنام کام آیل دربندر حیرتان به فعالیت آغاز کرد
درمحفل ايجاد شركت هاي نفت وگاز نایب دوم مشرانوجرگه و شماری از اعضای شورای ملی  وبرخی از تجار سکتور خصوصی نيز اشتراك كرده بودند

سه شنبه ، 5 سنبله 1392 ، 14:27

تیم ملی فوتبال موردتقدیر قرارگرفت

کابل باختر  5 سنبله
ازاعضای تیم ملی فوتبال کشورطی محفلی در وزارت دفاع ملی تقدیر به عمل آمد به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی سخنگوی وزارت دفاع ملی به آژانس باختر :ستر جنرال بسم الله محمدی وزیر دفاع ملی کشور دراین محفل پرشکوه درحالی که څارنپوه عنایت الله نظری معاون اول وزارت دفاع ملی ،دگر جنرال ارکان حرب محمد اکرم معاون لوی درستیزوجمعی از روسا وجنرالان این وزارت نیز حضور داشتند با تیم ملی فوتبال کشور درمقر آن وزارت دیدار کرد .
وزیر دفاع ملی پیروزی تیم ملی فوتبال افغانستان برتیم  ملی پاکستان را به آنان تبریک گفته افزود : برنده شدن تیم ملی فوتبال کشور دراین دیدار دوستانه ،نمایانگر توسعه ورزش درکشور می باشد .
وی  خاطر نشان ساخت که راه اندازی این گونه مسابقات میان افغانستان وپاکستان نقش موثری درتحکیم روابط نیک میان کابل واسلام آباد دارد .
وزیر دفاع ملی خاطرنشان ساخت که ورزش نقش موثری درتقویت  جسمانی  نسل جوان کشور داشته واین امر سبب می گردد تا جوانان کشور ما ازرفتن به سوی انحرافات اخلاقی واعتیاد به مواد مخدر خود داری کنند.
وی  برخورد واخلاق ورزشی تیم ملی فوتبال کشور در این دیدار را ستایش کرده افزود که این عملکرد شما نه تنها باعث توسعه ورزش درکشور می گردد ،حتی زمینه را برای گسترش  وحدت ملی درافغانستان را نیز مساعد می سازد .
وزیر دفاع ملی از رییس کمیته ملی المپیک خواست تا تلاش های بیشتری را برای تقویت فرهنگ ورزش درکشور روی دست گرفته تا جوانان بیشتر به  ورزش رو آورند .
متعاقباً دگر جنرال محمد ظاهر اغبر رییس کمیته ملی المپیک از دعوت وتشویق وزارت دفاع ملی از اعضای تیم ملی فوتبال قدردانی کرده گفت، این گونه تشویق ها نقش موثری در بالا رفتن روحیه ورزشکاران کشور دارد .
وی همچنان از دولت افغانستان خواست تا حمایت خویش را از تیم ملی فوتبال افزایش داده وامکانات بیشتری را در اختیار فدراسیون فوتبال کشور قرار دهند .
دراخیر وزیر دفاع ملی تقدیر نامه ای را که ازسوی  این وزارت  تهیه دیده شده بود  به مربی تیم ملی فوتبال وفدراسیون این تیم تفویض کرد .
همزمان با این مسوولان در وزارت دفاع ملی کشور تحایف را که ازسوی این وزارت تهیه گردیده بود به اعضای  تیم ملی فوتبال کشور توزیع کردند .
گفتنیست دراخیر این محفل انجنیر همایون هریرود یک تن از تجاران ملی کشور نیز اعضای تیم ملی فوتبال کشور را مورد کمک نقدی قرار داد .

آگاهان سياسي : تحقق اين گونه برنامه ها كشورهاي منطقه را نزديك ميسازد
کابل باختر/ 5/ سنبله
نیروهای ویژه افغان ، ترکیه و پاکستان مصروف انجام یک سلسله تمرینات نظامی در ولایت اسپارتا درغرب ترکیه اند.
آنانیکه مصروف انجام چنین تمرینات مشترک اند یک دوره آموزشی ، فعالیت های کوماندویی را در ترکیه فراگرفته اند. نیروهای ویژه افغان درحالی دراین مانور مشترک اشتراک می نمایند که نیروهای امنیتی افغان قبلاً رهبری عملیات های نظامی بخصوص اجرا عملیات های شبانه را فراگرفته اند عملیات های شبانه عمدتاً ازسوی نیروهای کوماندو آنهم درقلب دشمن انجام میشود . با آنکه نسبت به توانایی نیروهای کوماندو درانجام چنین عملیات ها باور و اعتماد وجود دارد با آنهم این نیروها به ظرفیت سازی کمی و کیفی نیاز دارند و جامعه بین المللی که با افغانستان تعهد کمک درازمدت دارد میکوشند تا این گونه نیازمندیهای ارتش افغانستان را برآورده سازد . مقامات افغان مانور اخیر نظامی در ترکیه را بخش از همین تلاش ها خوانده اند.
دسته یی از افراد کوماندو افغان که در ترکیه بسر میبرند به روز یکشنبه 3 سنبله درمشارکت با افراد کوماندو ارتش ترکیه و پاکستان ذریعه هلیکوپتر ها به یک منطقه کوهستانی درولایت اسپارتا ترکیه پیاده شدند و بدون وقفه به مجادله علیه دشمن فرضي پرداختند نیروهای داخل عملیات را اکمال نمودند و زخمی شده گان را انتقال دادند و در نهایت باعث تضعیف افراد دشمن گردیدند.
شماری از آگاهان نظامی مانور مشترک درترکیه را برای رشد و ارتقاء کیفی نیروهای امنیتی افغان آنهم درمرحله گذر به سوی خودکفایی های امنیتی موثر میدانند . ضمناً انجام این گونه مانور ها باکشور های منطقه میتوانددرنزدیکی نیروهای امنیتی و هماهنگی بیشتر میان این کشور ها موثر واقع شود.
جنرال عتیق الله امرخیل آگاه مسایل نظامی دراین رابطه به خبرنگار آژانس باخترگفت ، مانور های نظامی در دو حالت انجام میشود، اول برای تبارز دادن قوت یک کشور و یا گروپ ازکشورها برای دیگران دوم به هدف معلومات حاصل کردن تاکتیک های جدید محاربوی و تبادل تجارب مشترک تا نواقص و خلاء های که نظامی های یک کشور داشته، آنرا رفع نمایند.
مانور که روز گذشته در ترکیه انجام شد هدف شان انتقال تجارب و آموزش تاکتیک های نظامی بوده است. كه برای افغانستان آموزش تاکتیک های جدید محاربوی ضروری میباشد.
عبدالواحد طاقت آگاه مسايل نظامي دراين رابطه گفت: ترکیه یک کشور اسلامی و عضو پیمان ناتو میباشد و میخواهد که با انجام چنین مانور های مشترک نظامی قوت خود را بر رخ سایر اعضای ناتو بکشاند، ضمناً  این کشور میخواهد درافغانستان نیز حضور فعال داشته باشد.
این مانور به نفع افغانستان میباشد زیر ترکیه از گذشته ها نیز نظامی های افغان را آموزش داده است.
نورالحق علومی آگاه مسایل نظامی در رابطه به انجام مانور نظامیان افغانستان ترکیه وپاکستان به آژانس باخترگفت: مانور نظامی که درترکیه میان کشور های افغانستان،پاکستان وترکیه صورت گرفت تبادل تجارب بوده  از نقطه نظر سیاسی یک همگرایی را نشان می دهد .
دراین مانور افغان ها می توانند تجارب خوبی حاصل نمایند وبرای نظامی های افغان مفید واقع می شود .
امیدواریم که این گونه مانور های آموزشی وهمگرایی به تنش های که از گذشته ها میان افغانستان وپاکستان وجود دارد نقطه پایان بگذارد .
علومي اضافه ميدارد با وجودیکه از نظر سیاسی، امنیتی و تجارتی  با مبارزه با تروریزم وآوردن صلح با پاکستان مشکلات داریم واين مشكلات  که تاحال حل ناشده باقی مانده اما این مانور ها میتواند برای نظامی های ما تجارب خوب موثری رادرپی داشته باشد.
قابل ذکر است که روسای جمهور سه کشور یاد شده در نشست اخير سران کشورهای عضو ایکو که در استانبول برگزار شد به انجام یک مانور نظامی میان کشور های شان تصمیم گرفتند .

كابل باختر 5 سنبله
اعضای شورای ندای آینده سازان افغانستان، قبل از ظهر امروز با محمد کریم خلیلی معاون رییس جمهور دیدار نمودند.
به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری به آژانس  باختر ،
این شورا متشکل از نمایندگان مردمی اسماعلیه های کشور در ده ولایت می باشد که در آن بزرگان، موسفیدان، فعالان اجتماعی، فرهنگیان و جوانان عضویت دارند. دیدار کنندگان با بیان این نکته که مردم اسماعلیه کشور عمدتا در مناطق محروم زندگی می کنند، مشکلات محیطی شماری از مناطق مربوطه را با معاون رییس جمهور در میان گذاشتند.
دیدار کنندگان، نخست، نقش کمرنگ مردم اسماعلیه در ادارات دولتی را نوعی بی مهری با آن مردم عنوان نموده و بر استخدام و حضور نمایندگان خویش در ادارات دولتی تاکید نمودند. نداشتن وکیل گذر در شماری از نواحی شهر کابل که هزاران خانواده ای اسماعلیه در آن زندگی می کنند و نداشتن قبرستان عمومی، از دیگر مشکلات آنان در این دیدارعنوان شد.
همچنین اعضای شورای متذکره، خواستار داشتن سهمیه برای 200 خانواده در شهرک مهاجرین و عودت کنندگان شده و به توجه جدی دولت و ارگان های ذیربط در خصوص کمک به 975 خانواده ای متعلق به مردم اسماعلیه شدند که به گفته آنان، در زیر خط فقر زندگی می کنند.
سپس محمد کریم خلیلی معاون رییس جمهور با بیان این مطلب که درجریان تلاش و کارکرد شورای متذکره قرار دارد، ایجاد نهادهای مدنی- مردمی را برای رفع نیازمندی های مردم و رسیدگی به خواسته های آنان ضروری پنداشته گفت که والاحضرت شازاده آقاخان، رهبر اسماعلیه های جهان، از دوستان و همکاران خوب دولت و مردم افغانستان می باشد. وی همچنین گفت که مردم اسماعلیه  درمناطق مختلف کشور در بیشتر از ده سال گذشته در کنار دولت خود بوده و از برنامه های ملی دولت افغانستان قاطعانه حمایت کرداند.
معاون رییس جمهور با اشاره به مشکلات و نیازمندی های باشندگان مناطق محروم کشور، تداوم فصل جدید را بهترين زمینه برای تطبیق عدالت و زدودن پدیده های منفی در کشور دانسته و اظهار داشت که وحدت، همدلی و هماهنگی مردم در استحکام فصل جدید یک ضرورت حیاتی می باشد.
وی با تاکید به حفاظت و حراست از ارزش ها و دستاورد های دولت و مردم افغانستان طی یک دهه گذشته، فراگرفتن سواد و دانش توسط نسل جوان کشور و حضور مردم در عرصه های سیاسی و اجتماعی را یک ضرورت جدی برای آینده عنوان نمود.
معاون رییس با توجه به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری درسال آینده، به اخذ کارت رای دهی توسط آن عده از واجدین شرایط که تاکنون کارت نگرفته اند و حضور گسترده مردم در پای صندوق های رای تاکید نموده و برگزاری انتخابات را تنها گزینه برای انتقال قدرت سیاسی در کشور خواند.
به گفته معاون رییس جمهور، رای مردم اراده آنان را در تعیین سرنوشت شان تمثیل نموده و دولت افغانستان نیز برای برگزاری انتخابات، شفاف، مطلوب و سراسری در سال آینده، عزم قاطع دارد.
وی همچنین دامن زدن به نگرانی های مرتبط با سال 2014 را جنگ روانی و تبلیغاتی دشمنان مردم افغانستان خوانده گفت که مردم افغانستان راهی را که برای تقویت و نهادینه شدن دموکرسی در سرزمین خود انتخاب کرده اند، همچنان ادامه خواهند داد.

كابل باختر 5 سنبله
حامد کرزی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان و هیئت همراه اش در دومین روز سفر شان به پاکستان صبح امروز در منطقه مری اسلام آباد برای دومین بار با میا نواز شریف صدراعظم پاکستان و برخی از مقامات ملکی و نظامی آن کشور مذاکره و گفتگو نمودند.
به اساس معلومات دفتر مطبوعاتي رياست جمهوري به آژانس باختر، محور مذاکرات متذکره را پروسه صلح افغانستان، مسایل امنیتی و فراهم نمودن زمینه مذاکره میان شورای عالی صلح و مخالفین مسلح دولت تشکیل میداد.
این مذاکرات بطور همه جانبه و در فضای دوستانه و صمیمانه انجام شد. انتظار میرود که جانب پاکستانی روی فیصله های که در این مذاکرات صورت گرفته است، اقدامات مشخص و عملی را انجام دهد.
در اخیر این مذاکرات، رئیس جمهور حامد کرزی از میا نواز شریف صدراعظم پاکستان دعوت بعمل آورد که به افغانستان سفر نماید. صدراعظم پاکستان با ابراز تشکر از دعوت رئیس جمهور، خاطر نشان کرد که در آینده نزدیک از افغانستان دیدن خواهد کرد.
قابل یاد آوریست که حامد کرزی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شام دیروز با اسفندیار ولی خان رهبر عوامی نشنل پارتی، محمود خان اچکزی رهبر حزب عوامی ملی پشتونخوا و آفتاب احمد خان شیر پاو عضو پارلمان و رهبر حزب مردم پاکستان شاخه شیر پاو، دیدار کرد و با آنان طعام شب را صرف نمود.# 

كابل باختر 5 سنبله
ریاست جمهوری در مورد بررسی و توقف تورید مواد نفتی تصفیه ناشده توسط غضنفرگروپ از خارج کشور حكمي را صادر كرد.
به اساس معلومات ریاست اطلاعات اداره امور و دارالانشای شورای وزیران به آژانس باختر، به منظور رفع شکایات عده‌ای از تجار کشور و جلوگیری از آلوده‌گی محیط زیست در مورد تورید نفت تصفیه‌ناشده مندرج مصوبه شماره 11 مورخ 6/3/1392 شورای وزیران توسط شرکت غضنفرگروپ از خارج کشور، معاون دوم ریاست جمهوری طی حکمی توظیف هیئتی را منظور نمود.
این هیئت مشتمل از رئیس عمومی گمرکات وزارت مالیه، معاون تخنیکی اداره نورم و استندرد، معاون اداره مستقل محیط زیست، نماینده‌گان باصلاحیت وزارت امور خارجه و یکی از شركت های معتبر نفتی بین‌المللی به معرفی اداره آیسا، اداره امور و دارالانشای شورای وزیران، ریاست دفتر معاونیت دوم ریاست جمهوری اسلامی افغانستان، نماینده تجار توریدکننده مواد نفتی و یک نفر از استادان دیپارتمنت جیولوجی معادن پوهنتون پولی تخنیک کابل تحت ریاست معین اداری وزارت اقتصاد می‌باشد.
هیئت موظف است مقدار تورید مواد خام نفتی توسط غضنفرگروپ و ظرفیت تولیدی دستگاه تصفیه شرکت مذکور به صورت ماهوار و سالانه را بررسی نموده، توانایی دستگاه‌های تصفیه شرکت در جداسازی عناصر مضر صحت که باعث آلوده‌گی محیط زیست می‌گردد را تثبیت نماید و همچنین شرایط و میکانیزم تصفیه نفت خام و فنی و مسلکی بودن افراد موظف در آن را به صورت همه‌جانبه بررسی و تثبیت نموده، یافته‌های خود را طی پانزده روز به ریاست جمهوری ارائه نماید.
در حکم تصریح شده که از تاریخ صدور این حکم، تورید هر نوع مواد نفتی خام توسط شرکت مذکور از خارج کشور الی بررسی نهایی قضیه ممنوع می‌باشد.

كابل باختر 5 سنبله
ریاست جمهوری در مورد کنترول و مراقبت از مواد خام و نیمه‌خام مواد نفتی غضنفر گروپ در بندر حیرتان حكمي را صادر كرد.
به اساس معلومات ریاست اطلاعات اداره امور و دارالانشای شورای وزیران به آژانس باختر، به منظور عدم به  دسترس قرار گرفتن مواد خام و نیمه‌خام مواد نفتی غضنفرگروپ، محمدکریم خلیلی، معاون دوم ریاست جمهوری طی حکمی هیئتی را توظیف نمود تا تیل‌های خام و نیمه‌خام توریدی آن شرکت را در محل تخذیر، لاک و مهر نموده الی معلوم شدن نتایج بررسی هیئت موظف تحت کنترول قرار گيرد.
هیئت مذکور مشتمل بر نماینده‌گان باصلاحیت اداره عالی مبارزه با  فساد اداری، ریاست عمومی امنیت ملی، وزارت مالیه، و ریاست شهر حیرتان می‌باشد.

كابل باختر 5 سنبله
جلسه کمیته اقتصادی شورای وزیران، امروز به ریاست هدایت امین ارسلا، وزیر ارشد دولت جمهوری اسلامی افغانستان برگزار شد.
دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری به آژانس باختر خبر داد:
در این جلسه، مطابق اجندا، نخست پیشنها اتحادیه سراسری صنایع کشور مبنی بر معافیت محصول گمرکی مواد خام طباعتی مطرح، و در مورد آن بحث صورت گرفت.
براساس اظهارات نماینده این اتحادیه، معافیت محصول گمرگی مواد خام طباعتی می تواند با رشد و تقویت صنعت چاپ درکشور همراه بوده و سر انجام تمام نیازمندهای طباعتی شهروندان و ادارات در داخل کشور فراهم می گردد.
به گفته وی، هم اکنون شاغلان صنعت چاپ برای تهیه مواد مورد نیاز خود، بین  2تا 15 درصد محصول گمرکی می پردازند که این سبب شده است صنعت چاپ پیشرفت نکرده و از رقابت در بازارهای منطقه نیز عقب بماند.
اعضای کمیته ضمن استماع پیشنهاد اتحادیه سراسری صنایع، نظریات و دیدگاهای خود پیرامون رفع مشکلات موجود فراروی صنعت چاپ و چگونگی تقویت و توسعه آن را بیان نموده و براستفاده ادارات دولتی از تولیدات داخلی در خصوص نیازمندی های طباعتی و نشراتی خود تاکید نمودند.

کمیته برای دست یافتن به میکانیزم بهتر و تقویت صنعت چاپ در کشور و همچنین اهمیت جمع آوری و افزایش عواید، فیصله نمود که کمیسیون موجوده، برای کمک به رشد و تقویت صنایع طباعتی در کشور، بررسی های لازم را انجام داده و پیشنهاد مشخصی را در این زمینه به کمیته ارائه نماید تا تصمیم مقتضی در زمینه اتخاذ گردد.
تغییر شخصیت حقوقی ریاست پُست به یک شرکت دولتی از دیگر موضوعات بود که توسط وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی به جلسه مطر ح شد.
وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی اظهار داشت که این وزارت به منظور تامین ارتباطات عامه به خصوص ارائه خدمات پستی در کشور، ریاست پست را در تشکیلات خود دارد که از سالهای متمادی به این سو با شبکه وسیع حدود 463 پسته خانه در کشور خدمات ارائه می کند.
به گفته وی، با توجه به اینکه خدمات پستی طی یک دهه اخیر در بازار آزاد نیز ارائه می گردد، ایجاب می نماید که به منظور حفظ رقابت در بازار، در کنار خدمات پستی سنتی، خدمات پستی چون خدمات انتقال پول، پست الکترونیکی، فروشات آن لاین و سایر موارد را نیز گسترش یابد. از این رو تغییر شخصیت حقوقی ریاست پُست به یک شرکت دولتی یک ضرورت می باشد.


کمیته با توجه به اهمیت توسعه خدمات پستی مدرن در کشور و افزایش عواید، پیشنهاد وزارت متذکره را مورد تایید قرار داد.
در این جلسه، پلان تدابیری خصوصی سازی کابل بانک نو نیز به بحث گرفته شد. اعضای کمیته با توجه به توضیحات که ازسوی مسؤلان وزارت مالیه به جلسه ارائه گردید، پیشنهاد آن وزارت مبنی بر به داو طلبی گذاشتن کابل بانک نو را در پرنسیب مورد تایید قرار داد.
 

غزنی 5 سنبله باختر
درحالیکه یک هفته ازآغازعملیات بزرگ نظامی درولایت غزنی می گذرد نظامیان افغان ازکشته شدن ده ها طالب مسلح به شمول جنگجویان پاکستانی این گروه خبردادند.
این عملیات نظامی دربخش هایی ازولسوالی های اندر، زنه خان وده یک غزنی به هدف بسترسازی امنیتی برای انتخابات ریاست جمهوری وشوراهای ولایتی که درماه حمل راه اندازی می شود ، ازسوی نظامیان افغان راه اندازی شده است.
به اساس ارقام ارایه شده ، ازشروع این عملیات نظامی درغزنی تاکنون بیش ازپنجاه طالب مسلح به شمول جنگجویان پاکستانی این گروه کشته شده اند.
درپی آغازاین عملیات برخی محله ها دراین سه ولسوالی گواه سنگین ترین نبرد ها میان طالبان مسلح ونظامیان افغان بوده است.
جگرن نظیف الله سلطانی سخنگوی نیروهای اردوی ملی مستقردرولایت غزنی به آژانس باخترگفت که تنها دربیست وچهارساعت گذشته دراین عملیات نظامی دست کم بیست وپنج طالب مسلح به شمول جنگجویان پاکستانی این گروه کشته شده اند.
بیشترین این جنگجویان  دربخش هایی ازولسوالی زنه خان ؛ جایی که گفته می شود صدها طالب پاکستانی درآن حضور دارند جان باخته اند.
ازاین میان نه طالب مسلح درمخفیگاه شان آماج حمله ی راکتی نظامیان اردو قرارگرفته وکشته شده اند.
مسوولان محلی غزنی می گویند که درین عملیات نظامی تاکنون به نیروهای افغان وغیرنظامیان آسیب نه رسیده است.
سخنگوی نیروهای اردو درغزنی می گوید که این عملیات نظامی با حضور داشت صدها نظامی اردو وپولیس درولسوالی های ده یک ، اندروزنه خان همچنان ادامه دارد.
این عملیات نظامی نظامیان افغان پس ازآن راه اندازی شد که مسوولان افغان وکمسیون مستقل انتخابات افغانستان اخیرا اعلام کرد که بنابرحضور گسترده ی گروه های تروریستی وموجودیت ناامنی ، برگزاری انتخابات  دردست کم دوصد مرکزرایدهی درکشورمقدورنیست ؛ مراکزی که ده های ان درولایت غزنی موقعیت دارد.
مقامات نظامی افغان درولایت غزنی امیدواراند تا با راه اندازی این عملیات بزرگ نظامی بسترمناسبی را برای برگزاری انتخابات وگشایش مراکزرای دراین ولایت نسبتاً ناامن هموار سازند.

اسعد آباد باختر 5 سنبله
درحمله طیاره بی پیلوت نیروهای ناتو درکنر هفت طالب به شمول ولسوال نام نهاد طالبان برای ولسوالی وته پور کشته شدند .
هارون یوسفزی  سخنگوی لوای دوم قول اردو 201 سیلاب به آژانس باختر گفت: دراین حمله که شب گذشته درمنطقه قانگر ولسوالی وته پور انجام شد یک گروه ازطالبان  هدف قرارداده شد که درنتیجه نور اکبر ولسوال نام نهاد طالبان برای ولسوالی وته پور با شش طالب مسلح دیگر کشته شدند .
به گفته وی دراین عملیات به افرادملکی آسیب نرسیده است .