08 ???? 1399

RSS Facebook

خبر های جدید

سی ویک طالب مسلح در سرپل به روند صلح پیوستند

سرپل/ 8 جوزا/ باختر قول اردوی شاهین از پیوستن گروه سی...

وزارت صحت عامه: ظرفیت آزمایش ویروس کرونا افزایش می یابد

کابل/ 8جوزا/ باختر وزارت صحت عامه از بلند بردن کیفیت و...

آتش بس ادامه خواهد یافت

آتش بس ادامه خواهد یافت

کابل/ ۸ جوزا/ باختر با آن که معیاد آتش بس میان...

Youtube Player

khantry design

اعلانات

سرپل باختر اول اسد
سه فردملکی درولایت سرپل از سوی طالبان مسلح دیروز کشته شدند .
سخنگوی قوماندان امنیه ولایت سرپل به آژانس خبری باختر گفت ، سه طالب موتر سایکل سوار در قریه لکی شهر سرپل بالای افراد ملکی تیراندازی نمودند که درنتیجه یکتن آنان  را بقتل رسانیده ودو تن شان را با خود برده ودرساحه دوری به ضرب مرمی کشتند.
به گفته منبع ،پولیس جسد دو تن دیگر را که طالبان با خود برده بودند  دریافت نموده وبه قوماندانی امنیه انتقال دادند .
به ارتباط قضیه تا حال  کسی گرفتار نشده است تحقیقات در زمینه جریان دارد .

کابل 1 اسد باختر
جلسه فوق العاده کمیته رؤسای مشرانوجرگه به ریاست محمدعلم ایزدیارنایب اول مجلس سنا روی چگونگی اتخاذتدابیرامنیتی اعضای شورای ملی درهنگام تعطیلات تابستانی برگزارگردید.
به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی مشرانوجرگه به آژانس باختر،دراین جلسه درحالیکه حاجی رفیع الله گل افغان نایب دوم مشرانوجرگه، رؤسا ونمایندگان کمیسیون‌های دوازده گانه مجلس سنا،رئیس عمومی دارالانشای آن جرگه ومعین اداری وزارت امورداخله نیزحضورداشتند؛ روی چگونگی تأمین امنیت سناتوران درولایات مربوط شان درهنگام تعطیلات صحبت گردیده تاکید شد که ارگانهای مسئول درتدابیرامنیتی اعضای شورای ملی اقدامات لازم را رویدست گیرند.
هکذا دراین جلسه روی چگونگی تطبیق قانون معاش مقامات عالیرتبه دولتی وتدابیرامنیتی بعدازختم دوره خدمت صحبت گردیده تصریح شدکه ارگان های ذیربط روی چگونگی تنظیم مقرره وطرزالعمل تطبیقی مواداین قانون تصامیم مقتضی اتخاذ نمایند.

کابل باختر اول اسد
رئیس جدید فدراسیون ملی پانکریشن امروز انتخاب شد .
به گزارش خبرنگار آژانس باختر ، محمد عجب نورسیار درنتیجه یک رقابت که امروز در ریاست تربیت بدنی و ورزش برگزار گردیدبه حیث رئیس فدراسیون یادشده انتخاب گردید.
وی قبل بر این به حیث سرپرست این فدراسیون فعالیت می کرد.
دراین انتخابات دوتن دیگر نیز با محمد عجب نور به رقابت پرداختند که نامبرده باکسب آرای بیشتر برای مدت چهار سال به حیث رئیس فدراسیون ملی پانکریشن انتخاب گردید.
البته دراین  انتخابات نماینده  گان فدراسیون ملی پانکریشن ازشانزده ولایت به شمول کابل، یک داور ویک مربی حق رای داشتند که محمد عجب نور با کسب چهارده رای  توانست پست یادشده را به خود اختصاص بدهد .

مهترلام باختراول اسد
چهارشبکه آبیاری درولایت لغمان از سوی وزارت زراعت ایجادشد .
رئیس زراعت وآبیاری لغمان به آژانس باختر گفت :این چهار شبکه در مرکز وولسوالی های ولایت لغمان به ارزش مجموعی بیست وسه ملیون افغانی احیا وبه بهره برداری رسیده است .
به گفته  وی، دهاقین ازساخت کانال های شان به طور پخته  واساسی اظهارخرسندی نموده واجرای  همچو پروژه ها را درراستای رشد زراعت در کشورمفید می دانند.

???????? ، 1 ??? 1393 ، 12:17

یک طالب مسلح کشته شد

پلخمری باختر اول اسد
درحمله گروۀ از طالبان مسلح بالای یک پوسته امنیتی پولیس محلی درولایت بغلان دیشب یک طالب کشته وچهار طالب دیگر زخمی شدند .
تاج محمد تقوا ولسوال بورکه ولایت بغلان به آژانس باختر گفت ، این حمله به رهبری والی نام نهاد طالبان با بیش از یکصدوپنجاه  تن ازتحریک طالبان و گروه جندالله به شمول طالبان پنجابی بالای پوسته امنیتی پولیس محلی درمنطقه تنگی مرچ ولسوالی بورکه صورت گرفت که درنتیجه قاری خالدین یکتن از قوماندانان طالبان درآن ولسوالی  کشته و چهارتن دیگر شان که عضو گروه جندالله می باشند زخمی شده است .
ولسوال بورکه افزود: دراین درگیری  یک پولیس محلی شهید شده وساحه با رسیدن نیروهای امنیتی کمکی درکنترول نیروهای  دولتی قرارگرفته است .

فراه باختر اول اسد
حاصلات انگور در ولایت فراه امسال نسبت به سال گذشته کاهش یافته است .
انجنیر جعفر کاظمی آمر امور زراعتی ریاست زراعت فراه به آژانس باختر گفت: حاصلات انگور این ولایت سال گذشته به حدود یکصدونودویک تُن میرسد، اما امسال این رقم به حدود یکصدوبیست وپنج تن کاهش یافته است .
موصوف علت کاهش حاصلات انگور درولایت فراه را بارش ژاله ونامساعد بودن هوا عنوان نمود.
به اساس معلومات منبع، درحال حاضر یک کیلوانگور فراه طور عمده از 18 تا 20 افغانی وطور پرچون 25 تا 30 افغانی فروخته میشود ، اما سال گذشته به دلیل افزایش حاصلات، قیمت انگور درهرکیلو،سه افغانی ارزانتر از امسال  بود.
قریه رج درمرکز فراه  یکی ازقریه های  این ولایت است که بیشترین  تاک های انگور دارد.
محمد اسماعیل باشنده این قریه گفت که از سه جریب باغ انگور سال گذشته هشت تُن وامسال پنج تن حاصل برداشته است.

???????? ، 1 ??? 1393 ، 09:55

خواخوژی بلوچ ترفیع نمود

کابل باختر 1 اسد
غرزی خواخوژی بلوچ از رتبه سمونوال به رتبه مل پاسوال ترفیع کرد.
به اساس معلومات ریاست اطلاعات و ارتباط عامه اداره امور و دارالانشای شورای وزیران به آژانس باختر، به اساس حکم ریاست جمهوری برای سمونوال غرزی خواخوژی بلوچ، افسر احتیاط فعال وزارت امور داخله، رتبه مل پاسوال، منظور گردیده است.

کابل باختر/ اول /اسد
شماری ازروزنامه های چاپی غیرحکومتی درپایتخت که بدسترس قرارگرفته اند ، درشماره های امروزی به بحث روی مسایل مختلف سیاسی و نظامی درکشور پرداخته است و نیز اخبار و گزارشهای را درباره رویدادهای کشور ومنطقه نشرکرده اند.
روزنامه مدنیت درصفحه اول زیرعنوان ضرورت نظارت برشورای ملی نوشته است تصویب مسوده "قانون مصوونیت و حقوق اعضای شورای ملی " توسط مجلس نماینده افغانستان با موج اعتراض های شدید مردم فعالان جامعه مدنی و رسانه ها روبه روشد.
اعتراض های گسترده وسرتاسری برای مخالفت با این قانون تجربه جدید برای مخالفت با عمل کرد . اعضای شورای ملی به حساب می آید.
روزنامه به همین گونه ادامه داده و درمطلب دیگر زیرعنوان نبود ناظران کافی دلیل کندی بازرسی آرا نوشته مسوولان کمیسیون انتخابات عامل کندی کار بازرسی آرا را نبود ناظران ملی و بین المللی و ناظران کاندیدها به قدر کافی می دانند.
نورمحمد نور ، سخن گوی کمیسیون انتخابات دیروز در نشستی خبری اعلام کرد که روز به روز به شمار ناظران داخلی و بین المللی افزوده میشود . این درحالی است که نزدیک به یک هفته از روند بازرسی آرا میگردد تا هنوز اندکی بیش تر از نیمی از صندوق های رای دهی به کابل انتقال داده شده است قرار است تا دوهفته دیگر روند بازرسی آرا تمام شود ، اما با توجه به کندی کار احتمال به درازا کشیده شدن امن ازسویی هم ، باتوجه تداوم روند جدی است .
مدنیت همچنان درمطلب دیگر زیرعنوان حکومت وحدت ملی ، یگانه راه حل یا قربانی شدن ساختار های دموکراتیک ؟ نوشته :پس از توافق دونامزد برسرتشکیل حکومت وحدت ملی ، گفت و گوها برسر جنبه های مثبت و منفی چنین حکومتی در کابل آغاز شده است روزنامه به همین گونه ادامه داده ودرصفحه های دیگر دنبال مطالب دیگری شده است اما روزنامه انصار درصفحه اول و دوم شماره امروزی بیشتر به مسایل غزه و جنگ نابرابر اسرائیل دربرابر مردم پرداخته ،مطلبی را زیرعنوان فلسطین درچشم انداز خمینی ، غزه 585 شهید و 3650زخمی ، قوم یهود آئین یهودیست و علل پیدایش صهیونیست را نشر کرده است .
به همین ترتیب روزنامه آرمان ملی درصفحه اول مطالبی را زیر عنوان های پنجاه درصد صندوق های رای دهی به کابل رسید به نوشته این روزنامه مسوولان کمیسیون مستقل انتخابات میگویند نزدیک به 50 درصد صندوق های رای دهی از ولایت های مختلف به دفترمرکزی این کمیسیون رسیده است که شامل 9476 صندوق میباشد و آماده تفتیش است.
جمع آوری ده ها میل سلاح از افراد غیرمسوول دربلخ دراجلاس هفتم اعضای مجلس نماینده گان بیشتر شخصی و قوم خود کارکردند.
چهارمشاور خارجی درحمله انتحاری درکابل کشته شدند دور دیگر مجلس نماینده گان دردست قاچاقبران موادمخدر خواهد بود ، عنوان های دیگری اند که این روزنامه درصفحه اول نشر کرده و درصفحه های دیگر دنبال مطالب دیگر شده است. 

سرپل/ باختر/اول/ اسد
یک متنفذقومی صبح امروز درولایت سرپل تیرباران و دوتن دیگر ازسوی طالبان سربریده شدند .
به گفته مقام های امنیتی ولایت سرپل طالبان دریک عمل انتقام جویانه یک متنفذ قومی را تیرباران و دوتن دیگر را سربریدند.
مل پاسوال نورحبیب گلبهاری قوماندان امنیه ولایت سرپل به آژانس باختر گفت ، طالبان درمنطقه "خطی"ولسوالی سوزمه قلعه ولایت سرپل حمله نمودند که درنتیجه یک متنفذقومی راکشته ، دوکارگرعادی را سربریده و دوصد رس مواشی آنان را نیز ازبین برده اند .
گلبهاری افزود: افرادسربریده شده برای پیداکردن کار به منطقه خطی آمده بودند و فرد تیرباران شده یک متنفذقومی بوده که میخواست این دو نفر را از چنگ طالبان نجات دهد.
قوماندان امنیه سرپل گفت ، اخیراً نیروهای امنیتی به همکاری مردم این منطقه تلفات سنگینی را به طالبان وارد نموده که این رویداد یک عمل تلافی جویانه بوده است. 

واشنگتن/بی بی سی /1اسد باختر
جنرال دنفوردقوماندان نیروهای ناتو در افغانستان گفته است که عملیات نظامیان پاکستانی دروزیرستان شمالی بر نیروهای شبکه حقانی تاثیر چندانی نداشته است.
به گزارش آژانس باختر به نقل از منابع خارجی ، قوماندان نیروهای ناتو در افغانستان، می‌گوید که عملیات اردوی پاکستان در منطقه قبایلی  وزیرستان شمالی نتوانسته است توقعات اصلی امریکا را برآورده کند.
جنرال دنفورد که در کانگرس امریکا سخن می‌گفت، افزود عملیات اردوی پاکستان نتوانسته است بر نیروهای شبکه حقانی تاثیر بگذارد.
امریکا شبکه حقانی را یکی از گروه های ستیزه‌جوی پرقدرت در منطقه می‌داند.
به گفته مامورین امریکایی ، شبکه حقانی طراح و عامل اجرایی بسیاری از حملات سنگین علیه اهداف امریکایی و افغان در داخل افغانستان بوده است.
ایالات متحده در سال ۲۰۱۲ شبکه حقانی را غیر قانونی و یک گروه تروریستی عنوان کرد.
گفته می‌شود نیروهای شبکه حقانی در وزیرستان شمالی و همچنین در منطقه قبایلی  کرم مخفی هستند.
به گفته جنرال دنفورد مده عملیات نظامی پاکستان توانسته است به ستیزه جویان محلی و خارجی ازبک ضربه وارد کند؛ اما تاثیر چندانی بر نیروهای وابسته به شبکه حقانی نداشته است.