19 قوس 1397

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

مبارزه با فساد افغانستان را در تامین صلح و ثبات کمک می کند

مبارزه با فساد افغانستان را در تامین صلح و ثبات کمک می کند

کابل،۱۸قوس ، باختر از روز جهانی مبارزه با فساد اداری امروز...

معین اقتصادی وزارت امور خارجه با سفیر تاجکستان دیدار کرد

معین اقتصادی وزارت امور خارجه با سفیر تاجکستان دیدار کرد

کابل 18قوس باختر بانو عادله راز معین اقتصادی وزارت امور...

معین اداره و منابع وزارت امور خارجه با سفیر ایران دیدار کرد

معین اداره و منابع وزارت امور خارجه با سفیر ایران دیدار کرد

کابل 18قوس باختر دوکتور نصیر احمد اندیشه معین اداره و...

Youtube Player

khantry design

اعلاناتموضوع تمدید و تمویل پروژه جدید دربخش عدلی و قضایی مورد بررسی قرارگرفت

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

کابل 13سنبله باختر
کمیته نظارت بر پروژه عرضه خدمات عدلی و قضایی امروز تحت ریاست قاضی القضات و رئیس ستره محکمه و رئیس این کمیته تشکیل جلسه داد .
به اساس معلومات ریاست نشرات ستره محکمه به آژانس باختر، درین جلسه که  لوی څارنوال ، سرپرست وزارت مالیه ، وزیر عدلیه ، امرعمومی اداری قوه قضائیه و سایرمسئولین ادارات عدلی و قضایی و بانک جهانی اشتراک داشتند ، موضوع تمدید و تمویل پروژه جدید دربخش عدلی و قضایی مورد بحث و بررسی قرارگرفت .
قاضی القضات ورئیس ستره محکمه که ریاست پروژه عرضه خدمات عدلی و قضایی را به عهده دارند ،  درمورد وضعیت فعلی پروژه و نیاز های ادارات عدلی و قضایی درعرصه خدمتگزاری بهتر به مردم و تحقق اهداف و شا خصهای برنامه ملی اصلاحات عدلی و قضایی صحبت نموده ، افزود : در شرایطی که ادارات عدلی و قضایی به اصلاح ، معیاری سازی فعالیت ها ، ارتقای ظرفیت و حل مسایل زیربنایی نیاز جدی  دارند ،  تمدید و تمویل پروژه جدید برای بخش عدلی و قضایی از اهمیت شایانی برخوردار است  زیرا  حل نیازهای مادی و تخنیکی این ادارات مستلزم هزینه های لازم است که این امکانات میتواند از طریق بذل کمک های بین المللی و به وسیله پروژه عرضه خدمات عدلی و قضایی به گونه بهتری فراهم گردد  و از وزارت مالیه منحیث هماهنگ کننده کمک های جهانی خواست تا با درک حساسیت مسئله درحل مشکل توجه جدی مبذول بدارند تا فرصت ها از دست نروند.
متعاقباً لو ی څارنـوال ووزیر عدلیه بالنوبه  صحبت نموده وتمدید وتمویل پروژه عرضه خدمات عدلی و قضایی را  درجهت حمایت و تطبیق اهداف شامل برنامه های عمل ادارات شان جدی و مهم خواندند  وبرتمدید و تمویل پروژه درچهارچوب حمایت بین المللی تاکید ورزیدند .
دراخیر وزیر مالیه بعد ازآگاهی و ارزیابی وضعیت پروژه نظارت بخش عدلی و قضایی و عده سپرد که درحل مشکلات و چالشهایی که باعث رکود پروژه گردیده درتفاهم و هماهنگی با مقامات صالحه دولت وکمک کننده  های خارجی اقدام نموده و و بادرک از نیازمندیهای عینی این ادارات در زمینه تمدید و تمویل پروژه جدید کمـال تلاش و همکاری نموده و عجالتاً در زمینه پرداخت مصارف پروژه و معاشات کارمندان و مساعدین حقوقی مرتبط به پروژه اقدام خواهد کرد.
نالان

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated.
Basic HTML code is allowed.