30 سنبله 1397

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

روسیه : ۲۵۰۰ عضو داعش وارد افغانستان شده است

روسیه : ۲۵۰۰ عضو داعش وارد افغانستان شده است

کابل باختر ۳۰ سنبله یک مقام ارشد روسیه ادعا کرده...

رئیس جمهور محمد اشرف غنی : استاد ربانی  مرد جهاد و متعهد به منافع ملی بود

رئیس جمهور محمد اشرف غنی : استاد ربانی مرد جهاد و متعهد به منافع ملی بود

استاد سیاف : جنگ علیه دولت اسلامی به رهبری استادربانی...

تبصره

تبصره

کابل باختر/ 30/ سنبله با وجودنگرانی ها ، روزعاشورا درکشور...

Youtube Player

khantry design

اعلاناتموضوع تمدید و تمویل پروژه جدید دربخش عدلی و قضایی مورد بررسی قرارگرفت

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

کابل 13سنبله باختر
کمیته نظارت بر پروژه عرضه خدمات عدلی و قضایی امروز تحت ریاست قاضی القضات و رئیس ستره محکمه و رئیس این کمیته تشکیل جلسه داد .
به اساس معلومات ریاست نشرات ستره محکمه به آژانس باختر، درین جلسه که  لوی څارنوال ، سرپرست وزارت مالیه ، وزیر عدلیه ، امرعمومی اداری قوه قضائیه و سایرمسئولین ادارات عدلی و قضایی و بانک جهانی اشتراک داشتند ، موضوع تمدید و تمویل پروژه جدید دربخش عدلی و قضایی مورد بحث و بررسی قرارگرفت .
قاضی القضات ورئیس ستره محکمه که ریاست پروژه عرضه خدمات عدلی و قضایی را به عهده دارند ،  درمورد وضعیت فعلی پروژه و نیاز های ادارات عدلی و قضایی درعرصه خدمتگزاری بهتر به مردم و تحقق اهداف و شا خصهای برنامه ملی اصلاحات عدلی و قضایی صحبت نموده ، افزود : در شرایطی که ادارات عدلی و قضایی به اصلاح ، معیاری سازی فعالیت ها ، ارتقای ظرفیت و حل مسایل زیربنایی نیاز جدی  دارند ،  تمدید و تمویل پروژه جدید برای بخش عدلی و قضایی از اهمیت شایانی برخوردار است  زیرا  حل نیازهای مادی و تخنیکی این ادارات مستلزم هزینه های لازم است که این امکانات میتواند از طریق بذل کمک های بین المللی و به وسیله پروژه عرضه خدمات عدلی و قضایی به گونه بهتری فراهم گردد  و از وزارت مالیه منحیث هماهنگ کننده کمک های جهانی خواست تا با درک حساسیت مسئله درحل مشکل توجه جدی مبذول بدارند تا فرصت ها از دست نروند.
متعاقباً لو ی څارنـوال ووزیر عدلیه بالنوبه  صحبت نموده وتمدید وتمویل پروژه عرضه خدمات عدلی و قضایی را  درجهت حمایت و تطبیق اهداف شامل برنامه های عمل ادارات شان جدی و مهم خواندند  وبرتمدید و تمویل پروژه درچهارچوب حمایت بین المللی تاکید ورزیدند .
دراخیر وزیر مالیه بعد ازآگاهی و ارزیابی وضعیت پروژه نظارت بخش عدلی و قضایی و عده سپرد که درحل مشکلات و چالشهایی که باعث رکود پروژه گردیده درتفاهم و هماهنگی با مقامات صالحه دولت وکمک کننده  های خارجی اقدام نموده و و بادرک از نیازمندیهای عینی این ادارات در زمینه تمدید و تمویل پروژه جدید کمـال تلاش و همکاری نموده و عجالتاً در زمینه پرداخت مصارف پروژه و معاشات کارمندان و مساعدین حقوقی مرتبط به پروژه اقدام خواهد کرد.
نالان

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated.
Basic HTML code is allowed.