01 دلو 1397

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

تبصره

تبصره

کابل باختراول دلو مطابق به تقویم انتخاباتی ٬ روزگذشته آخرین مهلت...

کشته شدن 19 دهشت افگن  در نقاط مختلف کشور

کشته شدن 19 دهشت افگن در نقاط مختلف کشور

کابل اول دلو باختر نیرو های دفاعی کشور طی...

رئیس جمهور : روند اجماع مدیریتی در وزارت امور داخله ادامه می یابد

کابل اول دلو باختر محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی...

Youtube Player

khantry design

اعلاناتمسعود در قلب هر آزادی خواه منزل گزیده است

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

کابل باختر/ 14/ سنبله
هجده سنبله فرامیرسد ، روزی که مردم افغانستان مردی ازتبار استقلال طلبی و آزادی خواهی ، استقامت پایمردی و عدالت طلبی اجتماعی را دریک توطئه ساخته و ریخته شده دستگاه سیاه منطقه ازدست دادند.
ازآن روز هفده سال میگذرد اما هنوزهم افغانستان و جامعه جهانی درگیر بحرانی میباشند که مسعود سال ها پیش هراس افگنی را تهدید نه برای افغانستان بل برای منطقه وجهان عنوان میکرد.
سخن از اندیشه و تفکر مسعود درامر استقلال طلبی و مبارزه بی دریغ او در برابر اهرمن است . از مردی که نه تنها درکارزار مبارزات مسلحانه علیه متجاوزین بل درراستای روابط افغانستان با جامعه جهانی ، تامین و تحقق دموکراسی و آزادی بیان ، رعایت حقوق بشر ، مساوات و عدالت اجتماعی دارای تفکر و اندیشه منحصر به فرد بود .
او افغانستان را به مردم افغانستان می خواست و هرگز طوق اسارت غیر را به گردن نینداخت ودرهمه عرصه ها مستقل عمل کرد ، این موضوع خار چشم دستگاه سیاه منطقه بود که خود را وارث تعیین سرنوشت مردم افغانستان میدانست .
اما آنچه برمیگردد به وضعیت جاری وبحران موجود درافغانستان این فرصت را ازهمه گرفته است تا دگر بازهم از نام مسعود قهرمان ملی کشور استفاده ابزاری کنند.
بیشتر این موضوع برمیگردد به آنانی که خود را رهروان مکتب مبارزات مسعود میدانند مسعود در راه وطن ، آزادی ، استقلال شرف و عزت مردم افغانستان شهید شد و هرگز دم سازگاری با دشمنان مردم افغانستان نزد ، رزمید ، رزمید تا آنکه قهرمانانه جام شهادت را نوشید ، کوهپایه های این کشور سکنش بود، دشت ها تفتیده این سرزمین میدان نبرد او با دشمن بود.
اما رهروان و همسنگران او که روزگاری با او درسنگ ها سینه می سایدند و دردشت های سوزان و سرد این سرزمین با او درمبارزه آزادی خواهی همراه بودند به یقین بهره ای از تفکرات قهرمان ملی درعرصه های مختلف ندارند  اگر میداشتند امروز افغانستان درگیر چنین بحران نمی بود.
مسعود نه قصر دارد و نه دارایی با نکی در خارج ، مسعود نه زمین دارد و نه بنگله درکشور های دیگر خلاصه مسعود از جاو جلال بهره نداشت اما آنچه او دارد دیگران ندارد . او در قلب هر آزادی خواه و استقلال طلب  منزل گزیده است. 
ختم/ نالان

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated.
Basic HTML code is allowed.