والی فاریاب :میمنه خط سرخ است اگر دشمن نزدیک شود نابود میشود

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

میمنه  باختر  17 سنبله
والی فاریاب به مخالفان  دولت هشدار داد که فکر تصرف شهر میمنه را از سر شان دور سازند 
اوگفت که میمنه خط سرخ است اگر دشمن نزدیک شود، نابود میشوند .
نقیب الله فایق والی فاریاب این مطلب را در نشستی  با شورای علما و شماری از ملا اما مان مساجد که طرح یازده فقره یی را برای حکومت داری خوب ، تامین امنیت به مقامهای محلی ارائه کردند،  اظهار کرد .
مولوی غلام نبی غفوری معاون شورای علمای فاریاب گفت که اگر طرح های شان برای تامین صلح و حکومتداری خوب نادیده گرفته شود ، برخلاف آنچه که مردم وعلما میخواهند کار کنند هرگز موفق نخواهند بود .
در این طرح یازده فقره یی برمواردی چون باز کردن شاهراه میمنه –اندخوی و راه های مواصلاتی کته قلعه ، سر حوض، بلچراغ، گرزیوان ، المار ، قیصار وخواجه ناموسی با شهر میمنه و برداشتن پاتک های افراد مسلح تحت نام خیزش های مردمی  از مسیر راه و مستقر ساختن نیرو های آموزش دیده پولیس و اردوی  به جای آنها ، خلع سلاح افراد مسلح غیر مسوول تاکید صورت گرفته است .
همچنان بیرون ساختن خیزش مردمی از داخل شهر  در اطراف شهر و اداره دروازه های ورودی شهر ، کوتاه ساختن دست افرادی استفاده جو به بهانه اجاره دار و سایر موارد جاداده شده است  واز ادره فاریاب خواسته شده تا به آن عمل کند .
معاون شورای علما تاکید کرد که اگر پیشنهاد های شان عملی گردد آنها با تمام قوت و اراده شان از اداره محلی حمایت میکنند و افکار مردم را نسبت به عملکرد نیک مسوولان حکومتی روشن میسازند .
نقیب الله فایق گفت که برای عملی کردن طرح یاد شده آنچه در حیطه صلاحیت وی باشد تلاش میورزد .
نجیب الله نجیب رئیس امنیت ملی فاریاب مخالفان مسلح را تروریست خطاب کرد و به شورای علما گفت که طالبان واقعی شما هستید که در پرتو دین مبین اسلام مردم را به راه خیر و سعادت رهنمایی میکنید  و کسانیکه سرک ها را مسدود میکنند و مانع عبور مردم می شوند، افراد بیگناه را میکشند ، انتحار و انفجار میکنند طالب نیستند .
وی از طرح شورای علما استقبال کرد و  بر عملی شدن آن وعده همکاری سپرد.لیلما

back to top