07 ???? 1399

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

ستراتیژی مدون همه جانبه صلح نیاز است

کابل / 6 جوزا/ باختر تردیدی وجود ندارد...

شمارمبتلایان ویروس کرونا درهرات افزایش یافت

شمارمبتلایان ویروس کرونا درهرات افزایش یافت

هرات/ 6 جوزا/ باختر ریاست صحت عامۀ هرات ازثبت هشتاد وپنج...

حمدالله محب به پکتیاسفرکرد

حمدالله محب به پکتیاسفرکرد

گردیز/ 6 جوزا/ باختر داکترحمدالله محب مشاور شورای امنیت ملی صبح...

Youtube Player

khantry design

اعلانات

"مسعود دردل اش رحمت بشری داشت"

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

کابل باختر/ 17/ سنبله
ملت ها بدون تردید درتقویم روزگار ، روز های دارند که به آن افتخار می کنند .
افغانستان نیز درتاریخ بزرگش دارای چنین روز های فراوانی است که ما درآستانه ای برگزاری یکی آن قرارداریم .
درکشور ما برگزاری از رویداد های تاریخی فقط فرصت ساز می گردد تا برخی سخنرانی کنند روایت ها  بگویند وتعهدکنند که چنین میکنند و یا چنان ، اما زمان شاهد است که نه چنین کرده اند و نه چنان میکنند ، اگر میکردند و برمبنای تعهد هایی که بسته بودند عمل میکردند وضعیت درافغانستان بحران زده چنین نمی بود.
به هرصورت هجدهم سنبله روزی است که ملت افغانستان فرزند با رشادت ، متقی ، پرهیزگار ، معتقد به دموکراسی وحدت ملی ، حقوق بشر و تامین حقوق زن درکشور را ازدست داد ازآن روزگار تاکنون هفده سال می گذرد اما تاکنون سرنخ شهادت سالار شهیدان ، عاشق استقلال ووطن بازنگردید و بدترازآن درمسیر گذشت زمان فراز اندیشه های قهرمان ملی درعرصه های مختلف سیاسی و نظامی درکشور نیز درطاق نسیان سپرده شد.
به هر صورت مسعود مردی بود افتخار همه آزادگان ومحور بحث افغانستان شناسان.
روزنامه آرمان ملی به نقل از مایکل بیری افغانستان شناس دانشگاه پرنیستون امریکا که با بی بی سی درمصاحب ای در مورد مسعود  گفته است آورده : مسعود دردل اش رحمت بشری داشت میجنگید بدون عشق برای جنگ و خون ریزی ، اما به خاطر دفاع از مردم اش و آزادی وطن اش مبارزه میکرد.
به گفته بیری : من از فهم معانی و شعر حافظ یا درک افکار عمیق ابو حامد غزالی به وسیله احمد شاه مسعود درشگفت شدم ، درعمق قلب هریک ما گنج انسانیت نهفته است که فساد جنگ نمیتواند به آن رخنه کند . مسعود " چنین چیزی داشت.
یعنی ناملایمت های روزگار درکار زار مبارزات استقلال خواهی اش هرگز به گنج نهفته درقلب اش رخنه نکرد . او آزادی مردم را آزادی خود و سربلندی افغانستان را افتخار همه یی ملت می دانست فقط درهمین راستا فارغ از هرگونه دغدغه های منحرف کننده می رزمید.
مسعود درپی آزادی فکری مردم افغانستان بود او هرگز نمی خواست دربرابر اهریمن زانو زند وصلح راگدایی کند  او باور داشت که صلح که  به یاری بیگانه گان  بوجود آید اسارت درپی دارد .
به همین دلیل محور فکر او را مردم تشکیل میداد و فقط مالک اصلی این سرزمین افغانها را  می دانست با همین پندار در جاده ناهموار سیاسی افغانستان متین و استوار گام بر می داشت و هرگز به رهنمایی غیر عمل نکرد ، مستقل می اندیشد مستقل عمل میکرد درتکیه به اراده مردم و تقوی منحصر به خودش به پیش میر فت،  اما اکنون مردم درکجایی برنامه های این و آن قرار دارد . مردم هرروز شهید می شوند ، مردم هرروز نسبت به روز گذشته فقیر میشوند ، بستر تعصب نسبت به روز دیگر گسترده تر می شود  کودکان در بازار عرضه مواد مخدر وسیله گردیده اند ، برشمار معتادان یعنی مرده گان متحرک افزوده گردیده است بیکاری بیدادمیکند ، مهاجرت ها نیز و جنگ همچنان ادامه دارد جنگی که به جنگ استخباراتی نام زده شده است اگر چنین باشد ، افغانستان به میدان نبرد استخبارات بیگانه مبدل شده است ، رهایی از این بحران را فقط می توان با اتکا به براندیشه های ملی ، انسانی دشمن ستیزی و مبارزه دومدار مسعود جستجو کرد.  ختم/ نالان

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated.
Basic HTML code is allowed.