جلسۀ کابینه برگزارشد

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

کابل باختراول میزان
جلسۀ کابینه دیروز به ریاست محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در قصر چهارچنار ارگ دایر گردید.
به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری به آژانس باختر، درجلسه کابینه  وزیر عدلیه طرح مقرره تعلیمات غیر حضوری را که قبلاً در کمیته قوانین مطرح و بعد از یک سلسله تصحیحات به داخل (۵) فصل (۲۹) ماده مورد تائید قرار گرفته بود، به جلسه ارائه کرد.
کابینه، طرح را در پرنسیب مورد تصویب قرار داده، وزارت عدلیه را موظف نمود تا آن را به همکاری نهادهای ذیربط با در نظرداشت نظارت از نهاد ارائه کننده تعلیمات غیرحضوری توسط دولت، ارائه تعلیمات غیرحضوری توسط دولت و سکتور خصوصی، وضع معیار های واضح برای تثبیت سویه، نتیجه گیری و اخذ امتحان، تصحیح و نهایی سازد.
متعاقباً؛ وزیر عدلیه طرح بازنگری شده مقررۀ تحصیلات عالی فوق لیسانس (ماستری و دکتورا) را به جلسه ارائه کرده، گفت که طرح متذکره متکی به هدایت مصوبه جلسه کابینه مورد بازنگری قرار گرفته و شامل (۵) فصل و (۴۱) ماده می باشد.
کابینه بعد از بحث و مداقه، طرح را در پرنسیب مورد تصویب قرار داده، وزارت عدلیه را موظف نمود تا آن را به همکاری وزارت تحصیلات عالی و رئیس پوهنتون کابل تحت ریاست معاون دوم مقام ریاست جمهوری با در نظرداشت داشتن تصدیق نامه معتبر نهاد ماستری دهنده، جذب محصلین ماستری به اساس امتحان کانکور و فراغت آنان از این درجه تحصیلی به اساس امتحان، بحث و اتخاذ تصمیم در مورد موسسه تحصیلات عالی که خواهان برگزاری برنامه ماستری در موسسه خویش است، در جلسه شورای عالی منابع بشری، ضرورت رشته های ماستری به اساس بازار کار در کشور، تصحیح نموده نهایی سازد.
سپس؛ طرح طرزالعمل تنظیم امور مالی، حسابی و اداری نماینده‌گی سیاسی و قونسلی توسط وزیر عدلیه و معین وزارت امور خارجه به جلسه پیشکش گردید.
کابینه، طرح را در پرنسیب مورد تصویب قرار داده، وزارت عدلیه را موظف نمود تا آن را به همکاری وزارت امور خارجه از طرزالعمل به مقرره تعدیل و نهایی سازد.
به همین ترتیب؛ سرپرست وزارت مالیه میکانیزم موقت برای ثبت وسایط نقلیه مهاجرین افغان را که به کشور عودت می‌کنند، به جلسه مطرح نموده، افزود که این میکانیزم به منظور ثبت و طی مراحل عراده‌جات آنعده مهاجرینی که از پاکستان به افغانستان عودت می‌کند طرح گردیده که در جلسه تحت ریاست معین عواید و گمرکات وزارت مالیه با اشتراک نمایندگان وزارت های ترانسپورت و فواید عامه و اداره ترافیک مورد تائید قرار گرفته است.
کابینه بعد از بحث همه جانبه، پیشنهاد های وزارت مالیه را در پرنسیب مورد تائید قرار داده، آن وزارت را موظف نمود تا طرح را صرف برای وسایط باربری مهاجرین با در نظرداشت مدل کمتر از ده سال واسطه، موقعیت اشترنگ مطابق جریان ترافیک کشور، لغو محصول گمرکی و فیس ترافیک، بررسی تخلفات و جرایم قبلی آنان، اعطای امتیاز برای صاحبان این وسایط در چارچوب قواعد مالیاتی کشور تصحیح نموده، نهایی سازد.
متعاقباً؛ سرپرست وزارت مالیه طرح عواید غیر مالیاتی را به جلسه مطرح و کابینه طرح متذکره را با در نظرداشت تمرکز بیشتر روی ادارات دارای ظرفیت های ازدیاد عواید، ولایات و شاروالی ها، عدم جمع آوری فزیکی عواید و سایر تذکرات جلسه، مورد تصویب قرار داد.
در ادامه؛ سرپرست وزارت مالیه طرح پیشنهادی حل مشکلات مالیاتی شرکت های هوائی خارجی را به جلسه مطرح کرد که مورد تصویب کابینه قرار گرفت.
سپس، وزیر مالیه قیمت و تعرفه های گمرکی مواد نفتی و گاز مایع را به جلسه مطرح نمود که مورد تائید کابینه قرار گرفت.
متعاقباً، معاون اول وزارت امور داخله طرح رفع مشکلات بودجوی و تشکیلاتی ریاست عمومی محابس و توقیف خانه های وزارت امور داخله را به جلسه مطرح کرد.
کابینه پیشنهادهای وزارت امور داخله را در پرنسیب مورد تائید قرار داده، آن وزارت را موظف نمود تا در هماهنگی با وزارت مالیه بودجه مورد ضرورت را برای سال آینده در نظر گرفته، تشکیل مورد نیاز را نیز با در نظرداشت نیازمندی و استخدام شفاف کدرها در هماهنگی با نهاد های ذیربط ترتیب نموده، به همکاری مراجع ذیربط پیشنهادات مشخص در مورد عفو را ترتیب، نظر حقوقی نهاد های مسلکی را پیرامون موجودیت اطفال زنان مجرم در زندان اخذ،همچنان پلان پنج ساله بهبود وضعیت محابس را ترتیب و به مقام ریاست جمهوری ارایه نماید.
همچنان وزارت مالیه موظف گردید تا به همکاری وزارت امور داخله روی امتیازات پولیس محابس تجدید نظر نموده، در بودجه سال آینده مبلغ مشخصی را برای آن در نظر گیرد.
در ادامه، موضوع استملاک موازی (۱۰۴) جریب و ۹ بسوه و ۱۶ بسواسه زمین اهالی ولسوالی ناوه ولایت هلمند که بالای آن سرک جدید ولسوالی ناوه احداث گردیده توسط وزیر فواید عامه و رئیس اداره اراضی افغانستان به جلسه مطرح شد که مورد تصویب کابینه قرار گرفت.
سپس، رئیس اداره اراضی افغانستان انتقال موازی (۱) جریب زمین دولتی واقع ولسوالی خدیر ولایت دایکندی جهت اعمار دستگاه استیشن میترولوژی، انتقال موازی (۲۸) جریب زمین دولتی واقع مرکز ولایت بامیان جهت اعمار باغ زنانه و بازار سرپوشیده، انتقال موازی (۸) جریب و (۸) بسوه زمین دولتی واقع مرکز ولایت میدان وردک جهت اعمار مکتب و لیلیه کوچی ها، انتقال موازی (۱۰) جریب زمین دولتی واقع گذرگاه ولایت هرات جهت اعمار تعمیر لیسه و لیلیه کوچی ها، انتقال موازی (۳۰۰) جریب زمین دولتی واقع ولسوالی رودات ولایت ننگرهار جهت اعمار پروژه ۴۰ میگا وات تولید برق آفتابی، انتقال موازی یک جریب و (۸) بسوه و (۶) بسواسه زمین دولتی واقع مرکز ولایت کنر جهت اعمار تعمیر ریاست شهر سازی کنر، انتقال موازی (۶۴،۵) جریب زمین دولتی واقع دشت اوچکا غرب شهر بامیان جهت اعمار سب استیشن ۲۲۰ کیلوولت، انتقال موازی (۳۰۰۰) متر مربع زمین دولتی واقع ولسوالی شهرستان ولایت دایکندی جهت اعمار تعمیر څارنوالی ابتدائیه ولسوالی و انتقال موازی (۲) جریب زمین دولتی واقع ولسوالی فیروز نخجیر ولایت سمنگان جهت اعمار تعمیر اداری برشنا شرکت به جلسه مطرح کرد که مورد تائید کابینه قرار گرفت.
به همین ترتیب رئیس اداره اراضی انتقال موازی (۸۹۲) جریب زمین دولتی واقع زرشخ ولسوالی پغمان ولایت کابل جهت ایجاد شهرک منسوبین ریاست رجال برجسته را به جلسه مطرح کرد که کابینه پس از بحث آن اداره را موظف نمود تا به همکاری وزارت شهرسازی  و مسکن زمین های مورد نظر را با نظرداشت پلان های آینده ساحه پغمان و چگونگی استفاده ساحه مورد بازبینی قرار داده، به جلسات بعدی کابینه ارائه نماید.
در اخیر جلسه ده مورد معاهدات بین المللی توسط معین سیاسی وزارت امور خارجه مطرح گردید که مورد تائید قرار گرفت و وزارت امور خارجه موظف گردید تا در یادداشت تفاهم میان حکومت امارات متحده عرب و حکومت جمهوری اسلامی افغانستان در عرصه قوای بشری، در کنار اعتبار نسخه های آن به زبان های انگلیسی و عربی، نسخۀ به یکی از زبان های ملی افغانستان را درج نموده، همچنان جهت تعمق روی مراتب اجرائیوی اساسنامه محکمه بین المللی عدالت، اساسنامه متذکره را در کمیته قوانین کابینه مورد بحث قرار داده و نهایی سازد. عبدالخالق

back to top