21 قوس 1397

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

چندین جنگ افزار در بلخ به دست آمد

چندین جنگ افزار در بلخ به دست آمد

مزارشریف 21 قوس باختر ریاست امنیت ملی بلخ یک مقدار جنگ...

برنقش رسانه ها در آوردن صلح در بلخ تاکید شد

برنقش رسانه ها در آوردن صلح در بلخ تاکید شد

مزارشریف 21 قوس باختر نشستی زیر نام کنفرانس ملی رسانه...

طرح صلح افغانان محور ملاقات  معین سیاسی وزارت امور خارجه با سفیر هند

طرح صلح افغانان محور ملاقات معین سیاسی وزارت امور خارجه با سفیر هند

کابل باختر 21 قوس ادریس زمان معین سیاسی وزارت امور خارجه...

Youtube Player

khantry design

اعلاناتجلسه شورای عالی ستره محکمه برگزار شد

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

کابل باختر3 میزان
شورای عالی ستره محکمه امروز تحت ریاست قانونپوه سید یوسف حلیم رئیس ستره محکمه تشکیل جلسه داد .
به اساس معلومات ریاست نشرا ت ستره محکمه به آژانس باختر، شورا نخست مراتب تسلیت عمیق را نسبت وفات نا به هم گام قاضی عبد الرشید قاضی محکمه استیناف ولایت پکتیکا وشهادت  محمد یوسف وزیری محرر محکمه ابتدائیه ولسوالی خوشی ولایت لوگر که روز گذشته ازجا نب دشمنان صلح و ثبات افغانستان دریک حمله مسلحانه وحشیانه به شهادت رسید ، ابراز داشته و از بارگاه الله متـعال (ج ) به آنان بهشت برین و به فامیل ها و بازمانده گان شان صبر حمیل مسئلت کرد .
بعداً گزارش اجراات  محاکم ابتدائیه ، استیناف و دیوانهای فرجامی ستره محکمه طی ربع اول سال  1397 مورد ارزیابی قرارگرفت، بر اساس گزارشها واصله طی مدت فوق محاکم ابتدائیه مرکز وولایت ها (14491 ) قضیه ، محاکم استیناف (7074) قضیه و دیوانهای فرجامی ستره محکمه (3332) قضیه را که مجموعاً  (24897) قضیه را احتوا مینماید درمراحل سه گانه محاکماتی مورد رسیده گی و حل و فصل قرارداده  ودرمورد انها تصامیم لازم قضایی و قانونی اتخاذ کرده اند
همچنان عواید ستره محکمه از درک قیمت وثایق ، محصول فیصله های مدنی و تجارتی و جریمه های نقدی محکومین  اضافه از دوصد و پنجاه ملیون افغا نی بوده که تحویل خزانه دولت گردیده است .
متعاقباً بادرنظرداشت استهدائیه څارنوالی نظارت بر تنفیذ احکام و بدیل حبس اداره لوی څارنوالی درمورد چگونگی  استفاده محکومین یکی از جرایم اخلاقی از مزایاد فرامین  عفو وتخفیف مجازات مقام عالی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان ،  رهنمایی به عمل امد که انعده ازمحکومین جرایم فوق که طبق حکم ماده 427 قانون جزای قبلی محکوم گردیده اند و جرم شان طبق دسته بندی مندرج قانون جزاء تجاوز جنسی شناخته نشده ،  محکومین  تجاوزجنسی به شمار نمیروند ولی بعداز انفاذ کود جزاء تماماً قضایای مذکور چه ذکور و چه اناث ، تجاوز جنسی تلقی میگردد ، بناء محکومین قضایای فوق که دوسیه های شان د رچهارچوب حکم ماده 427 قانون جزا مورد رسیده گی قرارگرفته از  مزایای فرامین عفو وتخفیف مجازات استفاده کرده میتوانند .
به همین ترتیب درادامه جلسه  شش تقاضای تجدید نظر جزایی باحضور دوکتور غلام حیدر علامه مرستیال تعقیب قضایی لوی څارنوالی  ، همکاران شان  و اقارب ووکلای مدافع محکومین مورد رسیده گی قرارگرفته ، ازجمله دو تقاضا بنابر مطابقت  انها باشرایط مندرج حکم ماده 282 قانون اجراات جزایی  تایید و به لغو فیصله های مصدوریه  و رسیده گی مجدد قضایا تصمیم اتخاذ گردید .
برعلاوه برخی از درخواست های تبدیلی محکمه در قضایای مدنی و جزایی و پاره ای از مسایل مربوط به ارتقای درجات کادر قضایی  نیز جزء اجندا بود که درهرمورد تصامیم مقتضی گرفته شد ه و همچنان بر مبنای تقاضای اداره لوی څارنوالی درخصوص رسیده گی به 41 دوسیه جزایی به محاکم استیناف  ولایت ها کنرها ، بلخ ، بغلان ، دایکندی ، نیمروز و دیوان اطفال محکمه ابتدائیه بگرام تفویض صلاحیت صورت گرفت . نالان

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated.
Basic HTML code is allowed.