27 جوزا 1398

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

بهای مواد اولیه در بازار های کابل

بهای مواد اولیه در بازار های کابل

کابل/باختر/ 27 جوزا بهای مواد اولیه در بازار های کابل امروز...

همزمان باتجلیل از روز جهانی اهدای خون، کار ساخت دو بانک خون آغازشد

همزمان باتجلیل از روز جهانی اهدای خون، کار ساخت دو بانک خون آغازشد

کابل ۲۷ جوزا باختر وزارت صحت‌عامۀ امروز از روز جهانی اهدای...

Youtube Player

khantry design

اعلاناتشورای عالی ستره محکمه تشکیل جلسه داد

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

کابل باختر 17 میزان
شورای عالی ستره محکمه  امروز تحت ریاست قانونپوه سید یوسف حلیم رئیس ستره محکمه تشکیل جلسه داده و روی موضوعات شامل اجنداء رسیده گی بعمل اورد .
به اساس معلومات ریاست نشرات ستره محکمه به آژانس باختر، شورا نخست به منظور رعایت بهتر پروسیجر های قانونی در راستای رسیده گی به تقاضا های تجدیدنظر و تبدیلی محکمه که بعضاء رسیده گی به انها نسبت عدم حضور یک طرف  قضیه به تاخیر  میگراید ، خاطر نشان کرد که هرگاه پس ازاین  متقاضی ویا طرف مقابل وی با وجود اطلاع قبلی و سپردن استحضاری به ریاست دارلانشاء  به جلسه شورای عالی ستره محکمه حاضر نگردند ،  شورا تقاضا رادرغیاب آنها وفق احکام  قانون مورد غور قرارداده و تصمیم مقتضی اتخاذ مینماید و غایبین حق شکایت را نخواهند داشت .
بعداً بر مبنای گزارشهای تفتیشی  و نظریات تدقیقی ناشی ازانجام بررسی های اقتضایی و عادی از اجراات قضات محاکم استیناف ولایات غور ودایکندی ، به هشت تن از قضات محاکم یاد شده با توجه به تشخیص تخطی های وظیفوی  شان در مطابقت به احکام مقرره طرز رسیده گی به تخلفات قضایی جزا های لازم تادیبی تجویز گردید .
متعاقباً برخی از استهداات واصله مورد غور قرارگرفته ،  در برابر استهدائیه ریاست محکمه استیناف  بامیان به ارتباط قسط نمودن محصول فیصله ها ، رهنمایی بعمل امد که قسط محصول فیصله مربوط به محکمه صادر کننده حکم بوده و بعداز صدور حکم ، محصول به دین تبدیل میگردد و عدم تحویلی اقساط بدلایل موجه و معقول مانع توقف جریان رسیده گی های استینافی و فرجامی  شده نمیتواند و باید پروسه تحویلی اقساط
توسط محکوم  علیه ، ازجانب ادارات حقوق وقتاً فوقتاً پیگیری شود تا حقوق دولت ضایع نگردد .
همچنان در قبال استهدائیه ریاست محکمه استیناف کابل مبنی بر اینکه ایاتوجیه سوگند  به مدعی اصل درحالیکه درخارج ازکشور سکونت داشته باشد ، میتواند به صورت انلاین صورت گیرد یاخیر ؟ تصریح گردید که مطابق قانون اصول محاکمات مدنی حضور شخص به منظور ادای سوگند نزد قاضی حتمی است  ولی به منظور ایجاد تسهیلات درین پروسه  مراجع تقنینی کشور میتوانند  رفع این ضرورت را از طریق پیشنهاد تعدیل در قانون ، حل نمایند .
درادامه جلسه درحالیکه دوکتورغلام حیدر علامه مرستیال تعقیب قضایی لوی څارنوالی ، همکاران مربوط ، اقارب و وکلای مدافع محکومین حضور داشتند ، پنج تقاضای تجدید نظر جزایی درپرتو حکم ماده 282 قانون اجراات جزایی موردغور ورسیده گی قرارگرفته و درهرمورد  تصامیم مقتضی اتخاذ گردید .
برعلاوه حل دو قضیه تنازع صلاحیت ،  تبدیلی 12 قضیه مدنی و جزایی و تفویض صلاحیت رسیده گی 40 دوسیه جزایی به محاکم استیناف ولایات غزنی ، هرات ، تخار ، فاریاب ، کنرها ، بادغیس ،  بلخ ، خوست ، سمنگان ، سرپل و کاپیسا نیز جزء اجندا بود که پیرامون هرموضوع تصامیم لازم گرفته شد  . جاوید

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated.
Basic HTML code is allowed.