معین همکاری های اقتصادی با نماینده منطقوی دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد برای افغانستان ملاقات کرد

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

کابل باختر 19 میزان
بانو عادله راز معین همکاری‌های اقتصادی وزارت امور خارجه، دیروز با مارک کلهون نماینده منطقه¬ای دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم  سازمان ملل متحد برای افغانستان و کشور‌های همسایه، ملاقات نمود.
به اساس معلومات ریاست نشرات وزارت امور خارجه به آژانس باختر، در این ملاقات دو طرف در مورد تاثیرات مواد مخدر روی اقتصاد و امنیت، جریانات مالی غیرقانونی و رابطه‌ای نزدیک میان مواد مخدر و گسترش تروریزم و نا امنی در افغانستان و منطقه بحث نمودند.
همچنان کلهون تاکید کرد که دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد به همکاری‌های خویش با حکومت افغانستان در زمینه مبارزه با مواد مخدر ادامه خواهد داد.#شوخک

back to top